בדח ססנה עדכון ינואר 2012 - VFS

‫ססנה ‪172P‬‬
‫ערך והפיק‪ :‬משה אפשטיין‬
‫לשימוש בסימולטור בלבד ‪ -‬מותאם להדפסה ב ‪A5‬‬
‫עדכון ינואר ‪2012‬‬
‫ססנה ‪ - 172P‬הליכים רגילים‬
‫לפני התנעה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫הגאים – חופשיים‪.‬‬
‫מכשירים – שלמות‬
‫מד גובה – גובה השדה‪.‬‬
‫משאבת תיחול – נעולה‪.‬‬
‫מתג ראשי ‪OFF -‬‬
‫מצתים – ‪.OFF‬‬
‫מתג ‪.OFF – AVIONICS‬‬
‫מתגי תאורה ‪OFF -‬‬
‫אויר למאייד – קר‪.‬‬
‫מצערת – סגורה‪.‬‬
‫תערובת – עשירה‪.‬‬
‫ברז דלק – פתוח‪.‬‬
‫מקזז ‪ -‬תנועה חופשית ‪ ,‬מצב המראה‪.‬‬
‫התנעה‪:‬‬
‫‪ .1‬מתג ראשי – )‪ON (BAT‬‬
‫‪ .2‬נורית טעינה ‪ -‬דולקת‬
‫‪ .3‬רדיו – הפעל‪ ,‬רשות התנעה‪ ,‬כבה‬
‫‪ .4‬תיחול‪ -‬כנדרש‬
‫‪ .5‬בלמי חניה – לחץ )‪(Ctl+.‬‬
‫‪ .6‬משואה – ‪ON‬‬
‫‪ .7‬אורות ניווט – בלילה ‪ON‬‬
‫‪ .8‬מצערת – מעט פנימה‬
‫‪ .9‬מצתים – ‪Both‬‬
‫‪ .10‬מתנע – הפעל ושחרר‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪2‬‬
‫ססנה ‪ - 172P‬הליכים רגילים‬
‫אחרי התנעה‪:‬‬
‫מצערת – ‪ 1000‬סל"ד‪.‬‬
‫לחץ שמן – עולה תוך ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫אלטרנטור – ‪ ,On‬בדוק טעינה‪.‬‬
‫רדיו – הפעל )מפסק אוויוניקה(‬
‫זע"ט – ‪.STBY‬‬
‫מדפים – בדיקה בשלבים‪ ,‬מעלה‪.‬‬
‫מד גובה – כייל לשדה‪.‬‬
‫ג'יירו כיוון – אפס‪.‬‬
‫טעינה – בדוק צריכה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫הסעה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫רשות‬
‫אור הסעה )בלילה(‬
‫שטח נקי‬
‫בלמים – בדוק‬
‫מד שיעור פנייה – מגיב‬
‫הגאים – בהתאם לרוח‪.‬‬
‫בדיקת מנוע‪) :‬לפני התיישרות(‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מצערת – ‪ 1000‬סל"ד‬
‫בלמים – לחץ‪.‬‬
‫מצערת – ‪ 1700‬סל"ד‪.‬‬
‫יניקה‪ ,‬מכשירי מנוע – טווח ירוק‪.‬‬
‫טעינה – חיובית‬
‫מצתים – בדוק‬
‫)נפילת ‪ RPM‬קטנה מ ‪ ,125‬הפרש קטן מ ‪(50‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫חימום מאייד – הפעל‪ ,‬וודא נפילת סל"ד‪ ,‬הפסק‪.‬‬
‫מצערת – בדוק סרק‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪3‬‬
‫ססנה ‪ - 172P‬הליכים רגילים‬
‫לפני המראה‪:‬‬
‫‪ .1‬ברז דלק ‪ -‬פתוח‪ ,‬שניהם‪.‬‬
‫‪ .2‬משאבת תיחול – נעולה‪.‬‬
‫‪ .3‬מתג ראשי – שניהם ‪.ON‬‬
‫‪ .4‬מצתים – ‪.Both‬‬
‫‪ .5‬חימום מאייד – קר‪.‬‬
‫‪ .6‬תערובת – עשירה‪.‬‬
