Finansdepartementet

Finansdepartementet
Vad är artificiell intelligens
och hur påverkas samhället
och välfärdssektorn?
Personliga reflektioner av Göran Lindsjö
Stockholm februari 2017
•
•
•
•
Artificiell intelligens
Aktörer
Allmänt tillämpningar
Tillämpningar i välfärden
Finansdepartementet
Artificiell intelligens
Finansdepartementet
A definition of artificial intelligence
The theory and development of
computer systems able to perform tasks
that normally require human intelligence.
Finansdepartementet
Prognos
Kategorisering
Diagnos
AI
Rekommendation
Referat
Beslut
Finansdepartementet
Egenskaper
• Inlärning snarare än programmering
• Beroende av data snarare än specifikationer
• Hanterar ostrukturerad data
– 90% av all data < 2 år, 80% ostrukturerad
• Flexibelt, konfigurerbart, skalas enkelt upp
• Blir bättre ju äldre det blir
• Hanterar komplexa samband
Finansdepartementet
Svårigheter och potentiella problem
• Stor aptit på data
• Svårt göra teoretiska modeller på varför
det fungerar så bra
• Hittills dåliga förklaringsmekanismer
• Brist på kompetens
• Outredda konsekvenser
Finansdepartementet
Rule-Base Systems, Case-Based Reasoning, Natural
Language Processing, Semantic Nets, Genetic Algorithms,
Shallow Neural Networks, Cognitive Computing
Finansdepartementet
Neuroner och neuronnät
Finansdepartementet
Processer för inlärning
Handledd inlärning
Inlärning med förkategoriserad data.
Exempel: Hitta email-spam.
Oövervakad inlärning
Mönsterigenkänning bland icke-kategoriserad data.
Exempel: Klustra dokument baserade på deras innehåll.
Förstärkande inlärning
Inlärning genom återmatning eller belöning.
Exempel: Lära schack genom att vinna och förlora.
Finansdepartementet
Jeopardy 2011
FINAL FRONTIERS
It's a 4-letter term for a summit;
the first 3 letters mean a type of
simian : Apex
Tickets aren't needed for this
"event", a black hole's boundary
from which matter can't escape :
Event horizon
———————————————
LEGAL "E"s
This clause in a union contract
says that wages will rise or fall
depending on a standard such as
cost of living : Escalator
———————————————
ONE BUCK OR LESS
99 cents got me a 4-pack of
Ytterlig coasters from this
Swedish
chain : IKEA
Finansdepartementet
Träning
Final
Flera samverkande faktorer ger snabb
utveckling
• Mer data och från fler källor
• Mer processorkraft
• Mer sofistikerade matematiska modeller
Dessutom
• Bättre distributionsformer
• Mer kapital
• Ett av få sätt att konkurrera i vissa branscher
• Framgång föder framgång
Finansdepartementet
Snabb utveckling de senaste åren
Finansdepartementet
Olika teoretiska nivåer av AI
(Super)
Ett superintellekt som är betydligt smartare än de bästa
mänskliga experter inom alla områden, t ex vetenskap,
kreativitet, socialt beteende och allmänkunskap
AGI
(General)
En generell maskin vars intelligens kan användas till
alla problem (motsvarande en människa)
ANI
Smal maskinintelligens för en specifik uppgift
ASI
(Narrow)
Finansdepartementet
Superintelligens
Finansdepartementet
Människor och maskiner är bra på
olika uppgifter
Finansdepartementet
Förstärkande AI
The winners will be neither machines alone, nor humans
alone, but the two working together effectively McKinsey
Finansdepartementet
Aktörer
•
•
•
•
Universitet
Analytiker
Företag
Stater
Finansdepartementet
Ledande universitet
•
•
•
•
•
•
University of Washington
MIT
UC Berkley
Stanford
Carnegie Mellon University
Harvard
Finansdepartementet
Analytiker
The smart machine era
will be the most disruptive
in the history of IT
Gartner
Whoever wins the race of
machine learning will
dominate the next stage
of the information age
Pedro Domingos, author
of The Master Algorithm
There is no function, no
industry, almost no role
that won’t potentially be
affected by AI – not just
every occupation, but
every activity within each
occupation
Michael Chui, McKinsey
Finansdepartementet
The business plans of the
next 10,000 startups are
easy to forecast: Take X
and add AI. This is a big
deal, and now it’s here.
