Läs mer

Västlänken gör det enklare att resa och bidrar till ett
attraktivt, växande och hållbart Västsverige.
Om du inte kan läsa nyhetsbrevet,
klicka här.
Projekt Västlänken
Nyhetsbrev, augusti 2015
Illustrationsexempel som visar en av entrébyggnaderna till Station Haga. Illustration: Abako
Arkitektkontor
Länsstyrelsen säger ja till järnvägsplanen för Västlänken
Länsstyrelsen i Västra Götaland tillstyrker järnvägsplanen för Västlänken. Planen kan
Läs mer om länsstyrelsens tillstyrkan
därmed gå vidare för fastställelse, som är nästa steg i planeringsprocessen.
Under hösten börjar vi
förbereda Göteborg för
bygget av Västlänken
Västlänkens byggstart planeras till år
2018, men redan innan dess behöver
vi göra vissa förberedelser i Göteborg.
Under hösten börjar vi bland annat
lägga om ledningar och undersöka träd
i Haga.
Läs mer om de förberedande arbetena
Vi lägger om ledningar inför
Västlänkens bygge
Undersökningar av träden i
Haga
Innan bygget av Västlänken startar
behöver vi genomföra vissa förberedelser
i staden. Till förberedelserna ingår bland
annat att lägga om ledningar i marken, ett
Flertalet av träden som påverkas av
Västlänken kommer att kunna bevaras
genom att flyttas. Under hösten ska vi
undersöka trädens rötter och utföra
provlyft i Haga för att få den kunskap och
som krävs för att senare kunna flytta
Läs mer om arbetet med
ledningsomläggningar
arbete som vi påbörjar senare i höst.
Läs mer om arbetet med träden
träden.
Stort grepp kring sociala
hänsyn
I samband med bygget av Västlänken tar
vi ett stort grepp kring sociala hänsyn
tillsammans med Göteborgs Stad. I
upphandlingarna ställer vi sociala krav
på entreprenörerna med målet att öka
sysselsättningen och minska
utanförskapet i Göteborg.
Läs mer om arbetet med sociala hänsyn
Vi i Västlänken
Vilka arbetar i projekt Västlänken?
Det krävs många människor och kompetenser för att planera och genomföra ett så stort
projekt som Västlänken. På vår webbsida kan du läsa intervjuer med några av de som
arbetar inom projektet på Trafikverket. Bland annat får du lära känna Västlänkens
markförhandlare, projektledare och tekniska specialister.
Läs intervjuerna med medarbetare i projekt Västlänken
Göteborgs Stads detaljplan
för järnvägstunneln upp i
byggnadsnämnden
Den 29 september kommer detaljplanen
för Västlänkens järnvägstunnel upp för
godkännande i byggnadsnämnden. Om
den godkänns skickas den via
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige
Gå till Göteborgs Stads webbsida
om Västlänken
för antagande i december 2015.
Välkommen till evenemang i
Haga
Torsdagen den 24 september arrangerar
Göteborgs Stad ett evenemang i Haga.
Tillsammans med representanter från
bland annat Trafikverket och Västtrafik
finns Göteborgs Stad på plats mellan
12:00 och 18:00 för att diskutera
Västlänken ur ett
stadsutvecklingsperspektiv. Välkomna!
Gå till Göteborgs Stads webbsida
om Västlänken
Korta fakta
Vad: Tågtunnel under centrala Göteborg med tre stationer – vid Göteborgs Central,
Haga och Korsvägen.
Varför: Underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Ökar kapaciteten för
pendeltågstrafiken, förbättrar tillgängligheten till staden och minskar sårbarheten i
järnvägssystemet.
Nuläge: Projektering pågår.
Byggstart: 2017/2018.
Trafikstart: 2026.
Kostnad: Beräknas till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Ingår i Västsvenska
paketet.
Läs mer på Västlänkens webbsida
Mer från Trafikverket:
Projekt Västlänken
Västlänken är en tågtunnel under
centrala Göteborg som ger staden
genomgående pendeltågstrafik. Tre
nya stationer gör att du kan resa
enklare, snabbare och med färre byten.
Trafikverket, 781 89 Borlänge
Prenumerera Avregistrera
Kontakta oss
Trafikverket Kundtjänst:
0771-921 921
Öppet dygnet runt.
[email protected]
www.trafikverket.se/vastlanken
0771-921 921
Kontakta oss