סיינטולוגיה - Scientology Volunteer Ministers

‫סיינטולוגיה‬
‫הפיכת העולם למקום טוב יותר‬
‫סיינטולוגיה‪ ,‬אשר נוסדה ופותחה על‪-‬ידי ל‪ .‬רון האברד‪ ,‬היא פילוסופיה דתית‬
‫יישומית שמציעה נתיב מדויק שדרכו כל אדם יכול לזכות שוב באמת ובפשטות של‬
‫עצמיותו הרוחנית‪.‬‬
‫סיינטולוגיה מורכבת מאקסיומות ספציפיות שמגדירות את הגורמים והעקרונות‬
‫המצויים בבסיסו של הקיום‪ ,‬ומתחום נרחב של תצפיות במדעי הרוח‪ ,‬מאגר פילוסופי‬
‫שחל למעשה על החיים בכללותם‪.‬‬
‫מאגר נרחב זה של ידע הביא לידי שני יישומים של הנושא‪ :‬ראשית‪ ,‬טכנולוגיה‬
‫עבור האדם לשם הגברת מודעותו הרוחנית והשגת החופש שאחריו חיפשו הרבה‬
‫תורות פילוסופיות גדולות; ושנית‪ ,‬מספר רב של עקרונות יסוד שבהם בני אדם יכולים‬
‫להשתמש לשם שיפור חייהם‪ .‬למעשה‪ ,‬ביישום שני זה‪ ,‬סיינטולוגיה מציעה לא פחות‬
‫מאשר שיטות מעשיות לשיפורו של כל היבט של קיומנו – אמצעים ליצירת דרכים‬
‫חדשות לחיים‪ .‬ומכאן בא החומר שאתה עומד לקרוא‪.‬‬
‫הנתונים המוצגים כאן‪ ,‬אשר לוקטו מתוך כתביו של ל‪ .‬רון האברד‪ ,‬מהווים רק‬
‫אחד מן הכלים שניתן למצוא ב'ספר העזר של סיינטולוגיה'‪ .‬ספר העזר‪ ,‬שמהווה‬
‫מדריך מקיף‪ ,‬מכיל יישומים רבים של סיינטולוגיה שבהם ניתן להשתמש על מנת לשפר‬
‫תחומים רבים אחרים בחיים‪.‬‬
‫בחוברת זו‪ ,‬העורכים הוסיפו לנתונים מבוא קצר‪ ,‬תרגילים מעשיים ודוגמאות של‬
‫יישום מוצלח‪.‬‬
‫באפשרותך להשיג קורסים נוספים להגברת הבנתך וחומרים נוספים להרחבת‬
‫הידע שלך בארגון או במרכז של סיינטולוגיה הקרובים אליך‪ .‬רשימות כתובות ניתנות‬
‫להשגה ב‪www.scientology.org-‬‬
‫תופעות חדשות רבות בנוגע לאדם ולחיים מתוארות בסיינטולוגיה‪ ,‬ולפיכך אתה‬
‫עלול להיתקל בעמודים אלה במונחים שאינם מוכרים לך‪ .‬מונחים אלה מתוארים‬
‫בפעם הראשונה להופעתם בטקסט וכן במילון המונחים בסוף החוברת‪.‬‬
‫סיינטולוגיה מיועדת לשימוש‪ .‬זוהי פילוסופיה מעשית‪ ,‬דבר‪-‬מה שהאדם עושה‪.‬‬
‫על‪-‬ידי שימוש בנתונים האלה‪ ,‬אתה יכול לשנות מצבים‪.‬‬
‫מיליוני אנשים‪ ,‬שרוצים לעשות משהו בנוגע למצבים שהם רואים סביבם‪ ,‬יישמו‬
‫את הידע הזה‪ .‬הם יודעים שניתן לשפר את החיים‪ .‬והם יודעים שסיינטולוגיה פועלת‪.‬‬
‫השתמש במה שתקרא בעמודים אלה על מנת לעזור לעצמך ולאחרים‪ ,‬וגם אתה‬
‫תדע זאת‪.‬‬
‫‬
‫כנסיית הסיינטולוגיה הבין‪-‬לאומית‬
‫נ‬
‫ראה שאנשי‪ .‬מתקשי‪ .‬לעתי‪ .‬קרובות להסתדר ביחד‪ .‬משפחות‬
‫מתווכחות‪ ,‬שכני‪ .‬מגיעי‪ .‬עד כדי מהלומות‪ ,‬מדינות משליכות כלי‬
‫נשק זו על זו‪ .‬הא‪ .‬זאת הדר‪ 7‬שבה דברי‪ .‬צריכי‪ .‬להתנהל?‬
‫אנתרופולוגי‪ ,.‬סוציולוגי‪ ,.‬פסיכולוגי‪ .‬ואחרי‪ .‬אומרי‪ .‬שכ‪.8‬‬
‫לאחר שבחנו היסטוריה ארוכה של התנהגותו מרובת המריבות של‬
‫האד‪ ,.‬ה‪ .‬טועני‪ .‬שלאד‪ .‬יש אינסטינקטי‪ .‬חייתיי‪ ,.‬או שהוא‬
‫אנטי‪:‬חברתי ואלי‪ .‬מעצ‪ .‬טבעו‪.‬‬
‫האמת היא‪ ,‬שהאד‪ .‬הוא די שוחר שלו‪ ..‬א‪ 7‬נית‪ 8‬לדחו; אותו‪,‬‬
‫כיחיד וכקבוצה‪ ,‬לשנאה ולאלימות‪.‬‬
‫ל‪ .‬רו‪ 8‬האברד‪ ,‬אשר חקר את הגורמי‪ .‬לאלימות‪ ,‬חש; חוק‬
‫טבעי ובסיסי לגבי יחסי אנוש‪ ,‬אשר מסביר מדוע כה קשה לעתי‪.‬‬
‫לפתור קונפליקטי‪ .‬בי‪ 8‬אנשי‪ ..‬הוא סיפק כלי שערכו לא יסולא בפז‪,‬‬
‫אשר מאפשר לאד‪ .‬לפתור כל קונפליקט‪ ,‬בי‪ 8‬א‪ .‬הוא בי‪ 8‬שכני‪ ,.‬בי‪8‬‬
‫עמיתי‪ .‬לעבודה או אפילו בי‪ 8‬מדינות‪.‬‬
‫בחוברת זו‪ ,‬תגלה אי‪ 7‬לעזור לאחרי‪ .‬לפתור את המחלוקות‬
‫ביניה‪ .‬ולהשיב על כנ‪ .‬יחסי‪ .‬של שלו‪ ..‬שלווה והרמוניה בי‪ 8‬בני‬
‫אד‪ .‬יכולות להיות יותר מאשר רק חלו‪ ..‬יישו‪ .‬נרחב של חוק זה‬
‫יהפו‪ 7‬זאת למציאות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ח ו ק הצד השלישי‬
‫א‬
‫לימות וקונפליקט בקרב יחידי ואומות היו בקרבנו‬
‫במש עידני ‪ ,‬והגורמי לה נותרו מסתורי גמור‪,‬‬
‫מסתורי שבא על פתרונו לבסו בסיינטולוגיה‪.‬‬
‫א אר כשדי יכלה לחלו ולהיעל ‪ ,‬א בבל‬
‫יכלה להפו לאבק‪ ,‬א מצרי יכלה להפו‬
‫לבתרונות‪ ,‬א לסיציליה יכלו להיות ‪ 160‬ערי‬
‫משגשגות והיא יכלה להפו לחורבה בזוזה לפני שנת‬
‫אפס ולהיוותר כמעט ִמדבר מאז ועד עתה – וכל זאת למרות כל עבודת‬
‫וחכמת והשאיפות הטובות והכוונה הטובה של בני אד – אזי מכ חייב‬
‫לנבוע‪ ,‬כפי שבעקבות השקיעה באה חשכה‪ ,‬שמשהו חייב להיות לא ידוע‬
‫לאד בנוגע לכל עבודותיו ודרכיו‪ .‬ושדבר זה חייב להיות כל כ קטלני‬
