769 - שדה אליהו

‫ב"ה‪ ,‬שדה אליהו‪ ,‬ערש" ק פרשת אמור‪ ,‬ט" ז ב אייר תשע" ג‪26.4.22.3 ,‬‬
‫גיליון מספר ‪669‬‬
‫שבולת‬
‫עלון קיבוץ שדה אליהו‬
‫לשבת פרשת אמור‬
‫תשע " ג ‪1023 ,‬‬
‫גיליון מספר ‪679‬‬
‫עמוד‬
‫‪3‬‬
‫עמוד‬
‫‪4‬‬
‫פרשה פותחת‬
‫חודש אייר‪ -‬מחבר בין הלאום לתורה‬
‫עמוד‬
‫‪6‬‬
‫עמוד‬
‫‪8‬‬
‫איש של אמונת אמת‬
‫דברים לזכרה של אסתר כריש ז " ל‬
‫עמוד‬
‫‪9‬‬
‫עמוד‬
‫‪44‬‬
‫על ק צה המזלג‬
‫על קצה הקלשון‬
‫עמוד‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫חדש על המדף‬
‫הד מהחינוך‬
‫עמוד‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫הדו " ח הרך‬
‫משולחן הגזבר‬
‫מימוש זכויות הפנסיה‬
‫משולחנה של וועדת מינויים‬
‫דבר היום‪ -‬יום העצמאות תשע " ג‬
‫לשמור על הקיבוץ‬
‫גם אני בעד קיבוץ שיתופי ‪ ,‬ערכי וצנוע‬
‫מכתב מיעקב ןכסלר‬
‫לפעמים המציאות עולה על כל דמיון‬
‫ברכות ל‪ -‬ל " ג בעו מר ‪ ,‬חג החתונות‬
‫עמוד‬
‫‪36‬‬
‫‪39‬‬
‫עמק בית שאן בשנת ‪2911‬‬
‫זיכרונות ממלחמת השחרור‪ -‬בשדה אליהו‬
‫ותיקי הקיבוץ‬
‫עמוד‬
‫‪44‬‬
‫לא שקלו פינוי‬
‫קצת היסטוריה‬
‫אי תי צונץ‬
‫עמוד‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫היכן גן עדן ואיפה פתחו ?‬
‫יום הולדת לקיבוץ‬
‫עמוד‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫ברכה לשדה אליהו‬
‫לגופו של עניין‬
‫תמיר בשיא‬
‫עמוד‬
‫‪46‬‬
‫תמונה אחת שווה‬
‫איל דרור‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫רותם נורדן‬
‫הרה אחיה אמיתי‬
‫אהרל ' ה שחק‬
‫שוש שילה‬
‫יהושוע מוזט‬
‫אייל לב‬
‫צילה גבריאלי‬
‫דפנה עופר‬
‫לארה לוין‬
‫גיל הס‬
‫יוסי סילברמן‬
‫תמר שורק‬
‫בעז נתנאל‬
‫יוסי ענברי‬
‫הילה אונא‬
‫חיה ארן‬
‫יהודית אמיר‬
‫מרב פלק‬
‫יהודית אמיר‬
‫יוחנן דיקאסטרו‬
‫ילדי וצוות מ רכז אשל‬
‫רחל אלקן‬
‫נר זיכרון‬
‫הלנה רוזנברג ז " ל ‪ ,‬נפטרה ב‪ -‬כ " ט ב אייר תש ס " ט‬
‫ברוך הורביץ ז " ל נפטר ב‪ -‬ה ' ב סיון תש ס " ד‬
‫יהודה ב ר‪ -‬שלום ז " ל נפטר ב‪ -‬ו ' ב סיון תשנ " ז‬
‫חובב דיקסטרו ז " ל נפטר ב‪ -‬ט ' ב סיון ת של " א‬
‫שלמה קאין ז " ל נפטר ב‪ -‬י " ד ב סיון ת של " ח‬
‫אברהם הלר ז " ל נפטר ב‪ -‬י " ד ב סיון תש נ " ג‬
‫‪2‬‬
‫פרשת אמור‬
‫רותם נורדן‬
‫הדברים הבאים מבוססים על דברי הרב שי פירון בספרו‪ " -‬הארות שוליים "‪.‬‬
‫בפרשת השבוע ‪ ,‬פרשת אמור ‪ ,‬ישנו ציוו י על קורבן תודה ‪ " :‬וכי תזבחו זבח תודה לה '‪ ,‬לרצונכם תזבחו "‪.‬‬
‫בעקבות פסוקים אלו ‪ ,‬דרשו חכמים על חשיבות קרבן תודה ‪:‬‬
‫" ר ' פנחס ור ' לוי ור ' יוחנן בשם ר ' מנחם ‪ :‬דגליא (= שיתגלה ) לעתיד לבוא – כל הקרבנות בטלין וקרבן‬
‫תודה אינה בטלה לעולם ‪".‬‬
‫סדר היום היהודי מלא בחובת הודי ה ‪ -‬בברכות ( "‪ ...‬וברכת את ה ' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן‬
‫לך ") בתפילות (" מודים אנחנו לך ") ‪ ,‬ובחגים ( הלל ‪ ,‬על הניסים )‪.‬‬
‫בכל בוקר ‪ ,‬עם פתיחת העיניים ‪ ,‬אנו פותחים בתפילה ‪:‬‬
‫" מודה אני לפניך ‪ ,‬מלך חי וקיים ‪ ,‬שהחזרת בי נשמתי בחמלה ‪ ,‬רבה אמונתך " ‪.‬‬
‫למה בחרו מתקני התפילה לפת וח את היום באמירת " מודה אני " ?‬
‫אמירת תודה מבטאת את תכונת הכרת הטוב ‪ ,‬הבעת הוקרה עמוקה ‪ .‬הבנה שלא הכל מובן מאליו ‪.‬‬
‫הראי " ה קוק הסביר את משמעות אמירת " מודה אני "‪:‬‬
‫" ראשית ההופעה של צהלת החיים מביאה עימה את השמחה העליונה בחדוות הקודש ‪ ,‬ש היא‬
‫מתבטאת בכל מלא הודה בביט וי ' ההודאה ' ‪ .‬הכרת תודה לבורא עולם "‪.‬‬
‫אמירת תודה היא ביטוי למידת האמון שאנו רוכשים לזולת ולקדוש‪ -‬ברוך‪ -‬הוא ‪ .‬קרבן תודה הוא קרבן‬
‫האמונה ‪ ,‬לכן הוא לא יתבטל לעולם ‪ .‬קרבן תודה ‪ ,‬כמו תפילת " מודה אני " ‪ ,‬חורג מההגדרה המצומצמת‬
‫של הבעת תודה נימוסית ‪.‬‬
‫בדומה למשקפיים ‪ -‬שכשפו תחים את העיניים בבוקר העולם נראה מטושטש ולא מובן ‪ ,‬וכששמים את‬
‫המשקפיים מגלים עולם יפה ונעים ‪ ,‬כך אמירת " מודה אני " כל בוקר ‪ ,‬היא חבישת משקפי האמונה‬
‫והמידות דרכם ראוי להסתכל על העולם ‪.‬‬
‫ובהזדמנות זו ‪ ,‬בשם כל תיכון שדה אליהו ‪ ,‬אנו רוצים להודות לכל מי שעבד ועובד קשה כדי שיהיה לנו‬
‫טוב‪ -‬לקהילה היפה שיש לנו כאן ולאנשים הטובים שנמצאים בה ‪ ,‬ובמיוחד למערכת החינוך שמשקיעה‬
‫בנו הרבה ‪ ,‬ולמדריכים שלנו‪ -‬נדב ‪ ,‬שעיה ומעיין ‪.‬‬
‫תודה ‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫לנופיה ולאברהם זלבסקי‬
‫להולדת הבת‬
‫ירדן‪-‬אלומה‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ח ודש אייר‪ -‬מחבר בין הלאום לתורה‬
‫הרב אחיה אמיתי‬
‫חודש אייר לאורך הדורות היה חודש עלוב משהו ‪ .‬החודש שלפני ו חודש ניסן הוא ראש חדשים בו יצאנו‬
‫ממצרים וכל התורה כולה הרי היא זכר ליציאת מצרים ‪ .‬סיוון ‪ ,‬החודש שלאחריו הוא גם כן חודש‬
‫עצום ‪ .‬כל העולם כולו חיכה לו – יום השישי – יום ו ' בסיוון שניתנה בו תורה ‪ .‬בחודש אייר אמנם חל‬
‫פסח שני אך גם הוא חג מסוג " מועד ב " …‬
‫בדור האחרו ן חודש אייר מקבל חשיבות גדולה ‪ .‬דורשי רשומות אמרו ש " אייר " – ראשי תיבות " אני יי‬
‫רופאך " ‪ .‬זהו חודש של רפואה ‪ .‬מסתבר שיש בו " סגולה " של רפואת הגוף ‪ ,‬התעוררות הטבע והתחממות‬
‫מזג האוויר לאחר החורף הקר בודאי שיש בהם ערך מרפא נפשית וגופנית ‪ .‬אך יותר מזה יש לחודש זה‬
‫ערך מרפא מבחינה לאומית ‪.‬‬
‫חדש ניסן הוא חודש של הופעת הגוף שלנו ‪ ,‬הופעת הלאום – עם ישראל ‪ ,‬בניסן נולדנו – " לקחת לו גוי‬
‫מקרב גוי – כאדם ששומט את העובר ממעי הפרה " ( מכילתא דר ' ישמעאל )‪ .‬חודש סיוון הוא חודש‬
‫הופעת הנשמה שלנו – קבלת התורה ‪ .‬מאז התנתקות ממלכת ישראל ממלכת י הודה ‪ ,‬נפרדו שני היסודות‬
‫של הזהות שלנו ‪ .‬ממלכת יהודה העמידה במרכז ההוויה שלה את התורה וברוב תקופתה לא פעלה‬
‫להגביר את כוחה הממשי ‪ .‬לעומתה ‪ ,‬ממלכת ישראל התנתקה מהתורה עד למצב של עבודת הבעל וראתה‬
‫את כל זהותה בקיום הלאומי הפיזי של ישראל ‪ .‬וכמו שבאדם הפרטי הגוף מושך לחומריות ולטשטוש‬
‫הערך הרוחני כך גם בקיום הלאומי כשרוצים רק כוח ‪ ,‬המדינה נהיית מושחתת ‪ .‬עם ישראל היה חייב‬
‫להיפרד מהגוף שלו ‪ ,‬לצאת מארץ ישראל ולבטל את צרכיו הפיזיים על מנת לשקם את עולם הרוח שלו –‬
‫לצאת לגלות ‪ ,‬בה הקיום הלאומי הוא בקיום התורה בלבד ‪ .‬תרופה זו חזקה ויש לה תופעות לוואי‬
‫קשות ‪ .‬בזמן הגלות בו הגוף הלאומי נפרד מן הנשמה שלו צצו תפישות המפרידות בין הדבקים ‪.‬‬
‫הרפורמה וויתרה על הלאום וראתה בנו גרמנים ‪ /‬אנגלים וכו ' בני דת משה ‪ -‬הפכו את ישראל‬
‫לאידיאולוגיה ‪ ,‬לדת גרידא ‪ .‬תנועת ההשכלה ראתה בעם ישראל לאום בלבד ושעבדה או תנו לרציונליזם‬
‫אירופאי ‪ ,‬החרדיות לא הבינה את הצורך בגוף ממשי לאומי ‪ -‬בהתיישבות לאומית בארץ ישראל ‪,‬‬
‫והסוציאליסטים היהודים חשבו שהיהדות מתבטאת בפולקלור וביידיש וכו ' וכו ' ‪.‬‬
‫בא חודש אייר ומרפא את מחלת הגלות ‪ .‬חודש זה ‪ ,‬הנמצא בין ניסן לסיוון ‪ ,‬מחבר בין הגוף הלאומי‬
‫ל נשמה ‪ ,‬לתורה ולרוחו של העם ‪ .‬חודש זה הוא בבחינת הנשמה של שניהם ‪.‬‬
‫בתחילת החודש יש לנו את יום העצמאות ‪ ,‬יום הכרזת מדינת ישראל ובניית הגוף הלאומי ‪ ,‬כאשר הרוח‬
‫עדין לא גלויה – הביטוי המטשטש שבמגילת העצמאות " בעזרת צור ישראל וגואלו " מבטא זאת ‪ .‬בקצה‬
‫השני של החודש ‪ ,‬כ " ח באייר יום חרות ירושלים ‪ ,‬יום בו נפגשנו עם האתרים המבטאים את רוח‬
‫הקדושה של ישראל – הר הבית ומקום המקדש ‪ .‬בתווך כמעט נמצא ל " ג בעומר אותו היום הקשור בספר‬
‫הזהר ובדמותו של ר ' שמעון בר יוחאי ‪.‬‬
‫הרמב " ן בפירושו לתורה ( ויקרא יט ) אומר שקרבן השלמים ‪ ,‬שחלקו מקריבים לה ' וח לקו האדם אוכל ‪,‬‬
‫הוא מיוחד לישראל ‪ -‬עבודת ה ' על ידי הגוף ‪ ,‬אחדות הגוף והרוח הוא שמייחד את עם ישראל ‪.‬‬
‫הסוד המיוחד הזה של ישראל הוא מן העקר ונות המרכזיים של ספר הז הר ‪ -‬הגוף של ישראל יש לו‬
‫משמעות של קודש ‪ .‬כמעט כל פרק בספר הזוהר עוסק בחשיבות ארץ ישראל ובשאיפת הגאו לה שלו ‪.‬‬
‫מאמר מספר הזוהר הוא הפותח את " שיבת ציון " של הרב צבי הירש קאלישר ‪ .‬רוחו של ספר הזוהר‬
‫מרחפת ונושבת בעידן החדש שלנו ‪ ,‬עידן שיבת ציון של שיבת הנשמה לגוף ומתאים לו לל " ג בעומר‬
‫להשתלב בחודש גאולתו ‪ /‬רפואתו של עם ישראל ‪ " -‬אני יי רופאך "‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אני אוהב בשדה אליהו ‪...‬‬
‫בנפשות ‪:‬‬
‫את האנשים – האנשי ם בשדה אליהו הם טובים ‪ ,‬כשאני מציין שאני משדה אליהו אומרים לי ‪:‬‬
‫אנשים טובים – ומספרים לי סיפור על אחד החברים ‪.‬‬
‫אני מכיר בכל אחד ואחת מהאנשים בשדה אליהו נקודה עמוקה ‪ /‬יפה של יראת‬
‫שמי ם ‪ .‬יש כאן מי שעמדו על פרשת דרכים וקיבלו החלטה להיות דתיים ‪ ,‬יש‬
‫אנשים ששואלים שאלות בכתב ובעל פה ועל הדרך ‪,‬‬
‫ושאנשים מעירים לי הערות נעימות יותר ונעימות פחות ‪.‬‬
‫את הרוח – יש לשדה אליהו אינטואיציֹות בריאֹות ‪ ,‬אחריו ת קהילתית ‪ ,‬רצינות ויראת שמים שאינן‬
‫סותרות יכולות חידוש ‪ .‬לא פעם אמרו לי " ראינו שבשדה אליהו עושים ככה ‪ ,‬אז ידענו‬
‫ש זה בסדר ‪ "...‬אמנם נראה לי שיש עלינו אחריות לפעול בתפילה ובמעשה שכל‬
‫הגורמים המרכיבים את הרוח הזו של שדה א ליהו יישארו כמות שהן אל מול‬
‫העתידות שנכונו לנו ‪...‬‬
‫את הסגנון – יש לשדה אליהו מכובדות ואיפוק – באסתטיקה ‪ ,‬בהתנהלות הקהילתית ובאופן כללי‬
‫גם בהתנהגות הבין‪ -‬אישית ‪ .‬דברים שראיתי במקומות אחרים לא ראיתי בשדה‬
‫אליהו ‪...‬‬
‫במקומות ‪:‬‬
‫את בית הכנסת – שכל מה שנאמר לעיל מתבטא בו ‪.‬‬
‫ואת הספרייה – אם היה לי זמן הייתי יושב וקורא שם את כל מה שנוגע ליהדות ועוד ‪.‬‬
‫את השיפוע של המעיין‬
‫את המראה מן הרכס‬
‫ת חום בקירות ‪ ,‬לדוגמה מאחורי בית מורפורגו ‪.‬‬
‫כמה פינות של דשא ישר ו ַ‬
‫את הנופים א חר הצהרים לאורך כל הדרך מעפולה ‪....‬‬
‫בזמנים ‪:‬‬
‫והש ֶק ט‬
‫ֶ‬
‫את ערבי החגים – הדשא הקצוץ‬
‫את יום הזיכרון ויום העצמאות ‪ -‬רק כאן אפשר לחוש אותם באוויר‬
‫את פורים – מסודר שקט וטוב‬
‫את חג הסוכות – הסוכות הלבנות המפוזרות על הדשא הירוק והשרשראות התלויות מבחוץ ‪...‬‬
‫את החגים בכלל – רוגע במחנה ( חוץ מבחדר האוכל והמטבח ) ותפילות מסודרות ‪ ,‬ענייניות נעימות‬
‫ובנוסח אשכנז אשכנז (‪ -‬כן ‪ ,‬פעמיים )‪.‬‬
‫ואת המנחה של ‪ :::1‬בחדר אוכל ( חבל שאין כזו ביום ש י שי ) ‪.‬‬
‫ואת תפילת ערבית בימי ספירת העומר – בית הכנסת מלא ‪ ,‬אולי נתקן ספיר ה כל השנה ?‬
‫וגם את ‪...‬‬
‫ואת מנהגי שדה אליהו‬
‫ואת בית מדרש קדם‬
‫ושמסמנים את הכלניות בדשא‬
‫ואיך שילדי הגיל הרך " טסים " על האופניים הביתה בסוף היום ‪.‬‬
‫וכמובן שיש עוד הרבה דברים שאני אוהב אבל לא מניתי אותם ‪ -‬שהם בבחינת אהבה התלויה בדבר כי יש‬
‫לי טובת הנאה ממשית מהם כמו חדר האוכל ומוסדות אחרים וכד '‬
‫הרב אחיה‬
‫‪5‬‬
‫בית שדה אליהו אבל‬
‫על פטירתו של חברנו‬
‫יצחק וייל‬
‫ז"ל‬
‫תנחומינו‬
‫ל מישאל ‪ ,‬לנתנאל ‪ ,‬לחברון ו ל בני משפחותיהם‬
‫על מות האב והסבא‬
‫המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים‬
‫איש של אמונת אמת‬
‫אהרל ' ה שחק‬
‫במרום ברקיע השמחה רבה ‪ ,‬אצלנו בארץ על האדמה עצבות מרובה ‪,‬‬
‫במרום מתחת לכסא הכבוד מקום של כבוד ליצחק המגיע לשם ‪.‬‬
‫אצלנו נפער בור גדול ‪ ,‬אחד מל " ו צדיקים שהיה בתוכנו שהיה חברנו ‪ ,‬נלקח לבית עולמו ‪.‬‬
‫יצחק היה אחד האנשים הצנועים ביותר שידעה שדה – אליהו ‪ ,‬איש גדול בחכמה ובדעת ‪ .‬מסור ומתמיד‬
‫גדול לתלמידיו לומדי התורה ‪ ,‬המקדיש להם לילות כימים ‪.‬‬
‫אילולא נכתב על משה רבנו היה הפסוק מתאים יותר מכל ליצחק ‪ " :‬והאיש משה ענו מכל האדם אשר‬
‫על – פני האדמה ‪ ".‬והאיש יצחק ווייל ענו מכל האדם אשר על – פני האדמה ‪.‬‬
‫איש של אמונת אמת תמ ימה ושלימה ‪.‬‬
‫אוהבים אותך יצחק ‪ .‬בוכים ומבכים את לכתך מאיתנו ‪.‬‬
‫לפני שבוע חגגת יום הולדת ‪. 88‬‬
‫נולדת בעיר סדן בצפון צרפת ‪ .‬בתקופת מלחמת העולם הצטרפת כחבר במחתרת בצרפת ובדרך נס‬
‫נשארת בחיים ‪ .‬לאחר שחרור צרפת ‪ ,‬הצטרפת לצבא צרפת ונלחמת באזור האלפים ‪ ,‬בכיבוש מוצבים‬
‫גרמנ יים ‪.‬‬
‫למדת הנדסת גז בגרנוול ‪.‬‬
‫בשנת תש ' ו ‪ 4946‬חזרת ליהדות ‪ ,‬לצד הלאומי יותר ‪ ,‬השתתפת בבית הספר למדריכים ‪.‬‬
‫מארק ברויאר ז " ל נתן לך יצחק את הדחיפה להליכה בדרך היהודית וההלכה ‪.‬‬
‫הצטרפת לצופים ‪ ,‬במסגרת זאת הגעת לשדה‪ -‬אליהו בשנת תש ' ט ( ‪ .) 4949‬עוד במהלך הקיץ של אותה‬
‫שנה ‪ ,‬נ שלחת לצרפת בנסיון לגיוס חברים נוספים שיעלו לארץ ‪ ,‬ועשית זאת בהצלחה ‪.‬‬
‫אתה ורולה חייתם בניר עציון שנה שם גם היתה חתונתכם ‪ .‬הרב צבי יהודה זצ " ל ערך את חופתכם ‪.‬‬
‫בשובך לשד " א עבדת במספוא ‪ ,‬בזיתים ‪ ,‬בשרברביה ( את המילה שרברביה המצאת אתה ‪ ,‬שלחת ההצעה‬
‫לאבן שושן והוא קיבל אותה ) ‪ ,‬היית אחראי לענייני המים בקיבוץ וניהלת את אולפן הגיור הראשון‬
‫בקבוצתנו ‪ .‬עשרות רבות של תלמידיך פזורים ברחבי הארץ ‪ .‬יוזמה מאוד רצינית שמימשת היא הדאגה‬
‫להקמת בית טהרה בקבוצתנו ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫התמדת בלימוד תורה ‪.‬‬
‫שנים רבות היה יום אחד בשבוע מוקדש ללימוד בירושלים ‪ .‬כך הגע ת אל הרב צבי יהודה זצ " ל ‪ ,‬איתו‬
‫יצרת קשר מיוחד ‪ ...‬הוא שגרם לך להעמיק בלימוד ‪ ,‬להבין ולהפנים את השלימות שיש בציונות הדתית ‪.‬‬
‫עם הרב אבינר התחיל הקשר עוד בצרפת ‪ ,‬בשדה אליהו למדתם יום יום בחברותא ‪ .‬במשך שנים‬
‫השתתפת בשיעור קבוע של הרב אבינר בירושלים ‪.‬‬
‫אחרי מלחמת ‪ 6‬הימים נקשרת אל הרב גץ זצ " ל שהיה רב הכותל ‪ ,‬השתתפת בשיעור שלו שהתקיים‬
‫לפני עלות השחר ‪ .‬בתקופה הראשונה היית ישן על ספסל בלשכת הרב גץ ‪ ,‬כדי לא לאחר לשיעור ‪ .‬הייתם‬
‫מתפללים יחדיו במקום הסמוך ביותר לקודש הקדשים ‪ .‬הקשרים היו של ידידות עמוקה והרב גץ אף‬
‫חיתן את נתנאל ותמי ‪.‬‬
‫בקיבוץ – רבים למדו איתך בחברותות או קבוצות ‪ .‬כשכן ‪ ,‬הייתי צופה במראה המרשים של תנועת‬
‫הלומדים המגיעים לביתכם ‪.‬‬
‫שלוש אהבות מיוחדות היו בך ‪ :‬אהבה עזה את ה '‪ ,‬אהבת כל אדם מישראל ‪ ,‬ואהבת ארץ ישראל ‪ .‬מתוך‬
‫אהבות אלה למדת והסברת ללומדיך את הליכי הגאולה הצומחת בדורנ ו ‪.‬‬
‫במשפחה‪-‬‬
‫אהבה גדולה שררה בין יצחק לבין רולה ‪ ,‬לכן ‪ ,‬הייתה אצל יצחק נפילה אחרי פטירתה ‪ .‬השבר על מותה‬
‫היה גדול מידי ‪.‬‬
‫שלושת הבנים שנולדו לכם ‪ .‬מבטאים יחדיו את תפישת עולמך ‪ .‬כך ציינת ביום הולדתך ה – ‪ 84‬בהגיעך‬
‫לגבורות ‪ :‬לכל אחד מהבנים דגש על אחד הדגלים ‪ :‬אחד מייצג א ת " עם ישראל " ( צבא ובטחון ) ‪ ,‬אחד‬
‫מייצג את ארץ ישראל ( התיישבות ) ‪ ,‬ואחד את " תורת ישראל " ‪ .‬הבנים ובני משפחותיהם היוו גאווה‬
‫גדולה עבורך ‪.‬‬
‫במה ננחם אתכם בני משפחה יקרים ? אולי ‪ ,‬בידיעה שאביכם יצחק ייצג שלימות של ציונות דתית ‪,‬‬
‫הצליח להנחיל אותה לכם ‪ .‬כך ‪ ,‬גם ממשיכים צאצא יכם ‪ ,‬שרשרת שאבא היה החוליה הראשונה ההולכת‬
‫ומתמלאת ‪ ,‬אשריכם שזכיתם לאב ואם כאלה ‪.‬‬
‫מן השמיים תנוחמו ‪.‬‬
‫עבור כולנו העומדים כאן אסיים בקטע משיר השיירה של עלי מוהר ‪ ..." :‬ומקומות רבים עזבנו ואל‬
‫הארץ באנו ‪ ,‬ונמשכת שיירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היוצאים איכרים וחלוצים ‪ ,‬שעמלו בפרך‬
‫בלי לראות את סוף הדרך ‪ ,‬ועכשיו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו ‪ , "....‬אורו של‬
‫יצחק ‪ ,‬באמונתו העמוקה ובאהבתו הרבה ימשיך להנחותינו בכל מעשינו ‪.‬‬
‫תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים ‪.‬‬
‫לחברתנו‬
‫יהודית ספראי‬
‫תנחומים‬
‫על מותה של בתך‬
‫אסתר כריש‬
‫ז"ל‬
‫תנחומינו‬
‫לילדיה של אסתר ז " ל ולאחיותיה ‪,‬‬
‫לזאבה ‪ ,‬לאסנת ‪ ,‬לדבורה ‪ ,‬לנורית ולדורית ולבני‬
‫המשפחות ‪.‬‬
‫המקום ינחם אתכם בתוך‪7‬שאר אבלי ציון וירושלים‬
‫דברים לזכרה של אסתר כריש ז"ל‬
