Cv Charlotte Svensson (pdf 101 kB)

STATSSEKRETERARE
Politiskt anställd chefstjänsteman i Regeringskansliet som leder arbetet
närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet.
Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.
CURRICULUM VITAE
Charlotte Svensson
Statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
FINANSDEPARTEMENTET
Ansvarsområden
• Skatte- och tullfrågor
Personligt
Född 1962. Bor i Stockholm.
Utbildning
1989-1990 Juristexamen, Stockholms universitet
1987-1989 Ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer
1984-1987 Juristlinjen, Lunds universitet
1983-1984 Paul Valery-universitet, Montpellier, Frankrike
Befattningar och uppdrag
1989-1990 Juristexamen, Stockholms universitet
1987-1989 Ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer
1984-1987 Juristlinjen, Lunds universitet
1983-1984 Paul Valery-universitet, Montpellier, Frankrike
2011-2014
Förvaltningschef/arbetsmarknadsdirektör,
Stockholms stad
2008-2010 Förvaltningschef/Stadsdelsdirektör, Stockholms stad
2003-2006 Statssekreterare, Utrikesdepartementet
2002-2003 Planeringschef, Statsrådsberedningen
1998-2002 Politiskt sakkunnig till statsministern,
Statsrådsberedningen
1996-1998 Borgarrådssekreterare tillika kanslichef på finansroteln,
Stockholms stad
1995-1996 Biträdande borgarrådssekreterare vid finansroteln,
Stockholms stad
1990-1995 Departementssekreterare, Civildepartementet
Var god vänd
KONTAKT
Finansdepartementet
Besöksadress: Jakobsgatan 24, Stockholm
Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
e-post: [email protected]
Telefon, växel: 08-405 10 00
INFORMATION
Mer information om regeringen och Regeringskansliets arbete
se www.regeringen.se
Produktion: Finansdepartementet
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet