Närvarorapport Primärvård T2 - Ping-Pong

Närvarorapport Primärvård T2
Kurs:
Grupp:
Studentens namn:
Personnummer:
Närvaro:
Datum:
Handledarens underskrift:
Namnförtydligande:
Kommentar:
Obligatoriska moment:
Datum:
Handledarens underskrift:
Videoinspelning av patient
Basal blodtrycksundersökning
samt pulspalpation
Människan i Rörelse - intervju
Underskrift student:
Studenten ska skicka påskriven blankett till:
Katarina Wahlstedt
Sektionen för allmänmedicin
Alfred Nobels allé 23
141 83 Huddinge
OBS! Spara alltid en egen kopia på vårdcentralen!
Datum: