Inbjudan Palliativ dag 2015

Palliativ dag 2015
Att vara närstående i i palliativ vård
Tid: 12 oktober
kl. 09.00-16.00
Plats: sal V159, Kalmar
sal N1008, Växjö
Denna dag riktar sig till studenter i sjuksköterskeutbildningen på grundnivå, lärare
och handledare. Syftet är att lyfta fram
erfarenheter och forskning inom det palliativa vårdområdet för att få redskap att möta
den sjukes och närståendes behov i detta
skede av livet.
Program
Presentation av Palliativt centrum för samskapad vård
Birgitta Wallerstedt
När slutet är nära. En närståendes berättelse
Ann-Sofi Gustavsson
Välbefinnande hos närstående – Jag mår som den sjuke mår
Carina Persson
Tonåringar som närstående
Tove Bylund Grenklo
Skuld- och skamupplevelser i vård i livets slutskede - Ett närståendeperspektiv
Carina Werkander Harstäde
Att våga möta existentiella frågor i palliativ vård
Emilie Manfred & Sara Almqvist (ssk-studenter)
Arrangörer är Linnéuniversitetet och Palliativt centrum för samskapad vård.
Välkommen! Ingen föranmälan krävs.
Palliativt Centrum för Samskapad Vård