‫)מתחת ‪ 3000‬רגל(‬
‫‪ .7‬תאורות – כנדרש‪.‬‬
‫‪ .8‬מדפים – ‪) 0‬המראה רגילה(‪.‬‬
‫‪ .9‬מקזז – מצב ‪) TO‬המראה(‪.‬‬
‫‪ .10‬מכשירים – טווח ירוק‪.‬‬
‫‪ .11‬מצפן ג'ירו – אפס‪.‬‬
‫‪ .12‬מד גובה – גובה שדה‪.‬‬
‫‪ .13‬זע"ט – ‪) ALT‬מוד ‪.(C‬‬
‫‪ .14‬רדיו – רשות להתיישר‪.‬‬
‫המראה רגילה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מדפים – ‪ 0‬מעלות‪.‬‬
‫מצערת – כח מלא‪ ,‬סל"ד במגבלות‪.‬‬
‫מכשירי מנוע – טווח ירוק‪.‬‬
‫מהירות – עולה‪.‬‬
‫הרם גלגל אף – ‪ 55‬קשר‪.‬‬
‫מהירות טיפוס – ‪ 70-85‬קשר‪.‬‬
‫המראה קצרה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫מדפים – ‪ 10‬מעלות‪.‬‬
‫בלמים – לחץ‪.‬‬
‫מצערת – כח מלא‪ ,‬סל"ד במגבלות‪.‬‬
‫מכשירי מנוע – טווח ירוק‪.‬‬
‫בלמים – שחרר‪.‬‬
‫מהירות – עולה‪.‬‬
‫הרם גלגל אף – ‪ 55‬קשר‪.‬‬
‫מהירות טיפוס – ‪ 57‬קשר )עד מעבר מכשולים(‪.‬‬
‫אחרי המראה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מהירות – עולה‪.‬‬
‫שיעור נסיקה – חיובי‪.‬‬
‫בלמים – לחץ ושחרר‪.‬‬
‫מדפים – קפל )מעל ‪ 200‬רגל מעפ"ש(‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪4‬‬
‫ססנה ‪ - 172P‬הליכים רגילים‬
‫טיפוס בנתיב‪:‬‬
‫‪ .1‬מהירות ‪ 70-85 -‬קשרים‪.‬‬
‫‪ .2‬מצערת ‪ -‬מלאה‪.‬‬
‫‪ .3‬תערובת – עשירה‪.‬‬
‫)מעל ‪ 3000‬רגל דלל למקסימום סל"ד(‬
‫שיוט‪:‬‬
‫‪ .1‬כח מנוע – ‪ 2100-2700‬סל"ד‬
‫)רצוי ‪(2200-2400‬‬
‫‪ .2‬מקזז – כוונן‪.‬‬
‫‪ .3‬תערובת – דלל מעל ‪ 3000‬רגל‪.‬‬
‫הנמכה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫ברז דלק – פתוח‪ ,‬על שני המכלים‪.‬‬
‫כח מנוע – ע"פ הצורך‪ 1500-1700 ,‬סל"ד‪.‬‬
‫מהירות – ‪ 80-90‬קשר‪.‬‬
‫תערובת – כוונן )לפעולה סדירה(‪ ,‬עשירה בסרק‪.‬‬
‫חימום מאייד – הפעל ע"פ הצורך‪.‬‬
‫לפני נחיתה )עם הרוח(‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫רדיו – דווח‬
‫מעצורים – בדוק‪.‬‬
‫דלק – כמויות‪.‬‬
‫מתג ראשי – ‪. ON‬‬
‫משאבת תיחול – נעולה‪.‬‬
‫מצתים – ‪.BOTH‬‬
‫חימום מאייד – קר‪) ,‬חם לפני הורדת הכח(‬
‫תערובת – עשירה‪.‬‬
‫מכשירי מנוע – טווח ירוק‪.‬‬
‫נחיתה רגילה )צלע בסיס(‪:‬‬
‫‪ .1‬מצערת – כנדרש‪.‬‬
‫‪ .2‬חימום מאייד – כנדרש‪.‬‬
‫‪ .3‬מדפים – כנדרש‬
‫‪.a‬‬
‫‪.b‬‬
‫‪ 10‬מעלות מתחת ל ‪ 110‬קשר‬
‫‪ 10-30‬מעלות מתחת ‪ 85‬קשר‬
‫‪ .4‬גלישה – ‪ 60-70‬קשר‬
