Søk etter ansatte - Utdanningsdirektoratet

Ansatte
Ansatt
Avdeling
Alfabetisk
Søk
Avdeling
Søk etter en ansatt
...eller vis alfabetisk
Sok
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
Alle
Alle avdelinger
Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning
Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid
Avdeling for IT Drift og brukerstøtte
Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Avdeling for læreplanimplementering
Side 1 av 18
Avdeling for læreplanutvikling
Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Avdeling for rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Avdeling for skoleutvikling
Avdeling for statistikk
Avdeling for styring
Avdeling for vurdering 1
Avdeling for vurdering 2
Direktøren
Divisjon for analyse og vurdering
Divisjon for innhold og utvikling
Divisjon for regelverk og finansiering
Divisjon for styring og administrasjon
HR-avdelingen
Juridisk avdeling 1
Juridisk Avdeling 1
Juridisk avdeling 2
Kommunikasjonsstaben
Sikkerhets- og serviceavdelingen
Stabsdirektør for Voksenopplæring
Tilsynsavdelingen
Økonomiavdelingen
324 treff
Abrahamsen, Tone Tone Abrahamsen Tlf: 23 30 13 38 [email protected] Avdeling
for forskning og internasjonalt arbeid
Akselsen, Marthe Marthe Akselsen Tlf: 23 30 13 85 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Aksnes, Solveig Helene Solveig Helene Aksnes Tlf: 23 30 27 53
[email protected] Avdeling for læreplanimplementering
Amdal, Stig Stig Amdal Tlf: 23 30 14 95 [email protected] Avdeling for IT Drift og
brukerstøtte
Amland, Doris Doris Amland Tlf: 97 06 38 55 [email protected]
Kommunikasjonsstaben
Amundsen, Kristin Grone Kristin Grone Amundsen Tlf: 23 30 13 80
[email protected] Økonomiavdelingen
Anda, Bente Cecilie Dahlum Bente Cecilie Dahlum Anda Tlf: 23 30 12 20
[email protected] Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Andenæs, Anne-Marie Anne-Marie Andenæs Tlf: 23 30 27 07 [email protected] Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Andersen, Ruth Irene Ruth Irene Andersen Tlf: 23 30 27 42 [email protected]
Avdeling for styring
Andersen, Annegret Annegret Andersen Tlf: 23 30 12 79 [email protected]
Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Andersland, Kristin Kristin Andersland Tlf: 23 30 12 09 [email protected]
Avdeling for vurdering 2
Arnesen, Vigdis Vigdis Arnesen Tlf: 23 30 27 61 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Arntsen, Lasse Lasse Arntsen [email protected] Divisjon for regelverk og
finansiering
Aure, Mads Mads Aure Tlf: 23 30 13 70 [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Aure, Anne-Karin Anne-Karin Aure Tlf: 23 30 13 63 [email protected] Avdeling for
finansiering og tilskuddsforvaltning
Ausland, June Celine June Celine Ausland Tlf: 23 30 14 92 [email protected]
Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Side 2 av 18
Austad, Hilde Hilde Austad Tlf: 23 30 27 48 [email protected] Juridisk avdeling 1
Bahner, Martin Martin Bahner [email protected] Sikkerhets- og serviceavdelingen
Bakke, Bjørn Helge Bjørn Helge Bakke Tlf: 23 30 12 70 [email protected]
Avdeling for IT Drift og brukerstøtte
Bakken, Marit Helen Marit Helen Bakken Tlf: 23 30 13 71 [email protected]
Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning
Balakrishnan, Pamini Pamini Balakrishnan Tlf: 23 30 13 78 [email protected]
Økonomiavdelingen
Barra, Knut Knut Barra Tlf: 23 30 27 16 [email protected] Avdeling for IT
Systemforvaltning og –utvikling
Barsnes, Geir Inge Geir Inge Barsnes Tlf: 913 68 770 [email protected] Divisjon
for styring og administrasjon
Bech, Ellen Marie Ellen Marie Bech Tlf: 23 30 27 52 [email protected] Avdeling for
læreplanutvikling
Berg, Sonja Lovise Sonja Lovise Berg Tlf: 23 30 13 53 [email protected]
Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid
Berge, Marianne Føyn Marianne Føyn Berge Tlf: 23 30 27 50
[email protected] Juridisk avdeling 1
Berge, Rune Rune Berge Tlf: 23 30 12 60 [email protected] HR-avdelingen
Bergersen, May May Bergersen Tlf: 23 30 14 18 [email protected] Avdeling for fagog yrkesopplæring
Bergseng, Benedicte Helgesen Benedicte Helgesen Bergseng Tlf: 23 30 27 68
[email protected] Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Bergsvangen, Mari Mari Bergsvangen Tlf: 23 30 13 06 [email protected]
Avdeling for skoleutvikling
Beskow, Anna Anna Beskow Tlf: 23 30 27 80 [email protected] Tilsynsavdelingen
