Välkommen till våra informationsträffar!

HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN BJUDER IN TILL
INFORMATIONSTRÄFFAR
för förskrivare i Västerbotten
våren 2017
Välkommen till våra informationsträffar!
Vi erbjuder dig som är förskrivare i Västerbotten muntlig information i aktuella frågor, som
komplement till information på hemsida och i nyhetsbrev. Träffarna ingår i avtalen mellan
HMV och VLL och länets kommuner.
Informationen presenteras av ledningsrepresentanter från Hjälpmedel Västerbotten.
Innehåll:

Läget för 2017 års avtal mellan Hjälpmedel Västerbotten, länets kommuner och VLL

Tolkcentralen, en ny avdelning inom Hjälpmedel Västerbotten

Nuläge för arbetet med Hjälpmedelsstrategin

Rapport från arbetet med prioritering av hjälpmedelstjänster

Aktuellt om upphandlingar

Aktuellt om transporter

Sesamnytt

Vårens planerade aktiviteter

Lokala frågor:
o Skellefteå
o Lycksele
o Umeå
Platser och tider:
Skellefteå:
Tisdag den 21 mars 2017, 14.00-15.30
Lokal: Lingonet /Gästmatsalen, Skellefteå lasarett
Umeå:
Onsdag den 22 mars 2017, 9.00-10.30,
Lokal: Hjälpmedel Västerbotten Umeå, Mariehemsvägen 14
Lycksele:
Onsdag den 22 mars 2017, 14.00-15.30
Lokal: Fjällvråken, Lycksele lasarett
VIDEO-konferens: Tisdag den 21 mars 2017 9.00-10.30. VLL-anställda ringer Flerpartsmöte
Hjälpmedelsinformation/videokonferenssystemets adressbok. Övriga ringer [email protected]
Anmälan: Anmäl dig senast 2017-03-10, se ”Kursanmälan” på Hjälpmedel Västerbottens
hemsida - Kalender. Ingen bekräftelse skickas ut. OBS! Anmälan även till videouppkoppling.
Frågor? Kontakta kundtjänst, [email protected], telefon 090-785 93 65.