‫‪ .5‬קיזוז – לגלישה‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪5‬‬
‫ססנה ‪ - 172P‬הליכים רגילים‬
‫נחיתה רגילה )פיינל(‪:‬‬
‫‪ .1‬רדיו – דווח‬
‫‪ .2‬מדפים – כנדרש‬
‫‪.a‬‬
‫‪.b‬‬
‫‪ 10‬מעלות מתחת ל ‪K110‬‬
‫‪ 10-30‬מעלות מתחת ‪K85‬‬
‫‪ .3‬מהירות עם מלוא מדפים – ‪ 60-65‬קשר‬
‫‪ .4‬נגיעה – ראשיים תחילה‪.‬‬
‫‪ .5‬בלמים – מינימום נדרש‪.‬‬
‫הליכה סביב‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מצערת – מלאה‬
‫חימום מאייד – קר‪.‬‬
‫מדפים – קפל ל ‪.20‬‬
‫מהירות – ‪ 60‬קשר‬
‫מדפים – מעל ‪ 60‬קשר הרם בהדרגה‪.‬‬
‫אחרי נחיתה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מדפים – למעלה‪.‬‬
‫מקזז – מצב המראה‪.‬‬
‫חימום מאייד – קר‪.‬‬
‫זע"ט – ‪.STBY‬‬
‫הדממת מנוע‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫בלמי חנייה – הפעל‪.‬‬
‫מצערת – ‪ 1000‬סל"ד‪.‬‬
‫ניווט וקשר – ‪.OFF‬‬
‫תערובת – ענייה‪/‬סגור‪.‬‬
‫מדפים – מעל ‪ 60‬קשר הרם בהדרגה‪.‬‬
‫לאחר עצירת מדחף‪:‬‬
‫‪ .1‬מצתים – ‪.OFF‬‬
‫‪ .2‬תאורה – ‪.OFF‬‬
‫‪ .3‬מתג ראשי – ‪.OFF‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪6‬‬
‫ססנה ‪ – 172P‬הליכי חירום‬
‫זע"ט ‪7700‬‬
‫אש במנוע באוויר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫תערובת – ענייה‬
‫ברז דלק – ‪OFF‬‬
‫מתג ראשי – ‪OFF‬‬
‫חימום תא ופתחי אוורור – סגור‬
‫מהירות – ל ‪ 100‬קשר‬
‫רדיו ‪ -‬הודע‬
‫נחת נחיתת חירום‬
‫שריפה חשמלית‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מתג ראשי – ‪OFF‬‬
‫חימום תא ופתחי אוורור – סגור‬
‫מטף – הפעל‬
‫רדיו ‪ -‬הודע‬
‫נחת בהקדם אפשרי‬
‫כביית מנוע – מייד אחרי המראה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מהירות –‪ 70‬קשר )מדפים מעלה(‪) 65 ,‬מדפים מלא מטה(‬
‫תערובת – ענייה‬
‫ברז דלק – ‪OFF‬‬
‫מצתים – ‪OFF‬‬
‫מדפים – מלא מטה‬
‫רדיו – הודע‪.‬‬
‫מתג ראשי – ‪OFF‬‬
‫כביית מנוע – בטיסה‬
‫‪ .1‬מהירות – לגלישה מיטבית‬
‫‪ .2‬שדה – בחר‬
‫‪ .3‬ברז דלק – פתוח‪ ,‬שניהם‬
‫‪ .4‬משאבת תיחול – נעולה‪.‬‬
‫‪ .5‬מצתים – שניהם‪.‬‬
‫‪ .6‬תערובת – עשירה‪.‬‬
‫‪ .7‬חימום מאייד – חם‪.‬‬
‫‪ .8‬רדיו – הודע‬
‫‪. .9‬מתג ראשי – ‪OFF‬‬
‫‪ .10‬בצע נחיתת אונס‪.‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪7‬‬
‫ססנה ‪ – 172P‬הליכי חירום‬
‫זע"ט ‪7700‬‬