‫שוש שילה‬
‫אסתר יקירתי ‪ ,‬א חותי הגדולה מבחירה ‪,‬‬
‫לפני חנוכה התקשרת אלי וביקשת ממני לעזור לך לנסח מודעה לדף המידע על שיעור פרשת שבוע‬
‫לנשים כסעודת הודיה ‪ .‬אמרת לי שקשה לך להתרכז ואת מרגישה שאת חייבת להודות לה ' ולהודות‬
‫לקהילת קדומים ‪ .‬לדבריך לא צריך לחכות לסעודת הודיה כשמבריאים ממחלה ‪ ,‬חשוב להודות‬
‫לריבונו של עולם על הטוב גם תוך כדי המחלה ‪.‬‬
‫אֹות יו ִל ְב נֵי ָא ָד ם " ‪ .‬וכך כתבת במודעה‬
‫בחרנו את הפסוק מתהילים ק " ז ‪ " -‬יֹודּו ַל ה ' ַח ְס ּדֹו ְו ִנ ְפ ְל ָ‬
‫" בתודה לריבונו של עולם על הטובות והחסדים שגומל עמדי ועם בני ביתי יום‪ -‬יום ושעה שעה‬
‫ובתודה לכם ‪ ,‬חברי היקרים תושבי קדומים ‪ ,‬שמלווים ומסייעים לי בתקופה הקשה בחיי נתכנס‬
‫הנשים לשיעור פרשת שבוע באולם " טל אפרים "‪ .‬החלטת כי הגיע הזמן לתרום לקהילה ותרמת את‬
‫הריצוף לרחבה לפני בית הכנסת ‪ ".‬שיהיו הרבה שמחות "‪ .‬כך אמרת ‪.‬‬
‫אסתר ה " אמא של קדומים "‪ .‬אמא אווזה קראתי לך ‪ ,‬את בראש ואנחנו א חריך ‪ .‬אסתר ממוקדת‬
‫מטרה ‪ ,‬נחושה ‪ ,‬אמיצה ‪ ,‬חזקה וצנועה ‪ .‬כל כולך קודש לטובת הציבור וטובת ארץ ישראל ‪ .‬לפעילויות‬
‫אין סופיות בחיזוק ההתיישבות ‪ ,‬בהקמת מטה ישובי ‪ ,‬בארגון הפגנות ‪ ,‬יציאה לצמתים ‪ ,‬חיזוק ישובי‬
‫השומרון ‪ ,‬מעבר משרדי המועצה לפארק בראון שהיה ביוזמתך כשבאת לדניאלה בהחלטה שחייבים‬
‫לחזק את הקשר לישובי צפון השומרון כדי לסכל את תוכנית הגושים של אריק ומימון פרטי שלך‬
‫להקמת מבנה למשרדי המועצה לזכרו של בעלך האהוב מייקל ‪ .‬את מנהלת את המטה מארגנת‬
‫ודואגת לכל הפרטים במאבק כנגד גירוש יהודים מגוש קטיף וצפון השומרון ‪ .‬האמינו לי יותר קל‬
‫היה לעלות לחומש מאשר להישאר מאחור ולדאוג לעולים ‪ ,‬ואת ויתרת ונשארת בקדומים בעורף‬
‫דואגת ומטפלת בכל דבר כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו להגיע לחומש ולשא‪ -‬נור ‪.‬‬
‫לא רק לקדומים דאגת גם לישובי הסביבה ‪ .‬בעשור לחוות גלעד החליטו תושבי חוות גלעד להעניק לך‬
‫אות הערכה על הליווי והתמיכה שלך במשך שנים ‪ .‬מאד התרגשת מהכבוד שהעניקו לך ‪ .‬הגענו לטכס‬
‫כשאת חלשה מאד ולא בטוחה שיהיה לך כ ו ח לעלות ולדבר ‪ .‬כשהזמינו אותך עלית לבמה נתמלאת‬
‫כח ונעמדת זקופה ובמילים נרגשות דיברת לצעירים ושיבחת אותם על הלימוד הגדול שלמדת מהם‬
‫בישוב ארץ ישראל ‪.‬‬
‫אסת ר ה " אמא של קדומים "‪ .‬הרגישות ותשומת הלב במיוחד במקרים של אסון בקהילה ‪ .‬תמיד‬
‫מתייצבת בזמן ובמקום ומקרינה חוזק ובטחון לכולנו ‪ .‬ידענו שיש מי שמנהל ושולט במצב ‪ .‬הוראות‬
‫קבועות שלא נשכח להביא בקבוקי מים להלוויות ‪ .‬שלא נשכח את החולים והחלשים בקהילה ‪.‬‬
‫על מעשי החסד וגמיל ות החסדים שלך לא ארחיב ‪ .‬רבים האנשים והמוסדות בקדומים ומחוצה לה‬
‫שזכו להנות מהתרומות הגדולות שתרמת להם ‪.‬‬
‫יקירתי ‪ ,‬גזירה קשה ונוראה נגזרה עליך ‪ .‬שנה וחצי של סבל וייסורים גופניים ונפשיים אין סופיים ‪ ,‬שנה‬
‫וחצי של אמונה ותקווה שתצליחי להתמודד ולנצח ‪ .‬לא הפסקת להתפעל מהתמיכה והעזרה שקיבלת‬
‫מקהילת קדומים בכלל ומשכנותיך בפרט ‪ .‬את שכל חייך הקדשת לאחרים ‪ ,‬מעולם לא חשבת על עצמך‬
‫כל כולך קודש לציבור ‪ .‬אסתר לימדת את כולנו שיעור גדול ‪ .‬שעור באמונה ‪ ,‬שעור בהכרת הטוב ‪ ,‬שעור‬
‫בקבלת עזרה וסיוע ושיעור בגבורה ‪ .‬מצאת עצמך תלויה באחרים דבר שהיה זר לך ומהרגע‬
‫‪8‬‬
‫הראשון נעזרת בכל מי שהציע את עזרתו ‪ .‬לא התביישת להסתובב בינינו עם הזונדה ושמחת להשתתף‬
‫בכל אירוע או חתונה העיקר להמשיך להיות חלק מאיתנו חלק מהחיים ‪ .‬אהבת את הארץ ‪ ,‬את‬
‫הסלעים ‪ ,‬העצים והפרחים ובכל שנה כשהחלה הפריחה הודעת לכולנו צאו החוצה מהבתים‬
‫וה משרדים טיילו ותראו את הפריחה ‪ .‬כל כך שמחת כשלקחתי אותך לביקור בשדה הכלניות של‬
‫קדומים " איזה יופי ‪ ,‬את רואה יש סיבה טובה להמשיך לחיות "‪ .‬ארגנת ערב זיכרון לאביך וביוזמת‬
‫חברות חגגנו ביחד איתך את יום הולדתך בב ' באדר ‪ ,‬בשיעור על מגילת אסתר ובשירה ‪ .‬צפיתי בך‬
‫מוקפת בח ברות שמחה ומאושרת ‪ .‬הרגשת שהדברים משתנים לטובה והתחזקת ‪ .‬אמרת ‪ " :‬הפור נפל‬
‫ומעכשיו הכל ישתנה לטובה "‪.‬‬
‫זכיתי ללוות אותך ולשהות לידך שעות רבות בימים ובלילות ‪ .‬דיברנו על עניינים אישיים ולאומיים ‪.‬‬
‫למרות הקשיים והכאבים התעניינת בענייני ציבור ומאד שמחת לאחר הבחירות כ י צעירים ונשים נכנסו‬
‫לפעילות פוליטית ודברים משתנים ‪.‬‬
‫בשבועות האחרונים מצב רוחך השתנה ‪ " ,‬הכאבים לא עוזבים אותי והמצב לא טוב "‪ .‬ביום ראשון‬
‫השבוע ‪ ,‬ערב החג ישבנו לבד שתינו ודיברנו ‪ .‬אמרת לי " אני לא יכולה למות ‪ .‬אני לא יכולה לעשות זאת‬
‫לילדיי "‪ .‬בכית ואני איתך ‪ .‬לא ר צית למות ‪ ,‬רצית לחיות ועשית הכל כדי לחיות ‪.‬‬
‫ילדים יקרים ‪ ,‬אמא לא הפסיקה לדבר עליכם ‪ ,‬להתגאות בכל אחד מכם ובמשפחה הגדולה שהקימה‬
‫ביחד עם אבא ובמיוחד בתמיכה ובעזרה הצמודה שלכם בזמן מחלתה ‪ .‬ההתגייסות שלכם לצידה עודדה‬
‫וחיזקה אותה מאד ‪ .‬במוצאי ליל הסדר דיברנו והיא ס יפרה לי כמה נהנתה לחגוג את ליל הסדר אצל‬
‫הודיה ושלומי ‪ " .‬למרות הכאבים שהיו לי כל כך שמחתי לראות איך הילדים והנכדים שמחים ואיך הכל‬
‫היה מאורגן ויפה ‪ .‬ממש נחת ותגידי לאנשים שבדרך לחומש או בחזרה הם יכולים לבוא לבקר " ‪.‬‬
‫אסתר יקירתי ‪ ,‬החיבור בנינו מתחיל עוד לפני שהכ רנו זו את זו ‪ .‬ערש ילדותינו המשותפת ‪ ,‬בעמק בית‬
‫שאן ‪ .‬את משדה אליהו ‪ ,‬ואני נולדתי בטירת צבי ‪ .‬שתינו גדלנו בקיבוצים של התנועה הציונית הדתית‪-‬‬
‫הלאומית ‪ ,‬העובדת והלוחמת ‪ .‬תנועה שזכתה לקחת חלק נכבד ביותר בהקמת מדינת ישראל ‪ .‬על ערכים‬
‫ציוניים אלו גדלנו והתחנכנו שתינו והמש כנו לעסוק בהם בקדומים ובשומרון וזה החיבור הראשוני‬
‫שקישר בנינו ויישאר לעד ‪.‬‬
‫אסתר אהובתי ‪ ,‬קשה היה לראות אותך בסבלך וקשה שבעתיים הפרידה ממך ‪ .‬החלל שהשארת כל כך‬
‫גדול ואני כבר מתגעגעת אליך ‪ ,‬לחכמתך ‪ ,‬ליושרה שלך ‪ ,‬לנוכחותך ועוצמתך ‪ .‬אשרי שזכיתי לחברה‬
‫נפלאה ומיוחדת כ מוך ‪ .‬לכי בשלום ונוחי בשקט ובשלווה על משכבך באדמת קדומים אותה כה אהבת ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫על קצה המזלג‬
‫יהושע מוזט‬
‫בימים אלו אנו מציינים את חג הקיבוץ ‪ .‬מחשבותינו נתונות ל מייסדי הקבוצה אשר הניחו ‪ ,‬לפני ‪ 74‬שנה ‪,‬‬
‫את " אבן הפינה " לבניית בית שדה אליהו ‪ .‬בתנאים בלתי אפש ריים ובעבודה קשה ונחושה יצקו כאן את‬
‫יסודות הקיבוץ ועליהם נבנה בית לתפארת ‪ .‬סביר להניח כי איש לא דמיין אז את שדה אליהו של היום ‪,‬‬
‫עם אוכלוסיה מגוונת של כ‪ 754 -‬איש והישגים בלתי רגילים שנרשמו לאורך כל השנים בתחומים רבים ‪.‬‬
‫ימים אלו ה ם גם הזדמנות להתבונן על עצמנו ו לברר כיצד נמשיך להוביל את דרכנו בשנים הקרובות ‪.‬‬
‫אין זה סוד כי היום קיימים דעות שונות במגוון נושאים ‪ ,‬וזו ודאי אחת הח ו זקות של שדה אליהו ‪.‬‬
‫בהמשך ל " מרחב הפתוח " נדמה כי מתבקש בירור על המשך דרכנו בא מצע ות שיח חברים ‪ .‬הנהלת‬
‫הקהילה תעסוק במ ת ווה השיח בין החברים במטרה ל עורר ה י דברות ציבורית‪ -‬ערכית ולהגיע להסכמות ‪.‬‬
‫זו הזדמנות לאחל לבית שדה אליהו המשך שגשוג חברתי וכלכלי גם בשנים הקרובות ‪.‬‬
‫יום הזיכרון ל שואה והגבורה צוין השנה בסיפור חוויותיהם של שלוש ה מ חברינו ‪ -‬האחים יוחנן‬
‫דיקסטרו ‪ ,‬גילה פיפרנו וריטה ויזל ‪ -‬בעת מלחמת העולם השני י ה בעיר רומא שבאיטליה ‪ .‬מרגש ומלמד‬
‫היה לשמוע מפי חברינו על העוצמה ‪ ,‬ההישרדות ‪ ,‬האמונה והאחווה דווקא באחת ה תקופות האפלות‬
‫בתולדות האנושות ‪.‬‬
‫בערב יום הזיכרון לחללי צה " ל התייחדנו ‪ ,‬בהשתפות קרובי משפחה ‪ ,‬חברים וקהל רב ‪ ,‬עם זיכרון‬
‫חברינו ובנינו שנפלו במערכות ישראל ו ב פעו לות טרור ‪ .‬השנה התמקד הטקס בסיפורן של משפחות אשר‬
‫השכול היכה בהן פעמיים ‪.‬‬
‫גם בבית הספר שק " ד התקיים טקס לזכר בוגרי בית הספר החללים ‪ ,‬בהשתתפות רבתי של קהילת שק " ד‬
‫ובארגון מושלם של כיתה י " ב ‪.‬‬
‫עשרות רבות של בני משפחות וחברים עמדו בבית ה עלמין שלנו בעת הצפירה ליד קבר י יקיריהם ‪ .‬מרגש‬
‫היה לראות את נציגי צה " ל ‪ ,‬קצינים בקבע וחיילים בש י רות סדיר אשר נשלחו לעמוד לצד ן של‬
‫המשפחות הש כ ולות ושמעו מפיה ן על סיפורי הם של הנופלים ‪ .‬אלה הם רגעים נדירים בהם מורגשת‬
‫במלוא עוצמתה אחדות עם ישראל ‪.‬‬
‫ובמעבר חד ‪ ,‬כמדי שנה בשנה ‪ ,‬אל חגיגות יום העצמאו ת ה‪ . 65 -‬השנה היו החגיגות בנושא " חינוך "‬
‫לקראת המועצה הקרבה ‪ .‬ל אחר טקס מעבר לסיום יום הזיכרון התקיימה תפילה חגיגית ואחריה טקס‬
‫יום העצמאות באווירת שמחה ממש ‪ .‬נהנינו לאכול סעודה חגיגית ‪ ,‬לשמוע את דבר היום ‪ ,‬להדליק‬
‫משואות על ידי נציגים של תחומי החינוך השונים ו ל צפות ב שירים וריקודים בהשתתפות כל ילדי‬
‫מערכת החינוך וב מופע מרהיב של זיקוקי דינור ‪.‬‬
‫ביום ה עצמאות עצמו התקיימו סיורים מסביב הקיבוץ ‪ ,‬פינוק ים ‪ ,‬אטרקציות לילדים ועוד ‪...‬‬
‫רבים עבדו קשה כדי לארגן את אחד ממבצעי התרבות הגדולים של השנה ‪ .‬יישר כ ו ח גדול לכל מי שלקח‬
‫חלק בהכנת הטקסים ו החגיגות ‪ -‬ליוזמים ‪ ,‬למבצעים ‪ ,‬לעוזרים ‪ ,‬למתנדבים ‪ ,‬לתורנים ‪ ,‬ו במיוחד לצוות‬
‫המטבח ּו ועדת תרבות ‪.‬‬
‫ביום שישי ‪ ,‬ט " ז באייר תשע " ג ( ‪ , ) 26.4.43‬יתפרסמו לציבור החברים – במסגרת ציון חג הק יבוץ ‪-‬‬
‫תוצאות סקר העמדות שקיימנו בערב חג פסח ‪ .‬זו הזדמנות להזכיר כי הסקר היה א נונימי לחלוטין וכי‬
‫שורות הזיהוי שחברים התבקשו למלא הי ו רק לצורך פילוח אוכלוסי י ה לניתוח תוצאות הסקר ‪ .‬עם‬
‫סיום מילוי השאלונים ‪ ,‬הם עברו למרכז ההקלדות בקיבוץ גדות ובהמשך לפילוח מקצועי של ד " ר שרה‬
‫אדום ‪ .‬תודה לציבור החברים על שיתוף הפעולה המלא ‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫לאחרונה ‪ ,‬קיימת התענ יינות מצד זוגות צעירים להגיע לקיבוץ במסגרת קליטה המאפשר ת להיות‬
‫במעמד תושב ‪ .‬אנו מזכירים כי מעמד זה קיים ב " תקנון קליטה ‪ -‬צמיחה דמוגרפית בשדה אליהו "‬
‫שהתקבל באסיפת החברים ב‪ -‬ב ' טבת תש " ע ‪ . 49.42.2449 ,‬נכון כי עד היום אופציה זו כמעט לא מומשה ‪,‬‬
‫אך נראה כי מסלול זה ה ופך להיות א טרקטיבי לזוגות צעירים המ עוניינים להיות בקיבוץ ולחוות חיי‬
‫קהילה שיתופי י ם מצד אחד ‪ ,‬ולהיות עצמא י ים כלכלית מצד שני ‪ ,‬עד קבלת החלטה של הזוג ‪ /‬משפחה‬
‫בתום שנתיים ‪ .‬נראה כי מסלול זה ‪ ,‬לצד המסלול המסורתי ‪ ,‬עשוי להביא זוגות צעירים חדשים לקיבוץ‬
‫בשנים הקרובות ‪ .‬כפ י שכתבנו בתכנית העבודה השנתית ‪ ,‬נושא ה צמיחה ה דמוגרפית הוא נושא מרכזי‬
‫שממשיך לעמוד במרכז סדר היום שלנו ‪.‬‬
‫ה מועצ ה ה‪ -‬כ " ט של הקיבוץ הדתי תתקיים אי " ה ב‪ -‬י " ח ו‪-‬‬
‫י " ט בסיוון ‪ ) 27-28.45.2443 ( ,‬בקיבוץ סעד ו ת עסוק בענייני‬
‫חינוך ‪ .‬אמנם ‪ ,‬בשל לוח זמנים קצר יחסית לא נוכל " לצל ול "‬
‫לעומק במגוון ה סוגיות החינוכיות העומדות על הפרק ‪ ,‬אבל‬
‫זו תהיה הזדמנות מצוינת לעסוק בשאלות מרכזיות ‪ ,‬הן‬
‫בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי ‪ ,‬ובכלל להחזיר‬
‫את נושא החינוך לשיח הציבורי ‪.‬‬
‫ההכנות למועצה בעיצומן בתנועה בכלל ואצלנו בפרט ‪ ,‬במטרה לאפשר לציבור החב רים לקחת חלק פעיל‬
‫בהכנות למועצה ובדיונים הפנימיים שיתקיימו לקראתה ‪ .‬להכנת הדיונים לקראת מועצה אצלנו הוקם‬
‫צוות בר אש ות דפנה עופר ‪ ,‬מרכזת ועדת חינוך ‪ ,‬ורונית יעקבי ‪ ,‬אשר גויסה למשימה ‪ .‬כל מי שמעוניין‬
‫להשתתף במועצה כציר או משקיף מוזמן לפנות אלינו ‪.‬‬
‫ברכותינו ל תנועת הקיבוץ הדתי אשר הרימה דגל חשוב ב תקופה של שינוי י זהות בבתי הספר שלנו‬
‫( שק " ד ויבנה ) כמו גם במערכות החינוך הבלתי פורמלי בקיבוצי התנועה ‪.‬‬
‫נשתדל לעשות כל מאמץ כדי להכין את עצמנו לקראת המועצה ולהשפיע עליה ‪.‬‬
‫המשך דיווחים דרך לוח מודעות מיוחד שיוקם לקראת המועצה תחת הכותרת " הקיבוץ הדתי עושים‬
‫חינוך "‪.‬‬
‫בהמשך למרחב הפתוח הוגשו להנהלת הקהילה ניירות עבודה בשני נושאים ‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫מעבר להלנה בגיל ‪ 23‬או בתום השירות הצבאי ‪.‬‬
‫‪ . 2‬שדה אליהו ‪ " :‬פתחו של גן עדן " ‪ -‬כמקור לגאווה ‪.‬‬
‫ביום רביעי ‪ ,‬כ " א באייר ‪ , 4.5.43 ,‬תתקיים שיחת מעקב של ה " מרחב הפתוח " בה שתתפות ד " ר שי בן‬
‫יוסף ‪ ,‬אשר תסכם את כל הפעילות של היוזמים ‪ ,‬ו ב כך ה " מרחב הפתוח " ייסגר ‪.‬‬
‫ברור כי כל בעלי היוזמות יוכלו להמשיך לקדם את הנושאים שעלו במרחב עד הגשת ניירות עמדה‬
‫להנהלת הקהילה ‪.‬‬
‫לאחרונה התקיימו שיחות שיזמו חברים בהמשך ל " מרחב‬
‫פתוח " ובמרכז השיחות על ה נושא ההפרטות ‪.‬‬
‫כעת הנהלת הקהילה תיזום המשך שיח ציבורי בנושא‬
‫ההפרטות במטרה ללבן את ה עניינים ולשמוע את הדעות‬
‫השונות לקראת קבלת החלטות ‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫השבוע חולקו לציבור החבר ים דפי תקציב אישי עם תוספת לעזרת קרובים שחולק ה השנה כתוצאה‬
‫מצבירת רווחים נאים מהתיק הפיננסי של שדה אליהו ‪ .‬דו " ח נכסים והתחייבויות יוצג לציבור החברים‬
‫באסיפת החברים הקרובה ‪ .‬יישר כ ו ח לכל העוסקים במלאכה !‬
‫צוות תורנויות ( רועי טינסקי ‪ ,‬אסנת נ ו רדן ‪ ,‬שאול גינזברג ‪ ,‬מע י י ן גיל ‪ ,‬שוקי מיטלמן ‪ ,‬תמר שורק ויהושע‬
‫מוזט ) עובד במרץ ומתכנס מדי יום ראשון במטרה לגבש הצעות ‪ .‬לאחר עבודת למידה על מכלול‬
‫התורנויות בקיבוץ וקיום פגישות עם מספר חברים ‪ ,‬הצוות דן כעת בהצעות שונות ‪ .‬נראה כי ב תוך‬
‫חודשיים ‪ ,‬הצעות הצוות יוצגו לחברים ‪.‬‬
‫בימים אלה מכיני ם את בריכת השחייה לעונה נוספת אשר אמורה להיפתח סמוך לשבועות ‪ .‬לאחרונה‬
‫התקיימו עבודות הקשורות לבטיחות בתחום החשמל ‪ .‬השנה תמיר בשיא יהיה אחראי על ה תפעול ועל‬
‫ה לוגיסטיקה של בריכת השחייה ‪ .‬מועד מדויק לפתיחת הבריכה ומערך שעות הפתיחה יתפרסמו לציבור‬
‫החברים לקראת פתיח ת העונה ‪.‬‬
‫כמעט מדי יום ‪ ,‬בתקופה זו ‪ ,‬אנו מתבקשים למשימות לאומיות כ אלו או אחר ו ת ‪ ,‬לטווח קצר או ארוך ‪,‬‬
‫לטובת עם ישראל ‪ .‬לאחרונה התארחה אצלנו במשך שלושה שבועות קבוצ ה מ מרילנד ( אוסטרליה ) ‪ -‬בני‬
‫‪ 48‬ש סיימו תיכון ושוהים בארץ מסגרת תוכנית לפני קולג ' ‪ .‬בקבוצה יש חמ י שה‪ -‬עשר בנים ובנות‬
‫שהשתלבו בעבודות שונות בענפי החקלאות והקהילה ‪ .‬טל סילברמן אשר השתחרר מצה " ל לאחרונה‬
‫הוא מקשר הקבוצה ‪.‬‬
‫עם מינויו של ארנון אלוש למנהל מבצעי של מטה צוות‬
‫חירום י י שובי ( צח " י ) בשדה אליהו עסקנו לאחרונה ברענון‬
‫רשימת הצוותים ‪ .‬בקרוב נקיים פגישת עבודה בלי ווי גורמים‬
‫מטה צח "י‬
‫מנהל מבצעי ‪ -‬ארנון אלוש‬
‫מנהל קהילה ‪ -‬יהושע מוזט‬
‫מרכז משק ‪ -‬איל לב‬
‫מתאם ‪ -‬גבי צונץ‬
‫מערכות מידע ‪ -‬שי קופלוביץ‬
‫מרכזי אגפים וסגניהם‬
‫מרכז הפעלה מיידי ‪ -‬מנהלה‬
‫מרכז הפעלה מנהלתי ‪ -‬מרכז לקשיש‬
‫מקצועיים עם כל ראשי הצוותים לקביעת תוכנית עבודה‬
‫לקראת תרגיל רחב‪ -‬הי קף שיעסוק ככל הנראה בתחום‬
‫הרפואי ‪ .‬אנו מפרסמים לציבור החברים את מבנה צוות‬
‫חירום י י שובי המעודכן ‪.‬‬
‫ביטחון‬
‫רפואה‬
‫מרכז ‪ :‬בני ג ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬דובי נ ‪.‬‬
‫מרכז ‪ :‬רבקה מ ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬מיכל א ‪.‬‬
‫אוריה ש ‪. .‬‬
‫כיתת כוננות‬
‫ד " ר תורם‬
‫רבקה ג ‪.‬‬
‫אב יחי ג ‪.‬‬
‫יוסי נ ‪.‬‬
‫אלעד נ ‪.‬‬
‫אליה ש ‪.‬‬
‫חיים י ‪.‬‬
‫חמדי ש‪.‬‬
‫חשמל ‪ :‬יוסקה א ‪.‬‬
‫מזון ‪ :‬תמר ש ‪. .‬‬
‫יהודית ג‬
‫שופל ‪ :‬עידו א ‪.‬‬
‫הושע ג ‪.‬‬
‫שרברב ‪ :‬סטן ‪ .‬ג ‪.‬‬
‫מבנים ‪ :‬אלחי ט ‪.‬‬
‫כללי ‪ :‬דגן מ ‪.‬‬
‫צוות כיבוי אש‪:‬‬
‫דובי נ‪.‬‬
‫דגן מ‪.‬‬
‫חנוך ב‪.‬‬
‫איתן ר‪.‬‬
‫חינוך‬
‫לוגיסטיקה‬
‫מרכז ‪ :‬משה ר ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬אריאל ב ‪.‬‬