‫וכל כ מתפשט בכל מקו ‪ ,‬עד שהוא יהרוס את כל שאיפותיו ואת כל‬
‫סיכוייו הרבה טר זמנ ‪.‬‬
‫דבר כזה יהיה חייב להיות חוק טבעי כלשהו‪ ,‬שאותו האד לא שיער‬
‫בנפשו‪.‬‬
‫וישנו‪ ,‬כפי הנראה‪ ,‬חוק שכזה‪ ,‬שעונה לתנאי אלה של היותו קטלני‪,‬‬
‫לא ידוע ומקי כל פעילות קיימת‪.‬‬
‫נראה שהחוק יהיה‪:‬‬
‫צד שלישי חייב להיות נוכח ובלתי ידוע בכל מריבה‪,‬‬
‫כדי שקונפליקט יתקיי ‪.‬‬
‫או‬
‫על מנת שמריבה תתרחש‪ ,‬חייב צד שלישי בלתי ידוע‬
‫להיות פעיל ביצירתה בי שני יריבי פוטנציאליי ‪.‬‬
‫או‬
‫בעוד שמקובל בדר כלל להאמי שנדרשי שניי על‬
‫מנת ליצור ריב‪ ,‬חייב להיות קיי צד שלישי‪ ,‬והוא חייב‬
‫לפתח אותו כדי שיתרחש קונפליקט אמיתי‪.‬‬
‫קל מאוד להבחי ששניי אשר מצויי בקונפליקט‪ ,‬רבי ‪ .‬ה מאוד‬
‫בולטי לעי ‪ .‬קשה יותר להבחי או לחשוד בכ שצד שלישי היה קיי‬
‫ובאופ פעיל טיפח את המריבה‪.‬‬
‫הצד השלישי‪ ,‬שהוא בדר כלל לא נחשד ו"הגיוני"‪ ,‬שעומד מהצד‬
‫ומכחיש שיש לו חלק כלשהו בכ ‪ ,‬הוא האד שהביא מלכתחילה‬
‫להתקיימותו של הקונפליקט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הצד השלישי הנסתר‪ ,‬שלעתים נראה כאילו הוא תומך בצד אחד בלבד‪,‬‬
‫הוא זה שיימצא המסית‪.‬‬
‫זהו חוק שימושי בהרבה תחומים בחיים‪.‬‬
‫הוא הגורם למלחמה‪.‬‬
‫מישהו רואה שני חברים מטיחים כינויים מעליבים זה בזה‪ ,‬רואה‬
‫אותם מגיעים להחלפת מהלומות‪.‬‬
‫אף אחד אחר אינו בסביבה‪ .‬לכן הם‪ ,‬כמובן‪" ,‬גרמו למריבה"‪ .‬אולם‬
‫היה שם צד שלישי‪.‬‬
‫בהתחקות אחר מקור העניין‪ ,‬האדם נתקל בנתונים שלא ייאמנו‪ .‬זוהי‬
‫הצרה‪ .‬הבלתי ייאמן נדחה בקלות יתרה‪ .‬דרך אחת להסתיר דברים היא‬
‫להביא אותם לגדר הבלתי ייאמן‪.‬‬
‫פקיד א' ושליח ב' התווכחו‪ .‬הם מתלהטים לקונפליקט ישיר‪ .‬זה‬
‫מאשים את זה‪ .‬איש מהם אינו צודק‪ ,‬ולכן המריבה אינה מגיעה לפתרון‪,‬‬
‫שכן הגורם האמיתי שלה אינו נקבע‪.‬‬
‫אדם בוחן מקרה שכזה ביסודיות‪ .‬הוא מוצא את הבלתי ייאמן‪ .‬אשתו‬
‫של פקיד א' שכבה עם שליח ב' והתלוננה בפני כל אחד מהם באופן דומה על‬
‫האחר‪.‬‬
‫חקלאי ג' וחוואי ק' קרעו זה את זה לגזרים במשך שנים בקונפליקט‬
‫מתמשך‪ .‬ישנן סיבות ברורות‪ ,‬הגיוניות למריבה‪ .‬עם זאת‪ ,‬היא נמשכת‬
‫ואינה מגיעה לפתרון‪ .‬חיפוש מדוקדק מגלה את בנקאי ל'‪ ,‬שעקב הפסדיהם‬
‫במריבה הוא מסוגל להלוות כסף לכל צד‪ ,‬בעודו שומר שהמריבה תימשך‪,‬‬
‫ושיקבל את אדמותיהם בשלמותן אם שניהם יפסידו‪.‬‬
‫הדבר מתרחב אף יותר‪ .‬הכוחות המהפכניים והממשלה הרוסית נכנסו‬
‫לקונפליקט ב‪ .1917-‬הסיבות כה רבות‪ ,‬עד שתשומת הלב נצמדת אליהן‬
‫בקלות‪ .‬אולם רק כאשר מסמכיה המדיניים הרשמיים של גרמניה נלכדו‬
‫במלחמת‪-‬העולם השנייה‪ ,‬נחשפה העובדה שגרמניה טיפחה את המרד‬
‫ומימנה את לנין כדי שיגרום להצתת המרד‪ ,‬כשהיא אפילו שולחת אותו‬
‫לתוככי רוסיה ברכבת תחת איפול!‬
‫אדם עובר על מריבות "אישיות"‪ ,‬קונפליקטים קבוצתיים‪ ,‬קרבות‬
‫לאומיים‪ ,‬והוא מוצא‪ ,‬אם הוא מחפש‪ ,‬את הצד השלישי‪ ,‬שלא נחשד על‪-‬ידי‬
‫שני הצדדים הלוחמים‪ ,‬או‪ ,‬אם הוא נחשד במידה כלשהי‪ ,‬לא זכה‬
‫להתייחסות משום היותו "דמיוני"‪ .‬עם זאת‪ ,‬תיעוד מדוקדק מאשר זאת‬
‫לבסוף‪.‬‬
‫נתון זה שימושי באופן מדהים‪.‬‬
‫במריבות של נישואין‪ ,‬הגישה הנכונה של כל יועץ היא להביא את שני‬
‫הצדדים למצוא אחרי חיפוש מדוקדק את הצד השלישי‪ .‬הם עשויים‬
‫להעלות תחילה סיבות רבות‪ .‬סיבות אלה אינן ישויות חיות )אנשים(‪ .‬אנחנו‬
‫מחפשים צד שלישי‪ ,‬בן אדם אמיתי‪ .‬כאשר שניהם מוצאים את הצד‬
‫השלישי ומבססים הוכחות‪ ,‬יהיה זה סופה של המריבה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לעתים‪ ,‬שני צדדים‪ ,‬בעת מריבה‪ ,‬מחליטים לפתע לבחור אדם‬
‫להאשימו‪ .‬הדבר עוצר את המריבה‪ .‬לעתים אין זה האדם הנכון‪ ,‬ועוד‬
‫מריבות מתרחשות אחרי כן‪.‬‬
‫שני עמים השרויים במחלוקת ביניהם‪ ,‬צריכים לבקש התוועדות זה עם‬
‫זה על מנת לברר ולאתר את הצד השלישי האמיתי‪ .‬הם תמיד ימצאו כזה‬
‫אם הם יחפשו‪ ,‬והם יכולים למצוא את האחד הנכון‪ .‬משום שהוא יתגלה‬
‫כקיים לאמיתו של דבר‪.‬‬
‫קיימות‪ ,‬קרוב לוודאי‪ ,‬גישות טכניות רבות שניתן לפתח ולתאר בעניין‬
‫זה‪.‬‬
‫קיימות תופעות מוזרות רבות שקשורות לכך‪ .‬צד שלישי שאותר‬
‫במדויק‪ ,‬בדרך כלל אינו מותקף כלל על‪-‬ידי כל אחד מן הצדדים‪ ,‬אלא הם‬
