medarbetare

Världens bästa*…
a
Kristin
medarbetare
Vi tycker att vi har världens bästa medarbetare – vill du bli en av oss?
Vi kan erbjuda dig stimulerande arbetsplatser, goda karriärmöjligheter och förmånliga arbetsvillkor.
Västerbotten har något för alla. Här
finns fjäll, skogslandskap och kust men
också ett rikt utbud av kultur, shopping
och stadsliv. Utvecklingstakten är hög!
Läs mer om tjänsterna och vår värld på
www.vll.se/jobbochframtid
*År 2020 har Västerbotten världens bästa
hälsa och världens friskaste befolkning!