‫הגיל הרך‬
‫מרכז ‪ :‬דפנה ע ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬אסתר ש ‪.‬‬
‫מרכז ‪ :‬לארה ל ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬קרן נ ‪.‬‬
‫שי א ‪.‬‬
‫עינת ב ‪.‬‬
‫אלעד א ‪.‬‬
‫אפרת ג ‪.‬‬
‫מירה ג ‪.‬‬
‫דוברות‬
‫מרכז ‪ :‬חוה כ ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬דני ת ‪.‬‬
‫שאול ב ‪.‬‬
‫דורית ק ‪.‬‬
‫ישורון פ ‪.‬‬
‫‪02‬‬
‫רווחה‬
‫מרכז ‪ :‬יוסי ע ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬אסנת נ ‪.‬‬
‫יעל א ‪.‬‬
‫אורה ה ‪.‬‬
‫פני נה ב ‪ .‬ש ‪.‬‬
‫אסתר ב ‪ .‬י ‪.‬‬
‫שי ש ‪.‬‬
‫זמניים‬
‫מרכז ‪ :‬סטיב צ ‪.‬‬
‫סגן ‪ :‬דבורה ב ‪.‬‬
‫רפאל צ ‪.‬‬
‫הניה ק ‪.‬‬
‫בלהה ש ‪.‬‬
‫ג ' וני ק ‪.‬‬
‫מ הנהלת הקהילה‬
‫הנהלת הקהילה קיימה דיון בשינו י " נוהל הרחבת דירות עם סיום ביצוע תוכנית ה‪ , " 444 -‬אשר התקבל‬
‫בדצמבר ‪ , 2446‬במטרה להתאימו למציאות החדשה ‪ .‬דיונים לשינוי ה נוהל מתקיימים בשיתוף עם רשות‬
‫הבני י ה ו עם ועדת חברים ועוסק ים בתוספת מקלחת ל משפחות עם ילד שביעי ‪ ,‬כאשר כל הילדים גרים‬
‫בבית ‪ .‬לאור העובדה כי הבתים החדשים נבנים עם שתי מקלחות ‪ ,‬קיים צורך לגבש נוהל אחר ‪ .‬הנושא‬
‫הוחזר לו ו עדות הרלוונטיות לקראת דיון נוסף בהנהלת הקהילה ‪.‬‬
‫בהשתתפות ועדת קשר ‪ ,‬הנהלת הקהילה קיימה דיון נוסף בנושא מועד יציאת בנים להלנה ‪ .‬נושא זה‬
‫עלה ב " מרחב הפתוח " וכעת הגיע לפתחה של הנהלת הקהילה ‪ .‬בדי ון המשותף עם ועדת קשר נשמעו‬
‫דעות שונות ובסופו הוחלט לקיים מפגש עם הצעירים לקראת דיון באסיפה ‪.‬‬
‫בהשתתפות נציגי התנועה ‪ ,‬ועדת חינוך וצוות החינוך הבלתי פורמלי ‪ ,‬הנהלת הקהילה קיימה דיון‬
‫מיוחד לקראת מועצת החינוך הבאה של תנועת הקיבוץ הדתי ‪ .‬בדיון עלה הצורך להקים צו ות היגוי‬
‫פנימי ‪ ,‬לקיים תהליך לקראת המועצה במטרה לרתום את ציבור החברים ‪ ,‬ולהתכונן כמיטב יכולתנו‬
‫למרות מגבלת הזמן ( המועצה תתקיים בעוד חודש !)‪.‬‬
‫בהשתתפות חברי ועדת שירותים ‪ ,‬הנהלת הקהילה קיימה דיון ב בקשת ה ו ועדה וענף המזון לא לחדש‬
‫את ארוחת צהריים בימי שישי בחודשי הקיץ ‪ .‬במהלך הדיון עלו כל הדילמות והתפתח דיון רחב ‪ .‬בסופו‬
‫של דיון הוחלט כי הנהלת ה קהילה מאמצת את המלצת ו עדת ש י רותים ‪ ,‬תוך מתן מענה לחברים‬
‫הקשישים ולזמניים ‪ .‬הנושא יובא לאסיפת חברים לדיון והחלטה ‪.‬‬
‫מהאסיפה‬
‫האסיפה בחרה ב ישורון פלסר לדירקטוריון אחזקות ( הנהלה כלכלית ) ‪.‬‬
‫האסיפה בחרה ב רון אונא ויוליה צ ' רטר לדירקטוריון חקלאות בהצלחה לכולם ‪.‬‬
‫בהשתתפות מזכ " ל התנועה נחמיה רפל ‪ ,‬האסיפה קיימה דיון ראשוני לקראת המועצה ה‪ -‬כ " ט של‬
‫הקיבוץ הדתי אשר תעסוק בחינוך ‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫לאסתר ולאלישע בורוש‬
‫להולדת הבן‬
‫ִהלל‬
‫‪03‬‬
‫על קצה הקלשון‬
‫אייל לב‬
‫גד " ש‬
‫כוח אדם ‪ :‬בימים אלה ‪ ,‬מסיימים את עבודתם בגד " ש גדעון צונץ ואיתן ראש ‪.‬‬
‫גדעון היה אחראי על הק ו ונועים ‪ ,‬קידם ופיתח כלים בענף ‪ .‬איתן עבד בהשקיה‬
‫ובהיותו ותיק הצוות ‪ ,‬תרם מניסיונו הרב ‪ .‬אנחנו מודים להם על שנים רבות של עבודה והתמדה בענף‬
‫ומאחלים להם הצלחה בדרכם החדשה ‪.‬‬
‫חיטה לשחת‪ -‬החיטה נכבשה בחלקות ומיועדת לרפת שלנו ‪ .‬הגשם שירד השבוע הרטיב את החבילות‬
‫שעוד לא הספקנו לאסוף מהשטח ‪ ,‬ואנחנו מחכים שהם יתייבשו ‪.‬‬
‫תירס תחמיץ‪ -‬השטחים בנזם ושפעה ‪ ,‬שנזרעו על גבי החיטה לתחמיץ שקצרנו ‪ ,‬מתפתחים יפה ‪ ,‬בשפעה‬
‫עשינו ניסוי להנבטת התירס בטפטוף והשטח נראה טוב ‪ .‬הסבר ‪ :‬בדרך כלל מ נביטים תירס בקווים‬
‫ניגררים וב ‪ 2-3‬השקיות כדי שהנביטה תהיה אחידה ושורשים יתפתחו כמו שצריך כדי שיוכלו לתמוך‬
‫בצמח הגבוה ‪ ,‬לאחר הקליטה פורס ים טפטפות ועוברים להשקיה בטפטוף ‪ .‬הבעיה בהשקיה בהמטרה‬
‫היא שכל השדה מורטב ונובטים עשבים בכל השדה ‪ .‬כמו כן ‪ ,‬עלויות העבודה גדול ות יותר ‪ .‬בניסיון‬
‫שביצענו דילגנו על הכנסת הקווים והנבטנו את התירס ישר בטפטוף ‪ .‬חסכנו את עלויות העבודה וגם את‬
‫נביטת העשבים בשטח שאינו מורטב ‪.‬‬
‫חיטה לגרעינים‪ -‬אנחנו מתכננים להתחיל לקצור בשבועות הקרובים ‪.‬‬
‫עגבניות‪ -‬מזג האו ו יר החורפי מביא איתו את מחלת הכימשון שיכולה להשמיד את כל העלים של הצמח‬
‫ולפגוע ביבול ‪ .‬כל השטחים רוססו למניעת ה כימשון ‪.‬‬
‫אספסת‪ -‬התחלנו להשקות את האספסת ונכנסים למחזורי קציר בכל החלקות ‪.‬‬
‫הגשמים האחרונים לא ירדו בעיתם ‪ ,‬ו אנחנו עוקבים אחר הגידולים למניעת נזק אפשרי ‪.‬‬
‫שטחים ‪ :‬קצב הביקושים בביובי מצריך בניה של הרבה חממות ‪ .‬השטח שהיה מיועד להתפתחות ביובי‬
‫בסמוך לאולם ספורט קטן מידי והחלט לפתוח אזור חממות חדש ‪ .‬לאחר בחינה של מספר חלופות‬
‫הוחלט להכשיר שטח חדש בחלקה צפון ‪ ( 5‬צפונית לאום חשק וממזרח לזיתים ) ‪ .‬בימים אלו עובדים על‬
‫התוכניות של השטח החדש שכוללות חיבור למים וח שמל ותשתיות מתאימות ‪ .‬המשמעות היא הקטנת‬
‫שטחי הגד " ש וחיסול שטח של אספסת שזרענו בתחילת השנה ‪ .‬גם אתר הקומפוסט מתרחב לכיוון מערב‬
‫על חשבון שטחי הגד " ש ‪ .‬השטחים בצפון הצטמצמו ויצריכו חשיבה מחודשת על מחזור הזרעים שלהם ‪.‬‬
‫רפת‬
‫נערכים לקיץ על ידי התקנת מתזים בסככת היבש ות וב קבוצת חליבה ה '‪ ,‬ושינויים במערכת הניקוז כך‬
‫שמי המקלחות לא יזרמו לביוב ‪ .‬על שני הפרויקטים מנצחים איתי וסטן ‪.‬‬
‫השנה צפוי מספר שיא של פרות נחלבות ‪ :‬לקראת הקיץ העדר גדל וכיום נחלבות כ‪ 394 -‬פרות ‪ ,‬כאשר‬
‫בחודשים יולי‪ -‬אוגוסט צפויות להיחלב כ‪ 444 -‬פרות ‪ .‬בעקבות מחסור צפוי בחלב ננקטה מדיניות‬
‫תשלום שמעודדת חריגה ‪ ,‬כך שאנו משתדלים לנצל את ההזדמנות ‪ .‬בדירקטוריון החקלאות הודגשה‬
‫החשיבות של הרפת כענף המוביל בחקלאות והתקבלה החלטה על השקעה בסככה חדשה כדי לנצל עוד‬
‫יותר את ההזדמנויות שאנו צופים בשנים הקרובות וכדי לשפר את התנאים של הפרות והעגלות במטרה‬
‫להגדיל את הרווחיות בענף ‪ .‬בימים אלו אנו בודקים חלופות שונות לבניה ובקרוב ניגש לביצוע ‪.‬‬
‫זיתים ‪ :‬תאגיד השמן האזורי מבצע ניסיון של שיווק שמן בארה " ב תחת המותג " מרב "‪ .‬קהל היעד הוא‬
‫נוצרים אדוקים שמחפשים מוצרים עם קשר לא " י ולתנ " ך ‪ .‬נשלחה כמות קט נה והוקם אתר אינטרנט‬
‫‪04‬‬
‫כדי לבדוק את ההיתכנות הכלכלית והביקוש ‪ .‬בשבוע שעבר השמן שלנו זכה גם במקום השני בתחרות‬
‫לאיכות שמן זית שהתקיימה בארה " ב ‪.‬‬
‫לול ‪ :‬מבצעים השקעה של הוספת שולי בטון מחוץ לשני לולים בחווה הישנה כחלק מדרישות השירותים‬
‫הווטרינרים ‪.‬‬
‫מסגריה ‪ :‬יהודה פלסר הודיע על רצונו לקחת אחריות על המסגריה ‪ .‬בהצלחה ‪.‬‬
‫א ני אוהב בשדה אליה ו ‪...‬‬
‫את האנשים ‪,‬‬
‫את הנוף הקיבוצי ‪,‬‬
‫את חיי החברה שבנויים על ערכי השיתוף ‪,‬‬
‫ואת האפשרות לקיום של חיי תורה ועבודה‬
‫המשולבים אחד עם השני ‪.‬‬
‫אייל לב‬
‫בסימן טוב ובמזל טוב‬
‫למריו לוי להולדת הנין ניצן נכד לאירית ובוקי ברט‪ ,‬בן לעינת ומתן ברט‬
‫לרייצ'ל ולגדי דורלכר להולדת הנכד נחמן‪ ,‬בן לקורנית וגיא משאלי‬
‫למרים ולישי גולדשמיט להולדת הנכדה תמרי‪ ,‬בת בכורה לאוסנת וירדן שרייר‬
‫לחמדי ולאיציק שלו להולדת הנכדה תום‪ ,‬בת ליעל ושחר שלו‬
‫ליונה ולדובי נולמן ולתמר שטיבלמן להולדת הנכד‪-‬הנין מעיין‪ ,‬בן לענבל וחן סייג‬
‫לברכה וליוסי סילברמן לנישואי פריאל עב"ל ליז‬
‫לתמי ולאריאל בנישתי לנישואי ליאור עב"ל ספיר‬
‫ליהודית ספראי להולדת הנינה אסתר‪ ,‬נכדה לאסתר כריש ז"ל‪,‬‬
‫בת להודיה ויונתן כריש‬
‫למירה ולשאול גינזברג ולמזל הס להולדת הנכד‪-‬הנין איתי‪ ,‬בן למיכל ושימי שגיב‬
‫‪05‬‬
‫ספרות ילדים ונוער‬
‫‪ ‬שתי סבתות ושירה אחת מאת פנינה פרנקל ‪ -‬סיפור‬
‫הלקוח מחיי היום יום של הרבה ישראלים בארץ‪ ,‬שתי‬
‫סבתות ששורשיהן בארצות שונות‪ ,‬וכל סבתא מושכת לצד‬
‫שלה‪.‬‬
‫‪ ‬התעלומה המסתורית בהרי אילת מאת שלמה אבס ‪-‬‬
‫עלילות סבא קיש וכלבו המופלא חיש‪ ,‬העלילות מתחילות‬
‫בעמק יזרעאל‪ ,‬עוברות לערבה משם לבקעת תמנע ולבסוף‬
‫כמובן להרי אילת ולחופי ים סוף‪.‬‬
‫‪ ‬השופט ברק ודבורה הנביאה מאת הרב מכאל רוטנברג‬
‫וג'קי ירחי ‪ -‬הקרב בנחל קישון‪ .‬ספר שופטים מתאר‬
‫תקופה מיוחדת בהיסטוריה של עם ישראל‪ .‬דבורה היא‬
‫מיוחדת בין הדמויות ‪ -‬אישה שופטת את ישראל מעוררת‬
‫את האמונה בה' ומדרבנת את העם להלחם על חירותו‪.‬‬
‫בספר משולבים פסוקי הנביא ומותאם ללימוד הורים‬
‫וילדים‪.‬‬
‫‪ ‬כנף שבורה מאת עמי גדליה ‪ -‬יעל תלמידת כתה ח‪ ,‬נקלעת‬
‫לחוג לדרמה ומקבלת באופן מפתיעה את התפקיד הראשי‪.‬‬
‫ג'מי המורה לדרמה הגיע לנהל את החוג רק חודשיים לפני‬
‫כן ומצליח לסחוף אחריו את התלמידים‪ .‬גם יעל מעריצה‬
‫אותו עד לרגע שהוא מזמין אותה לחדרו‪ ,‬היא מבוהלת‬
‫ומבולבלת והבלוג הוא המקום לספר על תחושותיה‪.‬‬
‫‪ ‬אות אתנה מאת ריק ריירדן ‪ -‬מסדרת גיבורי האולימפוס‪.‬‬
‫אנבת' המפוחדת עומדת לפגוש את פרסי‪ .‬היא תצטרך‬
‫לשכנע את הרומאים החשדנים שפניה לשלום‪.‬‬
‫‪ ‬מזימת המדוזה קהילים נגד וספרים מאת גורדון קורמן ‪-‬‬
‫המשך לסדרת סדרת ‪ 93‬רמזים‪ ,‬דן ואיימי קהיל חשבו‬
‫שהם שייכים למשפחה החזקה בעולם‪ .‬הם חשבו שניצחו‬
‫אך בשורות איומות מגיעות מכל רחבי העולם‪ -‬הווספרים‬
‫חטפו את בני משפחת קהיל‪ .‬מה הם רוצים? אם יצליחו‬
‫להשיג את הרמזים ‪ -‬העולם כולו יהיה בן ערובה בידיהם‪.‬‬
‫‪ ‬הכדור הוא ה‪...‬גול חוזר בגדול מאת רבקה מגן ‪ -‬נמרוד‬
‫מקבל טלפון בלתי צפוי‪ .‬הוא מוזמן להבחן לנבחרת הנוער‪.‬‬
‫גם רועי מקבל טלפון דומה‪ .‬שניהם בכיתה ו' ‪ .‬סיפור על‬
‫חברות ותחרות‪ ,‬על אהבה ועזרה הדדית‪ ,‬על קשיים‬
‫והתבגרות‪.‬‬
‫תודה‬
‫תודה לרחל קמינסקי על ת רומתה לאוצר הספרים בנושא‬
‫השואה ‪ -‬ארבעה ספרים המספרים סיפורים משפחתיים ‪.‬‬
‫הודעה‬
‫חדר ספריית הילדים הקודמת הוסב לחדר " ספריית ארץ‬
‫ישראל" ו הספרים בנושא ארץ ישראל הועברו לחדר זה ‪.‬‬
‫בעזרת הנגרים נקבע השלט לזכרו של מרקו מורפורגו‬
‫שהיה בספריה הישנה וחודש ע ל ידי אורי בן יצחק ‪.‬‬
‫מחשב המקושר‬
‫לרשות הלומדים בחדר נוסף גם‬
‫למדפסות ‪ .‬ניתן לקבל מפתח לשימוש בחדר בתיאום עם‬
‫הספרנים ‪.‬‬
‫‪06‬‬
‫חדש על המדף‬
‫צילה גבריאלי‬
‫ספרות מבוגרים‬
‫‪ ‬קוץ ודרדר מאת משה מאיר ‪ -‬יובל‪ ,‬גיבור "קוץ‬
‫ודרדר"‪ ,‬עוזב את בית הוריו ומחפש מקלט‬
‫לנפשו העדינה והמיוסרת בבית קרוביו‬
‫הירושלמים‪ .‬בשל המעבר לעיר‪ ,‬ואולי בשל‬
‫הטלטלה שעבר בבית שאותו עזב‪ ,‬אמנותו‬
‫הדתית של יובל מתערערת‪.‬‬
‫‪ ‬צילה מאת יהודית קציר ‪ -‬עשרים וחמש שנה חיה‬
‫צילה בכפיפה אחת עם בעלה לזר‪ ,‬אבי חמשת‬
‫ילדיה‪ ,‬ועם אהובה חנן‪ ,‬הצעיר ממנה בתשע שנים‪.‬‬
‫צילה כתבה את זיכרונותיה לאורך כארבעים שנה‪,‬‬
‫יהודית קציר הנינה הבכורה קוראת את הזיכרונות‬
‫ואת יומנו של חנן‪ .‬ומעלה על הכתב את "רומן חייה"‬
‫‪ ‬ציפור חירשת מאת יהודה עצבה ‪ -‬עובד מחסן‬
‫בחברה לציוד משרדי מתיידד עם ממציא חירש‪ ,‬ויחד‬
‫הם מקימים חברה לייצור רחפות‪ .‬מתוך עושרו‬
‫ואושרו הוא נרתם לרעיון החדרת שתל קוכליארי‬
‫לחירשים ומבקש לחסל את התופעה‪ .‬האם יחסל את‬
‫התופעה או יביא לידי שואת החרשים?‬
‫‪ ‬אלו הים היה עשוי חלב מאת ליאורה איילון ‪ -‬חייה‬
‫ואהבותיה של משפחה ספרדית אחת בירושלים‪,‬‬
‫מראשית המאה העשרים ועד שנות השבעים שלה‬
‫מסופרת בקולותיהן של שלוש נשים‪ ,‬שלושה דורות‪.‬‬
‫‪ ‬מסתורין מאת ארנה דאל‬
‫פקד פול ילם מסובך עם המחלקה לחקירות שוטרים‬
‫ונשלח לפצח את התיק המטלטל את הכלכלה‬
‫השוודית‪ -‬מישהו מוציא להורג אנשי עסקים ואילי‬
‫הון‪.‬‬
‫‪ ‬מוקס נוקס מאת שמעון אדף ‪ -‬קורותיו של קיץ אחד‪,‬‬
‫כשהיה מוקס נוקס בן שש עשרה ועבד במפעל‬
‫קיבוצי‪ ,‬את יחסיו עם שני נערים שם ועם מזכירת‬
‫המפעל‪ ,‬אישה בודדה‪ ,‬שהוא חושד שהיא המאהבת‬
‫של אביו‪ ,‬גבר דתי מלא זעם‪.‬‬
‫‪ ‬ימים בסערה מאת מיכל שלו ‪ -‬בליל סופה נקלעים‬
‫שלושה גברים וארבע נשים‪ ,‬שלכאורה אין ביניהם כל‬
‫קשר‪ ,‬לבקתות אירוח מבודדת ברמת הגולן‪ .‬שלג‬
‫כבד יורד‪ ,‬הדרכים נסגרות‪ ,‬ומתברר שכל דמות‬
‫אוצרת בתוכה סוד‪ .‬וחוטים דקיקים נסתרים‬
‫הקושרים ביניהן מתגלים לראשונה‪.‬‬
‫‪ ‬ענני מאת דורון שפר ‪ -‬דורון שפר הכדורסלן מספר‬
‫את סיפור חייו‪ ,‬סיפור רב תהפוכות‪ ,‬אישי וכן עד‬
‫כאב‪ ,‬מפסגת ההצלחה עד למחלה קשה ומסכנת‬
‫חיים וחיפוש אחר האמת הפנימית שתביא לו מזור‪.‬‬
‫והוא מצא אותה כמו תמיד‪ ,‬בבית‪.‬‬
‫הד מהחינוך‬
‫דפנה עופר‬
‫יום העצמאות ‪ -‬השנה התכנית של ערב יום העצמאות הייתה בסימן חינוך וחברה ‪ .‬כל ילדינו מא ' עד‬
‫י " ב הופיעו בערב זה ‪ ,‬בשירה ‪ ,‬בריקודים ובסרט על המסכים ‪ .‬גם בהדלקת המשואות זכינו להוקיר את‬
‫חברינו העוסקים בצרכי חינוך באמונה ‪ ,‬בעבר ובהווה ‪ ,‬לתפארת מערכת החינוך בשדה אליהו ‪ .‬יישר כח‬
‫לכל המארגנים ‪ ,‬לועדת תרבות ולצוות המדריכים ‪.‬‬
‫החופש הגדול – השבו ע בישיבת צוות המדריכים ‪ ,‬שיבצנו את הפעילויות העיקריות בלוח החופש‬
‫ותוכנית החופש הגדול יצאה לדרך ‪ .‬השנה אנו בודקים את האפשרות לתת בחירה בין פעילות הקיבוץ‬
‫הדתי לפעילות בני עקיבא ‪ .‬הצוותים כבר מתחילים לבנות את החופש תוך עמידה בתקציב הנתון ‪ .‬שיחת‬
‫הורים על החופש הגד ול מתוכננת בקרוב ‪ .‬אנא עקבו אחר הפרסומים ‪.‬‬
‫חיסכון והתייעלות ‪ -‬כמו בכל הפעילויות בקיבוץ ‪ ,‬גם אנו נדרשים לחיסכון בתקציב החינוך לשנה זו ‪.‬‬
‫במסגרת התהליך לבדיקת התקציב קיימנו פגישות של המדריכים עם רחל אופק התמחירנית ועם רועי‬
‫טינסקי מנהל משאבי‪ -‬אנוש ‪ .‬בתכניתנו לבדוק גם את תקציב החוגים ולקבל החלטות לקראת השנה‬
‫הבאה ‪ .‬המשימה המוטלת עלינו אינה קלה אך מחויבת המציאות ‪ .‬אנו עושים כל מאמץ לחסוך בעיקר‬
‫" בשמנת " תוך שמירה על העוגנים החשובים במערכת ‪.‬‬
‫מועצת הקיבוץ הדתי ‪ -‬המועצה שתתכנס בקיבוץ סעד בעוד כחודש תעסוק בנושא החינוך ‪ .‬לקראת‬
‫ה מועצה הוציאה מזכירות הקבה " ד תיק עבודה מכובד הנותן הכוונה להכנות לקראת המועצה ‪ .‬ע " פ‬
‫המלצתם על כל קיבוץ להכין עצמו למועצה עם " תעודת הזהות " שלו ‪ /‬תאום ציפיות ‪ /‬יוזמות‬
‫חינוכיות ‪ .‬לשם כך הקמנו צוות המורכב מהורים ‪ ,‬מורים ומדריכים שיעסוק בהכנות לקראת המועצה ‪.‬‬
‫בתכניתנ ו לחבר ולשתף כמה שיותר חברים לנושא חשוב זה ‪ .‬אנו מתכננים " מיני מועצה " אליה יוזמן כל‬
‫הציבור ‪ .‬פרטים יפורסמו בקרוב ‪.‬‬
‫אני אוהבת בשדה אליהו ‪...‬‬
‫את יום שישי בשדה החינוך –‬
‫זהו יום חופשי מלימודים ‪ ,‬יום רגוע ונ עים ‪,‬‬
‫בו הילדים שלנו עם חיוך ושמחת חיים‬
‫נהנים מפעילות חינוכית מגוונת וערכית ‪,‬‬
‫אותה הכינו באהבה רבה המדריכים ‪.‬‬
‫יום שישי ‪ -‬הנוער שלנו ‪ ,‬אחת לשבועיים יוצא לעבודה ‪,‬‬
‫ותרומתם בכל הענפים משמעותית וחשובה ‪,‬‬
‫יום שישי – זהו יום חינוך באווירה מיוחדת ‪,‬‬
‫רגע לפני ששבת קודש נכנ סת ‪...‬‬
‫לכבוד יום‪ -‬הולדת לקיבוץ נאחל‬
‫שגם השנים הבאות עלינו לטובה‬
‫יהיו שנים של יצירה ועשייה ברוכה !‬
‫מזל טוב‬
‫דפנה עופר‬
‫‪07‬‬
‫חג הפסח עבר עלינו בצורה טובה מאוד ‪ .‬התארגנו טוב מבחינת הצוות‬
‫וניקוי המבנים ‪ .‬תודה רבה לבחורות שהסכימו לאייש את המקומות‬
‫הנדרשים ותו דה גדולה מאוד לצוות ולבנות החטיבה והתיכון שעזרו‬
‫בכל דבר שהתבקשו ‪ ,‬ועשו זאת על הצד הטוב ביותר ‪ .‬לאחר פסח‬
‫התבצעו מעברים מבית תינוקות ועד גן זית ‪ .‬הילדים השתלבו בצורה‬
‫יפה ונקלטו היטב במסגרות החדשות ‪.‬‬
‫לארה לוין‬
‫קיבלנו פניות מהה ו רים שקיימים שני מעברים בשנה ולא פעם אחת בשנה‬
‫כמו שנהוג בקיבוצים אחרים ‪ .‬לכן נקיים בדיקה מקיפה של הנושא יחד עם‬
‫הגורמים הרלוונטיים ונגיע למסקנות שאותן נפרסם לציבור ‪.‬‬
‫אנו נכנסים לתקופת שיגרת הקיץ ומתחילים לבנות צוותים לקראת שנה הבאה ובהזדמנות זו פונים‬
‫לבנות משק ‪ ,‬שרואות שליחות בעבודה בגיל הרך ‪ ,‬לפנות אלי ‪.‬‬
‫במהלך השנה עברו צוותי הגיל הרך השתלמות במועצה בהנחיית פסיכולוגית ‪ ,‬מרפאה בעיסוק ‪ ,‬מרפאה‬