‫רק מתעלמים ממנו‪.‬‬
‫קונפליקטים של נישואין הם שכיחים‪ .‬ניתן להציל נישואין כאשר שני‬
‫הצדדים מבררים באמת מיהו שגרם לקונפליקטים‪ .‬עשויים היו להיות‪,‬‬
‫במשך תקופת הנישואין כולה‪ ,‬כמה כאלה‪ ,‬אולם רק אחד בכל פעם‪.‬‬
‫מריבות שבין יחיד לבין ארגון נגרמות‪ ,‬כמעט תמיד‪ ,‬על‪-‬ידי צד שלישי‬
‫כאדם יחיד או על‪-‬ידי קבוצה שלישית‪ .‬הארגון והאדם היחיד צריכים‬
‫להיפגש ולבודד את הצד השלישי בכך שהם יציגו זה לזה את כל הנתונים‬
‫שבהם הוא "האכיל" כל אחד מהם‪.‬‬
‫ניתן להחזיר מתפרעים וממשלות כאחד לידי הסכמה‪ ,‬אילו ניתן‬
‫היה להביא את נציגי שני הצדדים למסור זה לזה את מה שנאמר להם‪,‬‬
‫ועל‪-‬ידי מי‪.‬‬
‫התוועדויות מסוג זה נטו לעסוק אך ורק בהאשמות‪-‬נגד או בתנאים או‬
‫בהעלבות‪ .‬הם חייבים לעסוק בבני אדם בלבד על מנת להצליח‪.‬‬
‫ניתן לחשוב שתיאוריה זאת אף טוענת בתוקף שלא קיימים תנאים‬
‫גרועים אשר גורמים לקונפליקטים‪ .‬הם קיימים‪ .‬אך אלה‪ ,‬בדרך כלל‪,‬‬
‫ניתנים לתיקון באמצעות התוועדות‪ ,‬אלא אם כן צד שלישי מטפח‬
‫קונפליקט‪.‬‬
‫לאורך ההיסטוריה קיימת דעה גרועה מאוד לגבי העבר‪ ,‬משום שהוא‬
‫מסופר באמצעות האשמות‪-‬נגד של שני יריבים‪ ,‬מבלי שהצד השלישי יאותר‪.‬‬
‫יש להבין את "הגורמים המונחים ביסוד" של מלחמה כ"מטפחים‬
‫חבויים"‪.‬‬
‫אין בנמצא קונפליקטים שלא ניתן למצוא להם פתרון‪ ,‬אלא אם כן‬
‫המטפחים האמיתיים שלהם נותרים חבויים‪.‬‬
‫זהו החוק הטבעי שלא היה ידוע לבני‪-‬קדם ולאדם המודרני כאחד‪.‬‬
‫ותרבויות שלמות שלא ידעו אותו‪ ,‬ושהובלו להאמין ב‪"-‬סיבות"‬
‫אחרות‪ ,‬נכחדו‪.‬‬
‫כדאי לדעת זאת‪.‬‬
‫כדאי לפעול עם חוק זה בכל סיטואציה שבה אדם מנסה להשכין שלום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הוא לא‬
‫בסדר!‬
‫צד שלישי יכולה‬
‫ליצור קונפליקט‬
‫בכך שהיא‬
‫תתלונן בפני בתה‬
‫על ההכנסה של‬
‫החתן שלה ‪. . .‬‬
‫‪ . . .‬ואז להרגיז‬
‫את החתן ע"י‬
‫פרשנות לא‬
‫נכונה למשהו‬
‫שאישתו‬
‫אמרה‪.‬‬
‫כאשר‬
‫הקונפליקט‬
‫מתפרץ‪ ,‬לעתים‬
‫קרובות לא‬
‫מבחינים ולא‬
‫חושדים בצד‬
‫השלישי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ת קש‬
‫היא לא‬
‫בסדר!‬
‫אבל אם בני‬
‫הזוג מכירים‬
‫את 'חוק הצד‬
‫השלישי'‪ ,‬הם‬
‫יכולים לזהות‬
‫מחלוקות מעין‬
‫אלה בתור‬
‫שכאלה‬
‫ולאתר את‬
‫הגורם‬
‫האמיתי‬
‫למריבה‪.‬‬
‫ורת‬
‫לאחר‬
‫שהשפעתה של‬
‫החמות‬
‫מטופלת‪ ,‬ניתן‬
‫לפתור כל‬
‫מחלוקת‬
‫בקלות‬
‫ולהשיב על‬
‫כנה את‬
‫ההרמוניה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫גילוי נוסף‬
‫גורם נוסף חשוב מאוד בטכנולוגיה של צד שלישי הוא דו"חות כוזבים‪.‬‬
‫דו"חות כוזבים הם אמירות בכתב או בעל‪-‬פה שמתברר כי הן היו חסרות‬
‫שחר או מטעות או שהן מכילות ביודעין שקרים‪.‬‬
‫אנחנו יודעים שצד שלישי הכרחי לקיומה של כל מריבה‪.‬‬
‫בעת בדיקת סכסוכים בכמה ארגונים‪ ,‬התגלה שהצד השלישי יכול‬
‫לזכות להתעלמות מוחלטת אפילו במהלך חקירה מדוקדקת‪.‬‬
‫צד שלישי גורם לנזק ומעורר מהומה בקרב אנשים וקבוצות באמצעות‬
‫מסירת דו"חות כוזבים על אחרים‪.‬‬
‫בכמה מקרים‪ ,‬ארגון איבד כמה חברי צוות חפים מפשע‪ .‬הם פוטרו או‬
‫הוענשו בניסיון לפתור סכסוכים‪ .‬עם זאת‪ ,‬המהומה נמשכה והאיזור הפך‬
‫להיות אפילו יותר מסוכסך עקב הפיטורין‪.‬‬
‫כאשר מוסיפים לבדוק עוד אחורה‪ ,‬מתגלה שהצד השלישי האמיתי‪,‬‬
‫אשר בסופו של דבר עלה אל פני השטח‪ ,‬גרם לירי באנשים בשל דו"חות‬
‫כוזבים‪.‬‬
‫הנה מקור אחד לכך‪:‬‬
‫חבר צוות א' מפשל‪ .‬הוא מאוד זועם ומתגונן על היותו מואשם‪ .‬הוא‬
‫מטיל את האשמה לפשלה על מישהו אחר‪ .‬נגד אותו מישהו אחר ננקטים‬
‫צעדים משמעתיים‪ .‬חבר צוות א' מטה את תשומת הלב מעצמו על‪-‬ידי‬
‫אמצעים שונים‪ ,‬לרבות הטלת אשמה כוזבת על אחרים‪.‬‬
‫זוהי פעולה של צד שלישי‪ ,‬אשר מביאה לכך שאנשים רבים יואשמו‬
‫ויועמדו למשמעת‪ .‬והצד השלישי האמיתי נשאר לא מאותר‪.‬‬
‫נקודת הצדק החסרה כאן היא שהאנשים שהועמדו למשמעת לא‬
‫הועמדו פנים אל פנים מול אלה שהאשימו אותם ולא קיבלו את ההאשמה‬
‫האמיתית‪ ,‬ולכן לא היו יכולים לעמת אותה‪.‬‬
‫מקרה אחר יהיה שצד שלישי פשוט מפיץ מעשיות ומטיל האשמות‬
‫בזדון או אפילו מתוך מניע כלשהו מרושע יותר‪ .‬זו תהיה פעולה רגילה של‬
‫צד שלישי‪ .‬היא בדרך כלל מבוססת על דו"חות כוזבים‪.‬‬
‫מצב אחר מתרחש כאשר אדם שאחראי על איזור מסוים ושאינו‬