Bjelke, Bjørn Wilhelm Bjørn Wilhelm Bjelke Tlf: 23 30 12 30 [email protected]
Avdeling for vurdering 2
Bjelke, Vivi Vivi Bjelke Tlf: 23 30 14 38 [email protected] Avdeling for vurdering 1
Bjerknes, Marianne Marianne Bjerknes Tlf: 23 30 27 96 [email protected]
Avdeling for vurdering 2
Bjørndahl, Arve Arve Bjørndahl Tlf: 23 30 14 13 [email protected] Juridisk avdeling
2
Bjørnsen, Janne Aa Janne Aa Bjørnsen Tlf: Sluttet [email protected]
Bjørnstad, Marit Dorothea Marit Dorothea Bjørnstad Tlf: 95 97 07 18
[email protected] Kommunikasjonsstaben
Bjørsvik, Kirsti Øyen Kirsti Øyen Bjørsvik Tlf: 23 30 13 67 [email protected]
Økonomiavdelingen
Borgersen, Anne Anne Borgersen Tlf: 23 30 27 05 [email protected] Avdeling for
læreplanimplementering
Botnan Larsen, Kjersti Kjersti Botnan Larsen Tlf: 23 30 27 67
[email protected] Juridisk avdeling 1
Bredesen, Aina Helen Aina Helen Bredesen Tlf: 23 30 27 20
[email protected] Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Brogstad, Gregorios Gregorios Brogstad Tlf: 23 30 13 04 [email protected]
Avdeling for vurdering 1
Brorstad, Tone Elaine Tone Elaine Brorstad Tlf: 23 30 12 82 [email protected]
Avdeling for læreplanutvikling
Brustad, Solveig Carelius Solveig Carelius Brustad Tlf: 23 30 12 31
[email protected] HR-avdelingen
Bue, Harald Harald Bue Tlf: 23 30 12 63 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Burman, Matilda Matilda Burman Tlf: 23 30 14 16 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Side 3 av 18
Burton, Fride Fride Burton Tlf: 23 30 14 55 [email protected] Avdeling for fag- og
yrkesopplæring
Buskum, Laila Laila Buskum Tlf: 23 30 14 48 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Buxton, Kim Kim Buxton Tlf: 23 30 14 66 [email protected] Avdeling for vurdering 1
Bækkevold, Merete Merete Bækkevold Tlf: 23 30 14 68 [email protected]
Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Bø, Karen Karen Bø Tlf: 23 30 12 69 [email protected] Sikkerhets- og serviceavdelingen
Bøhler, Marianne Elgen Marianne Elgen Bøhler Tlf: 23 30 13 22
[email protected] Avdeling for vurdering 1
Bølviken, Ragnhild Skarholt Ragnhild Skarholt Bølviken Tlf: 23 30 27 10
[email protected] Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Børnes, Cathrine Cathrine Børnes Tlf: 23 30 27 65 [email protected] Divisjon for
regelverk og finansiering
Bøås, Øivind Øivind Bøås Tlf: 23 30 27 58 [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Bårdsen, Finn Gunnar Finn Gunnar Bårdsen Tlf: 23 30 12 74
[email protected] Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Cescato, David David Cescato Tlf: 23 30 27 01 [email protected] Avdeling for IT
Drift og brukerstøtte
Christiansen, Lone Lønne Lone Lønne Christiansen Tlf: 23 30 14 04
[email protected] Avdeling for læreplanutvikling
Christiansen, John Christian John Christian Christiansen Tlf: 23 30 13 46
[email protected] Avdeling for læreplanutvikling
Dahlberg, Bente Barton Bente Barton Dahlberg Tlf: 23 30 27 09
[email protected] Tilsynsavdelingen
Dahle, Kenneth Kenneth Dahle [email protected] Avdeling for IT Drift og
brukerstøtte
Danielsberg, Jørn Jørn Danielsberg Tlf: 23 30 27 02 [email protected] Avdeling
for styring
Digre, Kjetil Kjetil Digre Tlf: 23 30 13 02 [email protected] Divisjon for analyse og
vurdering
Driscoll, Hilde Hilde Driscoll Tlf: 23 30 12 96 [email protected] Juridisk avdeling 1
Duus, Christian Christian Duus Tlf: 23 30 14 58 [email protected] Juridisk avdeling
2
Duus, Maria Maria Duus Tlf: 23 30 14 23 [email protected] Avdeling for
læreplanimplementering
Edvardsen, Vigdis Vigdis Edvardsen Tlf: 23 30 13 77 [email protected] Avdeling
for finansiering og tilskuddsforvaltning
Edvardsen, Ine Ine Edvardsen Tlf: 23 30 14 31 [email protected] Avdeling for fagog yrkesopplæring
Eggum, Astrid Astrid Eggum Tlf: 23 30 12 62 [email protected] Avdeling for vurdering
1
Eide, Else Karin Else Karin Eide Tlf: 23 30 13 96 [email protected]
Økonomiavdelingen
Eide, Norun Norun Eide Tlf: 23 30 14 12 [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Eie, Anne Anne Eie Tlf: 23 30 14 86 [email protected] Avdeling for skoleutvikling
Eikrem, Eli-Mette Megard Eli-Mette Megard Eikrem Tlf: 23 30 13 66
[email protected] Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning
Ek, Maiken Patricia Maiken Patricia Ek Tlf: 23 30 27 93 [email protected]
Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Eltvik, Arne Arne Eltvik Tlf: 23 30 13 54 [email protected] Økonomiavdelingen