‫בדיבור ופיזיוטרפיסטית ‪ .‬אנו רואות חש יבות בחשיפת המטפלות להשתלמויות השונות על מנת‬
‫להתקדם מבחינה מקצועית ‪ .‬בנוסף ‪ ,‬התקיימו שיחות צוות שונות ב " קפה בשדה " לתאום ציפיות בין‬
‫המטפלו ת למערכת ‪ .‬לפנינו עוד שתי השתלמויות עם מלכה וצילה בנושא חשיבות האוכל כמפגש למידה ‪.‬‬
‫להשתלמויות אלו יצטרפו מטפלות מקיבוצי הסביבה ‪.‬‬
‫אנו שמחים שברוך ה ' יש ילודה רבה ומאחלים מזל טוב למשפחות ‪ .‬בתקווה לקיץ נעים ובטוח ‪.‬‬
‫משולחן הגזבר‬
‫גיל הס‬
‫לא להאמין ‪ ,‬אבל בדיוק ש נה חלפה מאז נכנסתי לתפקיד רואיינתי לשבולת בהרחבה על האתגר החדש ‪.‬‬
‫רשימת התפקידים הארוכה לא השתנתה ‪ ,‬מאז אני הרבה יותר " שוחה " בחומר ‪ ,‬ובכל זאת מנסה‬
‫להמשיך ולרוץ ‪ ,‬באמת ‪ ,‬גם בשדות המשק ‪...‬‬
‫בימים אלו ‪ -‬בהם אנו עוסקים בסיכומים השונים של שנת תקציב ‪ 2442‬במקביל לביצוע ה יעדים‬
‫והמטרות שהגדרנו לשנת ‪ - 2443‬חשוב לי לעדכן בנושאים העיקריים שהעסיקו ומעסיקים את שות ַפ י‬
‫ואותי ‪.‬‬
‫קרן מילואים ‪-‬‬
‫במשך השנה האחרונה עסקנו ב העברת כספי חברים ‪ ,‬עזרת קרובים ‪ ,‬חסכונות שונים וקרן בעלי צרכים‬
‫מיוחדים לקרן ייעודית כנכסים והעברת קרנות השתלמות וקופות גמל כהתחייבויות ‪.‬‬
‫תהליך חשוב זה נצרך על מנת לשמור על נכסי חברי הקיבוץ ובעלי הצרכים המיוחדים בעתות משבר ‪.‬‬
‫התהליך הושלם ואנו מנהלים את הקרן לפי כל הכללים הנדרשים ( מאזן וכו ' )‪.‬‬
‫תאגוד החקלאות ‪-‬‬
‫בימים אלו הנהלת החשבונות ובעלי התפקידים בעסק ים ובקהילה מבצעים בשית וף את ת י אגוד‬
‫החקלאות בהתאם להחלטות שהתקבלו באסיפה ‪ .‬זו משימה סיזיפית ומורכבת ועל כך מגיע י ישר כוח‬
‫לכל העוסקים במלאכה על הסבלנות והנחישות ‪.‬‬
‫נפתחו שתי חברות חדשות ‪ " :‬אחזקות שדה אליהו " ו " חקלאות שדה אליהו " ‪.‬‬
‫‪08‬‬
‫שונו מורשי החתימה בהתאם לחברות השונות ‪ .‬לדוגמא ‪ :‬מנהל הקה ילה חותם על הצ ' קים ו החשבוניות‬
‫של הקהילה ובכך מודע ל כל שקל שמשולם לספקים ‪.‬‬
‫לאחר משא ומתן מול הבנקים נפתחו חשבונות בנק חדשים בהתאם לחברות החדשות ‪ .‬החקלאות‬
‫והקיבוץ מתנהלים תזרימית כל אחד בנפרד ‪ ,‬כך שאנו מקבלים תמונה מדויקת על ההכנסות ועל‬
‫ההוצאות של כל חברה ‪ .‬בנוס ף ‪ ,‬אנו מרחיקים את ההלוואות והשעבודים מהקיבוץ ‪ .‬למשל ‪ :‬הלוואת‬
‫הלול שה יתה עד עכשיו ב חשבון ה קיבוץ עוברת ל חשבון החקלאות ובכך במקרה של משבר ‪ ,‬יש שני‬
‫מסכים משפטיים בין התאגידים השונים שמגנים על כספי החברים ‪.‬‬
‫התיק המשפטי ‪-‬‬
‫במסגרת " התיק " אני מטפל בשני נושאים עיקריים ‪ .‬הראשון הוא מענה לתביעות כנגד חברות שדה‬
‫אליהו ( חקלאות ‪ ,‬קומפוסט וקיבוץ )‪ .‬השני הוא טיפול בעניינים משפטי ים מול לקוחות חייבים ‪ .‬נושא‬
‫רגיש זה גובה אנרגיות וזמן רב ויקר ‪ .‬התנהלות נכונה ואחראית יכולה לרוב למנוע ו ‪ /‬או למזער תביעות‬
‫ונזקים כספיים ‪.‬‬
‫פנסיה –‬
‫לפני כ שנה ( מוצ " ש פרשת ויקהל‪ -‬פקודי ) התקבלה החלטה למחזר את כספי הפנסיה ‪ -‬לפדות את‬
‫הכספים השמורים בקרנות הפנסיה ולהפקידם עבור חברי שדה אליהו הצעירים ‪.‬‬
‫המ חזור ‪ :‬להביא את הקיבוץ להתנהלות יעילה בנושא הפנסיה ‪ ,‬בדרך לביטחון פנסיוני לכל ל‬
‫מטר ת ִ‬
‫חברי הקיבוץ ‪ ,‬כפי שהוגדר ע ל ידי אסיפ ת החברים כ " פנסיית מטרה " ‪.‬‬
‫בשנה האחרונה נעשתה עבודת מיפוי הכספים ( פנסיה ‪ ,‬קרנות השתלמות ‪ ,‬קופות גמל וביטוחי מנהלים‬
‫למיניהם ) ה שמורים עבור כל חברי שדה אליה ו ‪ .‬תהליך זה היה ארוך ומייגע והסתיים לקראת סוף‬
‫השנה האזרחית ‪.‬‬
‫גייסנו את יוסי סילברמן כפרוי קטור להנעת מחזור הפ נסיה ‪ .‬יוסי " חזר " לנושא הפנסיה במהירות‬
‫המ חזור יצא לדרך ‪ .‬זו ההזדמנות להודות מקרב לב ליוסי שמשקיע ומקדם את‬
‫וביעילות ‪ ,‬ובזכותו ִ‬
‫הפרויקט ‪.‬‬
‫השלב הבא הוא הפקדת הכספים שמתקבלים מקרן הפנסיה עבור החב רים " הצעירים " ( לפני גיל‬
‫הפנסיה ) ‪ ,‬מה שימנע מהקהילה להוציא כספים נוספי ם לצורך זה ‪.‬‬
‫הקמת ועדת פנסיה ‪-‬‬
‫מאחר ונכס הפנסיה משמעותי בגודלו יש צורך לנהלו על ידי מספר אנשים שמבינים בתחום ‪ .‬עקב זאת ‪,‬‬
‫הקמנו צוות אד‪ -‬הוק שישמש כוועדת פנסיה ‪ .‬מטעם הקיבוץ חברים בוועדה ‪ :‬יהושע מוזט ‪ -‬מנהל‬
‫הקהילה ‪ ,‬דעאל לוי ‪ -‬יו " ר הנהלה כלכלית ‪ ,‬שמעון שורק ‪ -‬גזבר במיל '‪ ,‬גיל הס ‪ -‬גזבר ‪ .‬בימים אלו אנו‬
‫נמצאים בשלבים אחרונים של איתור חבר ועדה מקצועי מחוץ לקיבוץ ‪.‬‬
‫הצוות מקבל החלטות בנושאי הפנסיה השוטפים ‪ .‬נושאים משמעותיים יגיעו לאישור הציבור ‪.‬‬
‫ניהול הכספים ‪-‬‬
‫המטרה שהגדרנו ב " תכנית העבודה " היא ליצור מחלקת כספים המסוגלת לש קף למנהלי הקיבוץ את‬
‫מצב העסקים והקהילה באופן אמין ‪ ,‬בהיר ו מעודכן ‪ ,‬על מנת שיוכלו לגזור מהדוחות המתקבלים‬
‫החלטות רלוונטיות ‪.‬‬
‫בכדי להגיע למטרה נעשו בשנה האחרונה הדברים הבאים ‪:‬‬
‫‪09‬‬
‫‪ ‬שיקוף המצב הכספי לצוות הניהולי של הענפים והפעילויות השונים ב " זמן אמת " לצורך קבלת‬
‫החלטות ניהוליות ‪.‬‬
‫‪ ‬הפקת דוחות כספיים מדויקים ‪ ,‬תוך שיפור איכות הדוחות המוגשים ( דיוק ובהירות ) ‪.‬‬
‫‪ ‬בניית דוחות חדשים בהתאם ל צרכי המנהלים ורצונות יהם ( דוח השקעות ‪ ,‬דוחות חודשיים )‪.‬‬
‫‪ ‬פגישות חודשיות ( ימי תמחיר ) לשיפור הכלים שי ש בידי מנהלי הענפים והפעילויות לצורך בקרה‬
‫ו תקשורת עם הנה לת ח שבונות ‪.‬‬
‫‪ ‬הושם דגש מיוחד על דוח גיול חובות חודשי ‪ ,‬שבעזרתו יש מעקב אחרי גביית חובות ‪.‬‬
‫‪ ‬הגדלת מסגרות האשראי ושיפור תנאי החשבון בחשבונות השונים של שדה אליהו ‪.‬‬
‫‪ ‬רנטות ‪ -‬גבריאלה כהן אחראית על הרנטות ‪ .‬בשנה האחרונה הגענו ל הסדרת מערכת דוחות‬
‫שמאפשרת בקרה על ה כספים ‪ .‬אני מבקש לנצל את ההזדמנות להודות לגבריאלה על עבודתה‬
‫הטובה ‪.‬‬
‫התיק הפיננסי של שדה אליהו –‬
‫התיק הפיננסי של שדה אליהו מנוהל בעזרת חברת פיוניר שמתמחה בניהול כספים והשקעות פיננסיות ‪.‬‬
‫בכל חודש מוגש דוח מסודר על ידי חברת פיוניר ‪ ,‬ששם נמדדים תוצאות מנהלי התי קים וההשקעות של‬
‫כספי שדה אליהו ‪.‬‬
‫בנוסף לכך אנו מיישמים את המטרות שה תח י לו במהלך ‪ 2442‬ומבוצעות ב‪: 2443 -‬‬
‫‪ ‬חיזוק הו ו עדה הכספית ‪ -‬מסירת דוחות חודשיים לשם עדכון ובקרה על התיק הפיננסי ‪.‬‬
‫‪ ‬שיפור התשואות ב תיק הפיננסי תוך בקרה על מנהלי התיקים ‪.‬‬
‫‪ ‬צמצום דמי ניהול הכסף בבתי ה השקעות השונים ‪.‬‬
‫‪ ‬שיפור הדיווח לחבר ים ‪.‬‬
‫ביטוח ‪ -‬בשיתוף עם יעל אונא‬
‫יעל לקחה על עצמה את תפעול נ ושא הביטוח לפני כשנה ועוסקת בכך בצורה אחראית וטובה ‪ .‬תחום‬
‫הביטוח כיום הוא מורכב ובעל פוטנציאל גדול ‪ ,‬ולכן נדרשים כל הזמן לימוד ותמיכה ( ע " י קורסים‬
‫מקצועיים ‪ ,‬תשובות לקונ פליקטים שעולים מהשטח ‪ ,‬ועוד )‪.‬‬
‫בתקופה הזו אנו עוסקים בעיקר ב ‪:‬‬
‫‪ ‬מיפוי הביטוחים השונים הנדרשים לקיבוץ ולעסקיו ‪.‬‬
‫‪ ‬מציאת יועץ ביטוח בלתי תלוי לשם בחינה ובקרה של הפוליסות ‪.‬‬
‫‪ ‬צמצום עלויות הביטוח ‪.‬‬
‫לסיום ‪,‬‬
‫אינני רוצה שזה יישמע כקלישאה ‪ ,‬אך באמת אני קם כל בוקר בתחושה ובר צון לנסות לקדם את שדה‬
‫אליהו ‪ .‬אני מודה על ההזדמנות להיות חלק מ " נבחרת " ניהולית מצוינת ‪ -‬בקהילה ‪ ,‬בכלכלה ‪ -‬שעובדת‬
‫בשיתוף פעולה עם המון מחשבה ‪ ,‬הקשבה ותמיכה ‪ .‬צוות הנהלת החשבונות ועובדי המשרדים תורמים‬
‫לעמידה במשימות ולאווירה הטובה שבה נעשית העבודה ‪ ,‬ובלעדיה אי אפש ר להשיג תוצאות ‪...‬‬
‫‪21‬‬
‫מימוש זכויות הפנסיה‬
‫יוסף סילברמן‬
‫בתחילת השנה האזרחית ‪ ,‬פנו אלי הגזבר ומנהל הקהילה בבקשה להוציא לפועל החלטה שהתקבלה‬
‫באסיפה ‪ :‬לממש את תכניות הפנסיה שלנו לוותיקים שהגיעו לסכום שקבענו ( פנסיית המטרה שהוחלט‬
‫עליה באסיפה קודמת )‪ .‬נעניתי ברצון וה תחלתי לעבוד ‪ .‬עם כתיבת שורות אלו ‪ ,‬אני מתקרב לסוף השלב‬
‫הראשון והעיקרי במבצע ‪ ,‬והיא הגשת הטפסים הרבים שנדרשים לפעולה ‪ ,‬שכוללים ‪ :‬החתמת החברים ‪,‬‬
‫החתמת עו " ד שאישר חתימת החברים והחתמת הממונים על הפנסיה ומורשי חתימה של הקיבוץ‬
‫בבנקים ‪.‬‬
‫בגלל המיוחדות של הנושא ‪ ,‬החלטתי ש " מגיע " לחברים ביקור אישי בביתם ולתת להם אפשרות‬
‫להתעניין ‪ ,‬להבין עד כמה שרוצים ולשאול כל שאלה רלוונטי הקשור לנושא ‪ .‬בהתחלה ‪ ,‬חששתי שביקור‬
‫אצל כ‪ 64 -‬חברים יכביד עלי ‪ ,‬אבל מהר מאד הבנתי שאני עובר חוויה חיובית שמחזקת את האמונה שלי‬
‫בצדקת דרכינו ובחוכמת ובחוזקת קהיל תנו המשותפת ‪ .‬נהניתי לבקר את חברינו הוותיקים ‪ ,‬לראות את‬
‫שלוות חייהם ( למרות הקשיים שהגיל מציב לפני המבוגרים ) ‪ ,‬לשוחח איתם ולשמוע מה עובר עלי הם‬
‫ב נושאים הקשורים לגיל ‪ ,‬לפנסיה ‪ ,‬וניהול הקיבוץ עד כה ו בעיקר החשש מ העתיד – לו הפנסיה עשויה‬
‫לתת את המענה ‪ .‬אפשר לחלק את השי חות לשלשה סוגים ‪:‬‬
‫היו כאלו בגיל מבוגר מאוד ששמחו שחתימתם עדיין יכול ה לעזור לקהילה במשהו‪ ..." -‬הנה החיסכון‬
‫שהחלטנו עליו מקיים אותי למרות שאני כבר לא יכול לתרום באופן פיזי "‪.‬‬
‫היו כאלו ששמחו להשתתף במבצע ו בכך לתרום בנוסף לשעות העבודה שעדיין מתמידים בהן ‪.‬‬
‫והיו כאלו שחתמו כי האסיפה החליטה על כך ‪ ,‬למרות שיש להם חששות משינויים העלולים לשנות את‬
‫סדרי החיים בעתיד ‪ ,‬ושמא החיסכון הפנסיוני לא יספיק או לא ישקף במלואו את ת רומתם לקיבוץ ‪.‬‬
‫השורה התחתונה היא שהיו כמה שביקשו " תוספת " זמן על מנת להבין ו לעכל את הנושא בכללותו‬
‫ולבסוף כ ולם חתמו ‪.‬‬
‫אוסיף עוד כמה נקודות שעלו בשיחות ‪:‬‬
‫‪ -4‬למה עכשיו ? לא כדאי להמשיך לצבור עוד כסף בקרן ? התשובה הפשוטה היא כי החלטנו שהגיע הזמן‬
‫לממש את ה פנסיה למי שהגיע לסכום שנקבע כמטרה ‪ .‬אפשר להעמיק את תשובה ולהגיד שזאת הדרך‬
‫של תוכנית פנסיונית ‪ .‬חוסכים עד גיל הפרישה ומ תגברים את ההכנסה בשנים שמפסיקים או אפילו‬
‫מורידים את עו מס ‪ /‬שעות העבודה ‪ .‬לא חייבים להפסיק לעבוד ! בהרבה מקומות ‪ ,‬מחייבים את השכיר‬
‫לצאת לפנסיה וממשיכים לעבוד בחוזה אחר ‪ .‬ובאמת ‪ ,‬למה לדחות ? כי דחי יה היא דחיית אמצ עים‬
‫לפרנסה ‪ .‬חסכנו למה ? כדי לדחות עוד ?‬
‫‪ -2‬האם גובה סכום המטרה שהחלטנו עליו נכון ‪ /‬מספיק ? לזה אין תשובה ברורה וכל אחד רשאי לחשוב‬
‫על כל סכום כמתאים ‪ .‬התשובה הפשוטה היא שזה הגובה שהחלטנו עליו וזה גם אחרי שהעלינו את‬
‫הסכום פעמיים ‪ .‬אישית ‪ ,‬אני סבור ש סכום המטרה שהקיבוץ קבע מכובד וריאלי לרוב האוכלוסייה‬
‫ולרמת חיים שלנו ‪ .‬לש ם השוואה ‪ ,‬אפשר לבדוק מורים שלנו שיצאו לפנסיה ממשרד החינוך ‪ .‬מי שהיה‬
‫בתפקיד ניהולי בבית ספר צבר יותר פנסיה מ סכום המטרה של הקיבוץ אבל המורים ה " רגילים " לא‬
‫הגיעו ל סכום המטרה של הקיבוץ ‪ .‬כמו‪ -‬כן ‪ ,‬אפשר גם לדווח שבהשוואה לקיבוצים אחרים ‪ ,‬מצבנו טוב‬
‫מאד ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ -3‬למה הכל הול ך לקיבוץ ? למה אני לא מקבל חלק מזה ? זאת טעות אופטית או סתם משאלת לב !‬
‫איפה יש ציבור היוצא לפנסיה ולא מקבל פחות מאשר בשנים ש עבד ? והרי אנחנו לא מקבלים פרוטה‬
‫פחות ‪ .‬לא בתקציב ‪ ,‬לא בשירותים קהילתיים ולא בתרבות או בריאות ‪ .‬החיסכון הזה הוא זה שמבטיח‬
‫המשך קיום באותה ר מה ‪ ,‬ואשרינו שחסכנו ואנחנו יכולים להמשיך כך ‪ .‬זה דבר גדול מאד ‪ .‬אשרינו‬
‫שחסכון זה מקיים אותנו ואין לנו צורך לפנות לאחרים לעזרה כלשהי ‪.‬‬
‫‪ -4‬מה יקרה א ם בעתיד ‪ ,‬הקיבוץ יחליט לשנות באופן משמעותי את ניהולו הכלכלי ? אחת הסיבות‬
‫שהחלטנו לחסוך בקרן חיצוני ת ( ולא בתיקי השקעות שהקיבוץ מנהל ) היא לתת בטחון סוציאלי לכל‬
‫חבר ‪ .‬שיידע שבכל מקרה מה שיקרה לקיבוץ וב קיבוץ ‪ ,‬שמור לו מקור הכנסה חודשי עד ‪ . 424‬כעת ‪,‬‬
‫חתמנו עם הקרן שהפנסיה נכנסת לחשבון כללי מיוחד של הקיבוץ ‪ ,‬הנפרד מהחשבונות האחרים של‬
‫הקיבוץ ‪ .‬במידה והקיבוץ ישנה את התנהלות ו ולא ייתן לפנסיונר את מה שהוא ה בטיח ל תת ‪ ,‬החבר יכול‬
‫לפנות לקרן ולתת הוראה לשנות את חשבון הבנק שלו ‪.‬‬
‫לסיכום ‪ ,‬אני שוב מודה שנפלה בחלקי האפשרות לשרת את הציבור בנושא זה ומודה לחברים שחזקו בי‬
‫את האמונה שייצרנו חברה איכותית ומיוחדת שבמשך שנים ידעה לתכנן את צעדיה ולבנות חסכו ן‬
‫משמעותי ומכובד ‪.‬‬
‫בנוסף ‪ ,‬אם תרשו לי ‪ ,‬אני מבקש להוסיף הערה קטנה ‪ .‬הרי מקובל ומובן לכולם שהחיים והטיפול‬
‫בחברים הותיקים מצוין ‪ .‬בשורה התחתונה ‪ " ,‬לכסף אין ריח " ומה שנעשה עם ההכנסה החודשית‬
‫החדשה איננו קשור לעניין אבל ‪....‬‬
‫בהחלטה שהתקבלה לממש את תוכניות הפנסיה הבשל ות כתוב שהם "‪ ...‬ישמשו אך ורק להשקעה‬
‫בפנסיה של חברים אחרים ‪ ,‬עד ‪ . "...‬אילו לא שמעתי מוותיקים וממטפלים בוותיקים הרגשה שמונעים‬
‫מהם השקעות הנצרכות לרווחתם ‪ ,‬לא הייתי מוסיף כלום ‪ .‬לעניות דעתי ‪ ,‬האמת היא שהוותיקים גרמו‬
‫לחסכון הזה ‪ .‬הם דחו סיפוקים כדי לבנות את הסכומים האלו ‪ .‬בין היתר ‪ ,‬המטרה הייתה שלא יגידו‬
‫שהם חיים על חשבון אחרים – " לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם "‪ .‬מן הראוי שכספים אלו‬
‫יספקו את צורכיהם לפני ש מעבירים את העודף למטרה אחרת מכובדת ככל שתהיה ‪ .‬מובן לכולם‬
‫שהחיים של המבוגרים אצלנו מכובדים למדי ‪ .‬ייתכן שמדוב ר רק בהרגשה אישית ‪ ,‬אבל רצוי שניתן‬
‫להרגשה הזאת את מקומה הראוי ‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫לרות ולבצלאל גבריאלי‬
‫להולדת הבן הבכור‬
‫ברקאי‬
‫לצילה ולבני גבריאלי‬
‫להולדת הנכד‬
‫‪22‬‬
‫משולחנה של וועדת מינויים‬
‫תמר שורק‬
‫לפני כשבעה חודשים נכנסנו לתפקידנו וברצוננו לתת דיווח קצר ולשתף את החברים‬
‫בכמה הרהורים ושאלות שעלו במהלך תקופה זו ‪.‬‬
‫עם כניסתנו הונחו על שולחננו מספר נושא ים דחופים לטיפול – החלפת רכז ענפי‬
‫שירות ‪ ,‬החלפת ‪ /‬הארכת קדנציה למרכז המשק ‪ ,‬החלפת רכזת רשות הבניה ‪ ,‬נציגי ציבור‬
‫להנהלות שונות ‪ ,‬החלפת ועדות ועוד ‪.‬‬
‫אחד הדברים שלמדנו בתקופה זו הוא ‪ ,‬שכל תהליך של בחירת נציגים לכל תפקיד ‪ ,‬לוקח זמן של לפחות‬
‫חודשיים ובדרך כלל יותר ‪ ,‬גם אם נראה שהתהליך יהיה פשוט וקצר ‪.‬‬
‫הסיבה העיקרית לכך היא התהליך עצמו ( בקשת הועדה להצעות ‪ ,‬פניה למועמדים ‪ ,‬התייעצות עם‬
‫גורמים שונים ועם חברים ‪ ,‬דיווח בהנהלת הקהילה ‪ ,‬תליית מודעה ‪ ,‬קבלת תגובות ‪ ,‬התכנסות חוזרת‬
‫לסיכום ‪ ,‬הצגה באסיפה ‪ ,‬הצבעה ‪ ,‬אשרור ‪.)...‬‬
‫לעיתים גם במהלך התה ליך מתגלים קשיים טכניים ‪ /‬תקנוניים שלא צפינו מראש ושצריך לפתור אותם ‪.‬‬
‫חשוב להיות ערים לכך משני הצדדים ‪ .‬מי שמועמד לתפקיד – יידע שהתהליך לוקח זמן ושעליו להתאזר‬
‫בסבלנות ‪ ,‬ועדת מינויים מצידה ‪ ,‬צריכה להיות ערה למתח ולציפייה של המועמדים ולנסות לקדם‬
‫תהליכים בקצב סביר ‪.‬‬
‫נציגי ציבור ‪ :‬במבנה הארגוני החדש נכנס המושג של " נציגי ציבור "‪ .‬בעבר קראנו לחברים אלה " חבר‬
‫בלי תיק "‪ .‬אחת השאלות שעלתה אצלנו לדיון היא ‪ ,‬מה בדיוק מהותו של " נציג ציבור " ?‬
‫האם ועדת מינויים צריכה בכלל להיות מעורבת בהצגת מועמדותו כמו אצל מועמד לכל תפקיד אחר ‪ ,‬או‬
‫שכל מי שרוצה יכול להציע את עצמו לבחירה וה " ציבור " יבחר במי שיבחר ?‬
‫ועדות ‪ :‬בימים אלה ממש אנו נכנסים לתהליך של חילופי חברים בוועדות ‪.‬‬
‫התחושה הראשונית שלנו ‪ ,‬שגובתה גם מדברים ששמענו " על הדרך " מהרבה חברים הייתה ‪ ,‬שאפשר‬
‫לאחד ולצמצם חלק מהוועדות ‪ .‬ישנן ועדות שכמעט ואינן מתכנסות לאורך הקדנציה ‪ .‬ישנן ועדות‬
‫שתחומי הפעילות שלהן נראים חופפים ‪.‬‬
‫נפגשנו עם רכזי הועדות ‪ ,‬ביקשנו מהם למלא טופס שהכנו שמתאר את פעילות הוועדה ‪ ,‬את הממשקים‬
‫עם ועדות אחרות ועוד פרטים נוספים ‪ .‬התשובות שהגענו אליהן אינן חד משמעיות ולכן נתחיל עכשיו‬
‫את התהליך כמו ש היה עד היום ‪.‬‬
‫נושא נוסף שעלה כהתלבטות הוא מקומם של רכזי הועדות ( בעיקר אלה שיש להם משרה ) בקביעת חברי‬
‫הוועדה ‪.‬‬
‫כמובן שרכזי הוועדות רוצים להיות מעורבים ברמה כזו או אחרת בקביעת חברי הוועדה ואף יש בכך‬