Kevin Kelly, author of
The Inevitable
Gartner Top 10 Strategic Technology
Trends for 2017
1. AI and Advanced Machine Learning
2. Intelligent Apps
3. Intelligent Things
4. Virtual and Augmented Reality
5. Digital Twin
6. Blockchain and Distributed Ledgers
7. Conversational System
8. Mesh App and Service Architecture
9. Digital Technology Platforms
10.Adaptive Security Architecture
Finansdepartementet
Ericsson:
10 Hot
Consumer
Trends
Finansdepartementet
Google
Machine learning is a core transformative way by
which we are rethinking everything we are doing
Sundai Pichai, CEO Google
Finansdepartementet
IBM
In the future, every decision that mankind
makes is going to be informed by a
cognitive system like Watson
Ginni Rometty, CEO IBM
Microsoft
We are on the cusp of a paradigm shift that is
unlike anything we have seen in decades.
Satya Nadella, CEO Microsoft
Apple
AI is running across all products, it is used in
ways that most people don't even think about.
Tim Cook, CEO Apple
Finansdepartementet
Amazon
It's hard to overstate how big of an
impact AI going to have on society
over the next 20 years
Jeff Bezos, CEO Amazon
Facebook
AI will see, hear and understand language
better than their creators.
Mark Zuckerberg, CEO Facebook
Andra företag med stora
AI-investeringar
•
•
•
•
•
Nvidia
Intel
Twitter
eBay
Salesforce
Finansdepartementet
•
•
•
•
•
Yahoo
AOL
Tesla
Netflix
Uber
Talangjakt
Finansdepartementet
Obamaadministrationen
Positiv syn
Hinder
• Central motor för tillväxt
• Seminarieserie över hela landet
• “Preparing for the Future of Artificial
Intelligence”
• Myndigheter bör utnyttja AI
• Bilaterala samarbeten
• Avvaktar med regleringar men vill nu
underlätta för självkörande bilar
• Goda villkor för entreprenörer
• ”Cancer Moonshot”
• Minska utbildningstider från år till månader
• Efterfrågar bred debatt
• Stärk matematik- och it-undervisning
• Oro för att staten inte är
tillräckligt snabb och därför
underinvesterar
• Risk för kompetensbrist
• Risk för ökade lönegap
Finansdepartementet
Finansdepartementet
Några förutsättningar i Sverige
• Digitalt mogen befolkning
• Digitalt moget näringsliv, t ex
– Spetsföretag och startups
– Robotteknik, bil- och flygindustri, bank
– Ofta early adopters
• Spridd AI-forskning
• Tillgång till data
Finansdepartementet
Förväntad påverkan på Sverige
•
•
•
•
Ökad konkurrens
Ökande förväntningar
Många möjligheter
Många arbeten påverkas, inte nödvändigtvis
nettoförlust av arbetstillfällen
Långsiktig
effektiviseringspotential
Finansdepartementet
Tillämpningar
Finansdepartementet
Finansdepartementet
Siri
2 miljarder frågor
i veckan
Finansdepartementet
Behovet av skärmar minskar
Google Home
Finansdepartementet
Amazon Echo
Personligt stöd
Röst- och bildigenkänning, sökmotorer, översättning,
rekommendationer
Kontor
Kundtjänst, rekrytering, rapporter, schemaläggning,
arbetsprocesser, beslutsstöd
Transport
Självkörande bilar, styrning drönare, optimerade
transporter, smarta vägar
Miljö och
energi
Finans
Minskad energianvändning, avfallshantering,
väderprognoser, prognostisera miljöförändringar
Juridik
Info från stora ostrukturerade textmängder, snabb
upplärning av juniora jurister
Stadsplanering, jobbmatchning,
livsmedelsinspektion, analys av brandfara
Myndigheter
Produktion
Kredithantering, rådgivning, aktiehandel, finansiella
rapporter, skattedeklaration
Robotar, optimerade försörjningskedjor, felsökning,
minskad materialåtgång
Marknadsföring Selektiv marknadsföring, personalisering,
och försäljning rekommendationer, merförsäljning
Finansdepartementet
Några tillämpningar i välfärden
Finansdepartementet
Sjuk- och
hälsovård
