אולפן עברית

‫שי עו ר‬
‫‪9‬‬
‫ָמה ַה ׁ ּ ָש ָעה?‬
‫השעה שלוש (בדיוק!)‬
‫השעה ארבע וָ ֵח ִצי‬
‫השעה שמונה וָ ֶר ַבע‬
‫ִמ… ַעד…‬
‫ְ ּב ִדי ּוק ≠ ְ ּב ֵע ֶר‪‬‬
‫מו ְּק ָדם ≠ ְמאו ָּחר‬
‫ֲארו ַּחת בּ וֹ ֶקר ‪ָ /‬צ ֳה ַריִ ים ‪ֶ /‬ע ֶרב‬
‫השעה עשר וְ חמש דקות‬
‫(השעה עשר וַ חמישה)‬
‫השעה שש וְ עשר דקות‬
‫(השעה שש וַ עשרה)‬
‫כתבו את השעה במילים‪:‬‬
‫‪ 7:051 .1‬‬
‫(בבוקר)‬
‫‪ 19:152 .2‬‬
‫(בערב)‬
‫‪ 5:103 .3‬‬
‫(לִ ְפנוֹ ת בוקר)‬
‫‪ 17:504 .4‬‬
‫(לפנות ערב)‬
‫‪ 12:555 .5‬‬
‫(בצהריים)‬
‫‪ 11:306 .6‬‬
‫(לפני הצהריים)‬
‫‪ 15:457 .7‬‬
‫(אחרי הצהריים)‬
‫‪ 23:158 .8‬‬
‫(בלילה)‬
‫‪ 24:009 .9‬‬
‫(בלילה) = חצות‬
‫שימו לב!‬
‫חצי = ‪ 1/2‬רבע = ‪1/4‬‬
‫כותבים ‪ 13:00‬אבל אומרים אחת (בצהריים)‬
‫כותבים ‪ 19:30‬אבל אומרים שבע וחצי (בערב)‬
‫‪102‬‬
‫אולפן עברית‬
‫שיעור ‪9‬‬
‫השעה רבע לְ ארבע‬
‫(השעה שלוש‬
‫וארבעים וחמש)‬
‫השעה חמש דקות לְ תשע‬
‫(השעה שמונה וחמישים וחמש)‬
‫(השעה חמישה לְ תשע)‬
‫‬
‫נָ ח‪ ,‬נָ ָחה‪ ,‬נָ ִחים‪ ,‬נָ חוֹ ת‬
‫‬
‫גוֹ ֵמר‪ ,‬גוֹ ֶמ ֶרת‪ ,‬גוֹ ְמ ִרים‪ ,‬גוֹ ְמרוֹ ת‬
‫ַמ ְת ִחיל‪ַ ,‬מ ְת ִחילָ ה‪ַ ,‬מ ְת ִחילִ ים‪ַ ,‬מ ְת ִחילוֹ ת‬
‫‬
‫הוֹ לֵ ך (הולכת‪ ,‬הולכים‪ ,‬הולכות) לִ ׁישוֹ ן‬
‫השעה עשר דקות לְ חמש‬
‫(השעה ארבע וחמישים)‬
‫(השעה עשרה לְ חמש)‬
‫‪9‬‬
‫לָ נו ַּח‬
‫לִ גְ מוֹ ר‬
‫לְ ַה ְת ִחיל‬
‫ללכת לִ ׁישוֹ ן‬
‫השעה עשרים (דקות) לְ ארבע‬
‫(השעה שלוש וארבעים)‬
‫כתבו את השעה במילים‪:‬‬
‫‪1 .1‬אני קם‪/‬קמה בבוקר בשעה‬
‫‪2 .2‬אני מתחיל‪/‬ה ללמוד ב‬
‫‪3 .3‬אני לומד‪/‬ת מ‬
‫עד ‬
‫‪4 .4‬אני יוצא‪/‬ת להפסקה ב‬
‫‪5 .5‬אני חוזר‪/‬ת לכיתה ב‬
‫השעה אחת עשרה‬
‫ועשרים וחמש (דקות)‬
‫‪6 .6‬אני גומר‪/‬ת ללמוד ב‬
‫‪7 .7‬אני אוכל‪/‬ת ארוחת צהריים ב‬
‫‪8 .8‬אני נח‪/‬ה מ‬
‫עד‬
‫‪9 .9‬אני הולך‪/‬ת לישון ב‬
‫‪1010‬יעקב עובד מ (‪)7:15‬‬
‫עד (‪)17:45‬‬
‫‪1111‬יעקב קם מוקדם מאוד‪ .‬הוא קם ב (‪)5:20‬‬