‫היגיון ‪ .‬מצד שני ‪ ,‬ישנה אמירה שעדיף שרכזי הועדה לא יהיו מעורבים כדי שייצוג החברים בוועדה ‪ ,‬לא‬
‫יהיה תלוי באישיותו של רכז הועדה ‪ .‬התלבטות ‪.‬‬
‫אמירה אחת חד משמעית ומשותפת לכל רכזי הוועדות היא שמי שמציע את עצמו לוועדה צריך להיות‬
‫מוכן לפעול אח " כ בוועדה ‪ .‬פעילות בוועדה הינה אחת הדרכים הטובות ‪ ,‬החשובות והיעילות למעורבות‬
‫ולתרומה בחיי נו הקהילתיים ‪ .‬אנו מקוים שרוב הציבור יתגייס למשימה זו ברצון ‪.‬‬
‫עד כ אן להפעם ‪ ,‬מאחלים לכולנו תהליך בחירת ועדות טוב ויעיל ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫דבר היום ‪ -‬יום העצמאות תשע"ג‬
‫בעז נתנאל‬
‫לפעמים ‪ ,‬אני רואה את עצמי עומד ליד יחזקאל הנביא סביב הבקעה‬
‫המלאה עצמות אל מול הנס הגדול המתרחש לנגד עיניי ‪.‬‬
‫לפעמים ‪ ,‬אני חש אליו קרבה גדולה כשמרחק של ‪ 2644‬שנה מפריד‬
‫בינינו ‪.‬‬
‫לפעמים ‪ ,‬אני חש אליו קרבה גדולה למרות שהוא ‪ ,‬נביא גדול ‪ ,‬שראה במעשה מרכבה ‪ ,‬ואני ‪ ,‬הקטן –‬
‫אפילו לא שפחה על ים סוף ‪.‬‬
‫לפעמים אני חש אליו קרבה גדולה ‪ ,‬כי שנינו מביטים באותו מחזה – הוא ‪ ,‬בשעה שהענן הגדול של‬
‫חשכת הגלות מכסה ארץ ‪ ,‬ומבטו נוקב עד סוף הדורות ‪ ,‬ואני ‪ ,‬כאן ‪ ,‬בסוף הדורות ‪ ,‬במבט של ילד ‪ ,‬תמיה‬
‫ומשתאה ‪.‬‬
‫במבט של ילד השואל ‪ ,‬האם באמת הכל יכול להתממש במציאות ?‬
‫אני שומע אותו אומר ‪ " :‬היתה עלי יד ה ' ויוציאני ברוח ה '‪ ,‬ויניחני בתוך הבקעה ‪ ,‬והיא מלאה עצמות "‬
‫ואני ‪ ,‬הילד ‪ ,‬מושיט את ידי בזהירות אל הנביא ‪ ,‬והוא מביט בי ‪ ,‬וכשהוא מעביר את עיניו היוקדות על‬
‫פני הבקעה ‪ ,‬אני מרגיש את ידו החמימה עוטפת את ידי ‪.‬‬
‫" והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאוד על פני הבקעה ‪ ,‬והנה יבשות מאוד "‬
‫אני ‪ ,‬הקטן ‪ ,‬כבר יודע את סוף הסיפור – זו לא " חכמה " ‪ ,‬אך ידיו של הנביא קצת רועדות ‪ .‬אני רואה‬
‫אותו מביט על העצמות הממלאות את הבקעה ‪ ,‬והיגון משתקף בעיניו ‪ .‬אני חושב לעצמי ‪ ,‬שרק עכשיו ‪,‬‬
‫לראשונה ‪ ,‬הוא מבין את משמעות ה הגדולה של הגלות ‪ ,‬שאך זה החלה ‪ ,‬ולפתע אני מרגיש שהוא אוחז‬
‫את ידי בחוזקה ‪.‬‬
‫" ויאמר אלי – בן אדם ! התחיינה העצ מות האלה ? "‬
‫יחזקאל אוחז בידי ‪ .‬עיניו סוקרות את העצמות היבשות ‪ ,‬המתפוררות ‪ ,‬הממלאות את כל הבקעה ‪ ,‬ואני ‪,‬‬
‫כאן בסוף הדורות ‪ ,‬אוחז חזק בידו ‪ ,‬רוצה ללחוש לו כן ‪ ,‬כן ! הן תחיינה ! אך שום קול אינו יוצא מפי ‪.‬‬
‫השתיקה ממלאת את הבקעה ‪ ,‬רוח חרישית נושבת ‪ ,‬והצער ממלא את עיניו ‪.‬‬
‫הנב יא נושא עיניו כלפי מעלה ‪ ,‬וספק אומר ‪ ,‬ספק לוחש –‬
‫" ואומר ‪ :‬ה '‪ ,‬א‪ -‬לוקים ‪ .‬אתה ידעת !"‬
‫השקט שב למלא את הבקעה ואנו ממתינים לתשובתו של ה ' ‪.‬‬
‫" ויאמר אלי ‪ :‬הנבא על העצמות האלה ‪ ,‬ואמרת אליהם – כה אמר ה ' א‪ -‬לוקים לעצמות האלה ‪ :‬הנה אני‬
‫מביא בכם רוח וחייתם ‪ .‬ונתתי עליכם גידים ‪ ,‬והעליתי עליכם בשר ‪ ,‬וקרמתי עליכם עור ‪ ,‬ונתתי בכם רוח‬
‫וחייתם ‪ .‬וידעתם כי אני ה ' "‪.‬‬
‫והנה הנביא נושא את קולו ‪:‬‬
‫" ונבאתי כאשר צוויתי "‬
‫במה זכיתי ‪ ,‬שאלתי את עצמי ‪ ,‬אני הילד ‪ ,‬כאן בסוף כל הדורות ? במה זכיתי לראות מה שלא ראו אבות‬
‫אבותי ? במה זכיתי ‪ ,‬מה שלא זכו היהודים הטובים י ושבי הקהילות בלוב ‪ ,‬בפרס ‪ ,‬בבוכרה ‪ ,‬יושבי‬
‫הקהילות ‪ ,‬בליטא בפולין ‪ ,‬בגרמניה ‪ .‬באיטליה בחבש ובהודו ‪ .‬בכל קצווי העולם ?‬
‫‪24‬‬
‫" ויהי קול כהנבאי ‪ ,‬והנה רעש ‪ ,‬ותקרבו העצמות עצם אל עצמו "‬
‫יחזקאל רואה את העצמות קרבות זו אל זו ‪ ,‬וקול רעש גדול ‪ .‬ואני כאן אוחז בידו בסוף כל הדורות‬
‫וצועק אליו – הבט וראה ‪ ,‬יחזקאל ‪ ,‬הנה ילד יוצא אתיופיה יושב בכיתה ליד ילד יוצא רוסיה ‪,‬‬
‫ובאוטובו ס ‪ ,‬תראה שם ‪ ,‬ליד מחנה יהודה ‪ ,‬דוברי יידיש מצטופפים ליד דוברי ערבית מרוקאית ‪ ,‬והנה‬
‫תראה חייל בודד מארה " ב מרים אלונקה יחד עם עולה חדש מדרום אמריקה ‪.‬‬
‫כן ‪ ,‬כאן בסוף הדורות אני רוא ה כיצד העצמות קרבות זו אל זו ‪ ,‬והנה רעש ‪ ,‬ועיניי זולגות דמעות של‬
‫אושר ‪ .‬האם כל זה קורה במציאות ? האם חלום אני חולם ?‬
‫" וראיתי " ממשיך הנביא לספר ‪ " ,‬והנה עליהם גידים ‪ ,‬ובשר עלה ‪ ,‬ויקרם עליהם עור מלמעלה "‬
‫והנה גשרים נמתחים מעל מחלפים ‪ ,‬והנה בניינים גורדי שחקים מוקמים ‪ ,‬ו הארץ עוטה שמלת בטון‬
‫ומלט ‪ ,‬ובורסה ‪ ,‬ומשרדי ממשלה ‪ ,‬וגדודי צבא ‪ ,‬ומפעלי תעשיה ‪ ,‬ורכבות טסות ביעף ‪ ,‬ומטוסים מגביהי‬
‫עוף ‪ ,‬ולוויינים אשר עיניהם רואות הכל ‪.‬‬
‫ואני אוחז חזק בידו של הנביא וצועק באושר בסוף כל הדורות ‪ .‬זה נהדר הנביא ‪ ,‬זה נהדר ‪ ,‬הגידים‬
‫והבשר והעור שראית זה פשוט נפלא ‪ ,‬הנה תראה כיצד מערכת כבישים חדישה פרוסה בארץ ‪ ,‬אולי כמו‬
‫הגידים שראית ‪ ,‬והנה ירושלים על מאות אלפי תושביה ‪ ,‬ותל‪ -‬אביב העיר הגדולה ‪ .‬אתה זוכר את תל‪-‬‬
‫אביב שלך ? טוב ‪ ,‬היא איננה יושבת על נהר ' כבר ' בגולה ‪ ,‬היא יושבת היום על שפת הים ‪ ,‬כרך גדול היא ‪,‬‬
‫וצפת וחיפה וראש פ ינה ‪ ,‬ובאר‪ -‬שבע ובת ים ‪ ,‬כולן מלאות מלאות יהודים מכל רחבי העולם ‪ ,‬עם ממשלה‬
‫משלהם וצבא משלהם ‪ ,‬יש לנו שר בטחון ‪ ,‬ושר חוץ ‪ ,‬יש לנו שגרירויות בכל העולם ‪ ,‬יש לנו רשות שדות‬
‫התעופה ומנהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬יש לנו רשות לניירות ערך ‪ ,‬ומדפיס ממשלתי ‪ .‬יש לנו טלויזיה‬
‫ממלכתית ‪ ,‬וגם ע רוץ שתיים ‪ ,‬יש מאות בתי ספר ושר חינוך ‪ ,‬יש לנו בנקים ונגיד בנק ישראל ‪ .‬ראש‬
‫ממשלה ונשיא ‪ ,‬וגם משטרה ‪ .‬אתה מאמין ? אני שואל ‪ .‬אתה מאמין ?‬
‫אך יחזקאל מהורהר ‪ .‬הפסקתי אותו ברוב התרגשותי באמצע המשפט ‪ .‬לא שמתי לב שהוא נעצר ‪ .‬הוא‬
‫מביט על הבקעה ומשהו מאוד מטריד אותו ‪.‬‬
‫" וראיתי והנה עליהם גידים ‪ ,‬ובשר עלה ‪ ,‬ויקרם עליהם עור מלמעלה ‪ ,‬ורוח אין בהם ‪".‬‬
‫זה נכון ‪ .‬אני עוצר את שטף התלהבותי ‪ .‬ומסתכל יחד עם הנביא בדממה על הבקעה ‪ .‬כולם שוכבים על‬
‫הארץ ורוח אין בהם ‪.‬‬
‫אני מסתכל על הנביא ‪ ,‬והוא מהורהר ‪ .‬השקט ‪ ,‬שוב ‪ ,‬ממלא את הבקעה ‪.‬‬
‫נחרדתי ‪ .‬היכן היא הרוח ? א ותה רוח טובה של אהבת ה ' שמילאה את ליבם של אבות אבותינו ‪ .‬היכן היא‬
‫הרוח הגדולה של החסד האמיתי ללא רצון לקבל ‪ ,‬היכן היא יראת ה ' הטובה שהובילה אותנו בביטחו ן‬
‫בנתיבי החיים ומעל מהמורותיהם ‪ ,‬היכן היא האמונה הגדולה שסוככה עלינו ובערה בקרב ליבנו לאורך‬
‫כל חשכת הגלויות ?‬
‫אני מסתכל ובעיני דמעה ‪.‬‬
‫אני אוחז בידו של הנביא ‪ ,‬ידי רועדת ‪ .‬הוא צודק ‪ .‬הוא מביט על הבקעה ‪ ,‬והוא צודק ‪ .‬לא שמתי לב ברוב‬
‫התלהבותי ‪ .‬עיניי רואות וכלות ‪ .‬החסד הגדול טבע בשיטפו ן גדול של הדוניזם ונהנתנות ‪ ,‬הטהרה‬
‫והקדושה התמוססו על תוך ביצת תוכניות הריאליטי ‪ .‬והאמונה הג דולה ‪ .‬האמונה היוקדת ‪ ,‬האמונה‬
‫המנחמת ‪ ,‬האמונה המתרפקת על דודה בגעגועים ‪ ,‬היכן היא ?‬
‫תליתי מבט ביחזקאל ‪ ,‬והוא תלה עיניו במרום ‪ ,‬עודו ממלמל " ורוח אין בהם " " ורוח אין בהם " " ורוח‬
‫אין בהם "‪.‬‬
‫לא ידעתי את נפשי ‪ .‬ליבי הסתכסך בקירבו ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫אילו הראיתני את כל זאת וחדלת ‪ ,‬אמרתי לפני ריבונו של עולם – דיינו ‪ .‬לא אוכל להודות לך כל חיי‬
‫שזיכית אותי לעמוד בתקופה המופלאה הזו !‬
‫ובכל זאת ‪ .‬אמור נא לי ‪ ,‬לאן פני הדברים הולכים ? האם תיתן רוח בהרוגים הללו ? האם האמונה‬
‫היוקדת ‪ ,‬המנחמת ‪ ,‬תמלא את ליבם ?‬
‫האם באמת כמו שהבטחת בנבואה יתקיים בנו ‪ ,‬בכולנו " וידעתם כי אני ה '? "‬
‫" ויאמר אלי ‪ :‬הנבא אל הרוח ‪ .‬הנבא בן אדם ‪ ,‬ואמרת אל הרוח ‪ .‬כה אמר ה ' א‪ -‬לוקים ‪ .‬מארבע רוחות‬
‫בואי הרוח ‪ ,‬ופחי בהרוגים האלה ויחיו ‪.‬‬
‫והנבאתי כאשר ציוני ‪ .‬ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד ‪".‬‬
‫הנביא הביט בי בעיניים מנחמות ‪ ,‬כאילו אומר לי ‪ " ,‬אל תדאג ילד "‪ .‬וידעתי שהוא צודק ‪ .‬לא אדע אם‬
‫אני אראה בכך ‪ ,‬בניי או נכדיי ‪ .‬אך ידוע אדע ‪ ,‬כי גם בוא יבוא ‪ ,‬כי תבוא הרוח הגדולה ‪ ,‬ותעיר את‬
‫הישנים ‪ ,‬תבוא האמונה הגדולה ותקיץ את הנרדמים ‪ .‬תבוא האהבה הגדולה ותחיה את המתים ‪.‬‬
‫ובנימה אישית ‪.‬‬
‫מודים אנחנו לפניך א‪ -‬לוקינו וא‪ -‬לו קי אבותינו שזיכית אותנו לעמוד ביום הגדול הזה ולחוג את יום‬
‫הולדתה השישים וחמשה של מדינת ישראל ‪.‬‬
‫זה היום עשה ה ' נגילה ונשמחה בו ‪.‬‬
‫ועם כל זה במשך שנים ‪ ,‬אודה על האמת ‪ ,‬הלב היה מסוכסך ‪ ,‬בתוך עצמו ‪ .‬היכן היא האמונה ? האם רק‬
‫אנחנו רואים שיד ה ' בכל זאת ?‬
‫מדוע הנהנתנות או כלת בכל פה ? מדוע השחיתות פושה כנגע ? מדוע הכפירה מתבססת ?‬
‫והנה ‪ ,‬בשנים האחרונות ‪ ,‬אני שומע את דברי הנביא שאומר " מארבע רוחות בואי הרוח "‬
‫רוח של אמונה מדלגת על ההרים ‪ ,‬מקפצת על הגבעות ‪ .‬נוקשת בעדינות על ליבות בית ישראל ‪ .‬מנשקת ‪,‬‬
‫מרפרפת ‪ ,‬נוגעת לא נוגעת ‪.‬‬
‫רוח של טוב ‪ ,‬של חסד ‪.‬‬
‫רוח של יראת ה ' טובה ‪ ,‬נעימה ‪ ,‬לא מתלהמת ‪ ,‬לא מאיימת ‪.‬‬
‫מי שומע אותה ? מי נענה לחיזוריה ? בודדים במקומם ‪ ,‬לא בני זרם מסוים ‪ ,‬ואף לא בני הוויה תרבותית‬
‫מסוימת ‪ .‬אנו רואים בין המחוזרים ‪ ,‬המשיבים נפשם בנגיעת כנפי האמונה ‪ ,‬גם אשכנזים וגם ספרדים ‪,‬‬
‫גם חילונים מבית וגם מ סורתיים ‪ .‬גם אנשי אומנות ‪ ,‬וגם אנשי מדע ‪ .‬גם דתיים מבית וגם דתל " שים ‪.‬‬
‫הרוח באה ‪ ,‬כך נאמר ליחזקאל ‪ ,‬הרוח באה ‪ ,‬כל מי שאוזניו רגישות שומע את משביה החרישיים ‪.‬‬
‫והלב מתמלא באושר זך וצלול ‪.‬‬
‫ורק תפילה נישא ‪ ,‬שנדע איך לקבל את הרוח ‪ ,‬שנדע איך להתחבר אל הרוח הזו ‪ .‬גם אנחנו הדת יים‬
‫מבית ‪ .‬ואולי דווק א אנחנו הדתיים מבית ‪ .‬שנדע איך להנחיל אותה אל תוך ליבנו ‪ ,‬ועוד יותר מכך ‪,‬‬
‫שנשכיל לדעת כיצד לא לחסום את משביה בפני ילדינו ‪.‬‬
‫שנדע איך להתבונן ‪ ,‬ולהרגיש ‪ ,‬להשכיל ולהאמין ‪ ,‬ולאהוב ‪.‬‬
‫ויהיו אהבת ה ' ויראתו מסוככות עלינו ותקועות בתוך ליבנו לאורך ימים ו שנים בדרך לגאולה השלמה ‪.‬‬
‫זה היום עשה ה ' נגילה ונשמחה בו ‪.‬‬
‫מועדים לשמחה לגאולה שלמה ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫לשמור על הקיבוץ‬
‫תגובה ל מאמרו של דני תמרי‬
‫יוסי ענברי‬
‫כשראיתי את כותרת המאמר של דני תמרי בשיבולת על הקשר בין הפרטות‬
‫לבין חירות בקיבוץ ‪ ,‬חשבתי שיוכל להתפתח דיון מעניין ‪ ,‬בין הפ רקטי‬
‫לפילוסופי ‪ ,‬על איזה אדם הוא יותר בן חורין ‪ ,‬זה שכספו בידו ויכול לקבל לבד‬
‫החלטות או דווקא מי שמשוחרר מהתלות בכסף ויכול לקבל החלטות ממימד‬
‫אחר ‪.‬‬
‫אבל כשקראתי את המאמר עצמו הרגשתי שדני פשוט שכח להסתכל במראה ‪.‬‬
‫עם חלק מהדברים אני יכול להסכים אבל חלק הם זריקת האש מות על מתנגדי ההפרטות שהכותב יחד‬
‫עם חלק מתומכי ההפרטה לוקים בהם בעצמם ‪.‬‬
‫גם בפתח דבריו בקבוצת הדיון במרחב הפתוח דיבר דני על איומים ואלימות מצד מתנגדי ההפרטה‬
‫ש " עוצרים בכוח ובתירוצים את ההתקדמות "‪.‬‬
‫ומה עושה דני בעצמו אם לא מאיים עלינו ב " חברה ב סיכון " ובעזיבות לק יבוצים השכנים ‪ .‬אני בטוח‬
‫שדני מאמין שהאיומים שלו הם אמיתיים ושלנו מצוצים מהאצבע אבל מה לעשות שהצוות לבדיקה‬
‫כלכלית של ההפרטות היה בארבעה קיבוצים שיתופיים עם מזון מופרט ( עין הנצי " ב ‪ ,‬שלוחות ‪ ,‬מעגן‬
‫מיכאל ועין השופט ) ושניים מהם ( שלוחות ועין השופט ) הפכו ‪ ,‬בשנה האחר ונה לקיבוצים עם שכר‬
‫דיפרנציאלי ‪.‬‬
‫אני לא יודע בכמה משפחות " שמסתובבות באמשים אלה בשדות זרים " מדובר אבל אני בטוח שלא את‬
‫הקיבוץ השיתופי מופרט המזון הן מחפשות אלא את הקיבוץ שהוא כבר ‪ ,‬או בדרך ‪ ,‬להיות קיבוץ עם‬
‫שכר דיפרנציאלי או עם תושבות ‪.‬‬
‫נכון ‪ ,‬יש קיבוצים שכבר כמה שנים מצליחים לחיות עם הפרטות שרותים ובכל זאת לקיים אורח חיים‬
‫שיתופי אבל מי יבטיח לנו שזה יהיה גם המצב אצלנו ‪.‬‬
‫דני טוען נגדנו שאנחנו " בולמים בכוח ובתירוצים את יכולת ההתקדמות שלנו "‪.‬‬
‫לא ‪ ,‬דני ‪ .‬מי שמתנהגים בכוח ובתירוצים הם דווקא תומכי ההפרטות ‪ .‬קח לדוגמה את הצוות לבדיקה‬
‫כלכלית של הפרטת המזון ‪ .‬כולנו הצבענו בעד הצוות הזה אבל ‪ ,‬אחרי כמה זמן הסתבר שהצוות בונה‬
‫הצעת הפרטה ותהליך שכנוע הציבור בנחיצות ההפרטה ‪ .‬זה לא ישר ולא הגון ולצוות גם היה " תרוץ "‪.‬‬
‫בתוך סעיפי המשימה של הצוות הייתה אפשרות לפרשנות כזאת והצוות שברובו מלכתחילה היה בעד‬
‫הפרטה ‪ ,‬לקח לעצמו את התירוץ הזה ‪ .‬אני חייב לציין שהצוות עשה את זה בתום לב אבל כשבאנו אליו ‪,‬‬
‫כמה ממתנגדי ההפרטה למחות על כך הצוות התנהג בצורה כוחנית ופשוט התעלם מאיתנו ‪ .‬ולמה – כאן‬
‫אני נכנס להערכות ‪ -‬אבל אני מניח שהצוות אמר לעצמו את מה שאני שומע כל הזמן מתומכי ההפרטה ‪:‬‬
‫אלה אנשים מיושנים ‪ ,‬מקובעים ‪ ,‬מנותקים ומפחדים ואין לנו מה לדבר איתם ‪ .‬יש עלינו דעה קדומה ומי‬
‫" שתקוע " איתה הם דווקא תומכי ההפרטה ‪.‬‬
‫לפני כשנה עשה איתי חסד גרי ספייסר ושאל אותי – יוסי ‪ ,‬תגיד לי למה אתה מתנגד להפרטה ? בתש ובה‬
‫כתבתי לו את דעתי ובהמשך גם פרסמתי אותה בשיבולת ‪ .‬אבל זו הייתה הפעם היחידה ששאלו אותי‬
‫לדעתי ‪ .‬רוב ההתייחסות היא למה ש חושבים שאני חושב או למה ש חושבים שממנו אני מפחד ‪ .‬בבקשה ‪,‬‬
‫תתייחסו לדעות ולא לדמיונות ‪.‬‬
‫לפני כמה שנים היה אירוע באסיפה בו צוות שנתבקש לשפר את מ צב התקציב האישי הציע שורה של‬
‫הפרטות והצעתו הורדה באסיפה ‪ .‬אני יודע שהאירוע ההוא השאיר טראומה אצל כמה חברים אבל אני‬
‫‪27‬‬
‫חושש שאת התובנה העיקרית לא למדנו ‪ .‬התובנה ‪ ,‬בעיני ‪ ,‬היא שהנושא של ההפרטות הוא נושא רגיש‬
‫מאוד אצל כולם ‪ ,‬כל אחד לפי השקפתו ‪ ,‬והדרך לטפל בנושא רגיש ה יא ללכת באופן הכי ישר ‪ ,‬הוגן‬
‫ושקוף שאפשר ‪ .‬בשום אופן לא להביא נושא כזה בדרך אגב או תוך כדי טיפול בנושא שונה ‪ .‬הגיע הזמן‬
‫לשים על השולחן את נושא הפרטות השרותים ‪ ,‬לקיים עליו שיחה פתוחה ‪ ,‬אם יש נתונים לבדוק כדאי‬
‫לעשות את זה ע " י בודק חיצוני בלתי תלוי ‪ ,‬ואז להביא הצעו ת להצבעה ‪.‬‬
‫דני כותב שהוא לא רוצה " לפגוע במי שרוצה להישאר המוזיאון של התנועה הקיבוצית "‪ .‬העובדה‬
‫שהקיבוץ התחיל לפני ‪ 444‬שנה לא בהכרח הופכת אותו למיושן ‪ .‬הרעיון של הקיבוץ היה ועודנו ‪,‬‬
‫מתקדם מאוד מבחינה אנושית ‪ .‬למעשה הרעיון של ההפרטות הוא נסיגה וחזרה למצב שבו היינ ו ‪ .‬חלקנו‬
‫גם גדל ככה ומתוך כך בחר לחיות בקיבוץ ‪.‬‬
‫שמעתי חברים שמדברים על תהליך שקורה ‪ .‬אכן יש פה תהליך שעובר על כל התנועה הקיבוצית אבל‬
‫בידינו להחליט אם אנחנו רוצים להיות חלק מהתהליך הזה ‪ ,‬להיסחף איתו או לקבוע לעצמנו את‬
‫התהליכים שלנו ‪.‬‬
‫דני מדבר על " אינספור פניות של חברים אל הוועדות ‪ "...‬דני כותב ממקום של מי שיודע אבל אני מצפה‬
‫ממי שיודע לא לכתוב " אינספור " ( שגם זה סוג של איום ) אלא לכתוב מספר ‪ .‬הכל מופיע בפרוטוקולים‬
‫ואפשר לספור כמה בקשות כאלה ‪ ,‬שלו היו לחבר עוד ‪ 24%‬בתקציבו האישי היו נמנעות ‪ ,‬אכן קיימות ‪,‬‬
‫ואנחנו כבר נחליט אם זה הרבה או מעט ‪.‬‬
‫כותב דני ‪ " :‬לכן ‪ ,‬יש להקטין חלק מהתקציבים הציבוריים " טעות ‪ .‬התקציבים הציבוריים רק יגדלו ‪.‬‬
‫היום כבר ברור שההפרטות מגדילות את ההוצאות הציבוריות ‪ ,‬בראש ובראשונה בתקציב המזון שבו גם‬
‫מחלקים את הכסף לחברים מהקופה הציבורית וגם צריך להוסיף עוד כסף ל ענף וזאת משתי סיבות‬
‫עיקריות ‪ -4 :‬בערך חצי מתקציב המזון המחולק לחברים לא חוזר לחדר האוכל שבכל זאת צריך‬
‫להמשיך לתפקד ‪ .‬ו‪ 2 -‬במצב של הפרטת מזון חדר האוכל נמצא בתחרות על לב ( בטן ) האוכלים‬
‫הפוטנציאליים והוא צריך לעשות פעולות שונות למשוך אותם ולכן עלות הכלכלה מתייקר ת ‪.‬‬
‫האם אכן קיים מרחק רב בין ההפרטות ובין השכר הדיפרנציאלי ‪ .‬לדעתי לא ‪ -‬כי שניהם הם חלק‬
