Agenda 2030 för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling
Statens styrning av kommuner och landsting
Finansdepartementet
1
Agenda 2030 för hållbar utveckling
Finansdepartementet
2
Regeringens arbete med Agenda 2030
• Agenda 2030-delegationen
Delegationen ska
Lämna förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (våren 2017).
Förankra Agenda 2030 och dess mål samt genomföra en bred dialog om hållbar utveckling med
länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för samverkansorgan, landsting, kommuner,
arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället.
Främja informations- och kunskapsutbyte mellan dessa aktörer och med relevanta internationella aktörer.
• Myndighetsuppdrag
Finansdepartementet
3
Lokalt arbete har en central roll
• Decentraliserad samhällsmodell och lokalt självstyre
• Möjlighet till anpassning till lokala förutsättningar
 Närhet till medborgarna
 Lång erfarenhet av arbete med hållbar utveckling
Finansdepartementet
4
Hållbarhet viktigt i angränsade arbete
• Kommunernas utmaningar
• Tillitsreformen
• Välfärdsutredningen
• Offentlig upphandling
• Digitalisering av offentlig sektor
Finansdepartementet
5
TACK!
Finansdepartementet
6