‫‪1212‬הם לומדים מ (‪) 8:30‬‬
‫עד (‪)13:10‬‬
‫‪1313‬הן הולכות לישון מאוחר‪ .‬הן הולכות לישון ב (‪)24:00‬‬
‫‪103‬‬
‫ֵאיזֶ ה?‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ֵאיז ֹו?‬
‫‪‬‬
‫ֵאילוּ?‬
‫רוני‪ ,‬איזה חתול אתה רוצה?‬
‫סיאמי חמוד‪...‬‬
‫איזו ַ ּג ֶ ּננֶ ת יש לך?‬
‫נחמדה וטובה‪...‬‬
‫אילו חברים יש לך?‬
‫טובים וחכמים‪...‬‬
‫אילו חברות יש לך?‬
‫הפיוֹ ת!‬
‫יְ ֵפ ִ‬
‫כתבו שאלות‪:‬‬
‫‪1-10‬‬
‫‪104‬‬
‫‪1 .1‬‬
‫?‬
‫יש לנו מכונית ישנה‪.‬‬
‫‪2 .2‬‬
‫?‬
‫היא רוצה לשתות מיץ ענבים‪.‬‬
‫‪3 .3‬‬
‫?‬
‫יש לי דירה קטנה‪.‬‬
‫‪4 .4‬‬
‫?‬
‫בחיפה יש רחובות ארוכים‪.‬‬
‫‪5 .5‬‬
‫?‬
‫הוא רוצה לאכול סלט פירות‪.‬‬
‫‪6 .6‬‬
‫?‬
‫לחנה יש בעל טוב‪.‬‬
‫‪7 .7‬‬
‫?‬
‫יש לו חברה יפהפייה‪.‬‬
‫‪8 .8‬‬
‫?‬
‫הן רוצות לאכול שוקולד חלב‪.‬‬
‫‪9 .9‬‬
‫?‬
‫יש לה ילדים חמודים‪.‬‬
‫‪1010‬‬
‫?‬
‫בטלוויזיה יש תוכניות טובות‪.‬‬
‫‪1111‬‬
‫?‬
‫יש לי פגישה חשובה‪.‬‬
‫‪1212‬‬
‫?‬
‫הם אוכלים מרק ירקות‪.‬‬
‫‪1313‬‬
‫?‬
‫יש לי חברה חמודה‪.‬‬
‫‪1414‬‬
‫?‬
‫הן שותות תה חם‪.‬‬
‫‪1515‬‬
‫?‬
‫יש להם סבתא חכמה‪.‬‬
‫אולפן עברית‬
‫שיעור ‪9‬‬
‫ִה ְתנַ ְצלוּת‬
‫נורית שולחת הודעה‬
‫בטלפון )‪ (sms‬לחבר שלה‪.‬‬
‫דניאל היקר‪,‬‬
‫אני מצטערת‪,‬‬
‫אני לא יכולה לבוא למסיבה שלך‬
‫מפני שאני צריכה לנסוע ְׂ‬
‫לִש ֵדה ַה ּ ְתעוּפָ ה‪.‬‬
‫ההורים שלי חוזרים היום מֵ ח ּו"ל‪.‬‬
‫הם מגיעים לָ אָ ֶרץ בערב!‬
‫מַ זָ ל טוב לְיוֹ ם ַההוּלֶ ֶדת שלך!‬
‫‬
‫ְ ּבאַ ֲהבָ ה‪,‬‬
‫‬
‫נורית‬
‫‪9‬‬
‫א‪ .‬כתבו שאלות‪:‬‬
‫‪1 .1‬‬
‫?‬
‫אני צריכה לנסוע לשדה התעופה‪.‬‬
‫‪2 .2‬‬
‫?‬
‫ההורים שלי מגיעים לארץ בערב‪.‬‬
‫‪3 .3‬‬
‫?‬
‫נורית שולחת הודעה לחבר שלה‪.‬‬
‫‪4 .4‬‬
‫?‬
‫ההורים שלי חוזרים מחוּ"ל*‪.‬‬
‫‪5 .5‬‬
‫?‬
‫לדניאל יש יום הולדת‪.‬‬
‫ב‪ .‬אתם לא יכולים לבוא לכיתה‪ .‬כתבו פתק למורה‪.‬‬
‫תאריך‪ :‬‬
‫‬
‫ל‬
‫אני‬
‫מפני ש‬
‫שלום‪,‬‬
‫‪ ,‬אני לא‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לָא ֶרץ‬
‫* חו"ל = חוּץ ָ‬
‫‪105‬‬
‫שם הפועל‬
‫אוֹ ֵהב‬
‫אוֹ ֶה ֶבת‬
‫אוֹ ֲה ִבים‬
‫אוֹ ֲהבוֹ ת*‬
‫ַמ ֲע ִדיף‬
‫יפה‬
‫ַמ ֲע ִד ָ‬
‫יפים‬
‫ַמ ֲע ִד ִ‬
‫ַמ ֲע ִדיפוֹ ת**‬
‫‪ +‬שם הפועל‬
‫* **‬
‫רוני חוזר מהגן‬
‫רוני ‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫אימא‪:‬‬
‫רוני‪:‬‬
‫היי אימא!‬
‫שלום רוני‪ ,‬מה נִ ׁ ְש ַמע?‬
‫בסדר גָ מוּר!‬
‫אתה ָר ֵעב? אתה רוצה לאכול?‬
‫ֶ ּב ַטח! אני רעב מאוד!‬
‫יש דגים מצוינים‪...‬‬
‫אני לא אוהב דגים!‬
‫יש גם עוֹ ף וּבשר‪ ,‬מה אתה מעדיף לאכול?‬
‫אני מעדיף עוף‪...‬‬
‫יש אוֹ ֶרז וְ ַת ּפו ֵּחי ֲא ָד ָמה‪ ...‬מה אתה מעדיף?‬
‫אני אוהב אורז‪ ,‬אבל עכשיו אני מעדיף תפוחי אדמה עם קטשופ‪...‬‬
‫ומה אתה רוצה לשתות? מיץ או סודה?‬
‫אני מעדיף לשתות קוקה קולה‪ ...‬יש קולה אימא?‬
‫אין‪...‬‬
‫ֲח ָבל‪ָ ...‬אז אני רוצה לשתות מיץ‪...‬‬
‫א‪ .‬סמנו את התשובה הנכונה‪:‬‬
‫‪ .1‬רוני לא אוהב לאכול‪...‬‬
‫א‪ .‬עוף‬
‫ב‪ .‬אורז‬
‫ג‪ .‬דגים‬
‫* שם הפועל ‪ -‬לְ ַה ֲע ִדיף‬
‫** שם הפועל ‪ -‬לֶ ֱאהוֹב‬
‫‪106‬‬
‫אולפן עברית‬
‫‪ .2‬רוני מעדיף לשתות‪...‬‬
‫א‪ .‬מים‬
‫ב‪ .‬סודה‬
‫ג‪ .‬קולה‬
‫שיעור ‪9‬‬
‫ימים‪:‬‬
‫ב‪ .‬קראו את ַה ֶ ּק ַטע וכתבו את שמות הפועל ַה ַּמ ְת ִא ִ‬
‫מילים חדשות‪ :‬סרט‪ ,‬שקיעה‪ ,‬שמש‪ ,‬במיוחד‪ ,‬שחור‬
‫פעלים חדשים‪ :‬שומע‪ ,‬גולש‬
‫ורוֹמנְ ִטי‪.‬‬
‫רחל ויעקב ‪ -‬זוּג ָצ ִעיר ַ‬
‫בטלוויזיה תוכניות ספורט‪,‬‬
‫הוא אוהב‬
‫במיוחד כדורגל‪.‬‬
‫סרטים‪ ,‬במיוחד ְד ָרמוֹ ת‪.‬‬
‫היא אוהבת‬
‫ספרים‪.‬‬
‫עיתונים‪ ,‬היא מעדיפה‬
‫הוא אוהב‬
‫מכתבים‪.‬‬
‫הוא אוהב לִ גְ לוֹ ש* באינטרנט‪ ,‬היא מעדיפה‬
‫בטלפון‪ ,‬הוא מעדיף‬
‫היא אוהבת‬
‫הוֹ ָדעוֹ ת ‪.sms‬‬
‫מוזיקה ישראלית‪.‬‬
‫היא אוהבת לִ ׁ ְשמוֹ ַע** מוזיקה קלאסית‪ ,‬הוא מעדיף‬
‫דגים וירקות‪.‬‬
‫ופירות‪ ,‬היא מעדיפה‬
‫בשר ֵ‬
‫הוא אוהב‬
‫קפה ׁ ָשחוֹ ר‪.‬‬
‫תה עם דְּ בש ולימון‪ ,‬הוא מעדיף‬
‫היא אוהבת‬
‫אבל אחרי הצהריים‪...‬‬
