Kandidatskjema for Anders Skaug - Blogg

Kandidatskjema for Anders Skaug.
Formalia:
Navn
Anders Skaug
Alder
25
Studie
Grunnskolelærer 5-10
E-post
[email protected]
Telefonnummer
(+47) 917 16 650
Hva stiller du til?
Fagpolitisk ansvarlig
Motivasjon:
Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Fordi jeg er brennende opptatt av det som rører seg rundt på HiOA, og vil at
høyskolen og studentene skal utvikle seg. Har i seks år nå vært engasjert i mange
forskjellige deler av HiOA. Høyskolen er en av de viktigste aktørene for at dette
landet går videre og utvikler seg med dyktige utdannede mennesker. Jeg klarer ikke å
se på denne prosessen, jeg vil, og må ta del i den. Helt siden videregående har en av
mine fanesaker og grublerier vært formidling, og hvorfor noen kunnskapsrike
mennesker ikke klarer å formidle, mens noen med mindre kunnskap formidler godt.
Dette gjør at jeg brenner for fagene, formidlingen og utviklingen av kunnskap hos
studenter. Fagpolitikk ved høyskolen er derfor noe jeg vil jobbe med til neste år, og
jeg vil ta til ordet og hytte med neven for studentene!
Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?
Engasjementet jeg har, og evnen til å møte nye mennesker og knytte gode
relasjoner. Jeg tror dette blir veldig viktig del av min jobb når en blir et ledd mellom
studenter og ansatte. Ser på meg selv om en person som er flink til å finne og se
løsninger noe som blir viktig i samarbeid med forskjellige distanser og personer ved
høyskolen, spesielt når en skal ta opp saker hvor ting ikke fungerer så bra. Å komme
forberedt med en idé om hvordan ting kan gjøres annerledes fremfor å rakke ned på
feil har en et helt annet utgangspunkt for en god debatt og mulighet for innvirkning.
Mange saker og resolusjoner som blir behandlet av SP er gode, men vil selv ha mer
fakta og forskning på bordet når politiske dokumenter og resolusjoner blir
behandlet. Det er viktig når en utaler og mener noe om vurderingsformer, FoU,
kvalitetssikringssystemer og så videre at an kan vise til fakta, kunnskap og forskning
slik at det blir mer troverdig enn synsing. Jeg tror jeg har dette blikket og er flink til å
knytte de kontaktene som kan hjelpe oss med denne informasjonen. Dette kan være
med å skape den tyngden jeg trenger for å gjøre en god jobb i arbeidsutvalget for å
fremme god fagpolitikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus
Hva er dine ambisjoner for SP-HiOA?
Jobbe med å bli tydeligere og mer kunnskapsbaserte når vi skal mene noe i
resolusjoner og politiske dokumenter slik at de får en større tyngde. Jeg vil også
legge litt mer ansvar og gjerne engasjere SP mer i jobbingen ved å gi medlemmene
tydeligere oppgaver. Noen er veldig engasjerte allerede og de trenger ikke mer. De
som derimot er passive i dag mener jeg bør få mer ansvarsområder. Det blir også
viktig å jobbe videre med å få frem til studentene hva studentparlamentet er og hva
de gjør. Ta del og sette i gang en student-forenings-medlemslags-aktig uke etter
fadderuka hvor det som skjer utenfor studiene blir i hovedfokus. Det må noe mer til
enn stand.
Hva er dine planer og ambisjoner for SP-HiOA, AU og deg i året som kommer?
SP-HiOA:
Bli flinkere til å gå mer inn i forskningen og kunnskapen rundt saker før vi mener noe.
Jobbe med rekruteringen og få flere studenter til å vite hva SP er.
AU:
Prøve å bli mer synlig med å skrive om saker og hva vi har gjort. Månedlige
oppsummering til Khrono, radioeblogg eller liknende, om hva AU og SP har jobbet
med.
Jobbe med å få en god og positiv link mellom studenter og ansatte ved skolen.
Prøve å delegere litt mer ansvar til de som ikke engasjerer seg så mye i SP, men som
er med.
MINE:
Knytte gode kontakter slik at en kan jobbe med samarbeid på tvers av klasser,
fakulteter og fag.
