Årsplan kunst og håndverk 2. TRINN

Årsplan kunst og håndverk 2. TRINN
K
U
N
S
T
&
H
Å
N
D
V
E
R
K
2.
Uke
33
34
35
36
37
38
Tema
Tegne fra
sommeren
Primærfargene
Vi lærer å blande
farger
Tegne og male et
bilde ved å blande
farger
Kompetansemål
Uttrykke egne
opplevelser
gjennom tegning
Blande og bruke
primærfarger i eget
skapende arbeid
Blande og bruke
primærfarger i eget
skapende arbeid
Eleven kan blande
grønt,orange og
lilla
Eleven kan male et
bilde ved å blande
farger
Regnbuen
Låne og lese «Lille
gul og lille blå»
Læringsmål
Lærebok
Annet
Regnbuen
39
40
H
Ø
S
T
F
E
R
I
E
41
Vi trykker
høstblader på ark
og laminerer
Bruke dekorative
elementer fra kunst
og kunsthåndverker
i egne arbeider
Elevene kjenner til
forskjellen typer
trykk
Trykk med epler,
blader ol
K
U
N
S
T
&
H
Å
N
D
V
E
R
K
2.
Uke
42
43
Tema
Bygge
kunstverk
med
caplaklosser
på australsk
– utg.pkt i
skulpturen i
amfiet
Kunnskaps
mål
Gjenkjenne kunst i
skolens nærmiljø
og bruke dette
som utgangspunkt
for egne bilder og
skulpturer
Læringsmål
Elevene kan
kopiere
skulpturer og
lignende i
nærmiljøet- eks
skulpturen i
amfiet
Lærebok
Annet
44
45
46
47
48
49
50
51
K
U
N
S
T
&
H
Å
N
D
V
E
R
K
2.
Uke
K
U
N
S
T
&
H
Å
N
D
V
E
R
K
2.
Uke
1
2
14
15
3
4
5
6
7
Tema
Kompetansemål
Læringsmål
8
V
I
N
T
E
R
F
E
R
I
E
9
10
11
12
Lærebok
Annet
Tema
Kompetansemål
Læringsmål
Lærebok
Annet
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
13
P
Å
S
K
E
F
E
R
I
E