Endresplass, Anne Berit Grøtta Anne Berit Grøtta Endresplass Tlf: 23 30 13 33
[email protected] Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning
Side 4 av 18
Engebretsen, Magne H Magne H Engebretsen Tlf: 23 30 27 56
[email protected] Juridisk avdeling 2
Enghaug, Birgit Maakestad Birgit Maakestad Enghaug Tlf: 23 30 12 57
[email protected] Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Erstad, Ida Ida Erstad Tlf: 23 30 13 35 [email protected] Avdeling for forskning og
internasjonalt arbeid
Fagernæs, Merethe Merethe Fagernæs Tlf: 23 30 27 88 [email protected]
Avdeling for læreplanimplementering
Falch, Ragnhild Ragnhild Falch Tlf: 23 30 12 25 [email protected] Avdeling for
læreplanutvikling
Falling, Lisbeth Lisbeth Falling Tlf: 23 30 13 61 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Fjær, Thor Thor Fjær Tlf: 474 77 879 [email protected] Avdeling for IT Drift og
brukerstøtte
Flagtvedt, Eli Karin Eli Karin Flagtvedt Tlf: 23 30 13 28 [email protected] Avdeling
for læreplanutvikling
Fløgstad, Yngvild Yngvild Fløgstad Tlf: 23 30 27 83 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Folke-Olsen, Elisabeth Elisabeth Folke-Olsen Tlf: 23 30 13 59
[email protected] Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning
Folly, Victoria Anastasia Victoria Anastasia Folly Tlf: 23 30 27 69
[email protected] Avdeling for statistikk
Fosvold, Astrid Astrid Fosvold Tlf: 23 30 13 89 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Frilseth, Liv Liv Frilseth Tlf: 23 30 14 61 [email protected] Avdeling for styring
Fristad, Inge Inge Fristad Tlf: 23 30 13 13 [email protected] Avdeling for IT
Systemforvaltning og –utvikling
Frøyen, Morten Haug Morten Haug Frøyen Tlf: 23 30 12 08 [email protected]
Sikkerhets- og serviceavdelingen
Fuglseth, Jakob Jakob Fuglseth Tlf: 23 30 13 81 [email protected]
Økonomiavdelingen
Furuberg, Klara Klara Furuberg Tlf: 992 29 414 [email protected]
Kommunikasjonsstaben
Fyhn, Kari Kari Fyhn Tlf: 23 30 12 83 [email protected] Avdeling for fag- og
yrkesopplæring
Først, Eva Eva Først Tlf: 23 30 12 50 [email protected] Avdeling for rettferdsvederlag og
yrkesgodkjenninger
Gaudernack, Anniken Egeland Anniken Egeland Gaudernack Tlf: 23 30 14 80
[email protected] Avdeling for statistikk
Geelmuyden, Cecilie Cecilie Geelmuyden Tlf: 23 30 13 47 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Gimse, Anders Øystein Anders Øystein Gimse Tlf: Permisjon
[email protected] Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Gombos, Viil Viil Gombos Tlf: 23 30 13 14 [email protected] Avdeling for
læreplanutvikling
Grantangen, Torbjørg Torbjørg Grantangen Tlf: 23 30 12 18
[email protected] Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Grindland, Mina Verlo Mina Verlo Grindland Tlf: 23 30 27 70
[email protected] Avdeling for statistikk
Grotle Nilssen, Eivind Eivind Grotle Nilssen Tlf: 23 30 14 94 [email protected]
Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Grove, Ingvild Ingvild Grove Tlf: 23 30 27 41 [email protected] Avdeling for
læreplanimplementering
Grønli, Christina Mendicino Christina Mendicino Grønli Tlf: 23 30 27 55
[email protected] Juridisk avdeling 2
Side 5 av 18
Gursli, Ronny Alver Ronny Alver Gursli Tlf: 23 30 27 81 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Hamar, Alf Alf Hamar Tlf: 23 30 14 17 [email protected] Avdeling for IT
Systemforvaltning og –utvikling
Hanssen, Åge Åge Hanssen Tlf: 23 30 27 86 [email protected] Juridisk avdeling 1
Haugberg, Tonje Tonje Haugberg Tlf: 23 30 27 76 [email protected] Avdeling for
statistikk
Haugland, Bjørg Bjørg Haugland Tlf: 23 30 12 81 [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Haugstad, Christian Meuche Christian Meuche Haugstad Tlf: 23 30 27 25
[email protected] Sikkerhets- og serviceavdelingen
Heian, Bente Bente Heian Tlf: 23 30 14 56 [email protected] Avdeling for
læreplanutvikling
Helgeland, Kjetil Kjetil Helgeland Tlf: 23 30 14 47 [email protected] Avdeling for
statistikk
Hellum, Hege Fjeldseth Hege Fjeldseth Hellum Tlf: 23 30 12 85
[email protected] Sikkerhets- og serviceavdelingen
Hilleren, Irene Irene Hilleren Tlf: 23 30 12 71 [email protected] Avdeling for statistikk
Hjorth-Johansen, Hilde Hilde Hjorth-Johansen Tlf: 23 30 12 33
[email protected] Avdeling for statistikk
Hjulstad, Cathrine Cathrine Hjulstad Tlf: 23 30 12 46 [email protected] Avdeling
