Collar (Rentekanal)

Collar
(Rentekanal)
En collar er en rentesikring, der kombinerer en cap
(renteloft) og en floor (rentebund).
Formålet med en collar aftale er at minimere den
præmie der skal betales for renteloftet.
En collar er baseret på et CIBOR6 lån. (CIBOR =
copenhagen interbank offered rate) Løbetiden kan være
op til 30 år og lånet kan optages med afdragsfrihed i op
til 10 år.
Med en coller får man et renteloft på sit variabelt
forrentede lån, dvs. at lånet kun kan stige til et forud
aftalt punkt f.eks. 6 %, herefter ligger renten fast indtil et
evt. rentefald. Desuden har lånet også en bund som r
enten ikke kan falde ned under f.eks. 3 %, dette gør at
præmien man betaler for renteloftet formindskes.
Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret
Collar
(Rentekanal)
Med en coller får man et renteloft på sit variabelt
forrentede lån, dvs. at lånet kun kan stige til et forud
aftalt punkt f.eks. 6 %, herefter ligger renten fast indtil et
evt. rentefald. Desuden har lånet også en bund som
renten ikke kan falde ned under f.eks. 3 %, dette gør at
præmien man betaler for renteloftet formindskes.
Præmien opstår ved, at man køber et renteloft som
normalt, men også sælger en rentebund. Præmien for
rentebunden fratrækkes præmien for renteloftet, hvilket
får præmien for lånet til at falde. En rentekanal kan
derfor ofte laves uden omkostninger.
Det er muligt løbende at ændre på renteloftet og
rentebunden.
Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret
Collar
(Rentekanal)
Gevinster beskattes mens tab kun kan fradrages
såfremt det er erhvervsmæssigt også selvom gevinst
eller tab ikke er realiseret.
Fordele:
Lånet har et renteloft som gør, at renterne maksimalt
kan stige til det rammer loftet. Præmien for
renteloftet bliver mindre eller forsvinder helt, da der
også er en rentebund, hvilket gør lånet billigere end
et almindeligt lån med renteloft.
Ulemper:
Hvis renten bliver lavere end rentebunden, følger
renten på lånet ikke med ned.
Dansk Landbrugsrådgivning
Landscentret