Historietimen

Historietimen
Museum Lolland-Falster ønsker, at børnene får lyst til kulturhistorie. At de får faktuel viden i eventyrets rammer.
Forløbet:
Historietimen er et tilbud om en rigtig god fortælling. Vi
bygger et kulturhistorisk eventyr op omkring det emne,
som I arbejder med. I eventyret bliver børnene præsenteret for kulturhistoriske kernebegreber inden for jeres tema
på en spændende, måske uhyggelig, måske sjov måde.
Det kulturhistoriske eventyr kan suppleres med fortællingen
af relevante folkeeventyr, sagn eller beretninger fra folketroen, hvis de findes til jeres tema.
Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes
alder.
Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De
er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke
selv har dette udstyr til rådighed.
Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel
(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)
Placering/sted: På daginstitutionen/skolen
Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – 6. kl.
Periode: Efter aftale
www.museumlollandfalster.dk