for vurdering 1
Hognestad, Marit Marit Hognestad Tlf: 23 30 14 65 [email protected] Avdeling for
læringsmiljø og rådgivning
Holen, Sigurd Sigurd Holen Tlf: permisjon [email protected] Tilsynsavdelingen
Holm, Jan Frode Jan Frode Holm Tlf: 23 30 12 66 [email protected] Sikkerhetsog serviceavdelingen
Holmlimo, Berit Berit Holmlimo Tlf: 23 30 12 65 [email protected] Avdeling for
læreplanimplementering
Holst-Jæger, Julie Ek Julie Ek Holst-Jæger Tlf: 23 30 27 14 [email protected]
Avdeling for skoleutvikling
Holte, Elisabeth Elisabeth Holte [email protected] Avdeling for læringsmiljø og
rådgivning
Hovland, Grethe Grethe Hovland Tlf: 23 30 13 25 [email protected] Avdeling for
forskning og internasjonalt arbeid
Huber, Knut Knut Huber Tlf: 23 30 27 24 [email protected] Avdeling for IT Drift og
brukerstøtte
Husby, Anne Anne Husby Tlf: 23 30 14 36 [email protected] Avdeling for vurdering 2
Husby, Ingrid Stark Ingrid Stark Husby Tlf: 23 30 13 42 [email protected]
Juridisk avdeling 1
Huse, Hedda Birgitte Hedda Birgitte Huse Tlf: 23 30 27 21 [email protected]
Avdeling for vurdering 1
Hvidsten, John John Hvidsten Tlf: 23 30 27 08 [email protected] Avdeling for styring
Høines, Else Else Høines Tlf: 23 30 12 68 [email protected] Avdeling for
læreplanutvikling
Højdahl, Marianne Marianne Højdahl Tlf: 23 30 13 08 [email protected] Avdeling
for læreplanimplementering
Haagensen, Petter Petter Haagensen Tlf: 23 30 13 01 [email protected]
Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid
Ingebrigtsen, Mari Bakke Mari Bakke Ingebrigtsen Tlf: 23 30 12 53
[email protected] Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Innerdal, Solveig Solveig Innerdal Tlf: 23 30 14 15 [email protected] Avdeling for
læreplanimplementering
Jakobsson, Magnus Magnus Jakobsson Tlf: 23 30 12 77 [email protected]
Avdeling for vurdering 1
Side 6 av 18
Janbu, Stig Lodve Stig Lodve Janbu Tlf: 23 30 13 69 [email protected] Avdeling
for finansiering og tilskuddsforvaltning
Jetne, Øystein Øystein Jetne Tlf: 23 30 13 93 [email protected] Avdeling for
vurdering 1
Johannessen, Baard Baard Johannessen Tlf: 23 30 13 41 [email protected]
Avdeling for læreplanimplementering
Johansson, Stine Maria Stine Maria Johansson Tlf: 23 30 12 55
[email protected] HR-avdelingen
Johnsen, Dag Dag Johnsen Tlf: 23 30 12 10 [email protected] Stabsdirektør for
Voksenopplæring
Jonsen, Morten Thue Morten Thue Jonsen [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Jonskås, Eva Marie Herlofsen Eva Marie Herlofsen Jonskås Tlf: 23 30 14 27
[email protected] Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Kaels, Anne Katrine Anne Katrine Kaels Tlf: 23 30 12 59 [email protected]
Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Karstensen, Guro Guro Karstensen Tlf: 23 30 14 21 [email protected] Avdeling
for skoleutvikling
Kavli, Jorid Helene Jorid Helene Kavli Tlf: 23 30 13 58 [email protected]
Økonomiavdelingen
Kavli, Anne-Berit Anne-Berit Kavli Tlf: 23 30 12 17 [email protected] Divisjon for
analyse og vurdering
Khalid, Fatima Fatima Khalid Tlf: 23 30 14 11 [email protected] Avdeling for fag- og
yrkesopplæring
Kjøllesdal, Jon Steinar Jon Steinar Kjøllesdal Tlf: 23 30 14 79
[email protected] Avdeling for vurdering 2
Kleiven, Anne Magdalena Solbu Anne Magdalena Solbu Kleiven Tlf: 23 30 14 14
[email protected] Avdeling for skoleutvikling
Knudsen, Halvor Gillund Halvor Gillund Knudsen Tlf: 23 30 14 09
[email protected] Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Kolmannskog, Karin Karin Kolmannskog Tlf: 23 30 12 26 [email protected]
Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Kreher, Angela Angela Kreher Tlf: 23 30 13 34 [email protected] Avdeling for
styring
Kristiansen, Karl Gunnar Karl Gunnar Kristiansen Tlf: 23 30 14 10
[email protected] Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Kristoffersen, Iver Iver Kristoffersen Tlf: 480 12 405 [email protected] Avdeling
for IT Systemforvaltning og –utvikling
Kristoffersen, Kjetil Gunnerud Kjetil Gunnerud Kristoffersen Tlf: 23 30 27 11
[email protected] Avdeling for statistikk
Kristoffersen, Nina Ruth Nina Ruth Kristoffersen [email protected]
Krohn, Svanhild Øvrebust Svanhild Øvrebust Krohn Tlf: 23 30 13 24
[email protected] Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning
Krokfjord, Terje Bryne Terje Bryne Krokfjord Tlf: 23 30 12 94
[email protected] Avdeling for læreplanimplementering