‫מאותו תהליך ‪ ,‬תהליך ההתכנסות לבית הפרטי והדגש העובר מהדאגה לכלל אל הדאגה לעצמי‬
‫ולמשפחתי ‪.‬‬
‫צודק דני לגמרי שאפשר לעבור שינויים כאלה בשלום אם החברה יודעת להישאר חזקה ומלוכדת א בל‬
‫אמירות פוגעניות על אלימות ותירוצים רק מחלישות אותנו כחברה ‪.‬‬
‫אני כבר מתנצל על שאני כותב דברים קשים אבל ראיתי שיש מספר רב של חברים שחושבים כמו דני‬
‫ורציתי להראות שיש צד שני ואנחנו כלל לא כאלה ‪.‬‬
‫הדרך הנכונה להתקדם היא דרך ההקשבה של כל אחד לצרכים של השני ‪ .‬צריך לחתור למצוא דרך‬
‫שכולנו נוכל לחיות איתה ‪ .‬לבוא ממקום שרק אני צודק והשני הוא אטום ופחדן או לחילופין שהשני רק‬
‫רוצה להרוס את הקיבוץ ‪ ,‬לא תביא אותנו למקום טוב ‪.‬‬
‫אני יוצא מנקודת הנחה שכולנו רוצים להביא את הקיבוץ למקום יותר טוב ‪ ,‬מזמין ונוח לבריות ואם‬
‫כולנו נחשוב טו ב האחד על השני גם נצליח להגיע למקום טוב ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫גם אני בעד קיבוץ שיתופי‪ ,‬ערכי וצנוע‬
‫הילה אונא‬
‫המודעה המצורפת פורסמה על לוח מודעות בחול המועד פסח‬
‫ומיד משכה את עיני ואת לבי ‪.‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬קראתם נכון ‪ -‬גם אני בעד קיבוץ שיתופי ‪ ,‬ערכי וצנוע ‪ .‬אלא‬
‫שאני חושבת שדווקא ה פרטות בתחומי שירותים וצריכה יגרמו‬
‫לשדה אליהו להיות יותר כזה ‪...‬‬
‫אני רואה את ההפרטה כמהלך ערכי ‪ ,‬אשר הכרחי כיום לקיבוץ‬
‫כדי לשחרר את הלחץ והמתח שנוצרו במסגרות המעשיות‪-‬‬
‫חומריות מחד ‪ ,‬וכדי לחזק ולהדגיש את המטרות הרוחניות‪-‬‬
‫חברתיות מאידך ‪ .‬הערכים המשמעותיים אשר לדעתי ההפרטה תחזק הם אחריות ‪ ,‬עצמאות ושוויוניות ‪,‬‬
‫ואני מאמינה ש " על הדרך " נרוויח גם שותפות אמיתית יותר ‪ ,‬אכפתיות ‪ ,‬מעורבות ונתינה הדדית ‪.‬‬
‫בשורות הבאות אסביר מדוע ואוסיף כמה נקודות למחשבה ‪ ,‬על בסיס ניסוחי המודעה ‪.‬‬
‫למה טוב לנו כפי שאנחנו ?‬
‫כמובן שיש לכך הרבה סיבות ‪ ,‬אבל ס יבה אחת היתה בולטת במיוחד בדיוק כאשר התפרסמה המודעה ‪.‬‬
‫אפשר היה לסובב את הראש מלוח המודעות ולמצוא תשובה לשאלה ‪ -‬המוני בית ישראל גדשו את חדר‬
‫האוכל ‪ ,‬ונהנו משלוש ארוחות ביום ‪ ,‬בסגנון " בית מלון הכול כלול "!‬
‫זה נשמע ונראה טוב ויפה ‪ ,‬עד שהגענו הביתה ופתחנו את המייל ‪ " :‬מבקשים עזרה בחדר האוכל " ‪ " ,‬דרוש‬
‫סיוע במטבח " ‪ " ,‬גם השכירים רוצים חופש בחג "‪ .‬עם יד על הלב ‪ :‬האם זהו מצב הגון והוגן ? האם יש פה‬
‫אחריות ‪ ,‬שיתופיות וערבות הדדית ? מה כאן מבטא צניעות ופשטות ?‬
‫מלבד הכנסת אורחים ( לפעמים גם על חשבון הזולת ‪ )...‬איזה ערך בא פה לידי ביטוי ?‬
‫א ני חושבת שזוהי דוגמה אחת ‪ ,‬מני רבות ‪ ,‬לכך ש " הקלות הבלתי נסבלת " של חיי הקיבוץ ( קרי ‪ :‬החיים‬
‫הטובים ) דווקא גורמת לנו להתעסק יותר בעצמנו ובמה שנוח וטוב לנו ‪ ,‬מאשר בערכינו האמיתיים ‪.‬‬
‫אין רע בחיים טובים כשלעצמם ‪ ,‬אך יש רע בחיים נוחים מדי ‪ ,‬אשר גורמים לכולנו להיות לעתים‬
‫קטנוניים ‪ ,‬אינטרסנטיים ונצלנים ‪ .‬ההפרטות לדעתי יקרבו אותנו אל " החיים האמיתיים " ‪ ,‬אשר‬
‫מחייבים יותר שיקול דעת ‪ ,‬בחירה ואחריות ‪ .‬בעזרת ה '‪ ,‬גם אחרי ההפרטות ‪ ,‬אנחנו נמשיך לארח ולחיות‬
‫חיים טובים ‪ -‬אבל על חשבוננו ‪ ,‬ואין לי ספק שזה יהיה ערכי ‪ ,‬מוסרי והגון הרבה יותר !‬
‫שות פות של אמת‬
‫מהי הגדרת " שיתופיות " ? במילון ספיר מצאתי ‪ " :‬אחריות כללית ‪ ,‬ליכוד כוחות "‪ .‬במובן הזה ‪ ,‬בהפרטת‬
‫תחומי שירותים וצריכה אין כל פגיעה בשיתופיות ‪ ,‬אלא להפך ‪ .‬לדעתי ‪ ,‬אחריות כללית תתחזק אם‬
‫תתאפשר אחריות אישית ו ליכוד כוחות הוא פועל יוצא של שביעות רצון אישית מחד ‪ ,‬וחברה מאוחדת‬
‫במטרותיה ‪ ,‬מאידך ‪ .‬המטרות הן אלו שצריכות להיות משותפות ! תחומי השירותים והצריכה ‪-‬‬
‫המוצעים להפרטה ‪ -‬הם בסך הכול אמצעים אשר נקבעו בתקופה שזו היתה הדרך היעילה והמתאימה‬
‫ביותר להגיע למטרות ‪ .‬כיום ‪ ,‬תנאי החיים השתנו וצריך לארגן את האמצעים בצורה אחרת כדי להגיע‬
‫אל המטרות וכדי שתישמר השיתופיות האמיתית ‪ -‬אחריות כללית ‪ ,‬ליכוד כוחות ‪.‬‬
‫יש החוששים מ " המדרון החלקלק " ‪ ,‬אשר יוביל לשכר דיפרנציאלי ‪ -‬אני יכולה להבין את החשש ‪ ,‬אך‬
‫אינני יכולה להבין את ההיגיון ‪ :‬האם בשל חשש ממצב לא רצוי ‪ ,‬שאולי יקרה בעוד שנים רבות ‪ ,‬נימנע‬
‫‪29‬‬
‫משינוי ושיפור חיינו כיום ? הרי השינויים והשיפורים תלויים בנו ‪ ,‬ברצונותינו ובהחלטותינו ‪ .‬הקשר בין‬
‫הפרטות לשכר דיפרנציאלי אינו מחויב המציאות ! אני מציעה שנדון בכל נושא לגופו ‪ ,‬אם וכאשר הוא‬
‫יעלה ‪ ,‬בלי לפחד ובלי להפחיד ‪ ,‬וכעת ‪ -‬כידוע וכמוסכם ‪ -‬מה שנמצא על סדר היום הוא הפרט ות בלבד ‪.‬‬
‫אחריות הפרט לכלל והכלל לפרט ‪ ,‬השקעה לטובת הכלל‬
‫כאמור לעיל ‪ ,‬וכפי שנאמר גם במקומות אחרים ‪ -‬המצב היום אינו משביע רצון ‪ .‬התחושה היא שלעתים‬
‫נשכח או נזנח החלק השני של המוטו הקיבוצי ‪ " :‬כל אחד מקבל כפי צרכיו ונותן כפי יכולתו "‪.‬‬
‫הציניקינים בינינו יאמרו שהמוטו הנכון כיום הוא ‪ " :‬כל אחד מקבל כפי צריחותיו ולוקח כפי יכולתו "‪.‬‬
‫גם בעניין זה אני " מאשימה " את " החיים הנוחים מדי " ומוסיפה לכך את " תסמונת המטפלת " ( מישהו‬
‫יטפל ‪ /‬יעשה ‪ /‬ידאג ‪.)...‬‬
‫כנראה שהשיטה כבר אינה מתאימה וצריך למצוא דרכים אחרות להגביר את האחריות ‪.‬‬
‫אני מציעה להתחיל מאחריות אישית ‪ .‬בשיטת ההפרטות ‪ ,‬כל אדם יצטרך לקחת אחריות על חייו ‪ ,‬על‬
‫בחירותיו ותוצאותיהם ‪ .‬ככה ְנ תרגל אחריות ו ִנ תרגל אליה ומכאן הדרך תהיה קצרה יותר לאחריות‬
‫כלפי הכלל ‪ ,‬בתנאי ‪ ,‬כמובן ‪ ,‬שנרצה להיות שותפים של אמת ‪ ,‬שותפים בדברים החשובים ! אני מאמינה‬
‫והת לות בוועדות ‪ -‬נמצא בעצמנו את הרצון לתרום‬
‫ְ‬
‫שככל שנשתחרר מעו ל ה " אחריות " של המוסדות‬
‫לכלל ולזולת ‪ ,‬להשקיע ולהשפיע ‪ ,‬ולהיות מעורבים בחברה בה בחרנו להיות שותפים ( כפי שקורה‬
‫בקהילות רבות שאנחנו מכירים )‪.‬‬
‫כמובן שאין בהפרטות כל פגיעה ב " אחריות הכלל לפרט " ‪ -‬מתוך שותפות של אמת וערבות הדדית ‪,‬‬
‫הקיבוץ ימשיך לדאוג לביטחונו ורווחתו של כל פרט ‪ .‬בעניין זה ראוי גם לציין שעדיף כמובן שההפרטות‬
‫ייעשו בתקופה יציבה יותר מבחינה חברתית וכלכלית כאחת ‪ ,‬אך ‪ ,‬לדעתי ‪ ,‬וכמו שאני מכירה את שדה‬
‫אליהו ‪ ,‬אנשיה ומוסדותיה ‪ ,‬בכל מקרה אין כל חשש להזנחה ‪ .‬ואם יש בינינו כאלה שאינם סומכים על‬
‫כך ‪ -‬ראוי לבדוק מדוע ולמה ‪...‬‬
‫חשוב גם להבהיר ולהזכיר כאן שהפרטת ענפי שירות אין פירושה ‪ -‬סגירתם ‪ .‬למשל ‪ ,‬אנשים המעדיפים‬
‫לאכול בחדר האוכל או לכבס במכבסה יוכלו לבחור להשקיע בכך את התקציב הניתן להם ( וישנן אפילו‬
‫עדויות לכך שהשירותים אפילו השתפרו ונ עשו אטרקטיביים יותר ‪ ,‬כתוצאה מההפרטה )‪.‬‬
‫חיים של צניעות וחסכנות‬
‫אינני מבינה כלל בחישובים ובמספרים ‪ ,‬וטבלאות מבלבלות אותי ‪ ,‬אך בהיגיון פשוט ובסיסי נראה לי‬
‫שדווקא ההפרטות יובילו לצניעות וחסכנות באופן כללי ‪ .‬כיום ‪ ,‬לדוגמה ‪ ,‬המטבח מוציא עלי כסף‬
‫בבישול ארוחת ערב וגם א ני מוציאה כסף כאשר אני קונה תחליפים ו ‪ /‬או תוספות ‪ .‬דוגמה נוספת אפשר‬
‫למצוא אצל חברתי ‪ ,‬אשר מעדיפה לתפעל בביתה מכונת כביסה ‪ ,‬בזמן שהקיבוץ ְמ תפעל מכבסה ומחסן‬
‫לתפארת ‪ .‬להבנתי ‪ ,‬מדובר בהוצאות כפולות ומיותרות ‪ ,‬אשר ייחסכו עם ההפרטות ‪.‬‬
‫אף אחד לא יתעשר מהפרטות מבחינה כלכל ית ‪ .‬אמנם ‪ ,‬ככל שיופרטו תחומי שירותים וצריכה רבים‬
‫יותר ‪ -‬כך תגדל האפשרות לקבוע את סדרי העדיפויות שלנו ו ( אולי ) להסתדר עם התקציב האישי ‪ ,‬אך‬
‫ברור שהתקציב שיחולק בין כולם הוא התקציב הקיים ‪ ,‬שכן אין אחר ! ייתכן שבבדיקה פרטנית הוא לא‬
‫יהיה ריאלי ‪ ,‬ייתכן גם שתיפגע קצת ר מת " החיים הטובים " שלנו ‪ ,‬אך נתעשר כולנו בבחינת " איזהו‬
‫עשיר ‪ -‬השמח בחלקו "‪ .‬העצמאות ‪ ,‬החופש ‪ ,‬יכולת הבחירה ‪ ,‬קביעת סדרי העדיפויות האישיים ‪ -‬יגרמו‬
‫לנו להתלונן פחות ‪ ,‬להיות אחראיים יותר ‪ ,‬ובסופו של דבר ללמוד להיות שמחים בחלקנו ‪ ,‬כי הוא יהיה‬
‫" חלקנו " באמת ולא תלוי בהחל טות ובהוצאות של אחרים !‬
‫בשולי הדברים ‪ ,‬אודה ( ואבוש )‪ :‬אני מתארת לעצמי שכאשר ארגיש את הכסף יוצא מכיסי ממש ‪ ,‬אצטרך‬
‫ואלמד להיות מחושבת יותר ‪ ,‬בזבזנית פחות ‪ ( ...‬ואולי זו לא רק אני ? !)‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ולסיום ‪ ,‬כמה מילים בנושא שעל הפרק ‪ -‬חינוך ‪...‬‬
‫זה לא קל " לקרוא לילד בשמו " ‪ ,‬אך בשנים האחרונות יש בשדה אליהו הפרטה של החינוך ‪ .‬על פי‬
‫החלטת אסיפה ‪ ,‬כבר מכיתה א ' יכול כל הורה לקבל תקציב לידיו ולשלוח את ילדו לבית ספר כראות‬
‫עיניו ‪ .‬ערך הבחירה האישית עומד כאן מעל לכול ‪ ,‬גם כאשר הוא פוגע בערכים אחרים ‪ ,‬כגון ‪ :‬שיתופיות‬
‫( הרי אמורות להיות לנו מטרות חינוכ יות וערכים משותפים !) ‪ ,‬ערבות הדדית ( אין ספק כי יציאת ילדים‬
‫משק " ד פוגעת בו ובתלמידים שנשארים בו ‪ -‬כמותית ואיכותית ) ‪ ,‬וזאת מבלי להרחיב בשאלה האם‬
‫אנחנו מממנים גם בתי ספר ‪ ,‬אשר מנוגדים לדרכנו האידיאולוגית ‪...‬‬
‫ברור לי שאי אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית ‪ ,‬אך נושא זה מח בר בין הדיונים הערכיים המקבילים‬
‫המתקיימים אצלנו כיום ואני מעלה אותו משתי סיבות ‪:‬‬
‫הסיבה הראשונה ‪ -‬כדי שלא נעצום עיניים ‪ ,‬אלא נביט נכוחה ונבין את הצורך הגדול בבחירה אישית‬
‫ועצמאית ‪ .‬ואם בעניינים חינוכיים וערכיים אנו מקבלים זאת ‪ ,‬מדוע שלא נקבל זאת גם בענייני אוכל ‪,‬‬
‫כביסה ‪ ,‬תספורת ועוד ?‬
‫בניגוד לשנים הראשונות ‪ ,‬כיום חיה בשדה אליהו חברה הטרוגנית ‪ .‬משפחות שונות חיות בסגנון חיים‬
‫שונה ומחזיקות בהשקפות עולם שונות ‪ .‬הצרכים וסדרי העדיפויות כבר לא יכולים להיות אחידים‬
‫וקבועים ' מלמעלה ' ‪ .‬לכן ‪ ,‬אין מנוס מהפרטות !‬
‫אולם גם חברה הטרוגנית צריכה מטרות משותפות ‪ ,‬מה שמביא אותי אל הסיבה השנייה והעיקרית ‪-‬‬
‫לחזור ולקרוא לבירור וחיזוק ה " שותפות של אמת " בינינו ‪ .‬אני מקווה שהדיונים הנוכחיים ישאו פרי‬
‫ונשכיל לברר ביחד את דרכנו המשותפת ‪ ,‬אשר תתבסס על מטרות וערכים משותפים ‪ ,‬כדי שנחזק את‬
‫משמעות חיינו וקיומנו ‪ -‬כפרטים וכחברה ‪ -‬ו " נמצא חן בעיני אלוקים ואדם "‪.‬‬
‫( רוב הדברים שנכתבו כאן עלו ונדונו בפגישת תומכי ההפרטה‪ .‬תוכננה גם פגישה שנייה להסברה ושיחה עם כלל הציבור ‪ ,‬אך היא בוטלה לבקשת מנהל הקהילה )‪.‬‬
‫אני אוהבת בשדה אליהו‪...‬‬
‫את האנשים והנשים אשר מוכנים לקחת על עצמם תפקידים‬
‫ומשימות למען הכלל‪ ,‬משקיעים בכך המון כוחות ואנרגיות‪ ,‬ובטח‬
‫גם משלמים מחירים לא פשוטים‪...‬‬
‫קל לנו להתלונן ולבקר‪ ,‬אך מדי פעם צריך להפנות את הזרקור‬
‫המאיר לכיוונם ולהביע הערכה ותודה על כל מה שהם פועלים‬
‫מאחורי הקלעים (ולפניהם)‪ ,‬ביודעין ובלא יודעין‪ ,‬בזריזות או בקצב‬
‫מדוד‪ ,‬ברגישות ו‪/‬או בהחלטיות‪ ,‬אבל תמיד במסירות – למעננו!‬
‫"הקב"ה ישלם שכרם‪ ...‬וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם"‪.‬‬
‫הילה אונא‬
‫‪30‬‬
‫מכתב מיעקב וכסלר‬
‫חיה ארן‬
‫יעקב שהה בשדה אליהו כשנה ושמח להיות כ אן ‪ .‬היו לו הרבה‬
‫חברים והוא למד במקצת איך חיים בארץ ‪ ,‬אמנם את השפה הוא‬
‫לא הצליח לרכוש בצורה מושלמת ‪.‬‬
‫אני שמרתי מאז על קשר רצוף אתו דרך המייל והמכתב האחרון‬
‫שקיבלתי ממנו לפניכם ‪ ,‬באישורו כמובן ‪.‬‬
‫זה היה ביום ד ' של חנוכה ‪ .‬בתל‪ -‬אביב התקיים מפגש של אנשים‬
‫יוצאי וילנה בארץ ‪ .‬עיר מולדתי ‪ , Swieciani ,‬קרובה לוילנה לכן הייתי נוכח במסיבה זו גם אני ‪.‬‬
‫בדרך בחזרה לירושלים מצאתי את עצמי לגמרי במקרה באוטו של אדם שלא היכרתי וראיתי אותו זו‬
‫הפעם הראשונה ‪ .‬הוא תושב ירושלים לכן הוא הציע לי מקום באוטו ‪ ,‬ואני אומר שנית ‪ ,‬לגמרי במקרה ‪.‬‬
‫בדרך די ברנו בעברית וזו הייתה שיחה מצחיקה למדי ‪ .‬על אף הקושי הצלחתי להסביר לאותו אדם שאני‬
‫כל כך שמח שהייתה לי הזדמנות לפגוש כמה אנשים שהכירו את הורי האמיתיים ‪ .‬שלא לשכוח‬
‫שבישראל יש הרבה " וכסלרים !" אמרתי לו שאני מאד עצוב שלא פגשתי עד היום נצר ממשפחת אימי ‪.‬‬
‫סביר להניח שכולם נרצחו ולא נשאר איש בחיים ‪.‬‬
‫האיש שאל פרטים על משפחת אימי ‪ .‬סיפרתי לו ‪ .‬הוא התחיל לצעוק ‪ :‬חזור על דבריך ! חזרתי ‪ .‬לא הייתה‬
‫תשובה ‪ ,‬היה שקט ‪ .‬חזרתי עוד פעם על פרטי משפחת אימי הידועים לי ‪ .‬אז הוא ענה בהתרגשות ‪ :‬אולי‬
‫אנחנו בני דודים ‪ ,‬והתחיל מיד לצלצל למשפחתו ולקרו ביו ‪ .‬זו הייתה שיחה מהירה בעברית ולא הבנתי‬
‫כלום ‪ .‬בירושלים הוא השאיר אותי לפני הבית בו אני גר ואמר שעליו לבדוק באיזה ספר ‪ ,‬הוא יחזור אלי‬
‫בטלפון בעוד כחצי שעה ‪.‬‬
‫כעבור רבע שעה הוא צלצל וצעק ‪ :‬יעקב ‪ ,‬יש לך משפחה גדולה בארץ ! בקיצור ‪ :‬אחות אימי ‪ ,‬צביה עלתה‬
‫לפני המלחמה ארצה ‪ .‬היא התחתנה וזאת עכשיו משפחתי הקרובה מאד ‪.‬‬
‫כך קורה שמידי פעם יש בחיי אירועים שנותנים לי כוח ושמחה ‪ .‬אני בודד ‪ ,‬אבל אני לא לבד ‪ .‬משפחתי‬
‫הקרובה היא איתי ‪.‬‬
‫כמובן אני ( חיה ארן ) עניתי לו מיד ‪ .‬וכך כתבתי לו ‪ ":‬מאת ה ' היתה זאת " ‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫לבר‪-‬המצווה‬
‫פריאל‬
‫לאילה ולמיכאל ללוש‬
‫‪32‬‬
‫לפעמים המציאות עולה על כל דמיון‬
‫יהודית אמיר‬
‫מעשה בנערה חמודה מארגנטינה ‪ ,‬שירלי שמה ‪.‬‬
‫שירלי באה ללמוד באולפן עברית בשדה‪ -‬אליהו ‪ .‬בשנים האחרונות ‪ ,‬התקרבה שירלי לפעילות בקרב‬
‫צעירים יהודים והחליטה ללמוד עברית בארץ ‪ ,‬באולפן ‪.‬‬
‫יום אחד הגיעה שירלי הביתה ואמרה לאמה ‪ ,‬פאולינה ‪ :‬החלטתי ללכת לקיב וץ דתי וללמוד שם‬
‫עברית "!‬
‫" יופי " אמרה אמה ‪ " .‬איזה קיבוץ ? "‬
‫" נרשמתי לשדה‪ -‬אליהו " ענתה שירלי ‪ ,‬לתומה ‪.‬‬
‫האמא ‪ ,‬פאולינה ‪ ,‬פג ליבה ‪ .‬אחר‪ -‬כך אמרה בהתרגשות ‪:‬‬
‫" שדה אליהו ? מכל הקיבוצים ? הלא אני הייתי בשדה‪ -‬אליהו ! הייתי מאומצת אצל משפחה נחמדה‬
‫מאוד ‪ .‬גדי ואיילה ‪ .‬הנה אתן לך תמונה ‪ ,‬שם אני מצולמת אתם ‪.‬‬
‫באמת ‪ ,‬הייתי רוצה לדעת מה שלומם ? אולי הם יוכלו לאמץ גם אותך ?‬
‫ושימי לב ‪ ,‬שירלי ‪ ,‬היה בחור מההכשרה האנגלית ‪ ,‬שהיה מאומץ גם הוא אצל גדי ואיילה ‪ .‬תתענייני מה‬
‫שלומו ? מה הוא עושה היום ‪ ,‬איפה הוא גר ומה משפחתו ‪.‬‬
‫שירלי ‪ ,‬מצוידת בתמונה ‪ ,‬הגיעה לאולפן ב שדה‪ -‬אליהו ויום עבודתה הראשון ‪ ,‬היה מחסן בגדים ‪ ,‬שם‬
‫עובדת חברתה של איילה ‪ ,‬בת כתתה אלישבע ‪ .‬כשראתה את התמונה ושמעה את הסיפור ‪ ,‬עדכנה את‬
‫שירלי ‪ .‬גדי ‪ ,‬לצערנו ‪ ,‬אינו עוד עימנו ‪ .‬אילה לא גרה כאן ‪ ,‬אך ‪ ,‬יש לו משפחה ‪.‬‬
‫אלישבע הפנתה את שירלי אלי ‪ ,‬ואכן ‪ ,‬נפגשנו בשבת בחדר‪ -‬אוכל ‪ ,‬כאשר שירלי מצוידת בתמונה ‪ .‬כפי‬
‫שהכל רואים ‪ ,‬שירלי נערה מתוקה וחייכנית ‪ ,‬מראה לי את התמונה היפה ‪.‬‬
‫ברכי פקו ! עיני נמלאו דמעות שזלגו ‪ ,‬בלי בושה ‪ ,‬על לחיי ‪ ,‬מבלי יכולת לרסנן ‪.‬‬
‫ומה אני רואה בתמונה ‪ :‬משפחה מאושרת ‪ .‬גדי ‪ ,‬תמיר ונינוח ‪ .‬אילה ‪ .‬אישה צעירה ‪ ,‬יפיפיה כתמיד ‪.‬‬
‫שלושה פעוטות ‪ :‬אורן ‪ ,‬נריה ודביר ‪ .‬שם גם פאולינה ‪ ,‬שאצלנו נקראה פנינה ‪ ,‬תלמידת אולפן חמודה‬
‫ומתולתלת ולידה ‪ ,‬אהרן סובר הי " ד ‪.‬‬
‫איך ‪ ,‬איך אוכל לספר לנערה הצעירה שבאה זה עתה לישראל ‪ ,‬ששניים שבתמונה אינם עוד עימנו ‪...‬‬
‫אני זוכרת את פאולינה ‪ .‬אני זוכרת את אהרן סובר ‪ .‬לא זכרתי שהם היו מאומצים יחד באותה עת אצל‬
‫גדי ואילה ‪.‬‬
‫ומה אומר לנערה המתוקה ? ומה היא תשיב לאמה ? שזו ארץ אוכלת יושביה ‪ ,‬חלילה ?‬
‫אדרבא ‪ ,‬אני רוצה לומר ‪ :‬אנו זקוקים לצעירים טובים כמוך ‪ .‬עוד לא נסתיימה כאן המלאכה ‪ .‬אולי ‪,‬‬
‫תבואי את ועוד רבים וטובים כמוך ‪ ,‬ותוכלו להמשיך ולהתקדם במקו מות שלא הצלחנו אנו ‪ .‬היכן שלא‬
‫עלתה בידנו ‪ ,‬תוכלו אתם !‬
‫אני אוהבת בשדה אליהו ‪...‬‬
