RETT TIL RATT? - Trygg Trafikk

Program 2015
RETT TIL RATT?
Nasjonal konferanse om førerretten
Dag 1, 13. april
11.00-12.00 LUNSJ
Kan ulykkene forebygges?
• Velkommen!
• Og så var det førerkortet, takk!
Geir A. Mo, styreleder i Trygg Trafikk
Presentasjon av prøveordningen § 34 i
Møre og Romsdal.
• Sammen for livet
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP)
Cato Innerdal, assisterende fylkeslege
i Møre og Romsdal
14.30 PAUSE
Hva skjer ute i den virkelige verden?
• Derfor døde de på veiene
• Fungerte det, da?
Evaluering av prosjektet §34 i Møre og Romsdal
Om dødsulykkene som involverer eldre,
rusmisbrukere og «verstingene»
Fridulv Sagberg forsker ved Transportøkonomisk
institutt
Guro Ranes, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet
13.15 PAUSE
Hvilken betydning har helsen for føreretten?
Dette ser og opplever politiet i trafikken.
• Ulykker skjer – det kan vi forsikre
• «Je drekk bærre vatn»
Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet
• Helse meg her og helse meg der
Bente Moe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
Hvordan jobber forsikringsselskapene for å
redusere ulykkene?
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge
• Ved rattet eller med stokken?
Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen ledelse,
kåsør og kommentator
.00
9
1
.
l
K
ddag
i
m
t
s
Fe
Vi tar forbehold om endringer i programmet
Programmet avsluttes kl. 16.00
Dag 2, 14. april
09.00
• Tanker fra Tinget
Linda Hofstad Helleland (H), leder av
Transportkomiteen på Stortinget
• Siste reis gikk skikkelig skeis
Om førerrett kontra retten til ikke å bli skadet
Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk
Risikogrupper i trafikken
• Er gamle, syke og svake – men bil skal dem ha
Om eldre, kognitiv svikt og førerkort
Tiltak for å redusere ulykkene
• Hva gjør denne dingsen da?
Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister,
eller virker dette bare forstyrrende?
Torbjørn Tronsmoen, seniorrådgiver i Vegdirektoratet
• Hjelp! Er det en trafikkmedisiner i salen?
Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet?
Anne-Kristine Schanke, sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus
Per-Ola Rike, Ph.D-student
• Ratt rett på veien videre
Anne Brækhus, nevrolog ved Ullevål universitetssykehus
Peter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus
10.00 PAUSE
• Direktøren sier gå hjem!
• Psykisk syk bak rattet
Hva gjøres innen psykisk helsevern for å
hindre at alvorlig syke kjører bil?
Jørgen G. Bramness, forskningsdirektør ved
Senter for rus- og avhengighetsforskning
Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk
Programmet avsluttes kl. 15.00
Vi tar forbehold om endringer
i programmet
• Svelger piller og gir gass
Hvordan reagerer vi på bruk av et eller
flere legemidler, når vi skal kjøre bil?
Gudrun Høiseth, overlege ved Folkehelseinstituttet
11.00 LUNSJ (1 TIME)
• It takes brains to take risks
Studie av unge førere ved hjelp av fMRI (Functional
magnetic resonance imaging)
Dagfinn Moe, seniorforsker ved SINTEF
Førerrett eller ei – det er spørsmålet
• Møte ved milepælen
Hvordan opplever fastlegene meldeplikten?
Svein Reidar Kjosavik, fastlege i Sandnes
• Folk du vil styre unna, sitter vi på med
Kjørevurdering – hvordan er ordningen og
hvordan opplever sensorene de eldre bilistene?
Dag Terje Langnes, seksjonssjef i seksjon for
trafikkopplæring og førerkort, Statens vegvesen
13.15 PAUSE
• De gamle er eldst – også i trafikken
Hvordan ser de eldre på det å miste førerkortet, og hvilke
konsekvenser får det?
Harald Olimb Norman, generalsekretær i
Pensjonistforbundet
N
Påme B!
dling
frist
16. m sa
2015 rs
TID:
Mandag 13. april og tirsdag 14. april 2015
STED:
Oslo Kongressenter, Youngs gate 11 (Youngstorget), Oslo
KONFERANSEPRIS:
Kr. 3400,- (inkludert lunsj begge dager)
KONFERANSEMIDDAG:
Kr. 750,- (mandag 13. april kl. 19.00)
OVERNATTING:
Vi har reservert 100 rom til kr. 1295,- på Clarion Hotel
Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3 (konferansemiddagen arrangeres på samme hotell). Her må det
bestilles raskt og før 20. februar for å få avtalt pris.
Ved bestilling oppgis bookingnummer: 49 97 08. Den
enkelte må selv bestille og betale for oppholdet ved
avreise.
Bindende påmelding og registrering:
www.tryggtrafikk.no