9. Finansdepartementets arbete vid förhandlingsarbete av IMD II (IDD)

Försäkringsdistributionsdirektivet
Svenska Försäkringsföreningens
juridikseminarium
den 12 november 2015
Peter Sjöberg
Finansmarknadsavdelningen
Finansdepartementet
Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bakgrund
Syfte
Ståndpunkter
Bestämmelser
Tidtabell
Frågor
Finansdepartementet
Bakgrund
•
•
•
•
Lag (1989:508) om försäkringsmäklare
Direktiv 2002/92/EG om försäkringsförmedling
Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
Försäkringsdistributionsdirektivet
Finansdepartementet
Bakgrund forts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juli 2012, Kommissionens förslag
Paus
Hösten 2013, IMD 2 åter på rådets agenda
Februari 2014, EP:s förslag
November 2014, Allmän inriktning
Våren 2015, Trilogmöten
Juli 2015, Politisk överenskommelse
Oktober 2015, Lingvistiska förberedelser
Hösten/vintern 2015, EUT
Finansdepartementet
Syfte
•
•
•
•
Ökat konsumentskydd
Gemensamma standarder
Teknikneutral
Ökad transparens och konkurrensneutralitet
Finansdepartementet
Ståndpunkter
•
•
•
•
Tillämpningsområde
Konkurrensneutralitet
Minimiharmonisering
Personlig integritet
Finansdepartementet
Bestämmelser
•
•
79 skäl, 46 artiklar och 2 bilagor
8 kapitel:
– Kapitel I, Tillämpningsområde och definitioner
– Kapitel II, Registreringskrav
– Kapitel III, Frihet att tillhandahålla tjänster och etableringsfrihet
– Kapitel IV, Krav på organisation av verksamheten
– Kapitel V, Informationskrav och uppföranderegler
– Kapitel VI, Ytterligare krav för försäkringsbaserade
investeringsprodukter
– Kapitel VII, Sanktioner och andra åtgärder
– Kapitel VIII, Slutbestämmelser
Finansdepartementet
Bestämmelser forts.
• Distribution av försäkringar
• Försäkringsdistributörer
• Bestämmelser avseende, tillståndsplikt, kunskap,
kompetens och fortbildning, informationsplikt samt
ansvar och uppföranderegler
Finansdepartementet
Bestämmelser forts.
•
•
Kapitel I, Tillämpningsområde och definitioner
– Artikel 1
• Reseförsäkringar och försäkringar som kompletterar en vara
eller tjänst, 600 Euro pro rata / 1 år
• Reseförsäkringar och försäkringar som kompletterar en tjänst,
600 Euro pro rata alt. 200 Euro / 3 mån
• Information och uppföranderegler
Kapitel IV, Krav på organisation av verksamheten
– Artikel 10
• Yrkeskrav och organisationskrav
• God vandel
Finansdepartementet
Bestämmelser forts.
•
Kapitel V, Informationskrav och uppföranderegler
– Artikel 17
• Begränsningar avseende ersättning
– Artikel 20
• Information
– Artikel 25
• Produkttillsyn och krav på styrning
• Målmarknad
Finansdepartementet
Bestämmelser forts.
•
•
Kapitel VI, Ytterligare krav för försäkringsbaserade
investeringsprodukter
– Artikel 29
• Intressekonflikter
• Provisionsbegräsningar
Kapitel VII, Sanktioner och andra åtgärder
– Artikel 33
• Administrativa sanktioner och andra åtgärder
• Straffavgifter
Finansdepartementet
Bestämmelser forts.
•
Kapitel VIII, Slutbestämmelser
– Artikel 40
• 24 månader
Finansdepartementet
Indikativ tidtabell
•
•
•
•
•
EUT
+ 20 dagar
+ 24 månader
Nivå 2 och 3
Implementering
Finansdepartementet
Frågestund
• Frågor?
Finansdepartementet