Prøve kapittel 2

Kapittelprøve
Kapittelprøve – 2 Funksjoner 1
Del 1 – Uten hjelpemidler
Oppgave 1
a
b
c
Finn stigningstallet og konstantleddet for linja.
Finn nullpunktet.
Finn likningen for linja.
Oppgave 2
Hansen kjøper en buske på hagesenteret og planter den i hagen. De første ukene måler han høyden
på buska. Resultatene ser du i tabellen nedenfor.
Etter én uke
Etter to uker
Etter tre uker
Etter fire uker
45 cm
50 cm
55 cm
60 cm
Vi antar at buska vil fortsette å vokse på denne måten de første 10 ukene.
a
b
La h( x) cm være høyden av buska x uker etter at den ble plantet.
Finn et uttrykk for h( x) .
Hvor lang tid tar det før buska er dobbelt så høy som da den ble plantet?
© Aschehoug
www.lokus.no
Side 1 av 3
Kapittelprøve
Oppgave 3
Vennegjengen bestemmer seg for å leie hytte i høstferien. De er enige om å dele hytteleia likt.
Figuren ovenfor viser hvordan pris per person vil variere med antall personer som blir med.
a
Hvor mye må hver betale i hytteleie hvis de blir fem personer på turen?
b
La K ( x) kr være prisen per person når x personer deler på hytteleia.
Finn et uttrykk for K ( x) .
© Aschehoug
www.lokus.no
Side 2 av 3
Kapittelprøve
Del 2 – Med hjelpemidler
Oppgave 4
I kjøledisken finner du disse pakkene med karbonadedeig.
Vekt i gram
350
500
800
Pris i kr
31,50
45
75
Undersøk om mengde og pris er proporsjonale størrelser.
Oppgave 5
I reklamen for SuperTermos står det blant annet:
”Hvis du fyller varm drikke på en SuperTermos, vil temperaturen synke med kun 1,5 grader per
time.”
I resten av oppgaven går vi ut fra at denne påstanden gjelder.
Vi fyller kaffe med temperaturen 80 C på en SuperTermos
a
La T ( x) stå for temperaturen i C etter x timer.
Finn et uttrykk for T ( x) .
b
Hvor lang tid tar det før temperaturen kommer under 70 C ?
Oppgave 6
Når du leverer avfall på gjenbruksstasjonen, blir lasset veid. Tabellen nedenfor viser
sammenhengen mellom vekten på lasset og den prisen du må betale.
Antall kg avfall
Pris i kr
150
200
300
217,50
240
285
Denne sammenhengen kan beskrives ved hjelp av funksjonen P ( x)  ax  b , der P( x) kr er
prisen du betaler når du leverer x kg avfall.
a Bestem tallene a og b.
b Gi en praktisk tolkning av tallene a og b i denne oppgaven.
c
Tegn grafen til P for 0  x  500 .
d
Bruk grafen til å finne hvor hvor mye det vil koste å levere 480 kg.
Oppgave 7
Solreiser arrangerer sightseeingsturer med buss. De betaler 5000 kr for leie av buss, i tillegg har de
utgifter på 120 kr per person som deltar. Det er plass til 50 personer i bussen.
a
b
La E ( x) kr være utgiftene per person når x personer deltar.
Tegn grafen til E.
Solreiser bestemmer seg for å selge billettene for 295 kr per stykk.
Hvor mange personer må minst delta for at turen skal gå med overskudd.
© Aschehoug
www.lokus.no
Side 3 av 3