HMSK & R Hovedmål 2016

HMSK & R Hovedmål 2016
NR
KATEGORI
BESKRIVELSE
MÅL
KVALITET
Lean- prosjekter igangsatt i
kalenderåret
KVALITET
Kundetilfredshetsundersøkelse:
Score oppnådd der 5 er best.
Antall besvarelser innhentet
8
KVALITET
Lean opplæring i andel av;
-Ledelse og administrasjon
-Operatører
9
YTRE MILJØ
Antall kjemikalier erstattet med
mer miljøvennlige produkter
≥4
10
YTRE MILJØ
% sorteringsgrad på avfall ved
egne lokasjoner, metall utelatt
≥ 42%
11
YTRE MILJØ
Strømforbruk ved Geitaberget 17
(MWh), eksklusive fjernvarme
< 450
6
7
Bård Bjørshol
Adm. Dir. KAEFER ENERGY AS
≥5
≥ 3,5
≥ 20
≥ 90%
≥ 50%