Prospekt - Stigbertils

ERIK PETTERS VÄG
Beskrivning
Byggklar tomt mitt i Västra Karup
Byggklar tomt i nytt barnvänligt område mitt i Västra Karup. Här bygger du ditt
drömboende med generösa planbestämmelser och njutbar vy över Bjäres åkerlandskap
med Kullabergs karaktäristiska landtunga i fonden. Granne med skolan och närhet till
härliga bad och fin sandstrand i Glimminge Plantering.
Fastigheten Båstad Västra Karup 15:50
Erik Petters väg, 269 74 Västra Karup. Belägen i Båstad kommun, Västra Karup-Hov
församling. Skattesats 32,49.
Tomt
Tomtarea 926 m² (friköpt).
Byggnadssätt
Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp är betald. Anslutningsavgift för el är
betald.
Byggrätt:
Bostadshus får uppföras i ett plan, därutöver får vind inredas. Största totala
byggnadsarea är 220 kvm, varav komplementbyggnad högst 50 kvm.
Ekonomi
Pris 495 000 kr.
Taxeringsvärdet är 213 000 kr (fastställt avseende år 2015). Typkod 210.
Befintliga lån
Det finns inga befintliga lån att överta.
Pantbrev
Fastigheten belastas inte av några penninginteckningar.
Sida 1 (6)
Stigbertils Mäklare i Båstad
Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD
Org.nr: 556741-8818
Telefon 0431-700 59
Telefax 0431-721 13
Internet www.stigbertils.com
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Servitut,
planbestämmelser,
gemensamhetsanläggningar m m
Servitut: Rättigheter-last: Avtalsservitut transportväg.
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut transportväg.
Gemensamhetsanläggning: Båstad Västra Karup GA:3 avseende väg, gc-väg, grönytor,
vattenledningar, spillvattenledningar och belysningssystem. Båstad Västra Karup S:5
avseende utrymme.
Övrigt
Tillträde efter överenskommelse.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av
fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Erbjudande boendekalkyl
Ansvarig
fastighetsmäklare
Om du önskar få en skriftlig beräkning av boendekostnaderna, vänligen ta kontakt med
ansvarig mäklare.
Mårten Persson, mobil 0708-69 27 44.
E-post: [email protected]
Sida 2 (6)
Stigbertils Mäklare i Båstad
Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD
Org.nr: 556741-8818
Telefon 0431-700 59
Telefax 0431-721 13
Internet www.stigbertils.com
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Sida 3 (6)
Stigbertils Mäklare i Båstad
Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD
Org.nr: 556741-8818
Telefon 0431-700 59
Telefax 0431-721 13
Internet www.stigbertils.com
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Sida 4 (6)
Stigbertils Mäklare i Båstad
Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD
Org.nr: 556741-8818
Telefon 0431-700 59
Telefax 0431-721 13
Internet www.stigbertils.com
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Sida 5 (6)
Stigbertils Mäklare i Båstad
Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD
Org.nr: 556741-8818
Telefon 0431-700 59
Telefax 0431-721 13
Internet www.stigbertils.com
FORTS OBJEKTBESKRIVNING
Sida 6 (6)
Stigbertils Mäklare i Båstad
Box 1083, Köpmansgatan 13, 269 21 BÅSTAD
Org.nr: 556741-8818
Telefon 0431-700 59
Telefax 0431-721 13
Internet www.stigbertils.com