‫מצליח להכניס סדר באיזור מתחיל לחקור‪ ,‬מקבל דו"חות כוזבים מצד‬
‫שלישי לגבי האיזור‪ ,‬מעמיד אנשים למשמעת בהתאם לכך ומחמיץ לחלוטין‬
‫את הצד השלישי האמיתי‪ .‬הדבר מסכסך את האיזור אפילו יותר‪.‬‬
‫הבסיס לכל הפעילויות המטרידות באמת של הצד השלישי הוא‪ ,‬אם‬
‫כן‪ ,‬דו"חות כוזבים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫יכולה גם להיות קליטה חושית כוזבת‪ .‬מישהו רואה דברים שאינם‬
‫קיימים ומדווח עליהם כ‪"-‬עובדה"‪.‬‬
‫לפיכך אנחנו רואים שאנו יכולים להתקדם בקלות לעבר המקור‬
‫במהלך חקירה‪ ,‬בכך שנעקוב אחרי שרשרת של דו"חות כוזבים‪.‬‬
‫לפחות במקרה אחד‪ ,‬לצד השלישי )שהתגלה רק אחרי שהיה ברור‬
‫כשמש שרק הוא היה יכול להרוס שני איזורים של הארגון‪ ,‬בזה אחר זה(‬
‫היו גם המאפיינים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬פישל בפעולות שלו עצמו‬
‫‪ .2‬ערער באופן נזעם על כל דו"ח שהוגש נגדו‬
‫‪ .3‬שינה באופן אובססיבי כל דבר כאשר לקח על עצמו איזור כלשהו‬
‫‪ .4‬דיווח באופן כוזב על פעולות‪ ,‬תוך האשמת אחרים‬
‫‪ .5‬אחוז התחלופה של חברי צוות באיזור שלו היה גבוה‬
‫תכונות אלה אינן בהכרח משותפות לכל מי שהוא צד שלישי‪ ,‬אך הן‬
‫נותנות לך מושג מה יכול לקרות‪.‬‬
‫מניסיון עם ענייני אתיקה וצדק בקבוצות נראה שהמקור האמיתי‬
‫להתמרמרויות באיזור כלשהו יהיה דו"חות כוזבים שנתקבלו ושפעלו על‬
‫פיהם מבלי לעמת את הנאשם עם כל ההאשמות ועם אלה שהאשימו אותו‪.‬‬
‫אדם בעל סמכות כלשהי בקבוצה אינו צריך לקבל שום האשמה ולפעול‬
‫על פיה‪ .‬זה פוגע בביטחון של היחיד ושל הכלל לנהוג כך‪ .‬אדם יכול‪ ,‬כדבר‬
‫ראשון‪ ,‬לסרב לפעול על סמך כל מידע‪ ,‬אלא אם כן הוכח באמצעות חקירה‬
‫אישית שזו אינה פעולה של צד שלישי כלשהו‪.‬‬
‫כאשר מוצגת בפניו של אדם שאחראי על פעילות מסוימת האשמה או‬
‫"ראָיה"‪ ,‬הוא צריך לנהל חקירה של דו"חות כוזבים ושל קליטות חושיות‬
‫כוזבות‪ .‬בדרך זאת ניתן לאמת דו"חות שכאלה ולהגיע למקור האמיתי של‬
‫הבעיה ובכך להימנע מהטלת אמצעים משמעתיים על אנשים שעשויים‬
‫להיות חפים מפשע‪.‬‬
‫עשיית צדק‪ ,‬אם כן‪ ,‬תהיה מושתתת על סירוב לקבל כל דו"ח שאינו‬
‫מבוסס על נתונים ממשיים ובלתי תלויים‪ ,‬תוך וידוא שכל הדו"חות מסוג‬
‫זה נחקרים ושכל החקירות כוללות עימות של המואשם עם ההאשמה‪,‬‬
‫ובמידת האפשר עם המאשים‪ ,‬לפני נקיטת כל צעד משמעתי או הטלת עונש‪.‬‬
‫בעוד שדבר זה עלול להאט את תהליך הצדק‪ ,‬הביטחון האישי של‬
‫הפרט תלוי לחלוטין בקביעת האמת המלאה של כל האשמה לפני נקיטת כל‬
‫פעולה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫איך למצוא צד שלישי‬
‫הדרך לא למצוא צד שלישי היא לחבר שאלון שמציג שאלות בפני כל‬
‫אדם ואדם בדרכים שונות‪" ,‬האם היית קורבן?"‪ .‬אל תשאל שאלות כמו‬
‫"מי נהג כלפיך ברשעות?" או שאלות אחרות שתהיה להן נטייה לעורר‬
‫תשובות שהתייחסו אל האדם כקורבן‪ .‬סוג זה של שאלות לא יאתר את‬
‫האדם שמעורר קונפליקטים בין אנשים‪ ,‬אלא עשוי רק לנקוב בשמם של‬
‫מנהלים ואנשים אחרים בקבוצה שמנסים להביא אנשים לבצע את עבודתם‬
‫ולהיות פרודוקטיביים!‬
‫כל אדם שנוקט בגישה זאת )‪ (1‬אינו מוצא כל צד שלישי ו‪ (2)-‬גורם‬
‫לאנשים להתמוטט הן מבחינה נפשית והן מבחינה פיסית עד כי הם אינם‬
‫יכולים לתפקד מעמדת גרימה‪.‬‬
‫על פי הגדרה‪ ,‬צד שלישי הוא מי שעל‪-‬ידי דיווחים כוזבים יוצר בעיות‬
‫בין שני אנשים‪ ,‬בין אדם לבין קבוצה‪ ,‬או בין קבוצה לקבוצה אחרת‪.‬‬
‫מטרת החקירה‪ ,‬אם כן‪ ,‬היא לגלות מי הפיץ דו"חות כוזבים כדי לעורר‬
‫קונפליקטים בין אנשים או קבוצות‪ .‬כדי למצוא צד שלישי יש לשאול את‬
‫אלה המעורבים בסכסוך שאלות בכיוונים הבאים‪:‬‬
‫שדוּבר בך רעות?‬
‫ַ‬
‫‪1‬א‪ .‬האם נאמר לך‬
‫ב‪ .‬מה נאמר?‬
‫ג‪ .‬מי אמר זאת?‬
‫‪2‬א‪ .‬האם נאמר לך שמישהו היה רע?‬
‫ב‪ .‬מה נאמר?‬
‫ג‪ .‬מי אמר זאת?‬
‫‪3‬א‪ .‬האם נאמר לך שמישהו לא היה בסדר?‬
‫ב‪ .‬מה נאמר?‬
‫ג‪ .‬מי אמר זאת?‬
‫‪4‬א‪ .‬האם נאמר לך שקבוצה היתה רעה?‬
‫ב‪ .‬מה נאמר?‬
‫ג‪ .‬מי אמר זאת?‬
‫שאלון זה צריך לכלול הגבלה כגון "בעבודתך ________?" או‬
‫"בנישואיך _______?" או "במשפחה זאת ____________?"‬
‫‪10‬‬
‫כדי למצוא צד‬
‫שלישי‪ ,‬שאל מי‬
‫סיפר לאנשים‬
‫שאחרים היו‬
‫רעים‪ ,‬עשו עוול‬
‫למישהו וכו'‪.‬‬
‫ניתן לשאול‬
‫קבוצה שלמה‬
‫שאלות מעין‬
‫אלה‪ ,‬וכאשר‬
‫בוחנים את‬
‫התוצאות ‪. . .‬‬
‫‪ . . .‬שמו של אדם‬
‫אחד יופיע הרבה‬
‫יותר פעמים‬
‫מאשר האחרים‪.‬‬
‫זהו האדם שיש‬
‫לחקור בנוגע‬
‫ליצירת חיכוכים‬
‫וקונפליקטים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫לשאלון זה עשויות להיות תשובות רבות‪ ,‬לכן השאר מקום מספיק לכל‬
‫שאלה‪.‬‬
‫על‪-‬ידי הצלבת השמות שניתנו‪ ,‬תקבל שם אחד שיופיע הרבה יותר‬
‫פעמים מהשאר‪ .‬הדבר נעשה על‪-‬ידי ספירת השמות‪ .‬לאחר מכן אתה חוקר‬
‫את האדם הזה‪.‬‬
‫כאשר תפעל על פי נוהל זה תגלה מי בדיוק עורר קונפליקטים‪ ,‬ובכך‬
‫תפתח את הדלת לפתרונם‪.‬‬
‫כשכלי זה בידיך תוכל לשנות מצבים בין בני משפחה‪ ,‬עמיתים וקבוצות‬
‫שאיתם אתה בא במגע‪ ,‬ותשיב את ההרמוניה על כנה‪.‬‬
‫פתרון כזה לקונפליקטים שבעבר לא ניתן היה לפתור אותם לא היה‬
‫קיים מעולם לפני סיינטולוגיה‪ .‬זהו הפתרון להמון תחלואים שהדאיגו את‬
‫האדם במשך יובלות‪■ .‬‬
‫‪12‬‬
‫תרגילים מעשיים‬
‫להלן תרגילים שתוכל לבצע כדי לשפר את יכולתך לפתור קונפליקטים‪ ,‬בין‬
‫אם זהו טיפול בקונפליקט שאתה מעורב בו או עזרה לאחרים לפתור את‬
‫הקונפליקטים שלהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כדי לצבור ניסיון בזיהוי דו"חות כוזבים או קליטות חושיות כוזבות‪ ,‬מצא‬
‫דוגמה לדו"ח כוזב בסביבתך‪ ,‬כגון דבר‪-‬מה שהשכן אמר‪ ,‬דבר‪-‬מה שנאמר‬
‫במקום עבודתך וכו'‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חזור על המטלה המעשית שלעיל כמה פעמים נוספות עד שתוכל לזהות‬
‫בביטחון דו"חות כוזבים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מצא שני אנשים שמעורבים בסוג כלשהו של מריבה או קונפליקט שאינם‬
‫באים על פתרונם‪ ,‬ופתור זאת כשאתה משתמש בחוק הצד השלישי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כעת מצא שני אנשים אחרים או שתי קבוצות אחרות שמעורבים במריבה‬
‫או בקונפליקט‪ ,‬ופתור זאת כשאתה משתמש בנתונים שבחוברת זו‪ .‬חזור על‬
‫כך עד שתהיה מסוגל לפתור קונפליקטים תוך שימוש בחוק הצד השלישי‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תוצאות מיישו‬
‫פתירה מהירה של קונפליקטי‬
‫מש הזמ שנדרש כדי לפת ור את הקונפליקט ‪ :‬יו‬
‫שני‬
‫שותפי לעבודה‬
‫‪ 30‬חודשי‬
‫‪:‬‬
‫שנתיי‬
‫מש הזמ של הקונפליקט‬
‫יישו חוק הצד‬
‫השלישי פותר‬
‫מש הזמ שנדרש כדי לפתור את הקונפליקט‪ 3 :‬ימי‬
‫במהירות מריבות‬
‫ארוכותטווח‪,‬‬
‫שני‬
‫כפי שנית לראות‬
‫‪ 18‬חודשי‬
‫מוזיקאי‬
‫בדוגמאות אלה‪..‬‬
‫חברת ייעו‬
‫‪ 6‬חודשי‬
‫מש הזמ שנדרש כדי לפתור את הקונפליקט‪ :‬שבועיי‬
‫‪ 24‬חודשי‬
‫‪ 18‬חודשי‬
‫‪ 12‬חודשי‬
‫‪ 6‬חודשי‬
‫כ‬
‫אשר אנשי השתמשו בחוק הצד‬
‫הצליחו לפתור את‬
‫השלישי‪ ,‬ה‬
‫המחלוקות ביניה ‪ ,‬סכסוכי נפסקו‬
‫ויחסי רוגעי חזרו לשרור‪.‬‬
‫זהו כלי הכרחי בטיפול בקונפליקטי‬
‫שלא יבואו על פתרונ בדר אחרת‪ ,‬בי‬
‫א מדובר במצבי משפחתיי ‪ ,‬יחסי‬
‫בי אישיי בעול העבודה היו יומי‬
‫או מתח בי קבוצות או אפילו בי אומות‪.‬‬
‫כ‬
‫אשר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬מנכ"ל המשפטי‬
‫ממדינה עצמאית בדרו אפריקה נכנס‬
‫לתפקידו החדש בממשלה‪ ,‬הוא מצא‬
‫שהיה צור לפתור מספר רב של‬
‫קונפליקטי לפני שאיזושהי התקדמות‬
‫תוכל להתרחש כדי לשפר את החברה‬
‫שבה הוא חי‪ .‬הוא קרא את תגליתו של‬
‫מר האברד בנוגע לחוק הצד השלישי‬
‫והבי שהוא מצא את הכלי שהוא היה‬
‫זקוק לו כדי לטפל בקונפליקטי אלה‪.‬‬
‫בעת נשיאת נאו מיוחד להוקרת תודה‬
‫למר האברד בש פקידי הממשלה הממוני‬
‫על אכיפת החוק בארצו‪ ,‬המנכ"ל אמר‪:‬‬
‫"אני משתמש בחוק הצד השלישי של‬
‫‪14‬‬
‫ל‪ .‬רו האברד כמעט מדי יו ‪ .‬זה כמו קס‬
‫בפתרו קונפליקטי ‪ ,‬וזהו אחד הכלי‬
‫מצאתי‬
‫ביותר שאי פע‬
‫היעילי‬
‫שמביאי לשלווה והרמוניה בי קבוצות‬
‫שונות‪ .‬ל‪ .‬רו האברד הוא באמת אד‬
‫דגול ואני אומר זאת בשל סיבה מיוחדת‪.‬‬
‫זה משו שהוא נת לנו את החכמה‪ ,‬ולא‬
‫שמר אותה לעצמו‪".‬‬
‫ב‬
‫עת עריכת ביקור קצר אצל בני זוג‬
‫בסידני שבאוסטרליה‪ ,‬אד מסוי ש‬
‫לב שלאישה היתה נטייה מסוימת לפתוח‬
‫במריבה ע בעלה‪ .‬הוא הראה לה את‬
‫חוק הצד השלישי של מר האברד ואמר‬
‫לה לייש אותו באותה סיטואציה‪ .‬היא‬
‫לא היתה שלמה ע העניי ‪ ,‬היות שלא‬
‫נראה לה שזוהי סיטואציה בעייתית‬
‫במיוחד‪ .‬אול ‪ ,‬היא עשתה מה שהאורח‬
‫שלה הציע‪ ,‬ומאוחר יותר כתבה לו‪,‬‬
‫כשהיא אומרת‪:‬‬
‫"באותו לילה ישבתי ע בעלי‬
‫והעליתי את העניי ‪ .‬להפתעתנו המוחלטת‬
‫גילינו שלכל אחד מאיתנו נאמר בנפרד‪,‬‬
‫על ידי אותה האישה‪ ,‬שהאחר היה לא‬
‫בסדר‪ .‬וכל אחד מאיתנו החשיב את‬
‫אותה אישה לחברה מיוחדת – למעשה‪,‬‬
‫לעתי קרובות הלכנו אליה בנפרד כדי‬
‫לקבל את עצתה! ככל ששוחחנו על כ‬
‫יותר‪ ,‬כ היו לנו הבנות רבות יותר‬
‫והאהדה שבינינו נסקה ועלתה‪ .‬לפני כ ‪,‬‬
‫איש מאתנו לא חשב שהאהדה בינינו‬
‫נמוכה במיוחד‪ ,‬אבל עכשיו זה נראה‬
‫כאילו אי לה גבולות‪ .‬תודה ל על‬
‫שאמרת לי לעשות את זה‪ ,‬השגתי ודאות‬
‫מוחלטת על השימושיות של הטכנולוגיה‬
‫הזאת בנוגע לחוק הצד השלישי‪".‬‬
‫ת‬
‫וצאות מופלאות הושגו כאשר אד‬
‫מברבנק שבקליפורניה‪ ,‬השתמש בחוק‬
‫הצד השלישי כדי לפתור קונפליקט בי‬
‫שני שותפי לעסק שפשוט לא הצליח‬
‫להיפתר‪.‬‬
‫להסכמה בנושאי שבה כל הסכמה לא‬
‫היתה אפשרית לפני כ ‪ .‬הטכנולוגיה הזאת‬
‫פעלה כמו קס ‪ .‬סיינטולוגיה היא המשחק‬
‫שבו כול מנצחי !"‬
‫"ערכתי דיו בי שני הצדדי‬
‫הנוגעי בדבר‪ ,‬ובמהלכו החלטתי שיש‬
‫צור בחקירה של צד שלישי‪ ,‬מאחר‬
‫שהתקשורת בי האנשי המעורבי‬
‫פשוט לא השתפרה‪.‬‬
‫מ‬
‫התוצאות היו פשוט מופלאות‪ .‬לא‬
‫זו בלבד שהתקשורת ביניה חזרה להתקיי‬
‫בצורה מאוד מוצלחת‪ ,‬אלא שראיתי אי‬
‫אחת הצדדי ‪ ,‬שהיתה חולה במש שלוש‬
‫שני ‪ ,‬משתנה מול עיניי‪ .‬היא הבינה‬
‫שהיא חלתה עקב המצב הזה ועקב‬
‫מעורבותו של הצד השלישי‪ .‬אתה תופתע‬
‫לדעת מהי ההרגשה להיות מסוגל להעניק‬
‫עזרה שהיא באמת עזרה לאחרי ‪".‬‬
‫ש‬
‫ותפי בעסק בי לאומי כלשהו היו‬
‫נעולי בקונפליקט ממוש שלא הראה‬
‫כל סימני לפתרו ‪ .‬יעצו לה לפתוח‬
‫בחקירה של צד שלישי בנושא‪ .‬דבר זה‬
‫נעשה‪ ,‬והתוצאות היו פנטסטיות‪ .‬אחד‬
‫מהשותפי הנוגעי בדבר דיווח‪:‬‬
‫"אחרי יומיי של חקירת צד שלישי‪,‬‬
‫קונפליקט שנמש עשרה חודשי הגיע‬
‫סו כל סו לקצו‪ ,‬ואנחנו כעת שוב‬
‫חברי של שותפינו לעסק‪ .‬זאת היתה‬
‫התופעה המופלאה ביותר שראינו! אחרי‬
‫שהחקירה הושלמה‪ ,‬היינו מסוגלי להגיע‬
‫נהלת בארגו גדול שמעה על קונפליקט‬
‫בי שני עמיתי שהתלהט במש שבועות‪.‬‬
‫למרות מה שנראה כניסיונות מוצלחי‬
‫לפייס בי השניי ‪ ,‬המריבה היתה פורצת‬
‫מחדש תו זמ קצר‪ .‬מאחר שהמנהלת‬
‫הכירה דפוס פעולה זה‪ ,‬היא יישמה את‬
‫טכנולוגית הצד השלישי שהיא למדה;‬
‫היא היתה מסוגלת לפתור את הקונפליקט‬
‫בתו דקות‪.‬‬
‫"היה לי הישג עצו ביישו הנתוני של‬
‫מר האברד על טיפול בקונפליקטי ‪.‬‬
‫שעובדי‬
‫שמתי לב ששני עובדי‬
‫בקרבתי היו בקונפליקט בלתי פוסק זה‬
‫ע זה‪ .‬ניסיתי כמה פעמי לעזור לה‬
‫"לפתור את המחלוקות ביניה "‪ ,‬אבל אז‬
‫זכרתי את הנתוני שלמדתי על טיפול‬
‫במצבי כאלה‪ .‬יישמתי נתוני אלה וזה‬
‫היה בל ייאמ ‪ .‬בתו דקות המצב כולו‬
‫טופל ושני האנשי האלה דיברו שוב זה‬
‫ע זה‪ .‬זה היה מופלא – לפני כ המצב‬
‫לא השתנה במש שבועות‪ ,‬ובעזרת‬
‫השימוש בנתוני הלאה הוא נפתר בתו‬
‫דקות‪".‬‬
‫ז‬
‫וג צעיר היו מסוגלי לשק את‬
‫ההרמוניה בנישואיה לאחר שה גילו‬
‫את הצד השלישי הנסתר אשר גר‬
‫לבעיות‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫"לפני כמה שני היו לאשתי ולי צרות‪.‬‬
‫בדיוק עברנו לבית חדש שבו התחלקנו‬
‫ע אנשי אחרי ‪ .‬פתאו אישתי החלה‬
‫למצוא דופי בכל דבר כמעט שעשיתי‪ .‬לא‬
‫הבנתי את זה עד שערב אחד התחוור לי‬
‫שאולי היה מעורב בכ צד שלישי‪ ,‬היות‬
‫שקראתי על כ בספר מאת ל‪ .‬רו האברד‪.‬‬
‫שאלתי אותה מה אמרו לה עלי‪ .‬לא נדרשו לי‬
‫הרבה שאלות כדי למצוא את הצד השלישי‬
‫– והבעיה נעלמה לחלוטי ‪".‬‬
‫ק‬
‫ונפליקט שהל והחרי בי שני ילדי‬
‫מדרו קליפורניה נוטרל וטופל לחלוטי ‪,‬‬
‫לפני שהוא הפ למצב חמור‪ ,‬בבית ספר‬
‫שמשתמש בטכנולוגיה של מר האברד‪.‬‬
‫בדיוק אחרי חג המולד בשנה שעברה‪ ,‬בתי‬
‫בת השתי עשרה וילד אחר בער באותו‬
‫הגיל היו בקונפליקט בלתי פוסק‪ .‬בתי אפילו‬
‫רצתה ללמוד קרטה כדי שהיא תוכל‬
‫להכות את הילד האחר! ביו חג המולד‬
‫קרתה לה תאונה‪ ,‬שהביאה לכ‬
‫שאגודלה היתה בגבס; היא אמרה שהיא‬
‫חשבה על הילד הזה כשזה קרה‪ .‬זה היה‬
‫פשוט יותר מדי‪ ,‬לכ הפניתי את העניי‬
‫כולו לתשומת לבו של מנהל בית הספר‬
‫שבו בתי לומדת‪ .‬הוא ראיי את הילדי‬
‫וביצע חקירה של צד שלישי‪ .‬הצד השלישי‬
‫נמצא והקונפליקט נעל ; הילדי התחילו‬
‫להסתדר ביניה נפלא‪ .‬והיא ממשיכה‬
‫להצליח‪".‬‬
‫נ‬
‫ישואי שהיו מלאי מריבות ניצלו‬
‫באמצעות היישו של חוק הצד השלישי‬
‫‪16‬‬
‫על ידי ב משפחה שקיבל הכשרה‬
‫בטכנולוגיה הזאת‪.‬‬
‫"גיסי ואשתו היו רבי ללא הפסק‬
‫והתקדמו בכיוו של גירושי ‪ .‬השתמשתי‬
‫בחוק הצד השלישי וכצפוי‪ ,‬היה אד‬
‫שסיפר שקרי לכל אחד מה על האחר‬
‫– אד שכשנה קוד לכ ניסה )ללא‬
‫הצלחה( לנהל רומ ע האישה‪ .‬האד‬
‫הזה ששיקר הוא זה שגר לריב!‬
‫לאחר שהדבר הזה נחש ‪ ,‬גיסי ואשתו‬
‫גילו מחדש את אהבת זה לזו; ה‬
‫בתקשורת שוב‪,‬‬
‫מצאו את עצמ‬
‫לראשונה מזה זמ רב‪ ,‬והמריבה נפסקה‪.‬‬
‫עוד נס של סיינטולוגיה‪".‬‬
‫ש‬
‫תי אחיות אוסטרליות‪ ,‬שהיו חברות‬
‫קרובות במש שני ‪ ,‬החלו לריב‪ .‬התקשורת‬
‫נותקה כמעט כליל עד שטכנולוגית הצד‬
‫השלישי של ל‪ .‬רו האברד יושמה‪.‬‬
‫"אחותי ואני קרובות מאוד זו לזו‪ ,‬ותמיד‬
‫היינו‪ ,‬מאז שהיינו קטנות‪ .‬אבל יו‬
‫אחד פתאו התחלנו לעלות זו לזו על‬
‫העצבי קצת; זה החרי עד לנקודה‬
‫שבה התחלנו לריב בעוצמה על דברי‬
‫פעוטי ומגוחכי ‪.‬‬
‫בסו לא יכולנו ולא רצינו אפילו לדבר זו ע‬
‫זו‪ .‬היינו נמצאות ביחד‪ ,‬וכל אחד יכול‬
‫היה לראות מיד את הטינה בינינו‪ .‬א‬
‫אחת מאיתנו לא היתה מאושרת בקשר‬
‫לכ ‪ ,‬ובסו ניסינו לדבר על זה ולטפל‬
‫במשברי ‪ .‬אבל בתו דקות היינו שוב‬
‫מתנפלות זו על זו‪ .‬זה היה פשוט נורא;‬
‫פשוט מעול לא רבנו ככה‪ ,‬ותמיד היינו‬
‫ידועות בעיני החברי שלנו כבלתי‬
‫נפרדות‪.‬‬
‫שהוא אמר וגילינו שבשעה שהוא התחנ‬
‫לאחת מאתנו הוא כיסח את האחרת;‬
‫ואז הוא היה הול אל האחרת ועושה את‬
‫אותו הדבר בכיוו ההפו ‪.‬‬
‫בנקודה זאת נזכרתי בנתוני שמר‬
‫האברד כתב על צד שלישי‪ .‬אולי זה היה‬
‫קשור איכשהו למריבה המתמדת בינינו‪.‬‬
‫תפסתי את אחותי‪ ,‬לקחתי אותה לחדר‬
‫שבו יכולנו להיות לבד ושאלתי אותה א‬
‫מישהו ריכל עלי באוזניה‪.‬‬
‫א‬
‫הדבר הזה הביא לתגובה כזאת שזה היה‬
‫בלתי ייאמ ‪ .‬שתינו הבנו שאד שהכרנו‬
‫לא מזמ סיפר לכל אחת מאתנו דברי‬
‫רעי )ולא נכוני ( על האחרת!‬
‫בעזרת הידיעה והשימוש בטכנולוגיה‬
‫הזאת שמרנו על קו התקשורת הטוב ביותר‬
‫שנית להעלות על הדעת‪ .‬זה חשוב מאוד‪,‬‬
‫כי אחותי מאוד מאוד יקרה לי‪ .‬אילולא‬
‫העיקרו הזה‪ ,‬החבר ת בינינו היתה‬
‫נהרסת ואובדת לעולמי ‪".‬‬
‫בלי הטכנולוגיה הזאת לעול לא היינו‬
‫מגלות מה קורה‪ .‬עברנו על כל הדברי‬
‫חותי ואני התחלנו מיד באותו הרגע‬
‫להיות בתקשורת נפלאה‪ ,‬ע אהדה רבה‬
‫מאוד בינינו שחזרה לקדמותה‪ .‬זה היה‬
‫כל כ לא ייאמ – כל הטינה שהצטברה‬
‫בינינו נעלמה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ רו האברד‬.‫על אודות ל‬
Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ˙‡ ˙‚ˆÈÈÓ‰ ,¯˙ÂÈ ‰Óȇ˙Ó ˙‡˷˙‰ ÔÈ
,,
¯ Â Ê Ú Ï · ‰ Â ‡ È  ‡ : ‰ Ë Â ˘ Ù ‰ Â ˙ ¯ ‰ ˆ ‰ ¯ ˘ ‡ Ó , „ ¯ · ‡ ‰ Ô Â ¯ .Ï
ÌÈÈÁ· ¯˙ÂÈ· ‰Ï„‚‰ È˙‡‰Ï ˙‡Ê ·È˘ÁÓ ,ÌȯÁ‡Ï
,,
. ÂÈÓÈ ˙‡ ÌȯȄ˜Ó‰ ÌÈÏψ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ¯¯Á˘Ó Ì„‡ ˙‡¯Ï
˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈÈÁ ˙Ù˜˙ ˙„ÓÂÚ ‰Ï‡ ˙ÂÚȯÎÓ ÌÈÏÈÓ È¯ÂÁ‡Ó
Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰ÓÎÂÁ Ï˘ ˙˘¯ÂÓ ,È˘Â‡‰ ÔÈÓ‰ ¯Â·Ú
˘ÙÂÁ ¯˘Â‡ ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ‰Ê ·Ϸ ¯ˆ˘ ˙ÂÓÂÏÁ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï
.ÈÁ¯
‡
,1911 ı¯Ó· 13-· ,‰˜Ò¯· ,Ô„ÏÈË· „ÏÂ ¯˘‡ ,„¯·‡‰ Ô¯ .Ï
.ÂÈÈÁ· Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ¯·Î Â˙ÏÂÊÏ ˙¯ÈÒÓ ÈÂÏÈ‚ Ï˘ ͯ„· ÏÁ‰
,,
ÚÂ„Ó ÔÈ·‰Ï È˙ÏÂÎÈ ‡Ï ,Ìȯ˘Â‡Ó ÂÈ‰È ÌȯÁ‡ ÌÈ˘‡˘ È˙Ȉ¯
,,
˙‡ Ú·˜ Íη ,ÂȯÂÚ ÏÚ ·˙Î ‡Â‰ , Ìȯ˘Â‡Ó Ìȇ ̉
‡Â‰ ,‰¯˘Ú-Ú˘˙ ÏÈ‚ „Ú .ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÂÈ„Úˆ ˙‡ ÂÁÈ˘ ˙¢ÂÁ˙‰
Ï˘ ˙ÂÈ·¯˙‰ ˙‡ ÔÁ· „ÂÚ· ,ÌÈÏÈÈÓ ÔÂÈÏÈÓ Ú·¯Ó ‰ÏÚÓÏ ¯·Ú
.ÌÈÈÙÈÏÈى „‰ ,ÔÙÈ ,‰Â‡È
˙‡ Ô¯ ˘„ÈÁ ,1929 ˙˘· ˙ȯ·‰-˙ˆ¯‡Ï ·¢ ¯Á‡Ï
„ÂÓÈω ÌÂÁ˙ ˙‡Â ‰Ò„‰ ,‰˜ÈËÓ˙Ó „ÓÏ ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ‰ ÂÈ„ÂÓÈÏ
ÌÈÏÎ ÂÏ ÌȘÈÚÓ ‰Ï‡ Ï΢Π– ˙ÈÈÚ¯‚ ‰˜ÈÒÈÙ Ï˘ ˘„Á‰
Á˙Ù Ô¯ ,‰Ê ¯˜ÁÓ ÔÓÓÏ È„Î .˜ÒÂÙ È˙Ï·‰ ¯˜ÁÓÏ ÌÈÈÂÈÁ
˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰ ‰¯‰Ó·Â ,30-‰ ˙Â˘ ˙ÏÈÁ˙· ˙È˙¯ÙÒ ‰¯Èȯ˜·
Ìχ .˙ȯ‡ÏÂÙÂÙ ˙¯ÂÙÈÒ Ï˘ ¯˙ÂÈ· Ìȇ¯˜‰ ÌȯÙÂÒ‰Ó „Á‡
·È˙· ÍÈ˘Ó‰Â ,˙ȯ˜ÈÚ‰ Â˙Ùȇ˘ ˙‡ Á΢ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ‡Â‰
.ÌÈÙÈ˜Ó ¯˜ÁÓ ˙ÂÚÒÓ ÌȯÂÈÒ Í¯„ ȯ˜ÈÚ‰ ¯˜ÁÓ