Kveberg, Inger Marie Inger Marie Kveberg Tlf: 23 30 14 39 [email protected]
Avdeling for rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Kvinge, Linn Linn Kvinge Tlf: 23 30 27 44 [email protected] Tilsynsavdelingen
Langdalen, Iwona R. Iwona R. Langdalen Tlf: 23 30 27 47 [email protected]
Sikkerhets- og serviceavdelingen
Langholm, Cecilie Cecilie Langholm Tlf: 23 30 13 18 [email protected] Avdeling
for læreplanimplementering
Langnes-Øyen, Ola Ola Langnes-Øyen Tlf: 23 30 12 12 [email protected]
Sikkerhets- og serviceavdelingen
Large, Ida Ida Large Tlf: 23 30 14 44 [email protected] Avdeling for vurdering 1
Side 7 av 18
Larsen, Ivar Skamsdalen Ivar Skamsdalen Larsen [email protected]
Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Larsen, Per Kristian Per Kristian Larsen Tlf: 91 88 81 26 [email protected]
Avdeling for vurdering 2
Larsen, Anne Kristine Anne Kristine Larsen Tlf: 23 30 12 35
[email protected] Avdeling for læreplanimplementering
Laurie, Ida Ida Laurie Tlf: Permisjon [email protected]
Leirvik, Birgit Birgit Leirvik Tlf: 23 30 14 20 [email protected] Avdeling for læringsmiljø
og rådgivning
Lind, Guro Jeanette Guro Jeanette Lind Tlf: 23 30 27 57 [email protected]
Juridisk avdeling 2
Lind Kvanmo, Øyvind Øyvind Lind Kvanmo Tlf: 23 30 14 37 [email protected]
Avdeling for statistikk
Linder, Elizabeth Elizabeth Linder Tlf: 23 30 12 58 [email protected] Sikkerhetsog serviceavdelingen
Lindstrøm, Siv Hilde Siv Hilde Lindstrøm Tlf: 23 30 13 03 [email protected]
Avdeling for skoleutvikling
Ljungmann, Kåre Kåre Ljungmann Tlf: 23 30 12 37 [email protected] Avdeling
for IT Systemforvaltning og –utvikling
Loria, Tamar Tamar Loria Tlf: 23 30 27 13 [email protected] Avdeling for
skoleutvikling
Lucas, Christine Christine Lucas Tlf: 23 30 13 48 [email protected] Avdeling for
vurdering 1
Lund, Helge Helge Lund Tlf: 90 82 40 91 [email protected] Kommunikasjonsstaben
Lunnan, Håvard Håvard Lunnan Tlf: 23 30 12 15 [email protected] Avdeling for
skoleutvikling
Lyche, Cecilia Cecilia Lyche Tlf: 23 30 12 39 [email protected] Avdeling for
læreplanimplementering
Løken, Marianne Marianne Løken Tlf: 23 30 27 72 [email protected] Avdeling for
forskning og internasjonalt arbeid
Mai, Tuan Ba Tuan Ba Mai Tlf: 23 30 12 73 [email protected] Avdeling for IT Drift og
brukerstøtte
Martinsen, Børre Børre Martinsen Tlf: 23 30 12 23 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Mathisen, Kristin Kristin Mathisen Tlf: 23 30 12 24 [email protected] Avdeling for
IT Systemforvaltning og –utvikling
Matthiessen, Reidunn Aarre Reidunn Aarre Matthiessen Tlf: 23 30 27 22
[email protected] Avdeling for vurdering 1
Medlien, Kirsti Kirsti Medlien Tlf: 23 30 27 85 [email protected] Avdeling for
skoleutvikling
Meisfjord, Ragnhild Ragnhild Meisfjord Tlf: 23 30 12 49 [email protected]
Avdeling for læreplanimplementering
Mensner, Ingrid Ingrid Mensner Tlf: 23 30 12 51 [email protected] HR-avdelingen
Mevold, Turid Turid Mevold Tlf: 23 30 13 31 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Midtgård, Frode Frode Midtgård Tlf: 23 30 12 41 [email protected] Avdeling for
læreplanutvikling
Mikalsen, Kjersti Kjersti Mikalsen Tlf: 23 30 12 78 [email protected]
Kommunikasjonsstaben
Mittet, Tone Børresen Tone Børresen Mittet Tlf: 23 30 13 95
[email protected] Avdeling for læreplanimplementering
Mjølsnes, Are Are Mjølsnes Tlf: 23 30 14 89 [email protected] Avdeling for IT
Systemforvaltning og –utvikling
Mollerud, Hans Gunnar Hans Gunnar Mollerud Tlf: 23 30 12 64
[email protected] Avdeling for vurdering 1
Side 8 av 18
Monsbakken, Christian Weisæth Christian Weisæth Monsbakken Tlf: 23 30 13 17
[email protected] Avdeling for statistikk
Mork, Line Line Mork Tlf: 23 30 13 73 [email protected] Økonomiavdelingen
Morken, Marianne Seim Marianne Seim Morken Tlf: 23 30 12 67
[email protected] Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Mortensen, Stein Andreas Stein Andreas Mortensen Tlf: 48 50 83 04
[email protected] Avdeling for IT Drift og brukerstøtte
Myhrvold-Hanssen, Mathias Mathias Myhrvold-Hanssen Tlf: 23 30 13 12
[email protected] Avdeling for skoleutvikling
Mørch, Fabienne Fabienne Mørch Tlf: 23 30 27 28 [email protected] Juridisk
Avdeling 1
Maarud, Knut Knut Maarud Tlf: 23 30 13 19 [email protected] Avdeling for fag- og
yrkesopplæring
Nadeem, Hafsa Hafsa Nadeem Tlf: 23 30 12 13 [email protected] Avdeling for fagog yrkesopplæring