‫במסעדה‪,‬‬
‫על החוף‪,‬‬
‫לים‪,‬‬
‫הם אוהבים‬
‫את ַה ׁ ְש ִק ָיעה של ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש‪.‬‬
‫יין אדום ו‬
‫‪9‬‬
‫ג‪ .‬כתבו מה אתם רוצים‪ ,‬צריכים‪ ,‬יכולים‪ ,‬אוהבים ומעדיפים לעשות‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫* גּ וֹ לֵ ׁש‪ ,‬גולֶ ֶשת‪ ,‬גולְ שים‪ ,‬גולְ שות‬
‫וֹמעוֹ ת‬
‫וֹמ ִעים‪ׁ ,‬ש ְ‬
‫וֹמ ַעת‪ׁ ,‬ש ְ‬
‫וֹמ ַע‪ׁ ,‬ש ַ‬
‫** ׁש ֵ‬
‫‪107‬‬
‫על עבודה ומקצוע‬
‫המורה ‪:‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫המורה‪:‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫המורה‪:‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫המורה‪:‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫המורה‪:‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫המורה‪:‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫המורה‪:‬‬
‫מיכאל‪:‬‬
‫המורה‪:‬‬
‫ש ָּכלָ ה?‬
‫מיכאל‪ ,‬יש לך מקצוע? יש לך ַה ְ ׂ‬
‫יש לי השכלה אקדמית‪ ,‬ויש לי מקצוע מצוין!‬
‫מה המקצוע שלך?‬
‫אני ְמ ַתכְ נֵ ת מחשבים‪.‬‬
‫יסיוֹ ן בעבודה?‬
‫זה ֶ ּב ֱא ֶמת מקצוע מצוין‪ .‬יש לך נִ ָּ‬
‫יח!*‬
‫לא‪ ,‬אין לי ניסיון‪ ,‬אבל יש לי ָרצוֹ ן לעבוד וּלְ ַה ְצלִ ַ‬
‫ָּכל ַה ָּכבוֹ ד ל‪ !‬למה ריטה חסרה היום בכיתה?‬
‫מפני שהיא חולה‪ .‬יש לה שפעת‪.‬‬
‫לריטה יש מקצוע?‬
‫כן‪ ,‬יש לה מקצוע חשוב!‬
‫מה המקצוע שלה?‬
‫יתו ַּח‪.‬‬
‫היא אחות ַ ּב ֲח ַדר נִ ּ‬
‫יש לה ניסיון?‬
‫לימודים‬
‫יש לה ניסיון וגם ַה ְמלָ צוֹ ת!‬
‫מצוין! יש לכם ולנו ָע ִתיד בישראל‪...‬‬
‫חיים‬
‫לִיח‬
‫לְהצְ ַ‬
‫ַ‬
‫ב‬
‫בחינה‬
‫עבודה‬
‫א‪ .‬השלימו את המילים החסרות לפי הדיאלוג‪:‬‬
‫המקצוע של ריטה ‪ -‬אחות בחדר‬
‫בעבודה‪ ,‬ויש לה גם‬
‫לריטה יש‬
‫המקצוע של מיכאל ‪-‬‬
‫לעבוד ולהצליח‪.‬‬
‫למיכאל יש‬
‫אקדמית‪.‬‬
‫לריטה ולמיכאל יש‬
‫‪.‬‬
‫ב‪ .‬ענו על השאלות‪:‬‬
‫‪1 .1‬יש לך מקצוע? מה המקצוע שלך? ‬
