SCB:s förändrade ledarskap

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FIND1
24 | FÖRETAG I FOKUS: SCB
K V IN NOR I LEDN ING
# 2 | Mars 2015
Helen Stoye
Nadia von Unge
Cecilia Hertzman
Titel: Biträdande generaldirektör på SCB.
Så sätter jag guldkant på vardagen: Det kan vara att äta
frukost med en väninna från högstadiet, eller att gå ut efter
jobbet tillsammans med kollegor från tiden som tingsnotarie.
Titel: Enhetschef på SCB.
Talang jag önskar att jag hade: En talang som jag önskar att
jag hade just nu är att kunna sjunga. För snart upptäcker nog
mina barn att jag är fullkomligt tondöv.
Titel: Avdelningschef på SCB.
Inspireras av i karriären: Möjligheterna att vara med och
påverka och göra skillnad! Ju högre upp man kommer på
karriärstegen ju bättre möjligheter har man.
STÖTTANDE COACH ISTÄLLET FÖR NISCHAD EXPERT:
”Nu får chefen mer tid
för de mjuka frågorna”
Tre kvinnliga chefer på Statistiska centralbyrån vittnar om ett förändrat ledarskap, som vässat chefernas
kompetenser samtidigt som det låter dem arbeta närmare sina anställda.
T E X T B I L LY E K B L O M F O T O L E N A B L Å S J Ö - J A N S S O N , S C B
EN ÄLDRE MAN. Så beskriver avdelningschefen Cecilia Hertzman den
typiska chefen av 2002 års modell
på SCB.
– Då rekryterades man till chefsposten mycket på grund av en expertkunskap. I början av 2000-­talet
upplevde jag att något ändrades.
Man började prata mer om ledare än
om chefer, och det var också fokus
i den chefsutbildning jag gick. SCB
har satsat för att få in fler kvinnor
i ledande positioner, men även
föryngrat sitt chefskollektiv.
Kollegan Nadia von Unge, enhetschef för en del av nationalräkenskaperna, utvecklar:
– En långsiktig kompetensförsörjning är målet. Inom ramen för det
strävar vi också efter en jämn fördelning av kön, ålder och bakgrund och
erfarenheter. Jag tycker att vi har
kommit långt med detta och är stolt
över att arbeta för en arbetsgivare
som värdesätter en miljö präglad av
jämställdhet och mångfald.
FÖR ATT HJÄLPA sina chefer axla
ledarskapsrollen driver SCB ett
ambitiöst ledarskapsprogram, som
efter samtal, personlighetstester och
arbetsprover öppnar upp för blivande chefsämnen.
– Programmet ger en väldigt bra
möjlighet för chefsaspiranter att få
bekanta sig med tanken på att bli
chef. Det gör att man är mer förberedd och har hunnit tänka efter om
man verkligen vill det och passar för
jobbet, säger Cecilia.
Att chefsrollen har lämnat
nischad expertis för att i stället bli
mer övergripande har satt positiva
avtryck i SCB:s medarbetarunder-
Tar fram statistik
Om SCB: Statistiska centralbyråns
främsta uppgift är att förse kunder
med statistik för beslutsfattande,
debatt och forskning. Detta görs i
huvudsak på uppdrag av regeringen
och olika myndigheter, men SCB har
även kunder bland forskare och inom
det privata näringslivet.
Läs mer på: www.scb.se
sökningar. På bara några år känner
de anställda att de har kommit närmare sina chefer och ser dem som
stöttande coacher i stället för någon
som pekar med hela handen.
– Eftersom vi inte längre har den
yttersta experten som chef är inte
chefen lika inblandad i den dagliga
produktionen – något som tar chefen närmare sina medarbetare. Man
har mer tid för de mjukare frågorna,
säger Cecilia.
EN VÄL AVVÄGD balans mellan arbete
och fritid är också något som underlättar för cheferna och alla andra
anställda.
– Jag tycker att vi har en företagskultur med hög förståelse för
medarbetarnas behov av balans.
För mig har det fungerat utmärkt
att kombinera jobbet med livet som
småbarnsmamma, säger Nadia.
– En prioritet är att lägga möten
på tider som möjliggör hämtning
och lämning på dagis, fyller Cecilia i.
HELEN STOYE HAR en juristexamen
i grunden. Hon vek av mot chefsoch ledarskapsrollen när hon fick
möjlighet att vara med och bygga
upp Premiepensionsmyndigheten
1998. Sedan november 2014 är hon
biträdande generaldirektör på SCB.
– Jag trivs bäst när vi har en dialog
över organisatoriska gränser och
olika kompetensområden som gör
att vi når samsyn och ser en rörelse
framåt mot de lite svårare målen. En
bra dag på jobbet innehåller därför
många samtal med engagerade chefer och medarbetare, säger hon.
Nadia är inne på ett liknande spår.
– Jag trivs bäst när jag ser att mina
medarbetare mår bra och växer i sin
yrkesroll.
– Att se medarbetare från olika
håll i organisationen samarbeta och
lösa problem som gynnar både våra
uppgiftslämnare och våra användare
är riktigt stimulerande, avslutar
Cecilia.