‫את הזריחה מעל הרי הגלעד והצצת הקרניים האחרונות‬
‫מהגלבוע ‪.‬‬
‫את עיני הילדים התמימות והמתוקות ‪ ,‬את המית חדר‪-‬‬
‫אוכל ‪ .‬את חברותי הותיקות והצעירות ‪.‬‬
‫כאשר אני חוזרת מנסיעה ‪ ,‬ובמורד עין הנצי " ב ‪ ,‬מתגלה‬
‫העמק ‪ ,‬הקרניים האחרונות מאירות את הגל עד ולפני‬
‫נפרש הנוף המוכר והאהוב ‪ ,‬אני מתרגשת בכל פעם‬
‫מחדש ‪...‬‬
‫יהודית אמיר‬
‫‪33‬‬
‫ברכות ל‪ -‬ל"ג בעומר‪ " ,‬חג החתונות"‬
‫מרב פלק‬
‫כמה זוגות חדשים יינשאו ‪ ,‬גם השנה ‪ ,‬בתאריך היפה והסמלי הזה ? ( או בכל‬
‫תאריך אחר בשנה ) ? כמה זוגות ( חדשים או וותיקים ) יגיעו השנה אל " מדרגות‬
‫הרבנות " ? הזוגות המאושרים והזוהרים ‪ ,‬הקורנים תחת חופתם ‪ ,‬בטוחים ש " לי‬
‫זה לא יקרה "‪ .‬ההורים הנרגשים מקווים שלבני ‪ /‬בתי זה לא יקרה ‪.‬‬
‫ומה אומרת הסטטיסטיקה ?‬
‫ובכן ‪ ,‬סטאטיסטית הסיכוי הוא כי אחד משלושה זוגות אכן יבקש לסיים בגט ‪ .‬אנו יודעים כי כיהודים‬
‫אזרחי מדינת ישראל ‪ ,‬נינשא ברבנות ‪ .‬הדין היהודי ש אנו מאמינים בו ‪ ,‬כפי שהוא כיום ‪ ,‬כמעט ולא‬
‫מאפשר כפייתו של הגט על אחד הצדדים ‪ .‬הגט יינתן רק ברצון חופשי של הנותן אותו ושל המקבלת‬
‫אותו ‪ ( .‬ורוב הסיכויים שגם נישואין אזרחיים יאלצו להסתיים בגט ברבנות )‬
‫מצב זה מביא לכך שכל צד ( האיש – האשה ) יודע להגיד " אני לא באמת מעונ יין בגט ‪ ,‬אבל אתן גט רק‬
‫אם ‪ ...‬יותנו לי כל הדרישות הכספיות שאדרוש לעצמי ‪ ,‬גם בלתי צודקות ‪ ,‬ואפילו מחוץ לכל חוק ( הן‬
‫ממילא לא יוכלו לכפות עלי גט אם לא ש אומר " רוצה אני ") ‪ ,‬כלומר ‪ :‬סחטנות ‪ ,‬ועיכוב מכאיב ומיותר ‪.‬‬
‫מי סובל מכך ?‬
‫בדרך כלל הא י שה ‪ ,‬הנחשבת לצד החלש כלכלית ‪ ,‬אך בעיקר לצד החלש חברתית ‪ /‬חוקית ‪ ( .‬היא ללא‬
‫חלוקה הוגנת של רכוש תישאר כנראה ענייה יותר ‪ ,‬אבל בעיקר מפני שהיא ללא גט תלד ‪ ,‬ח ס וחלילה ‪,‬‬
‫ממזרים ‪ ,‬בעוד שהוא ללא גט יחיה לו בשלום בזוגיות אחרת ויוליד בנים ובני בנים ‪)...‬‬
‫אך גם גבר שמעוניין לסיים נישואין מכל סיבה ‪ ,‬יכול למצ וא עצמו חנוק כלכלית ( ורגשית ) לאורך שנים‬
‫עקב סרבנות מצד אשתו ‪ /‬פרודתו לקבל ממנו גט ‪ ,‬אם לא יובטחו לה תנאים כלכליים מפליגים ולאו‬
‫דווקא צודקים ‪.‬‬
‫חוסר השוויון ‪ /‬צדק הנ " ל מחד ‪ ,‬העגינות והסבל הבלתי ניתנים לפיתרון מאידך ‪ ,‬חייבים לעורר אותנו‬
‫למעשה ‪ ,‬ללקיחת אחריות אישית לעצ מי בנישואי ‪ ,‬לילדי בנישואיהם ‪ ,‬ולחברה היהודית בישראל בכלל ‪.‬‬
‫מה עושים ? יש מה לעשות !‬
‫ה " הסכם לכבוד הדדי " הוא כלי עזר משפטי ‪ ,‬בנוסף על הכתובה ‪ ,‬אשר תכליתו להגן על חיי המשפחה‬
‫הנוצרת כעת ‪ .‬להעניק לה תשתית של כבוד הדדי ‪ ,‬שיתוף ושוויון ‪ ,‬בכניסה לחיים המשותפים ו ביציאה‬
‫מהם ‪ ,‬אם חלילה ניפול אנו ‪ /‬בנינו ונהיה אחד מהשלושה אשר יגיעו למדרגות הרבנות ‪.‬‬
‫ההסכם בנוי על אדני ההלכה היהודית ‪ ,‬נבנה בתשומת לב מרובה ‪ ,‬וקיבל הסכמתם של גדולי תורה ‪.‬‬
‫כלומר ‪ ,‬אין לחשוש מפני פגיעה ‪ ,‬ח ס וחלילה ‪ ,‬בדבר תורה ‪ ( .‬אמנם מחלוקות בין חכמים יש וגם יהיו‬
‫תמיד ) ‪ .‬ההסכם ה זה מטרתו להפריד בין עצם הגירושין ‪ ,‬הגט ‪ ,‬לבין חלוקת רכוש הוגנת ומוסכמת ‪.‬‬
‫ההסכם הזה בא לאפשר סידור גט ללא סחטנות מפני ששני הצדדים שערכו אותו בתקופה של אהבה‬
‫ומתוך כבוד הדדי ‪ ,‬הסכימו כי לא יעגנו זה את זה אם חלילה ידרוש צד אחד לסיים את הנישואין ‪,‬‬
‫ועיגנו את ההסכמה הזו מראש בהתניה כספית ‪ ,‬אשר תמנע כל סרבנות או סחטנות מהסוג שתיארנו‬
‫לעיל ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ולבסוף אדרש שוב לשאלה המנקרת בלב ‪:‬‬
‫" או ‪ .‬קיי ‪ .‬אותי שיכנעת ! ‪ -‬אבל איך אוכל לדבר על כך עם הצד השני ? האם זה לא יעורר בו טינה או‬
‫מחלוקת ‪ ,‬או חוסר אימון ? כיצד זה בערב הנישואין את ‪ /‬ה כבר חושב ‪ /‬ת על מה יהיה בגירושין ? ! האינך‬
‫מאמינ ‪ /‬ה באהבתנו ? "‬
‫אחזיר בשאלה ‪ :‬ומהי הכתובה ? הן גם היא מסמך הדן בתנאים כספיים שכל צד מביא לעסקה ‪ ,‬ומהו‬
‫הסכום הכולל אותו ייתן הבעל לאשה ‪ ....‬מתי ? ‪ ....‬נכון ! ביום הגט ‪ .‬חשבתם על זה ?‬
‫תענו בגלוי ‪ :‬לא ‪ ,‬לא חשבנו כך ‪.‬‬
‫ולמה ? ( לא רק בגלל שזה כתוב ארמית ‪ ,‬הן היום רבנים מודרניים מקריאים לנו בחופה בתרגום‬
‫סימולטאני לעברית ) אלא בעיקר לא חשבנו על כך כי זהו הנוהל הכללי המקובל ‪ .‬כולם מתחתנים תוך‬
‫חתימה על כתובה ‪ ,‬זה חלק מן הטקס הקבוע ‪ ,‬אין בכך הבעת אי אמון בסכויי הנישואין ‪.‬‬
‫לכך בדיוק שואפים יוצרי ההסכם לכב וד הדדי והזוגות הרבים שכבר חתמו עליו ‪.‬‬
‫השאיפה היא להפוך את ההסכם הזה לדבר שבשגרה ‪ ,‬לנוהל ולטכס מקובל ‪ ,‬כללי ‪ ,‬ולכן לא מאיים ולא‬
‫מעורר כל חשש לטינה או לחוסר אימון בערב הנישואין ‪.‬‬
‫ולכם זוג צעיר ( או הורים יקרים ) אני ממליצה בחום לחתום ‪ ,‬מתוך אמונה שלכם זה באמת לא יק רה ‪,‬‬
‫( ואם חלילה ‪ ...‬אז תהיו מוגנים ) ובמיוחד מתוך אמירה דתית שיש בה אחריות חברתית ‪ ,‬לצדק לשוויון‬
‫לסובלנות ולכבוד הדדי ‪.‬‬
‫אז שיהיה במזל טוב ‪ ,‬ולהתראות בשמחות !‬
‫אני אוהבת בשדה אליהו ‪...‬‬
‫אני מברכת על הימצאותם בינינו של לומדי הדף‬
‫היומי ‪.‬‬
‫על תרומת " קביעת הע תים לתורה " לכלל החברה‬
‫שבתוכה יש לומדים ‪ ,‬אין צורך להכביר מילים ‪.‬‬
‫על הספונטניות והאחריות האישית הלא ממסדית‬
‫בתוכנו ‪ ,‬לדבר מצווה ‪ ,‬על כך יש לברך ולהתברך !‬
‫מזל טוב לשדה אליהו ‪.‬‬
‫מרב פלק‬
‫‪35‬‬
‫עמק בית שאן בשנת ‪2911‬‬
‫יהודית אמיר‬
‫קבלתי לאחרונה מגדעון שמיר את המאמר המרתק הרצ " ב ‪ ,‬שנמצא‬
‫בעזבונ ה של חנה שמיר ע ליה השלום ‪ .‬המאמר משקף יפה את המצב‬
‫בקבוצה ובאזור מנקודת מבטו של עתונאי ‪ .‬בין היתר הוא מדגיש את החקלאים הדתיים ‪ ,‬שלא היו חזון‬
‫נפרץ ‪ .‬כמו‪ -‬כן מעניינת מאוד בעיית המים ‪.‬‬
‫תאור העיירה בית שאן והערבים באזור ‪ ,‬מעניינים גם הם ‪ ,‬שכן ‪ ,‬אין לנו תעוד מסודר נוסף ‪.‬‬
‫אנו מפרסמים את הדברים לכבוד חג המשק ‪ ,‬להוסיף לנו מבט מאז ועד היום ‪ .‬המאמר מובא כלשונו ‪.‬‬
‫" שלושה ימים בעמק בית שאן "‪ -‬מתוך " הגה " עתון יומי מנוקד ‪.‬‬
‫כז ' ניסן תש " ד ‪ 02‬באפריל ‪4411‬‬
‫שדה אליהו‪ -‬קבוצה דתית‬
‫ימי חג הפסח בקבוצה דתית ‪ ,‬קבוצת " שדה אליהו " ‪ ,‬שבוניה הם בוגרי‬
‫עליית הנוער מוכיחים יפה ‪ ,‬כי החששות האלה ‪ ,‬הפקפוקים האלה התבדו‬
‫לגמרי ‪ .‬אמנם רבים ‪ ,‬רבים מההורים נשארו שם ‪ .‬אולם המעטים שהגיעו‬
‫לארץ ‪ ,‬ביקורם בקבוצה בימי החג מטביע את חותמו על דמות החג ‪ .‬בחג‬
‫עומדים ההורים במרכז חיי הקבוצה ‪ .‬גם בקבוצה נשמר האופי המשפחתי‬
‫ֵּר ‪ 1,‬שפנה במסיבת חברי‬
‫ִו‬
‫של חג ה פסח ‪ .‬והיה משהו מסמל במילים של אב ע‬
‫ֶת " עליית הנוער " בגרמניה רחה פרייר ‪ ,‬שגם היא ביקרה‬
‫ֶמ‬
‫הקבוצה אל יו ז‬
‫בימי הפסח בשדה אליהו ‪ ,‬והביע לה את תודת דור ההורים ‪ .‬שדה אליהו‬
‫היא אחד המפעלים של תקופת חומה ומגדל ‪ ,‬ונוסד בעצם ימי המאורעות ‪.‬‬
‫רוב בנין ומנין בקבוצה ‪ ,‬הם בוגרי " עליית הנוער " ‪ ,‬חברי תנועת תורה‬
‫ועבודה ‪ .‬אחרי גמר חוק הלימודים במסגרת " עליית הנוער " נוסדה‬
‫" קבוצת אריה " ‪ ,‬שהשתקעה לשם הכשרתה בחדרה ‪ .‬שם עבדו החברים בפרדסים‬
‫והקימו גם משק קטן ‪ .‬שם התנסו בגורל הקיבוץ לפני ההתיישבות ‪ .‬גורל‬
‫ההסתגלות לעבודה קשה ‪ ,‬לעבודת פועל בפרדס ‪ .‬שם ידעו גם את גורלו‬
‫המר של פועל מחוסר עבודה ‪ .‬משם עלו להתיישבות לעמק בית שאן‬
‫והשתקעו באדמות ערידא ליד טירת צבי ‪.‬‬
‫פתחו של גן‪ -‬עדן‬
‫בעברך בימי האביב הזה ‪ ,‬בימי הפסח ‪ ,‬את בית שאן ‪ ,‬כשרעננות הירק‬
‫מרהיבה את עיניך ‪ ,‬כשאתה עובר את הנחלים והתעלות עשיר י המים ‪,‬‬
‫כששקשוק המים הזורמים נקלט באזניך‪ -‬כשאתה עומד בתוך עולם הצמחיה‬
‫הרבגונית והגדושה הזאת ‪ .‬נוכח עושר הטבע ותחייתו ‪ ,‬אתה מרגיש ‪:‬‬
‫הנערים והנערות האלה הצליחו בבחירת מקום התיישבותם ‪ .‬לא לשוא‬
‫נקראה בקעת בית שאן ‪ ,‬שהרי גלעד וגלבוע והרי אפרים סובבים אותה ‪,‬‬
‫פתחו של ג ן עדן ‪ .‬ואתה מאמין למסופר בתולדות ארצנו ‪ ,‬בבקעה הזאת‬
‫המתה חיו המונים רבים ‪ .‬במכונית משא של המשק שדה אליהו נזדמן לך‬
‫לעבור שטחים מרובים של הבקעה ואתה חי את הניגוד של שפע הטבע‬
‫‪ 1‬ההורה העיוור הוא סבא של גדעון‪ ,‬דובי ונעמה שמיר‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫והאוכלוסיה הקלושה בו ‪ .‬מעטים הם הכפרים הערבים בעמק בית שאן ‪,‬‬
‫וההתיישבות היהודית באזור זה ‪ ,‬עודה צעירה ורוב הישובים לא עברו‬
‫את שלבי ההתפתחות הראשונה ‪.‬‬
‫בית יוסף ‪ ,‬המושב היחידי בגוש התישבותינו בבית שאן ‪ ,‬הגיע אחרי‬
‫התלבטויות קשות למסלולו של כפר אמיתי וחמדת חיים כפריים נושבת‬
‫ממנו ‪ .‬העיר בית שאן ‪ ,‬עיר ערבית ‪ ,‬שבה מרוכזים מוסדות השלטונות ‪.‬‬
‫שבה נפגשים יום יו ם נציגי הישובים העבריים עם נציגים ערבים ‪ ,‬לא‬
‫ידעה לנצל את תנאיה הטובים ‪ .‬שורר בה קפאון ואתה מסכים לחברך‬
‫הנהג ‪ ,‬האומר שהיה אפשר להפוך את המקום הזה ‪ ,‬בקצת יוזמה לעיר‬
‫גדולה ‪ .‬עד כה לא חרגה העיר ממסגרת כפר גדול ‪ ,‬ורק הבתים המעטים‬
‫בעלי שתי הקומות שבה נמצאים מוסדות הש לטון מזכירים לך ‪ ,‬שהנך‬
‫במרכז הגוש בית שאן ‪ .‬לא כפרים ערבים ‪ ,‬לא ישובים עברים ולא העיר‬
‫בית שאן אינם מטביעים חותמם על נוף בית שאן ‪ .‬אוהלי בדואים רועים ‪,‬‬
‫בדואים עם עדריהם ‪ ,‬הם המעצבים את דמות הבקעה המבורכת הזאת ‪.‬‬
‫קשיי אקלים‬
‫עושר המים ‪ ,‬שפע הצמחים ‪ ,‬זיו מרבדי הפרחים ור עננות האקלים בימי‬
‫האביב האלו מעידים ‪ ,‬כי היושבים על אדמות אלה הצליחו בבחירת מקום‬
‫התיישבותם ‪ .‬אולם בפניהם חרותים סימני הקיץ הארוך והקשה שעל עמק‬
‫בית שאן ‪ .‬השרב בימי הקיץ ללא נשוא ‪ .‬עושר המים יש לו גם תוצאות‬
‫שליליות ‪ .‬הביצות המתהוות בקרבת מעיינות והתעלות הן מקומות דגירה‬
‫ליתושים נושאי חידק המלריה ‪ .‬בנשימה עמוקה סופגים חברי הקבוצה את‬
‫קור הבוקר ‪ .‬את האויר הקריר במשך היום ואת קור הלילה ‪ .‬הם שמחים על‬
‫כך ‪ ,‬שחום הקיץ מפגר לבוא השנה ‪ ,‬הקשיים הגדולים מקשרים את אנשי כל‬
‫הקיבוצים בבית שאן ‪ .‬הגוש המוניציפלי של בית שאן ייסד בצפת בית‬
‫ה בראה ‪ .‬נוסף לזה שכרה קבוצת שדה אליהו במרחביה דירה בת שני‬
‫חדרים ‪ ,‬שבהם מבלים החברים ימי חופשתם ‪.‬‬
‫וכיצד עובר השרב על התינוקות ? אתה שואל ‪ .‬בדרך כלל טובה בריאותם‬
‫של ילדינו גם בימי הקיץ ‪ .‬פרט מעניין ‪ :‬בעלי החיים ‪ ,‬בייחוד הבקר ‪,‬‬
‫רגישים יותר לגבי השרב מהאנשים ‪ .‬כשהקימה ק בוצת שדה אליהו את הרפת‬
‫שלה נאלצה לקנות את הפרות רק מהגוש הזה ‪ .‬עין חרוד היא הקבוצה‬
‫הרחוקה ביותר ‪ ,‬שהבקר משם מסוגל להתאקלם בעמק בית שאן ‪.‬‬
‫חלוקת המים‪ -‬במרכז הבעיות‬
‫שפע מי הנחלים מזה ומחסור במי גשמים מזה ‪ .‬הגשם מספק רק שליש‬
‫‪2‬‬
‫מהמים הנחוצים לקרקע ‪ .‬השנה‪ -‬מספר החבר המ סייר איתי בסביבה ‪,‬‬
‫מוכתר לשעבר של שדה אליהו ‪ ,‬המכיר כל שעל ו שעל של האדמות ‪ ,‬היודע‬
‫כל עץ ושיח ‪ .‬השנה הייתה כמות מי הגשמים למטה מהרגיל אולם חלוקת‬
‫הגשמים במשך כל החורף הייתה טובה ‪ .‬הרי גשם המרוכז בזמן קצר של‬
‫העונה עלול להזיק יותר מאשר להועיל ‪ .‬משק המים עומד במרכז החיים‬
‫הכלכליים של קבוצת שדה אליהו כמו של כל קבוצות עמק בית שאן ‪ .‬כבר‬
‫‪ 2‬מי שהיה מוכתר וסייר עם העיתונאי הוא משה מושקוביץ‪ ,‬אביו של אמנון‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫בימי קדם היו התעלות מכשיר חשוב של החקלאות בבית שאן ועוד כיום‬
‫אתה נתקל בעקבותיהן ‪ .‬תעלות ההשקאה של אדמות משקי בית שאן הן‬
‫עורקי חיים של משקי התיישבותינו ושל המשקים הערבים כאחד ‪ .‬האיכר‬
‫העברי ‪ ,‬ה פלח הערבי וגם הבדואי ‪ ,‬שיש לו זכויות על שדות מרעה ‪ ,‬כולם‬
‫זקוקים לכוח המבורך והמפרה של המים ‪ .‬חל ו קת אוצרות המים עומדת‬
‫במרכז חיי החקלאים בעמק בית שאן ‪ .‬חל ו קת המים היא הקובעת בראש‬
‫ובראשונה את תוכן הדיונים בין השכנים ‪ .‬שדה אליהו יושבת על אדמות‬
‫המושקות ממעיינות עריד א ‪ ,‬ספה ועוד ‪ .‬מימי המעיינות האלה מובלים על‬
‫ידי תעלות לאורך שדות הפלחה ‪ ,‬ירקות ‪ ,‬מטעים ושדות מרעה ‪ .‬לכל מעיין‬
‫שייך שטח שדות מסוים של ערבים ועבריים ‪ .‬חלוקת המים היא לפי חלק‬
‫אדמות הערבים והיהודים ‪ .‬שדה אליהו זכאי להשקות ממי מעיין אחד ‪1‬‬
‫ימים לשבוע ובמעיין שממנו הוא שואב את מי השתייה יש לו רק החלק‬
‫השישי של כמות המים ‪.‬‬
‫השפעת הדת ניכרת בכל ענפי המשק‬
‫בתנאים הקשים האלה התפתח הישוב הפורח בשדה אליהו ‪ .‬חלק מאדמותיו‬
‫נרכשו מגרמנים בני שרונה ‪ .‬שדרה של תמרים נשארה כזכר לעבודתם ‪.‬‬
‫אמנם יש אומרים שמטרת הגרמנים בבית שאן שישובו קלוש ‪ ,‬לא הייתה‬
‫דווקא עבודה חקלאית אלא ריגול ‪ .‬בהתחלת ההתיישבות גרו החברים בבית‬
‫אבן שהוקם על ידי הגרמנים ‪ .‬האוכל הובא להם בטנדר משוריין מטירת‬
‫צבי ‪ .‬אולם המקום הזה היה יותר מידי קטן להקמת המחנה הקבוע ‪ .‬המחנה‬
‫החדש בנוי לפי תכניתו של בן אורי ‪ .‬חבר הקבוצה הזאת ‪ .‬תועלת ויופי‬
‫ה תמזגו בצורת המחנה ‪ .‬כמעט שאינך רואה צריפים ‪ ,‬הבית שסביבו דשא ‪,‬‬
‫שולט במחנה ‪ .‬עצים מבטיחים בעתיד את הצל הנכסף ‪ .‬בתי הילדים‬
‫שקירותיהם מקושטים בציורי יד של בן אורי מאכסנים היום ‪ 02‬ילדים ‪,‬‬
‫כן ירבו ( ה‪ 02 -‬נולד בערב חג הפסח )‪ .‬בנייני המשק נפרדים מבנייני‬
‫השיכון ‪.‬‬
‫מספר הנ פשות הוא ‪ . 471‬במשך השנה נוספו ‪ 14‬איש ‪.‬‬
‫מספר המגוייסים הוא ‪ . 42‬אלה הענפים ‪ ( .........‬העיתון קרוע )‪.‬‬
‫פלחה ‪ ,‬ירקות ‪ ,‬רפת ‪ ,‬לול ‪ ,‬זיתים ‪ ,‬תמרים ‪ ,‬ועבודות חוץ ‪ .‬חלוקת ימי‬
‫העבודה היא כדלקמן‪ 14% -‬במשק ‪ 44.1% ,‬שרות לחברים ‪ 1.4% ,‬שרות‬
‫לילדים ‪ %. 44.2 ,‬ימי שבת ו‪ 42% -‬חגים ‪.‬‬
‫רוב ה חברים עולי מרכז אירופה ‪ ,‬אולם בזמן האחרון הצטרפו לקבוצה‬
‫חלוצים איטלקיים ‪ ,‬תורכיים וילדי טהרן ‪ .‬גם מעולי " ניאסה " מצאו כאן‬
‫את ביתם ‪ .‬הדת קובעת את קצב החיים היומיומיים ‪ .‬השפעתה רבה בכל‬
‫השטחים הכלכליים המשק הדתי מתלבט קשה קשה בשאלה ‪ ,‬כיצד לקיים את‬
‫הצרכים הכלכליים וי חד עם זה לשמור את מצוות הדת ‪ .‬הוא קיבל‬
‫מהרבנות את ההיתר לשמור על שדותיהם גם בשבת ובתנאים מסוימים‪ -‬גם‬
‫לחלוב בשבת ‪ .‬אמנם ‪ ,‬מספר לנו חבר המשק ‪ ,‬אגודת ישראל אינה מקבלת את‬
‫ההיתר הזה ‪ .‬אולם לאלה קל לעמוד בסרובם ‪ .‬הנה המנהיג של אגודת‬
‫ישראל ד " ר ולך ‪ ,‬בעל משק ‪ ,‬מעסיק בחליב ה בשבת פועלים זרים ‪ .‬שנה‬
‫‪38‬‬
‫תש " ה תהיה שנת שמיטה וגורל הזריעה במשקי ההתיישבות הדתית עומד‬
‫בסימן שאלה ‪ .‬אולם חברי שדה אליהו מניחים ‪ ,‬כי יקבלו היתר לזריעה ‪,‬‬
‫בגלל שעת‬
‫הדת מקשה‬
‫אחרים של‬
‫את ההכרח‬
‫חירום ‪ " .‬אנו יודעים " ‪ ,‬מסיים החבר את סיורנו ‪ " ,‬כי עול‬
‫עלינו ‪ ,‬אולם איננו רואים את עצמנו מקופחים לגבי זרמים‬
‫ההתיישבות העובדת ‪ .‬גם הזרמים האחרים נאבקים כיצד להתאים‬
‫המשקי לדרישות האידיאה "‪.‬‬
‫משה פילצר ‪.‬‬
‫זכרונות ממלחמת השחרור ‪ -‬בשדה אליהו לא שקלו פינוי‬
‫יהודית אמיר‬
‫בוודאי קראתם את מאמרו החשוב של נחום ברוכי ‪ ,‬ב " עמודים " ‪ " ,‬תנועה במלחמה " ‪ ,‬בין הי תר עסק‬
‫נחום בנושא הפינוי ‪ .‬כלומר ‪ :‬פינוי הילדים וחלק מן הנשים בהתאם למצב באזור ‪ ,‬בזמן המלחמה ‪.‬‬
‫בשדה‪ -‬אליהו ‪ ,‬ככל הנראה ‪ ,‬לא היה דיון ‪ .‬או לפחות לא מצאתי עדות לכך ‪ .‬אך ‪ ,‬נמצא אותו ניי ר ‪ ,‬המעיד‬
‫שהייתה רשימה שמית ללווי הילדים ולטיפול בם ‪ .‬זאת ‪ ,‬כנראה לפי דרישת הצבא ‪ ,‬למקר ה שהמצב‬
‫באזור יחמיר וייאלצו לפנות ילדים ‪.‬‬
‫הצעירים הנחושים ‪ ,‬חדורי אידיאולוגיה ‪ ,‬האמינו בדרכם וכך אף נהגו ‪ .‬מוקדש לותיקנו בהערכה רבה ‪.‬‬
‫אדית צונץ שעבדה במחסן בגדים ‪ ,‬הציעה לרות אילון ‪ ,‬אחראית המחסן ‪ ,‬באותם ימים ‪ ,‬לחלק למשפחות‬
‫שקי‪ -‬סוכר ‪ ,‬כדי שאפשר יהיה ‪ ,‬בשעת הצורך ‪ ,‬ל ארגן במהירות את חפצי הילדים ‪ ,‬לפינוי ‪ .‬רות קבלה את‬
