Klimatforum Västerbotten

Klimatforum Västerbotten
PROGRAM
Klimatförändringen är vår tids största utmaning, men möjligheter att bygga ett riktigt
hållbart samhälle följer i dess spår. Hur utvecklas klimatpolitiken i vår omvärld? Hur gör
vi i Västerbotten för att bli det hållbaraste länet år 2020?
Välkommen till Klimatforum Västerbotten
KLIMATFORUM VÄSTERBOTTEN 2016 fokuserar på
transportsektorns klimatpåverkan. Vi kommer presentera
tranporternas koppling till klimatförändringen, lyfta
samhällsplaneringens möjligheter att styra utvecklingen och
gå igenom en färsk undersökning av vilka flaskhalsar som
måste lösas för att få till stånd fossilfria tranporter i norra
Sverige. Vi går igenom hur vi konkret kan komma framåt, lyfter
goda exempel och framgångsrika metoder samt presenterar
hur vi tillsammans arbetar strategiskt i norra Sverige.
PROGRAM
7.30Frukostmöte
Företag som bidrar
i omställningen till
fossilfri fordonsflotta
09.00 Fika och registrering
09.30Välkommen
Magdalena Andersson, Landshövding, Länsstyrelsen Västerbotten
09.45 Den framtida klimatpolitiken – Stefan Nyström
10.15 Paus
10.45
11.10
11.30
11.50
Klimatet och transporter, varför en omställning måste ske och hur fort det
måste gå – Sven Hunhammar
Fossiloberoende fordonsflotta 2030, Håkan Johansson, Trafikverket
Förstudie fossilfri fordonsflotta, flaskhalsar och nycklar, Nicke Lundmark, WDO
Miljöbedömning för långsiktig infrastrukturplanering – Sofia Löfgren, Luleå
tekniska universitet
12.00Lunch
13.00 Hur styr vi dit vi vill istället för dit vi är på väg? Att planera med hjälp av backcasting – Torbjörn Lahti, Esam
13.20 Klimatoptimal infrastrukturplanering. Panelsamtal – moderator, Mattias Goldmann
13.55 Luleåregionen först med en gemensam trafikstrategi – Ulf Pilerot,Trafikverket och Britt Fälth, Piteå kommun
14.10 Transporter: Fem trender att hålla koll på, Mattias Goldmann
Stefan Nyström
Elin Johansson
Kanslichef
Klimatambassadör
miljömålsberednin­­gens Västerbotten
sekretariat
Sven Hunhammar
Måldirektör
Trafikverket
Mattias Goldmann
Moderator
Mäktigast i Hållbarhetssverige
14.40 Fika
15.10 Klimatambassadörerna i Västerbotten, Elin Johansson, Per Elofsson och Peter Sköld
15.20 Samordning för fossilfria transporter i norr – Elin Söderberg, Klimat- och
energisamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten
15.30Summering
Mattias Goldmann
Arrangör: Länsstyrelsen i Västerbotten
15.45Slut