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Resursoptimering
Assistans vid operationer
Medicinska diagnoser (t ex bildanalys, onkologi)
Prognostisera spridning av epidemier
Personlig rådgivning till cancerpatienter
Anpassa behandlingsmetoder till patienters unika behov
Stöd för läkare att utvärdera egna tidigare beslut
Utvärdering av läkare, kliniker och sjukhus
Beskrivning av foton för synskadade
Glasögon för barn med autism som översätter ansiktsuttryck till
explicita känslor
• Minnesstöd för alzheimerpatienter
•Finansdepartementet
Emulera smak och konsistens från kötträtter till vegetarisk mat
Sjukvårdsupplysning
• För brådskande men inte
akuta problem
• Norra London från januari
2017
• Använder miljarder fall
• Kräver i genomsnitt 12
frågor-svar
Finansdepartementet
DeepMind Health
Finansdepartementet
Hälsokontroll
1. Omfattande hälsokontroll, inkl. genetiska
faktorer
2. Går direkt till läkare som använder AI-stöd
tränat på stora datamängder
3. Lämnar första besöket med wearables och
tillgång till sjuksköterska dygnet runt
Finansdepartementet
Läkemedel
• Snabbare utveckling (t ex Pfizer)
• Bättre matchning mot patientgrupper (t ex
Johnson&Johnson)
• Prediktera resistens
• Stödja patienter att komma ihåg medicinering
Finansdepartementet
Personlig tränare
• Kombinerar personlig hälsodata,
träningsdata och näringsmässig data
• Jämför och drar slutsatser från mycket stora
mängder liknande data
• Presenterar förslag om träning och
näringsintag
Finansdepartementet
Finansdepartementet
Exempel utbildning
• Adaptiva leksaker
• Anpassa utbildning till elevers förutsättningar
- T ex Sesame Street
• Sprida best-practice bland lärare
• Skräddarsy universitetsutbildning
• Prognostisera utbildningsbehov
Finansdepartementet
Anpassad utbildning efter elevers
förutsättningar
• Anpassad inlärning
- T ex använd elevens intresseområden
• Anpassad hastighet
• Anpassad ordning
• Identifiera svåra områden
• Begreppsförklaringar
• Enklare jobba med trial-and error som metod
• Identifiera lämplig lärare till avsnitt där eleven
har problem
Finansdepartementet
AI gör gott omdöme dyrare
Prognoser blir
bättre och
billigare
Finansdepartementet
Efterfrågan på
beslut som
innefattar
prognoser ökar
Priset på övriga
komponenter i
beslut –
framförallt gott
omdöme - ökar
Tack!
Göran
Lindsjö
[email protected]
[email protected]
Lek
•
•
•
•
•
•
•
Google: A. I. Experiments
Apple: Siri
Spotify: Discover Weekly
Nykomponerad musik ”av” Bach, Coltrane och McCartney
IBM: IBM Cognitive (analysera personlighet)
Prisma: Bilder som konstverk
x.ai: Assisterad mötesbokning
Lyssna
•
•
•
•
World Economic Forum Davos 2017 on AI
Vita Husets seminarieserie
Kongressens förhör
Filosofiska rummet med Stefan Fölster
Läs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preparing for the Future of Artificial Intelligence
The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan
Artificial intelligence: opportunities and implications for the future of decision making
Artificial Intelligence and Life in 2030
Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee (2014), The Second Machine Age
Pedro Domingos (2015), The Master Algorithm
Nick Bostrom (2014), Superintelligence
Stefan Fölster (2015), Robotrevolutionen
Kevin Kelly (2016), The Inevitable
Nils J. Nilsson (2009), The Quest for Artificial Intelligence
Rapporter från t ex McKinsey, Gartner, Accenture, PwC och Forrester
Lär
•
MOOC, t ex från edX, Coursera och Udacity
AIFinansdepartementet
has by now succeeded in doing essentially everything that requires ‘thinking’ but has failed to
do most of what people and animals do ‘without thinking.’ Donald Knuth