Samarbejdsudvalg (SU) - Teknisk Skole Silkeborg

Samarbejdsudvalget ved Teknisk Skole Silkeborg
Valg af medlemmer skal ske hvert 2. år – følger det kommunale valgår.
Revideret april 2015
Navn/Bopæl
Repræsentant for
Suppleant
A-siden:
Formand
John Staal
adm. direktør
Annette Ottosen,
Elevhuschef
Karsten S. Pedersen
Uddannelseschef
Anja Lange
Rektor
Erling Bräuner
Økonomichef
B-siden:
Niels Brasen
Uddannelsesforbundet
Gitte Lysholt
HK
Lissi Iversen
Peter Overballe
Pedelgruppen
Dansk El-Forbund
Snedker-Tømrerforbundet
SID, Murer, Dansk Metal
Carsten Østergaard
Charlotte Greve
Kost & Ernæringsforbundet,
3F
Berit Bøgelund Sørensen
Frithiof Qvistgaard
HTX
AC
Jens Piltoft
Poul Erik Brogaard
Praktikcenteret
SKP
Anja Poulsen
Kantine/køkken