‫נחיתה ללא כח – נחיתת אונס‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫מהירות – ‪ 75‬קשר )ללא מדפים( ‪) 70‬מדפים מלא מטה(‬
‫שדה – תכנן גישה מול הרוח‬
‫ברז דלק – ‪OFF‬‬
‫תערובת – ענייה‪.‬‬
‫מצתים – ‪.OFF‬‬
‫מדפים – מלא מטה‪.‬‬
‫רדיו – הודע‪.‬‬
‫מתג ראשי – ‪OFF‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪8‬‬
‫ססנה ‪ – 172P‬נתונים‬
‫מהירויות לתפעול רגיל‪:‬‬
‫המהירויות מבוססות על משקל מירבי של ‪ 2400‬לברות‬
‫מצב‬
‫המראה ללא מדפים‬
‫המראה ‪ 10 °‬מדפים‬
‫טיפוס‬
‫טיפוס‬
‫‪ VY‬שיעור טיפוס‬
‫מירבי‬
‫‪ VY‬שיעור טיפוס‬
‫מירבי‬
‫‪ VX‬זווית טיפוס‬
‫מירבית‬
‫‪ VX‬זווית טיפוס‬
‫מירבית‬
‫גישה ללא מדפים‬
‫גישה ‪ 30 °‬מדפים‬
‫קצרה ‪ 30 °‬מדפים‬
‫‪VA‬‬
‫‪VA‬‬
‫‪VA‬‬
‫צולבת מירבית‬
‫‪VNE‬‬
‫‪VNO‬‬
‫‪VFE‬‬
‫מהירות‬
‫)קשר(‬
‫‪70-80‬‬
‫‪56‬‬
‫‪75-85‬‬
‫‪70-80‬‬
‫‪76‬‬
‫גובה פני הים‬
‫גובה ‪10,000‬‬
‫גובה פני הים‬
‫‪71‬‬
‫גובה ‪10,000‬‬
‫‪56‬‬
‫גובה פני הים‬
‫‪65‬‬
‫גובה ‪10,000‬‬
‫‪65-75‬‬
‫‪60-70‬‬
‫‪61‬‬
‫‪99‬‬
‫‪92‬‬
‫‪82‬‬
‫‪15‬‬
‫הערות‬
‫‪LB 2400‬‬
‫‪LB 2000‬‬
‫‪LB 1600‬‬
‫‪158‬‬
‫‪127‬‬
‫‪110 – 10 °‬‬
‫‪85- 10 ° - 30 °‬‬
‫‪33‬‬
‫‪158‬‬
‫‪VSO‬‬
‫שעור נסיקה מירבי ‪SL‬‬
‫מרחק ריצת המראה‬
‫משקל המראה מירבי‬
‫תקרת שיוט‬
‫משקל ריק‬
‫קיבולת דלק‬
‫כח מנוע‬
‫אסור לעבור‬
‫מגבלת אוויר חלק‬
‫מהירות מרבית עם מדפים מטה‬
‫הזדקרות עם מדפים מטה‬
‫מהירות מירבית לטיסה עם חלון פתוח‬
‫‪ 700‬רגל‪/‬דקה‬
‫‪ 890‬רגל‬
‫‪ 2400‬לב'‬
‫‪ 13,000‬רגל‬
‫‪ 1,440‬ליב'‬
‫‪ 43‬גלון‬
‫‪ 160‬כ"ס‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫זע"ט‬
‫‪5100‬‬
‫‪CVFR‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪VFR‬‬
‫‪7700‬‬
‫חירום‬
‫אובדן קשר ‪7600‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪9‬‬
‫ססנה ‪ – 172P‬נתונים‬
‫ערכים אופייניים של סל"ד מנוע ומהירות בישרה ואופקית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מהירות‬
‫)קשר(‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪85‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫סל"ד‬
‫מנוע‬
‫‪1750‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪2150‬‬
‫‪2250‬‬
‫©כל הזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית ‪VFS‬‬
‫‪VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net‬‬
‫‪10‬‬