Nansen, Åse-Gro Thommessen Åse-Gro Thommessen Nansen Tlf: 23 30 27 51
[email protected] Divisjon for styring og administrasjon
Nicolaysen, Jørgen Jørgen Nicolaysen Tlf: 23 30 27 89 [email protected]
Avdeling for skoleutvikling
Nilssen, Sven Eirik Sven Eirik Nilssen Tlf: 23 30 14 96 [email protected]
Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Nilssen, Jarle Sløtte Jarle Sløtte Nilssen Tlf: 23 30 13 91 [email protected]
Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Nilssen, Hege Hege Nilssen Tlf: 23 30 12 05 [email protected] Direktøren
Nordengen, Marianne Marianne Nordengen Tlf: 907 65 748
[email protected] Kommunikasjonsstaben
Nordlund, Erik Erik Nordlund Tlf: 23 30 12 76 [email protected] Avdeling for
skoleutvikling
Normann, Trine Trine Normann Tlf: 23 30 13 36 [email protected] Avdeling for
statistikk
Norrøne, Unni Unni Norrøne Tlf: 23 30 12 86 [email protected] Avdeling for IT Drift
og brukerstøtte
Norum, Ole Christian Ole Christian Norum Tlf: 23 30 13 21 [email protected]
Avdeling for læreplanutvikling
Nyhamn, Frode Frode Nyhamn Tlf: 23 30 13 07 [email protected] Avdeling for
forskning og internasjonalt arbeid
Næss, Kathrine Kathrine Næss Tlf: 23 30 13 05 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Næss, Marie Svendsen Marie Svendsen Næss Tlf: 23 30 14 74
[email protected] Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Naadland, Ingvild Ingvild Naadland Tlf: 23 30 13 39 [email protected] Avdeling
for læreplanutvikling
Naalsund, Sissel Sissel Naalsund Tlf: 23 30 12 07 [email protected] Avdeling for
IT Systemforvaltning og –utvikling
Okkelmo, Kjersti Kjersti Okkelmo Tlf: 23 30 27 64 [email protected] Avdeling for
skoleutvikling
Olsen, Siv Iren Siv Iren Olsen Tlf: 23 30 12 84 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Olsen, Hilde Hilde Olsen Tlf: 23 30 12 72 [email protected] Avdeling for vurdering 2
Olsen, Tor Thrane Tor Thrane Olsen Tlf: oppdrag [email protected]
Olsen, Victoria Elise Victoria Elise Olsen Tlf: 23 30 14 26 [email protected]
Avdeling for læreplanimplementering
Olstad, Hege Hege Olstad Tlf: 23 30 14 91 [email protected] HR-avdelingen
Orre, Thorleif Thorleif Orre Tlf: 23 30 13 26 [email protected] Avdeling for forskning
og internasjonalt arbeid
Side 9 av 18
Orvik, Maria Bakke Maria Bakke Orvik Tlf: 23 30 14 06 [email protected]
Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid
Oskarsen, Trine Trine Oskarsen [email protected] Kommunikasjonsstaben
Paulsen, Heidi Heidi Paulsen Tlf: 23 30 12 28 [email protected] Avdeling for
vurdering 1
Pettersen, Vigdis Tjønndal Vigdis Tjønndal Pettersen Tlf: 23 30 27 87
[email protected] Avdeling for læreplanimplementering
Pettersen, Erik Bolstad Erik Bolstad Pettersen Tlf: 23 30 12 03
[email protected] Divisjon for innhold og utvikling
Pettersen, Julia Stelzer Julia Stelzer Pettersen Tlf: 90 51 37 02
[email protected] Kommunikasjonsstaben
Qvam, Annette Annette Qvam Tlf: 23 30 12 54 [email protected] Avdeling for
forskning og internasjonalt arbeid
Ramberg, Knut Knut Ramberg Tlf: 23 30 13 52 [email protected] Avdeling for
styring
Rasmussen, Bjørn Erik Bjørn Erik Rasmussen Tlf: 23 30 13 60
[email protected] Avdeling for finansiering og tilskuddsforvaltning
Reitan, Frode Frode Reitan Tlf: 23 30 13 10 [email protected] Tilsynsavdelingen
Rendum, Egil Egil Rendum Tlf: 23 30 13 55 [email protected] HR-avdelingen
Renø, Camilla Camilla Renø Tlf: 23 30 12 52 [email protected] Avdeling for IT Drift
og brukerstøtte
Restad, Frode Frode Restad Tlf: 23 30 14 49 [email protected] Avdeling for
læringsmiljø og rådgivning
Rime, Trude Trude Rime Tlf: 23 30 27 43 [email protected] Juridisk avdeling 2
Risan, Bente Kristin Bente Kristin Risan Tlf: 23 30 27 17 [email protected]
Avdeling for skoleutvikling
Risdal, Åge Åge Risdal Tlf: 23 30 27 78 [email protected] Avdeling for fag- og
yrkesopplæring
Romestrand, Tormod Tormod Romestrand Tlf: 23 30 12 47 [email protected]
Sikkerhets- og serviceavdelingen
Ronæs, Mary Ann Mary Ann Ronæs Tlf: 23 30 14 03 [email protected] Avdeling
for læreplanutvikling
Rovde, Øystein Øystein Rovde Tlf: 23 30 27 19 [email protected] Juridisk avdeling
2
Rusten, Oddny Oddny Rusten Tlf: 23 30 14 24 [email protected] Avdeling for
styring
Rygge, Hans-Egil Hans-Egil Rygge Tlf: 23 30 14 25 [email protected] Avdeling
for IT Systemforvaltning og –utvikling
