Sammanfattning av artikeln Nurses` experiences of what constitutes

Sammanfattning av artikeln
Nurses’ experiences of what constitutes the encounter with children visiting sick
parent at an adult ICU. Intensive and Critical care nursing 2017 http://
dx.doi.org/10.1016./j.iccn.2016.09.003
Marie Golsäter, Karin Enskär och Susanne Knutson.
Trots en kulturell förändring i besöks policy för barn (0-17 år) vid
intensivvårdsavdelning (IVA) till en mer öppen inställning, hindras barn
fortfarande från att besöka av olika skäl. För att övervinna dessa hinder, är det
viktigt att beskriva vad som krävs för att möta barn på ett vårdande sätt och göra
dem delaktiga i den närståendes situation.
För att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som är viktiga faktorer i mötet
med barn som besöker en sjuk förälder på en vuxen Intensivvårdasavdelning
intervjuades 23 sjuksköterskor.
Faktorer som framkom vara viktiga i mötet med barn som anhöriga på IVA utifrån
IVA sjuksköterskors perspektiv var: sjuksköterskor måste vara engagerade och
motiverade; föräldrar måste vara motiverad, barnet behöver individuell hjälp och
stöd; och det krävs en strukturerad uppföljning för att säkerställa att barnen får det
stöd de behöver när föräldern vårdas på IVA.