‫‪2 .2‬יש לך ניסיון בעבודה? כמה שנים? ‬
‫‪3 .3‬יש לך המלצות? ‬
‫‪4 .4‬איזו השכלה יש לך? (תיכונית או אקדמית) ‬
‫יחים‪ַ ,‬מ ְצלִ יחוֹ ת‬
‫יחה‪ַ ,‬מ ְצלִ ִ‬
‫יח‪ַ ,‬מ ְצלִ ָ‬
‫* ַמ ְצלִ ַ‬
‫‪108‬‬
‫אולפן עברית‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬אבל אין לו‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫שיעור ‪9‬‬
‫ישיִ ים‬
‫ּ ְפ ָר ִטים ִא ׁ ִ‬
‫‪ .1‬עוד ֵמ ָידע (אינפורמציה) על יצחק פרידמן‪...‬‬
‫יצחק פרידמן נוֹ לַ ד* בקנדה‪.‬‬
‫הוא כבר לא עולה חדש‪ .‬הוא ותיק‪.‬‬
‫הוא חי בישראל עשר שנים‪.‬‬
‫יצחק בן ‪.28‬‬
‫שכו ָּרה בהרצליה ברחוב סוקולוב מספר ‪.4‬‬
‫הוא גר בדירה ְ ׂ‬
‫יצחק ְמ ַתכְ נֵ ת מחשבים‪ ,‬אבל הוא לא עובד במקצוע שלו‪.‬‬
‫הוא עובד כמנהל ְ ּב ֶח ְב ָרה גדולה לְ ִת ְק ׁשוֹ ֶרת (קומוניקציה) בהרצליה‪.‬‬
‫יצחק בחור צעיר‪ּ ָ ,‬גבוֹ ַה ונחמד‪ ,‬אבל הוא חי לבד‪.‬‬
‫הוא רווק‪.‬‬
‫ש בחורה נחמדה לְ ֶק ׁ ֶשר ְר ִצינִ י‪.‬‬
‫יצחק ְמ ַח ּ ֵפ ׂ‬
‫יכרוּיוֹ ת “קו ּּפידון" באינטרנט‪.‬‬
‫הוא נִ כְ נָ ס לַ ֲא ַתר ַה ֶה ֵּ‬
‫באתר יצחק ַמ ִּכיר בחורה ְ ּב ׁ ֵשם אילנה דגן‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫א‪ .‬ענו על השאלות‪:‬‬
‫‪1 .1‬כמה שנים יצחק חי בישראל? ‬
‫‪2 .2‬בן כמה יצחק? ‬
‫‪3 .3‬איפה יצחק נולד? ‬
‫‪4 .4‬איפה יצחק עובד? ‬
‫‪5 .5‬איזו בחורה יצחק מחפש? ‬
‫‪6 .6‬לאן יצחק נכנס? ‬
‫‪7 .7‬איפה יצחק מכיר בחורה בשם אילנה דגן? ‬
‫* לְ ִהי ָ ּוולֵ ד ‪ -‬הוא נוֹ לַ ד‪ ,‬היא נוֹ לְ ָדה‪ ,‬הם‪/‬הן נוֹ לְ ד ּו‬
‫(אני) נוֹ לַ ְד ִּתי‪( ,‬אתה) נוֹ לַ ְד ָּת‪( ,‬את) נוֹ לַ ְד ְּת‪( ,‬אנחנו) נוֹ לַ ְדנוּ‪( ,‬אתם) נוֹ לַ ְד ֶּתם‪( ,‬אתן) נוֹ לַ ְד ֶּתן‬
‫‪109‬‬
‫ב‪ .‬פרטים אישיים של יצחק פרידמן ‪-‬‬
‫השלימו את המילים החסרות לפי הדוגמה‪:‬‬
‫יצחק‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫‬
‫מצב משפחתי‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מין‪:‬‬
‫‬
