Kallelse - Tekniska Högskolans Studentkår

Till: THS Kårstyrelse
För kännedom:
THS Medlemmar
THS Kårledning
THS Sakrevisorer
THS Valberedning
THS Personal
THS Inspektor
KALLELSE
THS Kårstyrelsemöte 1 15/16
Måndagen den 24 augusti 2015
kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble
På akademikersvenska
Nu är det dags för verksamhetsårets första möte kårstyrelsemöte. På styrelsemötet så
kommer kårstyrelsen besluta om delegationsrätter och fyllnadsval till kårfullmäktigt, samt
stadgefästa presidiebeslut.
På ett mer begripligt sätt
På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, kårstyrelse att ha sitt
1:a möte för verksamhetsåret. På mötet kommer vi att diskutera delegationsrätt (vilka
beslut en får fatta) för studeranderepresentanter, serveringsansvariga och kårföreningar.
Vi kommer och stadgefästa beslut som kårordförande och vice kårordförande fattat
mellan kårstyrelsemöten för att verksamheten ska fortgå.
Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna!
Stockholm, den 17 augusti 2015
_______________________
Pontus Gard
Kårordförande 2015/2016
Tekniska Högskolans Studentkår
Välkommen!
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
To: THS Board
For Information:
THS Members
THS Management Team
THS Auditor
THS Election Committee
THS Personnel
THS Inspector
SUMMONS
THS Board meeting 1 15/16
Monday, 24th august, 2015
18.00, Sammanträdesrummet, Nymble
In a more strict way
It’s time for the 1st meeting for the student union board. At this meeting the board is
going to discuss delegation authority and announce by-election for student union
council.
In a more understandable way
On Monday the board for the student union Tekniska Högskolans Studentkår, THS will
have its 1st meeting for this fiscal year. This meeting is a regular board meeting and we
are going to discuss delegation authority (authority to make decisions) regarding student
representatives, serving liable and THS societies. We are also going to announce byelection for student union council.
All members are welcome at the union board meetings. Welcome!
Stockholm, August 17, 2015
_______________________
Pontus Gard
President 2015/2016
Tekniska Högskolans Studentkår
Welcome!
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se