· ,, ‰ ¯ ‡ È ˆ Ï Û ¯ Ë ˆ ‰ ‡ Â ‰ ‰ È È  ˘ ‰ Ì Ï Â Ú ‰ - ˙ Ó Á Ï Ó ı Â ¯ Ù Ì Ú
‰Ë·¯Â˜ ˙ÂÈÙÒ Ï˘ Ô„˜ÙÓÎ ˙¯È˘Â ,(¯ËÂÊ ˙‚¯„) ËËÂÏ ¯Â˙·
ϷȘ˘ ˙ÂÚȈÙÓ ‰Î ˙ȘÏÁ ¯ÂÂÈÚ Â¯˙ÂÂȉ· .˙ÂÏψ „‚
˙ÂÚˆÓ‡· ,Ìχ .˙Â˙ÈÓˆÏ ‰ÎÎ 1945 ˙˘· ÔÁ·Â‡ ‡Â‰ ,·¯˜·
Ï‚ÂÒÓ ‰È‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ,„ÈÈÓ‰ ÏÚ ÂÏ˘ ˙Âȯ‡È˙‰ Ï˘ Ì¢Èȉ
.ÂÏ˘ Â˙‡ȯ· ˙‡ Ì˜È˘ Û‡ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ,˙Â¯È˘· ÂÈ˙ÈÓÚÏ ¯ÂÊÚÏ
ÂÈÈÂÏÈ‚ ‚ˆÂ‰ ,È·ÈÒËȇ ¯˜ÁÓ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ ÌÈ˘ ˘ÓÁ ¯Á‡Ï
Ï˘ È¯„ÂÓ‰ Ú„Ó‰ :‰˜ÈË‡È„, ¯ÙÒ· ÌÏÂÚ‰ ÈÙÏ Ô¯ Ï˘
ÏÚ Ô¢‡¯‰ ȯ‡ÏÂÙÂÙ‰ ¯ÊÚ‰-¯ÙÒ Â˙Âȉ· .,˘Ù‰ ˙‡ȯ·
,‰˜ÈË‡È„, ,ËÂ˘Ù‰ Ì„‡‰ ¯Â·Ú „ÁÂÈÓ· ·˙Î˘ È˘Â‡‰ „ÈÈÓ‰
Ï˘ ÂÈÈÁ· ˘„Á ·Ï˘Â È˘Â‡‰ ÔÈÓÏ ‰Â˜˙ Ï˘ ˘„Á Ô„ÈÚ Á˙Ù
ͯ„‰ ˙ˆȯ٠„ÂÚ·Â ,¯˜ÁÓÓ Ï„Á ‡Ï Ô¯ ,˙‡Ê ÌÚ .¯ÙÂÒ‰
‰„ÏÂ ,1951 ˙˘ È‰Ï˘Ï „Ú ÂÊ ¯Á‡ ÂÊ· ‰Èˆ˜ÈÙȄ˜ ˙¯·ÂÚ
.‰È‚ÂÏÂËÈÈÒ Ï˘ ˙ÈÓ¢Èȉ ˙È˙„‰ ‰ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰
18
ȯ‰ ,Ì˙ÂÓÏ˘· ÌÈÈÁ‰ ˙‡ ‰¯È·ÒÓ ‰È‚ÂÏÂËÈÈÒ˘ Ì¢Ó
˙¯Á‡Ӊ ÂÈ˙Â„Â·Ú ¯˘‡ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÓÂȘ· ˷ȉ ÌÈȘ ‡Ï˘
ÔȂ¯ÈÒÏ Â¯¯Â‚˙‰· .ÂÈχ ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï „¯·‡‰ Ô¯ .Ï Ï˘ ¯˙ÂÈ
Ì È ‡ Â Ï Á ˙ Ï ˙ Â  Â ¯ ˙ Ù ‡ È · ‰ Í ˘ Ó  ‰ Â ¯ ˜ Á Ó , ‰ È Ï ‚  ‡ · Â · ,, ‰ ¯ ‡ ·
.ÌÈÓÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Ù‚Ó Ìȯ„¯„˙Ó ÍÂÈÁ È˜˙ Ô‚ΠÌÈÈ˙¯·Á
‰È‚ÂÏÂËÈÈÒ ‰˜ÈË‡È„ ÏÚ „¯·‡‰ Ô¯ .Ï Ï˘ ÂÈ˙„·Ú
,˙ÂËϘÂÓ ˙‡ˆ¯‰ Ï˘ ÌÈÏÈÓ ÔÂÈÏÈÓ ÌÈÚ·¯‡ Ï˘ ÍÒ ˙ÂÏÏÂÎ
Ï˘ ˙˘¯ÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ˙Â„Â·Ú ,„ÁÈ· .ÌÈ·˙ΠÌȯÙÒ
,˙‡Ê ÌÚ .1986 ,¯‡ÂÈ· 24-· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ¯˘‡ ÌÈÈÁ ˙Ù˜˙
¯Á‡Ó ;ÔÙ‡ Ì¢· ı˜ ‰˙ÂÂȉ ‡Ï „¯·‡‰ Ô¯ .Ï Ï˘ Â˙¯ÈËÙ
Ì„‡ È· ÈÂÈÏÈÓ ÂȯÙÒÓ ÔÂÈÏÈÓ ‰‡Ó Ï˘ ‰ˆÂÙ˙ ÌÚ˘
˙Âη Ô˙È ,¯ÂÙÈ˘Ï ÂÏ˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎˉ ˙‡ ÌÂÈ È„Ó ÌÈÓ˘ÈÈÓ‰
■ .ÂÓÓ ·ÂË ¯·Á· ‰ÎÊ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÏÂÚ‰˘ ¯ÓÂÏ
19
‫מילו' מונחי"‬
‫א הדה ‪ :‬אהבה ‪ ,‬חיבה או כל גישה‬
‫רגשית אחרת; מידת החיבה‪ .‬ההגדרה‬
‫הבסיסית של אהדה היא השיקול של‬
‫מרחק‪ ,‬בי‪ 4‬א‪ 3‬הוא טוב או רע‪.‬‬
‫א תיקה‪ :‬ה פעולות ש אד‪ 3‬נוקט על‬
‫עצמו כדי לתק‪ 4‬התנהגות או סיטואציה‬
‫כלשהי שבה הוא מעורב ‪ ,‬המנוגדת‬
‫לאידיאולוגיות ולאינטרסי‪ 3‬הטובי‪3‬‬
‫ביותר של קבוצתו‪ .‬זהו דבר אישי‪ .‬כאשר‬
‫אד‪ 3‬הוא ֶאתי או ש"האתיקה שלו על‬
‫פי תק‪ ,"4‬הדבר על פי החלטיותו שלו‬
‫והוא עושה זאת בעצמו‪.‬‬
‫חוק הצד השלישי‪ :‬חוק שקובע כי צד‬
‫שלישי חייב להיות נוכח ובלתי ידוע‬
‫בכל מריבה‪ ,‬כדי שקונפליקט יתקיי‪.3‬‬
‫סיינטולוגיה‪ :‬פילוסופיה דתית יישומית‬
‫שפותחה על‪:‬ידי ל‪ .‬רו‪ 4‬האברד‪ .‬זהו‬
‫‪20‬‬
‫הלימוד והטיפול של הרוח ביחס לעצמה‪,‬‬
‫לעולמות ולחיי‪ 3‬אחרי‪ . 3‬המילה‬
‫סיינטולוגיה מקורה במילה הלטינית ‪scio‬‬
‫שפירושה "לדעת"‪ ,‬ובמילה היוונית‬
‫‪ logos‬ש פירושה " המילה או הצורה‬
‫החיצונית שלפיה מחשבה פנימית מובעת‬
‫ונעשית ידועה"‪ .‬כ;‪ ,‬משמעותה של‬
‫סיינטולוגיה היא לדעת על ידיעה‪.‬‬
‫צד שלישי‪ :‬מי שעל‪:‬ידי דו"חות כוזבי‪3‬‬
‫גור‪ 3‬לצרות בי‪ 4‬שני אנשי‪ ,3‬אד‪ 3‬וקבוצה‬
‫או קבוצה וקבוצה אחרת‪.‬‬
‫צדק‪ :‬הפעולה שקבוצה נוקטת כלפי אד‪3‬‬
‫כאשר הוא לא נוקט פעולות אתיקה‬
‫הולמות בעצמו‪.‬‬
‫תקשורת‪ :‬חילופי רעיונות דר; מרחב‬
‫בי‪ 4‬שני אנשי‪.3‬‬
‫‪NEW ERA Publications International ApS‬‬
‫‪Store Kongensgade 53, 1264 Copenhagen K, Denmark‬‬
‫‪ISBN 87-7968-375-4‬‬
‫© ‪L. Ron Hubbard Library 2001‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫כל העתקה‪ ,‬תרגו ‪ ,‬שכפול‪ ,‬יבוא או הפצה ללא אישור‪,‬‬
‫באופ מלא או חלקי‪ ,‬בכל אמצעי‪ ,‬לרבות העתקה‪ ,‬אחסו או‬
‫שידור אלקטרוניי ‪ ,‬מהווי הפרה של החוקי החלי ‪.‬‬
‫סיינטולוגיה‪ ,‬דיאנטיקה‪ ,Celebrity Centre ,‬ל‪ .‬רו האברד‪,Flag ,‬‬
‫‪ ,Freewinds‬החתימה של ל‪ .‬רו האברד וסמל הסיינטולוגיה‬
‫הינ סימני מסחריי וסימני שירות בבעלות‬
‫‪ Religious Technology Center‬ונמצאי בשימוש ברשותו‪.‬‬
‫‪ NEW ERA‬הוא סימ מסחרי וסימ שירות‪.‬‬
‫הודפס בדנמרק‬
‫‪HEBREW EDITION‬‬
‫®‬
‫הוצאת ל‪ .‬רו האברד‬
‫‪21‬‬