Røstad, Lisbeth Lisbeth Røstad Tlf: 23 30 14 45 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Saltermark, Gøril Gøril Saltermark Tlf: 23 30 14 42 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Saltvedt, Trude Trude Saltvedt Tlf: 23 30 27 49 [email protected] Avdeling for
vurdering 1
Samuelsen, Laila Laila Samuelsen Tlf: 23 30 13 74 [email protected]
Økonomiavdelingen
Sander, Ine Kjølstad Ine Kjølstad Sander Tlf: 23 30 13 29 [email protected]
Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid
Shalaan, Shady Shady Shalaan [email protected]
Shalaan, Ramy Ramy Shalaan [email protected]
Simonsen Plahter, Einar Einar Simonsen Plahter Tlf: 23 30 27 59
[email protected] Juridisk avdeling 2
Skau, Mats Nyaas Mats Nyaas Skau Tlf: 23 30 27 63 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Side 10 av 18
Skaug, Morten Morten Skaug Tlf: 23 30 14 41 [email protected] Avdeling for
skoleutvikling
Skavhaug, Tone Elisabeth Tone Elisabeth Skavhaug Tlf: 23 30 27 15
[email protected] Tilsynsavdelingen
Skillinghaug, Sissel Sissel Skillinghaug Tlf: 23 30 13 98 [email protected]
Avdeling for vurdering 1
Skjørberg, Susanne Susanne Skjørberg Tlf: 23 30 27 60 [email protected]
Avdeling for statistikk
Skogum, Finn Finn Skogum Tlf: 23 30 12 56 [email protected] Divisjon for styring og
administrasjon
Skre Fjordholm, Finn Finn Skre Fjordholm Tlf: 23 30 13 87 [email protected]
Avdeling for rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Skaar, Karl Karl Skaar Tlf: 23 30 12 90 [email protected] Avdeling for forskning og
internasjonalt arbeid
Slemmen Wille, Trude Trude Slemmen Wille Tlf: 23 30 12 29 [email protected]
Avdeling for vurdering 2
Smith-Isaksen, Jonatan Jonatan Smith-Isaksen Tlf: 23 30 27 26
[email protected] Avdeling for statistikk
Sodeland, Jan Eivind Jan Eivind Sodeland Tlf: 23 30 13 27 [email protected]
Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid
Solheim, Sine Lund Sine Lund Solheim Tlf: 23 30 12 91 [email protected]
Juridisk avdeling 2
Solheim, Anita Anita Solheim Tlf: 23 30 27 79 [email protected] Juridisk avdeling 1
Sommerseth, Helene Helene Sommerseth Tlf: 477 58 840 [email protected]
Kommunikasjonsstaben
Sorkmo, May May Sorkmo Tlf: 23 30 12 92 [email protected] Avdeling for IT
Systemforvaltning og –utvikling
Sparre, Sidsel Sidsel Sparre Tlf: 23 30 27 54 [email protected] Avdeling for
læreplanimplementering
Standahl, Torill Helene Torill Helene Standahl Tlf: 23 30 12 75
[email protected] Avdeling for IT Systemforvaltning og –utvikling
Stangeland, Arild Arild Stangeland Tlf: 23 30 12 16 [email protected] Avdeling
for IT Systemforvaltning og –utvikling
Stangeland, Terje Kato Terje Kato Stangeland Tlf: 23 30 14 05
[email protected] Avdeling for skoleutvikling
Steinum, Lussi Lussi Steinum Tlf: 23 30 14 69 [email protected] Avdeling for
læringsmiljø og rådgivning
Stende, Lars Tore Larsen Lars Tore Larsen Stende Tlf: 23 30 27 06
[email protected] Avdeling for skoleutvikling
Stieng, Inger Lise Inger Lise Stieng Tlf: 23 30 14 01 [email protected] Avdeling
for vurdering 2
Stokke, Hild Hild Stokke Tlf: 23 30 27 27 [email protected] Juridisk avdeling 1
Storaker, Trond Trond Storaker Tlf: 23 30 14 71 [email protected] Avdeling for
læringsmiljø og rådgivning
Stormo, Einar Einar Stormo Tlf: 23 30 12 61 [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Strømmen, Kristine Kristine Strømmen Tlf: Sluttet [email protected]
Stub, Birgitte Arctander Birgitte Arctander Stub Tlf: 23 30 27 12
[email protected] Avdeling for vurdering 2
Stubdal, Ingunn Bremnes Ingunn Bremnes Stubdal Tlf: 23 30 14 82
[email protected] Avdeling for skoleutvikling
Sundby, Anniken Hotvedt Anniken Hotvedt Sundby Tlf: 23 30 27 03
[email protected] Avdeling for læreplanutvikling
Sunde, Dag Johannes Dag Johannes Sunde Tlf: 23 30 13 45
[email protected] Avdeling for læreplanutvikling
Side 11 av 18
Sundt, Ylva Christiansen Ylva Christiansen Sundt Tlf: 23 30 27 23
[email protected] Juridisk avdeling 1
Svensson, Ivar Ivar Svensson Tlf: 23 30 13 40 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Sæther, Lene Lene Sæther Tlf: 23 30 27 98 [email protected] Juridisk avdeling 1
Sølvberg, Kjell Tore Kjell Tore Sølvberg Tlf: 41 48 69 60 [email protected]
Avdeling for IT Drift og brukerstøtte
Søreid, Tor Øystein Tor Øystein Søreid Tlf: 23 30 12 19 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Sørensen, Erlend Erlend Sørensen Tlf: 976 77 776 [email protected]
Kommunikasjonsstaben