Sette meg inn i de forskjellige læringsmålene til forskjellige fag ved skolen og jobbe
med å finne de fagene som er flinke og som kan lære dette videre.
Nevn tre saker du brenner for?
1) Er brennende opptatt av å styrke samarbeidet mellom fag og fakulteter.
Samarbeid er essensielt både for utvikling av forelesninger og organisering,
men jeg vil spesielt se på mulighet for mer tverrfaglig samarbeid, da
yrkesgruppene som blir utdannet ved høyskolen i stor grad må samarbeide
senere i arbeidslivet.
2) Jeg er opptatt av å tydeliggjøre og jobbe med kvaliteten av de læringsmålene
som studentene skal ha oppnådd ved en eksamen, fordi jeg mener det er
viktig for studentene å vite hva de skal jobbe mot. Jeg tror også gode tydelige
og konkrete læringsmål kan være en vei inn mot automatisk svar på eksamen.
3) Jeg tror nasjonale deleksamener kommer til å bli gjennomført på høyskolen i
løpet av den nærmeste fremtiden. Jeg er opptatt av at implementeringen av
nasjonale deleksamener en slik prøve blir gjort først og fremst for å utvikle
kvalitet og sikring fremfor mat for media og konkurranse mellom skoler.
Hvilke utfordringer ser du for deg at du kan møte i et slikt verv?
Høyskolen er en stor og kompleks organisasjon det kommer til å ta noe tid å få en
passelig kontroll over. Hvor skal en gå, hvem bør en snakke med og hvem bør en lage
gode kontakter med. Vi blir også 4 personer som kommer til å jobbe svært tett det
neste året. Det vil garantert være mange forskjellige meninger om saker og
uenigheter hvor en må være villig til å «kill your darlings». Jeg tror det kan bli
utfordrende å være en representant og gjennomføre saker som har blitt behandlet
av SP uten å bli styrt for mye av egne meninger og forholde seg objektiv. Hvilke saker
en bør fokusere på og hva en får til og ikke får til vil også være noe som tar lang tid.
HiOA er en stor institusjon og å få gjennomført noe store forandringer er vanskelig
da en bare har et år på seg, men å jobbe for å legge noen grunnlag for noe som kan
jobbes videre med blir viktig.
Relevant erfaring:
Teknisk sjef ved Samfunnet Bislet 2011 - 2013
HMS ansvarlig ved Samfunnet Bislet 2014 - 2015
Vara i studentparlamentet 2015
Økonomiansvarlig ved studentrådet GLU 2011-2012
Studentrådsrepresentant for GLU 2010 - 2012
Fagutvalgsrepresentant ved GLU 2010 - 1015
Økonomiansvarlig for Studentfryd 2015
Styremedlem i Buskerud 4H 2004 - 2008
Kursholder om styreverv og klubbarbeid i 4H
Teamarbeid:
Hvilken rolle tar du i et team?
Det kommer an på teamet. Om det ikke er noe tydelig leder som fører skuta kan jeg
fort ta denne posisjonen, men trekker meg fort tilbake fra en slik posisjon om det er
andre tydeligere ledere. Liker best når jeg kan bruke min kreativitet, fantasi og
kunnskap litt fra sidelinjen, noe som ofte trenger en tydelig og strukturert leder som
gjør at jeg heller kan utfolde meg der hvor jeg er best. Tror en av de aller beste
egenskapen inn i et team er at jeg alltid prøver å se løsninger og finne andre mulige
utfall mår en møter på utfordringer.
Hvordan fungerer du i et team?
Jeg gir mye av meg selv og er svært opptatt av at de personene jeg har rundt meg
har det bra. Har holdt mye på med drama, teater og musikk og vet mye om hvordan
jobbe i en gruppe eller team hvor en samlet skal fremføre den samme historien med
troverdighet og tro på prosjektet, selv om det har forandret retninger underveis.
Elsker å bygge opp teamarbeid og gode måltider og ekstra kos mener jeg er en viktig
del av avkoblingen og byggingen av teamet når en jobber med harde og slitsomme
tak. Jeg kan nok til tider være litt vimsete og virke litt u-strukturert, men dette er
også noe jeg er svært klar over og jobber hele tiden med å skape gode strukturer for
meg selv og organiserer meg slik at ting blir gjort.