‫הרעיון ההגיוני ‪ ,‬לכאורה וה פשוט וחלקה למשפחות את שקי הסוכר ‪ ,‬נקיים וחדשים ‪.‬‬
‫רות ננזפה ע ל‪ -‬כך מאוחר יותר ‪ ,‬בטענה שהיה בזה שמץ תבוסתנות ‪...‬‬
‫מלכה האס מספרת על הצד השני של " המטבע "‪...‬‬
‫אליקים האס נולד בכ " ח ניסן ‪ .‬הברית נערכה ב‪ -‬ה ' באייר תש " ח ‪ .‬יום הכרזת המדינה ‪.‬‬
‫ד " ר צונץ ‪ ,‬סבא של גבי ‪ ,‬איתי ואפרת ‪ ,‬היה המוהל ‪ .‬יש לציין שבכל פעם שנולד תינוק ‪ ,‬הודיעו לד " ר צונץ ‪,‬‬
‫שגר בתל‪ -‬אביב ‪ ,‬והוא בדרך לא דרך ‪ ,‬היה מגיע לשדה‪ -‬אליהו למול כל בן ‪.‬‬
‫הפעם זה היה שונה ‪.‬‬
‫אשתו ‪ ,‬הגברת תילי צונץ ‪ ,‬התנתה שיעזוב את שדה‪ -‬אליהו באוטובוס ב‪ 6 -‬בבוקר ‪ ,‬שהיה האוטובוס‬
‫היחידי ! ב‪ -‬ה ' באייר ‪ , 44.5.4948 ,‬משום שידעו ‪ ,‬שבאותו יום תפרוץ מלחמה !‬
‫ואמנם העיראקים הפציצו את בית‪ -‬יוסף ביום שישי ‪ ,‬בצהרים ‪ ,‬יום הכרזת המדינה ‪ .‬הברית התקיימה‬
‫בחדרנו הצר ‪ ,‬בבית ‪ 8‬באשמורת הבוקר בשעה ‪. 5:44‬‬
‫הכ ל בכו ‪ .‬אי ש לא ברך ב " מזל‪ -‬טוב "‪.‬‬
‫בערב הקודם ‪ ,‬הצטופפו סביב רדיו היחידי שהיה במקום ‪ ,‬הרדיו של " ההגנה " ‪ ,‬ושמעו על נפילת גוש‬
‫עציון והטבח הנורא בכפר עציון ‪...‬‬
‫קלוני מוסיף ‪ :‬יש להניח שאיש לא מל את בנו טרם שחר ביום הכרזת המדינה ‪ ,‬ולכן ‪ ,‬אליקים הוא‬
‫בוודאי היהודי הראשון שנימול במדינת‪ -‬ישר אל !‬
‫מלכה מספרת ‪ :‬יומיים אחרי הברית ‪ ,‬הייתי בבית ‪ 2‬עם תינוק שרק נימול ‪ .‬לא היו מקלטים או מיגון ‪.‬‬
‫היה בור חפור מאחורי הבית ‪ ,‬ולהלן ‪ :‬שוחה ‪ .‬במרום טס אוירון ולא ידעת מתי והיכן יטיל פצצות ‪ .‬בכל‬
‫פעם שעבר מעלינו ‪ ,‬רצתי עם התינוק בזרועותי וקפצתי לשוחה !‬
‫חמש עשרה פעמים קפצת י לשוחה !‬
‫אחר‪ -‬כך התברר שהיה זה אוירון עיראקי בודד שעשה רונדלים מעל עמק בית‪ -‬שאן ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫באותו יום חילקה רות אילון שק סוכר חדש בקיבולת של ‪ 244‬ק " ג ‪ .‬השק שימש בדרך‪ -‬כלל למזרנים ‪,‬‬
‫במילוי קש ועוד מטרות כיוצא בזה ‪.‬‬
‫הפעם חולק השק למשפחות על מנת להכניס כלי‪ -‬מיטה וחפצים הנחוצים לילדים במקרה של פינוי ‪.‬‬
‫הפינוי לא התרחש ‪ ,‬תודה לאל ‪ .‬מעולם לא מילאתי את השק ‪...‬‬
‫השק נשמר אצלי כל השנים ‪ .‬שמתי את השק מתחת למזרון שלי ושם הוא מונח עד היום ‪.‬‬
‫זה הקמע שלי ‪ .‬זו אחיזה ביציבות חיי עד היום ‪ .‬שלא יחזור אצלי הסיפור של אימי או אימו של קלוני ‪...‬‬
‫וכיצד חשה מל כה ‪ ,‬עם התינוק בזרועותיה ‪ ,‬ביכולת מוגבלת מאוד של הגנה ?‬
‫התרכזנו במעשים ‪ .‬אני זוכרת את הזמזום הנורא של המטוס ‪ ,‬את הריצה לשוחה ‪ ,‬כשהתינוק בזרועותי ‪,‬‬
‫פעם אחר פעם ‪ .‬אני זוכרת את האבק בשוחה ‪ .‬אני זוכרת כיצד בערו השדות ‪ ,‬החום הקשה מנשוא ‪...‬‬
‫פחד ‪.‬‬
‫פחדנו ‪ ,‬ודאי ‪ ,‬אך התמודדנו ‪ .‬ה יינו צעירים ובטוחים בדרכנו ‪ .‬התרכזנו במעשים שיש לעשות ולא בחנו‬
‫רגשות ‪ .‬פעלנו ‪ .‬לפי מיטב שיקולנו ‪ ,‬מתוך כורח המציאות וצורך השעה ‪.‬‬
‫קצת היסטוריה‬
‫אתי צונ ץ‬
‫השבוע בעקבות הגשם נגרם קצר שהפסיק את החשמל באיזור מחסן הבגדים ‪ ,‬הכלבו ‪ ,‬המינהלה ומשרד‬
‫סידור הרכב ‪ .‬הקצר ארע ב " כבל היסטורי " ‪ ,‬היורד מהעמוד ליד החשמליה לתוך הלוח הראשי ‪.‬‬
‫במאה הקודמת ‪ ,‬בשנת ‪ , 1956‬חיברה חברת חשמל את שדה אליהו לרשת החשמל הארצית ( ראו‬
‫" שיבולים " ‪ 146‬מ‪ 19.9.56 -‬להלן )‪ .‬עד אז לכל קיבוץ היה גנרטור שסיפק חשמל כמה שעות ביום ‪.‬‬
‫הגנרטור היה בתוך מה שנקרא אז " בית מכונה " ‪ ,‬שהוא בעצם המבנה הפנימי שבתוך מתחם החומה‬
‫הצמודה לחשמליה ‪ .‬גם היום אפשר לראות במבנה זה שרידים מהגנרטורים השונים שעבדו שם ‪ :‬פתחים‬
‫בקירות עבור הרצועה גדולה שחוברה לטרקטור האוליבר ; קרניז בטון במבנה עבור ה " פלנשנצ ' וק " –‬
‫כננת ( ביידיש זה נשמע יותר טוב ) ‪ -‬לביצוע " אוברהול " לגנרטור מידי פעם ‪ ,‬ובריכת מים בגג לקירור‬
‫הגנרטור ‪.‬‬
‫את השנאי מהמתח הגבוה למתח הנמוך הרכיבו על עמוד הברזל הנמצא מול המינהלה ‪ ,‬על שפת המעין‬
‫ש ממנו הוליכו את החשמל לחשמליה ברשת חשמל עילית חשופה על כמה עמודים ‪.‬‬
‫עד שנות ה‪ - 64 -‬של המאה הקודמת – עוד לא המציא ו את הפלסטיק וכדי לבודד את מוליכי החשמל‬
‫השתמשו בחרסינה ‪ ,‬בבקליט ( סוג של פרטינקס ) ‪ ,‬נייר משומן ובד ‪.‬‬
‫הכינו חוטי חשמל מנחושת ‪ .‬כל חוט היה מבודד עם נ י יר ‪ .‬את החבילה הכניסו לתוך צינור עופרת שהיה‬
‫מצופה מבחוץ עם בד ורצועות מתכת חיצוניות ושוב בד חיצוני מצופה בחומר בי טומני ומלאו את צינור‬
‫העופרת בו נמצאים החוטים המבודדים בנייר‪ -‬בשמן מבודד‪ .‬מובן שהיה צריך לסגור הרמטית את הכבל‬
‫כאשר חתכו אותו לשימוש ‪ .‬בקצה החשוף לרשת היכן שהחוטים צריכים להתחבר לרשת הרכיבו‬
‫" קסדה " שממנה יצאו החוטים מבודדים בחרסינה וגומי ‪ .‬ל " קסדה " היה פקק מלמעל ה שדרכו יצקו‬
‫זפת חמה על מנת שלא תכנס רטיבות ‪ .‬אלו היו כבלי החשמל בכל העולם לפני עידן הפלסטיק ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫כבל זה התחבר ללוח שיוצר בארץ בשנות ה‪ – 54 -‬של המאה הקודמת‪ -‬כולל הרכיבים בו ‪ .‬היצרן‬
‫" סקילי הופמן " יצר גם את המפסקים וגם את מודדי החשמל ‪ .‬הלוח יכול היה לספק חשמל עד ‪464‬‬
‫אמפר ‪.‬‬
‫לוח זה כמובן לא עמד בשום תקן בטיחות ואמינות ‪ ,‬כי זו הי י תה התקופה של " חומרי מלחמה " ובתור‬
‫ילד אני זוכר הרבה בעיות בו ‪.‬‬
‫בשנת ‪ 4974‬לאחר שצריכת החשמל בקיבוץ עלתה ‪ ,‬הוחלף הלוח הראשי בחשמליה ללוח מודרני ( כך‬
‫חשבו אז )‪ .‬הלוח היה מתוצרת " וינטרפלד " במפרץ חיפה ביכולת הספק של ‪ 4444‬אמפר ‪ .‬השנאי שהיה‬
‫על עמוד המנהלה הוחלף לשנאי גדול יותר והו רכב על עמוד צמוד לחומה שנבנתה בסוף שנות ה‪ 64 -‬כדי‬
‫להגן על החשמליה מפני קטיושות שנורו משט ח ירדן ‪ .‬הכבל נותק מחברת החשמל ‪ ,‬ואנחנו המשכנו‬
‫להשתמש בכבל זה על מנת להזין את שיכוני החברים בצד המערבי של הקיבוץ ‪.‬‬
‫לאחר שהקמנו במרוצת השנים הבאות עוד תחנות השנאה ‪ ,‬שירתה רשת זו רק את מחסן בגדים ‪ ,‬כלבו ‪,‬‬
‫מינהלה ומשרד סידור הרכב – עד השבוע ‪ .‬כאמור פירקנו אותו ממקומו ‪ ,‬ובמקומו‪ -‬תוך שעתיים ‪,‬‬
‫חיברנו כבל טרמופלסטי ‪.‬‬
‫את ה " קסדה " הזו וחלק מהכבל תוכלו לראות על מר פסת החשמליה ‪ .‬אפשר להתרשם מהחומר‬
‫והעבודה הרבה שנדרשה כדי להוליך חשמל ‪ ,‬לעומת המצב היום ב " דור הפלסטיק ‪"..‬‬
‫אכן היסטוריה ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫היכן גן עדן ואיפה פתחו?‬
‫יוחנן דיקאסטרו‬
‫אחרי הימים בהם יש בנו בדיונים ב " מרחב הפתוח " הגענו ‪,‬‬
‫לומדי הדף היומי‪ -‬לעירובין דף י " ט ‪ ,‬עמוד א ' וש ם קראנו ‪:‬‬
‫" גן עדן ‪ ,‬אמר ריש לקיש ‪ :‬אם בארץ ישראל פתחו הוא ‪ ,‬בית שאן‬
‫פתחו ‪ ,‬ואם בערביא‪ -‬בית גרם פתחו ‪ ,‬ואם בין הנהרות הוא – דומסקנין פתחו ( גרסה אחרת ‪:‬‬
‫דורמסקינן )"‪.‬‬
‫על פי הלשון של ריש לקיש אין ודאות מוחלטת היכן גן עדן ‪ ,‬ולכן התבטא בלשון " אם "‪ .‬יתירה מזאת ‪,‬‬
‫החכם מעמיד לפנינו שלוש אפשריות ‪:‬‬
‫א ‪ .‬ב ארץ ישראל ופתחו בית שאן ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬ב ערביא ופתחו בית גרם ‪.‬‬
‫ג ‪ .‬בין הנהרות ופתחו דומסקנין ‪.‬‬
‫מה זיהוים של ב ' ו‪ -‬ג '?‬
‫ב " ספר הערוך " בערך " בית גרם " כתוב ‪ " :‬נמצא עיר בערביא דרומית ששמה כן וברוכה היא עד מאד‬
‫בתבואות הארץ "‪ .‬בזהירות רבה ניתן לשער שערב יא היא ערב סעודית ודרומה לה ‪ ,‬איפה שכיום‬
‫ממוקמת תימן ‪.‬‬
‫מה לגבי האפשרות השלישית מה מתרחש " בין הנהרות " ? והיכן " דומסק נ י ן " ?‬
‫התוספות באותו דף גמרא ‪ " :‬אם בין הנהרות הוא – משמע דבין הנהרות לאו היינו בבל "‪ .‬על פי ה " ספר‬
‫ה ערוך " יש לזהות דומסק נ י ן כדמשק והנהרות שבקרבתה ‪ .‬יש ה סבורים כי הכוונה לפרת ו ה חידקל‬
‫והעיר בבל ביניהם ‪ .‬מיועדנו אשתורי הפרחי בעל הספר " כפתור ופרח " ( הגיע לא " י בשנת ‪ 4343‬וכידוע‬
‫הת יי שב בבית שאן ) כותב כך ‪ " :‬דומסקני ן הוא דמשק ‪ ,‬מפי מורינו הרב ברוך ז " ל ‪ .‬אחר כך מצאתי‬
‫בספרי לפרשת דברים את דבריו של רבי יהודה ( יוסי ) בן דורמסקין שאומר על עצמו שהוא‬
‫מדמשק ‪ ...‬ושמא נקראת אמו דורמסקית על שם דמשק ‪ ,‬כמו שונמית על שם שונם ? ובית גרם חקרתי‬
‫עליו והוא למזרח עזה ביושר ( במישור ) ‪ ,‬לכמו יום וחצי ( הליכה ) ‪ ,‬וקורין לו מג ' דל גרם בגימל רפה וריש‬
‫בלועה ‪ ,‬ושם עין ( מעיין ) ויצא והולכת והוא מקום הע רביים "‪ .‬עד כה דברי הרב אשתורי ‪.‬‬
‫מכאן אנו רואים שעל פי המקורות המדוברים אפשר לייחס את התואר " פתחו של גן עדן " לשלושה‬
‫מקומות שונים ‪...‬‬
‫" כנגד המתחכמים "‬
‫איגרת ר ' אליהו גוטמכר‬
‫מ ה היה יותר מקץ שבעים שנה של בבל ‪ ,‬שהיה מיועד מתחילה עד כאן‬
‫ותו לא ‪ ,‬ובכל זאת עד כמה התאמץ דניאל ‪ ,‬ועד כמה התקרב נחמיה לדרך‬
‫הטבע ‪ ,‬ולא אמרו כהמתחכמים ‪ " :‬שבוא איש תחתיו ‪ ,‬הגאולה צריכה‬
‫לבוא ‪".‬‬
‫מה שרבים היו מפחדים בענין ישוב ארץ ישראל שלא יגומר ‪ ,‬מלבד שזה‬
‫הוא מחסרון בטחון ‪ ...‬אני אומר כי העסק בעצם ישוב הארץ הקדושה ‪,‬‬
‫לעשות התחלה להוציא הקרקע מתרדמתה בידי הערבים ‪ ,‬ולקיים בה‬
‫מצוות האפשריות בזמן הזה ושתתן פריה לעם ישראל‪ -‬משמחים את‬
‫השם ברוך הוא בזה ‪ ,‬ותתעורר החמלה והחנינה ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫יום הולדת לקיבוץ‬
‫ר י איון עם ילדי מרכז אשל ( כיתות א '‪ -‬ב ' )‬
‫איזה מקום את ‪ /‬ה הכי אוהב ‪ /‬ת בקיבוץ ?‬
‫נועה לוי‪ -‬הכי אוהבת את בית הילדים ‪.‬‬
‫רחמים קובלינר ‪ -‬את מחסן תחפושות ‪.‬‬
‫לטם הס ‪ -‬את המנהלה ‪.‬‬
‫אורי שחק ‪ -‬את הסוסים ‪.‬‬
‫תמר צ ' רטר‪ -‬את הכולבו ‪.‬‬
‫עילי שי הכי אוהב את הפארק ויהונתן‪ -‬שמואל אדר את בריכות הדגים ‪.‬‬
‫תהילה בורוש ‪ ,‬נעם דנינו ושקד צונץ הכי אוהבות את הבריכה ‪.‬‬
‫עטרת‪ -‬חדוה ותפארת‪ -‬אמונה ראש הכי אוהבות בקיבוץ את בית הספר ‪.‬‬
‫רפאל קובלינר ‪ ,‬הלל אונא ‪ ,‬חן‪ -‬ציון אלוש ‪ ,‬דעאל בן עמי ‪ ,‬מתן רותם ‪ ,‬דביר בומש ותמר ללוש הכי‬
‫אוהבים בקיבוץ ‪ -‬את הבית שלהם ‪.‬‬
‫ספיר שער ( ש " ל ) הכי אוהבת את חונזיר ‪ ,‬ריקי צחי ( ש " ל ) את הדירה שלה ומעיין גיל ‪ -‬את המעיין ‪.‬‬
‫מי האיש ‪ /‬ה הכי חשוב ‪ /‬ה או שאת ‪ /‬ה הכי אוהב ‪ /‬ת בקיבוץ ?‬
‫תמר ל ' ‪ ,‬יהונתן‪ -‬שמואל ‪ ,‬תפארת‪ -‬אמונה וספיר חושבים שהאיש הכי חשוב בקיבוץ הוא הרב אחיה ‪.‬‬
‫שקד חושבת שאלוהים הכי חשוב בקיבוץ ואורי חושב ששמעון פרס ‪...‬‬
‫רפאל הכי אוהב את אמא ורחמים את אבא ‪.‬‬
‫לטם אומר שאבא שלו הכי חשוב כי הוא הגזבר ‪.‬‬
‫תהילה ‪ ,‬מת ן ועטרת‪ -‬חדוה אמרו שההורים שלהם הכי חשובים בשבילם ‪.‬‬
‫נעם ודעאל הכי אוהבים את המשפחה שלהם ‪.‬‬
‫תמר צ ' הכי אוהבת את אבא שלה וחן‪ -‬ציון את אמא שלו ‪.‬‬
‫הלל א ' אמרה שאמא שלה הכי חשובה בקיבוץ ונועה אמרה שאבא שלה ‪...‬‬
‫עילי שי הכי אוהב בקיבוץ את עדין ‪ ,‬אח שלו ‪ ,‬ודביר הכי אוהב את דעאל ‪.‬‬
‫ריקי אמרה שיהודית גרנר ומרים גולדשמיט הן הנשים הכי חשובות בקיבוץ‬
‫ומעיין חושבת שסבתא חנה היא הכי הכי ‪...‬‬
‫מה היית רוצה שיהיה בקיבוץ שלנו ?‬
‫הלל ועטרת‪ -‬חדוה רוצות שיהיה לונה גל ‪ ,‬ומתן ותפארת‪ -‬אמונה רוצים לונה פארק ‪.‬‬
‫תמר צ ' ר וצה שהבריכה תהיה פתוחה כל הזמן ‪ ,‬תה ילה רוצה מגלשה למים ‪ ,‬ולטם רוצה שתהיה בריכת‬
‫שוקולד ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫יהונתן‪ -‬שמואל רוצה קולנוע ושקד מסעדה ‪.‬‬
‫רפאל רוצה שיהיה חוף ים ומלא טלויזיות ‪ ,‬ועילי רוצה אומגה בפארק ‪.‬‬
‫תמר ל ' רוצה דולפינים וחן‪ -‬ציון רוצה שיהיו מלא חיות משוחררות בקיבוץ ‪.‬‬
‫רחמים רוצה שיהיה מפל שוקולד בשכונה החדש ה ‪.‬‬
‫אורי ‪ -‬שיהיו מלא כדורים וממתקים מפוזרים על הארץ בכל הקיבוץ ‪.‬‬
‫דביר רוצה שתהיה חנות אופניים ‪.‬‬
‫דעא ל‪ -‬שיהיה בי ת ספר לקרטה שאבא שלו ייאמן פעמיים בשבוע ‪.‬‬
‫ונועה רוצה שיהיה בניין קומות ‪.‬‬
‫ספיר רוצה שיהיה ג ' חנון בשבת בצהריים ‪ ,‬ריקי רוצה קרטינג ומעיין רוצה שיהיה אהבה ואחווה ושלום‬
‫ורעות ‪...‬‬
‫ונעם רוצה שיהיה פשוט יותר כיף !!!‬
‫לקיבוץ שדה אליהו ‪ -‬יומולדת שמח ! אנחנו אוהבים אותך מאוד !‬
‫ולכל מי שגר בקיבוץ ‪ -‬כן תרבו ‪ ,‬כן תרבו ‪ ,‬תצמחו ותגדלו ‪ ,‬לתורה ‪ ,‬לחופה ‪ ,‬למשק ולעבודה !!!‬
‫ברכה לשדה אליהו‬
‫רחל אלקן בשם ילדי מרכז תמר‬
‫שלא יהיו הרבה כבישים ‪ ,‬ויעלמו היתושים ‪.‬‬
‫שיהיה קלאב‪ -‬קאר לכל משפחה ‪ ,‬ותשרור בקיבוצינו‬
‫השמחה ‪.‬‬
‫שלכולם יהי נחמד ונעים ‪ ,‬ובהמשך ימנו לקיבוץ לפחות‬
‫‪ 022‬שנים ‪.‬‬
‫שיהי לנו הרבה אושר ‪ ,‬וכמובן גם עושר ‪...‬‬
‫שנאהב את כולם ‪ ,‬וכל הרע יוחרם ‪.‬‬
‫שהטוב ילך איתנו ‪ ,‬והקב " ה ימלא משאלותינו ( לטובה )‪.‬‬
‫שנהיה תמיד בריאים ‪ ,‬ונתברך בחיים טובים וארוכים ‪.‬‬
‫שיתמלאו השכונות ילדים ‪ ,‬והקיבוץ יהיה מלא בשמחת‬
‫חיים ‪.‬‬
‫שתהיה ברכה בכל מעשי ידינו ‪ ,‬שהקב " ה יקבל‬
‫תפילתינו ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫לא יותר מידי‪!..‬‬
‫תמיר בשיא‬
‫האם יש דבר כזה יותר מידי כושר ? יותר מידי פעילות גופנית ?‬
‫התשובה היא חד משמעית כן !!!‬
‫תמיר בשיא‬
‫ממחקרים עולה כי ‪ 444%‬מספורטאי הישג ( אנשים שהספורט הוא‬
‫מקצועם ) נפצעים ‪.‬‬
‫איך זה יכול להיות ? ספורטאי ברמה גבוהה מגיע לכ‪ 45 -‬יחידות אימון של שעתיים בשבוע ואף יותר ‪.‬‬
‫בשיא העונה העומס המכאני שמופעל על המפר קים והשרירים הוא עצום ‪ ,‬שלא לדבר על מתח אדרנלין‬
‫ועוד כל מיני פרמטרים שנכנסים לעניין ‪.‬‬
‫ישנם שני סוגי פציעות ‪ .‬האחת היא טראומתית – כשאדם מקבל מכה נשברת עצם ‪ ,‬בית חולים ‪ ,‬גבס ‪,‬‬
‫שיקום ‪ ...‬וכו ' ‪.‬‬
‫הסוג השני היא פציעה מתמשכת הפועלת באופן דומה למים הנוקשים בסלע עד שנוצר בו חור ‪ .‬כך‬
‫בגופנו לעיתים נוצר עומס מכאני ( תנועתי ) לא נכון שיבוא לידי ביטוי בהתחלה בכאב קטן ולאחר זמן‬
‫בכאב גדול ‪.‬‬
‫פציעות יכולות לבוא גם בשילוב שני הסוגים בעומס מכאני ובסוף בטראומתי ‪.‬‬
‫בשנים האחרונות נוצרה בקיבוץ תופעה חיובית של אנשים העוסקים בפעילות גופנית נרחבת ‪ .‬לדעתי‬
‫תופעה זו התרחבה בעיקר מאז התחילו הרוכבים של אלי " ן להראות את יכולותיהם הספורטיביות ‪..‬‬
‫מילה קטנה על אופנים ‪ :‬פרט לכל העניין הבטיחותי ‪ ,‬נכנס גם עניין ההתאמה ‪ .‬אופנים לא מותאמות‬
‫פוגעות לנו בחלקים חיוניים למערכת התנועה ‪ :‬ברכיים ‪ ,‬אגן ‪ ,‬עמוד שידרה וחגורת הכתפיים ‪ .‬שימו לב‬
‫כל הרוכבים‪ -‬כדאי להשקיע עוד כמה דקות בבדיקת התאמה ובכך תחסכו לעצמכם המון כאבים‬
‫ונסיעות לטיפולים ‪.‬‬
‫איך שומרים על עצמנו ? אחת הנקודות היא שינה טובה ‪ .‬על פי ארגון הבריאות העולמי ילדים עד גיל ‪48‬‬
‫רצוי שישנו לפחות ‪ 8‬שעות רצוף ( לא כולל שנ " צ )‪ .‬בזמן השינה הג וף בונה את עצמו מחדש ‪.‬‬
‫מתחילים לאט ובטוח !‬
‫מקשיבים לגוף ! כל כאב הוא סימן‪ -‬זה לא סתם עוד שריר תפוס ‪.‬‬
‫אז כמה פעילות כן לעשות ? ארגון הבריאות העולמי ממליץ לאדם בוגר ללכת כ‪ 44444 -‬צעדים ביום ( ‪7.2‬‬
‫ק " מ ) כולל הליכה לעבודה ‪ ,‬לחד " א ‪ ,‬לכביסה ‪ ,‬וכו ' ‪...‬‬
‫גם לתינוקות מומלץ לשה ות כשעה‪ -‬שעתיים מחוץ לבית ‪.‬‬
‫לילדים הולכים ועד גיל ‪ 5‬מומלץ לשהות כ‪ 3 -‬שעות מחוץ לבית ‪ .‬אז לכו תקנו נעליים ותתחילו להתאמן !‬
‫בשביל מה ? כדי לשמור על הגוף ולהנות מחיים בריאים וטובים יותר!!!‬
‫בנוגע לבריכה ‪:‬‬
‫אני יודע שאתם מחכים ‪ ,‬גם אני ‪ .‬העבודות בעיצומן ‪ ,‬דברים מתחילים להיסגר ‪ ,‬וברגע הראשון שנוכל‬
‫נפתח את הבריכה ‪.‬‬
‫אני אוהב בשדה אליהו ‪...‬‬
‫את המרחבים הפתוחים‬
‫בשביל הילדים ובשביל‬
‫לעסוק בפעילות גופנית ‪.‬‬
‫את המערכת המשומנת‬
‫שכל אחד נותן מיכולתו‬
‫ומידיעותיו וכישוריו על‬
‫מנת לחסוך לכולם‬
‫תמיר בשיא‬
‫‪45‬‬
‫איל דרור‬
‫חדרה‪ ,‬ערב העלייה לקרקע‪ .‬חלוצי קבוצת אריה עולים לרכב שיקח אותם לעמק‪.‬‬
‫את הספר תורה מחזיק משה מושקוביץ‪.‬‬
‫‪46‬‬