Sørfjord, Linda Linda Sørfjord Tlf: 93 01 91 32 [email protected]
Kommunikasjonsstaben
Sørheim, Holger Holger Sørheim Tlf: 23 30 13 65 [email protected] Avdeling for
finansiering og tilskuddsforvaltning
Sørvik, Kari Anne Kari Anne Sørvik Tlf: 23 30 13 62 [email protected] Avdeling
for finansiering og tilskuddsforvaltning
Teien, Unni Unni Teien Tlf: 23 30 14 40 [email protected] Avdeling for læreplanutvikling
Thollefsen, Monika Monika Thollefsen Tlf: 23 30 27 04 [email protected]
Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Thomassen, Hege Wollan Hege Wollan Thomassen Tlf: 23 30 14 63
[email protected] Avdeling for læringsmiljø og rådgivning
Thomesen, Marianne Mehlum Marianne Mehlum Thomesen Tlf: 23 30 12 87
[email protected] HR-avdelingen
Thommesen, Tove Margrethe Tove Margrethe Thommesen Tlf: 23 30 27 95
[email protected] Avdeling for skoleutvikling
Tislevoll, Beate Beate Tislevoll Tlf: 23 30 13 16 [email protected] Avdeling for
forskning og internasjonalt arbeid
Torbal, Heidi Heidi Torbal Tlf: 23 30 27 18 [email protected] Juridisk avdeling 2
Torgersen, Håkon Håkon Torgersen Tlf: 23 30 12 98 [email protected]
Sikkerhets- og serviceavdelingen
Torgersen, Agathe Agathe Torgersen [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Toverud, Øivind Øivind Toverud Tlf: 91 77 65 19 [email protected] Avdeling for IT
Drift og brukerstøtte
Trippestad, Jon Jon Trippestad Tlf: 23 30 13 88 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Tronsli, Bjørg Rafoss Bjørg Rafoss Tronsli Tlf: 23 30 13 82 [email protected]
Avdeling for læreplanimplementering
Tryggestad, Peter Peter Tryggestad Tlf: 992 36 957 [email protected]
Kommunikasjonsstaben
Tufteland, Gunhild Try Gunhild Try Tufteland Tlf: 23 30 13 76
[email protected] Avdeling for styring
Tveiten, Eirik Eirik Tveiten Tlf: 91 71 23 46 [email protected] Avdeling for
rettferdsvederlag og yrkesgodkjenninger
Veigaard, Anne Turid Anne Turid Veigaard Tlf: 23 30 27 91 [email protected]
Avdeling for skoleutvikling
Vernang, Carsten Carsten Vernang Tlf: 23 30 12 88 [email protected]
Sikkerhets- og serviceavdelingen
Vestlund, Espen Espen Vestlund [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Vestnes, Kirsti Kirsti Vestnes Tlf: 23 30 12 93 [email protected] Økonomiavdelingen
Vikne, Knut Knut Vikne Tlf: 23 30 14 22 [email protected] Avdeling for statistikk
Vindegg, Tone Tone Vindegg Tlf: 23 30 13 32 [email protected] Avdeling for
vurdering 1
Side 12 av 18
Vinghøg, Pål Martin Pål Martin Vinghøg Tlf: 23 30 27 62 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Våge, Anders Anders Våge Tlf: 23 30 13 94 [email protected] Juridisk avdeling 2
Wangen, Sølvi Sølvi Wangen Tlf: 23 30 12 38 [email protected] Avdeling for
vurdering 2
Watterud, Glenn Tony Glenn Tony Watterud Tlf: 23 30 12 32
[email protected] Avdeling for IT Drift og brukerstøtte
Weberg, Ellen Ellen Weberg Tlf: 23 30 13 20 [email protected] Sikkerhets- og
serviceavdelingen
Wesnes, Rannveig Dahlen Rannveig Dahlen Wesnes Tlf: 23 30 14 29
[email protected] Tilsynsavdelingen
Westbye, Marianne Marianne Westbye Tlf: 23 30 13 51 [email protected]
Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Wiken, Mari Bjugstad Mari Bjugstad Wiken Tlf: 23 30 13 15 [email protected]
Avdeling for vurdering 1
Wold, Charlotte Charlotte Wold Tlf: 23 30 27 46 [email protected]
Tilsynsavdelingen
Waarli, Kirsten Kirsten Waarli Tlf: 23 30 12 89 [email protected] Avdeling for
læreplanutvikling
Ytre-Arna, Trine Trine Ytre-Arna Tlf: 23 30 13 64 [email protected] Avdeling for
finansiering og tilskuddsforvaltning
Aamodt, Sigmund Sigmund Aamodt Tlf: 98 09 51 72 [email protected] Avdeling
for IT Drift og brukerstøtte
Aas, Øyvind Barkald Øyvind Barkald Aas Tlf: 23 30 13 44 [email protected]
Avdeling for vurdering 2
Oppsummering av lenker i dette dokumentet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
Side 13 av 18
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:Inge.[email protected]
mailto:[email protected]
Side 14 av 18
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
Side 15 av 18
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:Stein.Andr[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
Side 16 av 18
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
Side 17 av 18
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:Ann[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
http://www.udir.no/arkivmappe/Ansatte/
Side 18 av 18