Velkommen til Oppland Fylkeslags fagdag 2015_aug

Velkommen til Oppland Fylkeslags fagdag 2015
Lørdag 17. oktober, kl 9.30 – 16.00
Adresse for dagen: Quality Strand Hotel, Gjøvik
Pris: kr 100 for medlemmer av Oppland Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund,
andre interesserte betaler kr. 500, prisen inkluderer kaffe, rundstykker ved ankomst, lunsj
og frukt.
Påmelding innen onsdag 7. oktober:
 Epost til [email protected], eller tlf/sms til Heidi Bergsbakken; 916 00 644
o Send fullt navn, samt tlf og epost og oppgi eventuelle allergier i god tid, så
hotellet får beskjed.
o Innbetaling til kontonr: 0530.47.42870 innen onsdag 7. oktober:
Fagdagen er et årlig tilbud til medlemmer i fylkeslaget, samt andre interesserte, fra Oppland Fylkeslag
av Norges Fibromyalgiforbund. Vi ønsker å fylle dagen med informasjon om sykdommen og
motivasjon til å mestre hverdagen.
I år har vi fått med oss veldig flinke foredragsholdere, og vi håper at dette kan være noe
for enhver smak. Årets temaer:
 «Hvorfor skal jeg være medlem i Norges Fibromyalgi Forbund?»
o Foredragsholder fra forbundsstyret – hvem er ikke endelig avklart.
 Foredrag om diagnostisering av fibromyalgi v/ Dr. Anne Kristine Nitter.
o Litt historie, og hvordan er ståa i dag?
 Lege Anne Kristine Nitterer et kjent navn for mange med fibromyalgi.
Hun er legen som skriver i «bladet vårt»
Program for dagen:
09.30 - 09.50 Registrering, kaffe og rundstykker
09.50 - 10.00 Velkommen v/fylkesleder Heidi Bergsbakken
10.00 - 10.45 «Hvorfor skal jeg være medlem i Norges Fibromyalgi Forbund?»
10.45 - 11.00 Pause
11.00 - 11.45 «Hvorfor skal jeg være medlem i Norges Fibromyalgi Forbund?»
11.45 - 12.00 Pause
12.00 - 12.45 «Diagnostisering av fibromyalgi» v/ Anne Kristine Nitter.
12.45 - 13.00 Pausw
13.00 - 14.00 Lunsj og sosialt samvær
14.00 - 14.45 «Diagnostisering av fibromyalgi» v/ Anne Kristine Nitter.
14.45 - 15.00 Pause
15.00 - 15.45 «Diagnostisering av fibromyalgi» v/ Anne Kristine Nitter.
15.45 - 16. 00 Takk for i dag v/Heidi Bergsbakken