‫ׁ ְשנַ ת לֵ ָידה‪ :‬‬
‫‬
‫‬
‫מקצוע‪:‬‬
‫מספר‬
‫‬
‫רחוב‬
‫כתובת‪:‬‬
‫‬
‫עיר‬
‫‬
‫שם משפחה‪ :‬‬
‫‬
‫‬
‫גיל‪ :‬‬
‫ארץ מוצא‪ :‬‬
‫ׁ ְשנַ ת ֲעלִ יָ יה‪ :‬‬
‫‬
‫‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫‪ .2‬מידע על אילנה דגן‬
‫אילנה דגן ותיקה מאוד בארץ‪ .‬היא נוֹ לְ ָדה בברזיל‪ .‬היא חיה בישראל עשרים שנה‪.‬‬
‫אילנה עובדת בבית‪-‬ספר ברמת‪-‬גן‪ .‬היא מורה לחינוך גופני‪.‬‬
‫אילנה גרה ברמת‪-‬גן עם ההורים שלה‪ ,‬ברחוב ביאליק מספר ‪.9‬‬
‫אילנה בחורה צעירה ויפה‪.‬‬
‫היא לא גבוהה ולא נמוכה‪ .‬היא לא ׁ ְש ֵמנָ ה ולא ָרזָ ה‪ .‬היא ֲחתיכה!‬
‫אילנה ‪ -‬רווקה בת ‪.25‬‬
‫שת חבר‪ .‬היא רוצה לְ ַה ִּכיר בחור לקשר רציני‪.‬‬
‫היא ְמ ַח ּ ֶפ ֶ ׂ‬
‫היא נִ כְ נֶ ֶסת לאינטרנט‪ ,‬לאתר ההיכרויות “קופידון"‪.‬‬
‫באתר היא ַמ ִּכ ָירה בחור ַמ ְק ִסים ְ ּב ׁ ֵשם יצחק פרידמן‪.‬‬
‫א‪ .‬ענו על השאלות‪:‬‬
‫‪1 .1‬איפה נולדה אילנה דגן? ‬
‫‪2 .2‬כמה שנים היא חיה בישראל? ‬
‫‪3 .3‬מה המקצוע שלה? ‬
‫‪4 .4‬מה אילנה רוצה? ‬
‫‪5 .5‬מה היא עושה באינטרנט? ‬
‫‪110‬‬
‫אולפן עברית‬
‫שיעור ‪9‬‬
‫ב‪ .‬פרטים אישיים של אילנה דגן ‪-‬‬
‫השלימו את המילים החסרות לפי הדוגמה‪:‬‬
‫פרטי‬
‫ם‬
‫ש ‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ׁ ְשנַ ת לידה ‪ :‬‬
‫שנת ֲעלִ ָ ּייה‪ :‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫אילנה‬
‫דגן‬
‫רווקה‬
‫ברזיל‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫נקבה‬
‫מורה לחינוך גופני‬
‫אקדמית‬
‫‪9‬‬
‫ביאליק‬
‫רמת‪-‬גן‬
‫‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫ג‪ .‬כתבו את הפועל בצורה הנכונה‪:‬‬
‫‪1 .1‬התלמידים‬
‫‪2 .2 1-10‬המנהלת‬
‫לכיתה בבוקר‪.‬‬
‫(מגיע)‬
‫‬
‫למשרד שלה בבוקר‪.‬‬
‫(נכנס)‬
‫‪3 .3‬הם‬
‫‬
‫דירה על‪-‬יד האוניברסיטה‪.‬‬
‫(מחפש)‬
‫‪4 .4‬הוא‬
‫עבודה במרכז הארץ‪.‬‬
‫(מחפש)‬
‫‪5 .5‬הסטודנטים‬
‫‬
‫הרבה בחורות נחמדות בקמפוס‪.‬‬
‫(מכיר)‬
‫‪6 .6‬היא לא יכולה‬
‫‬
‫הביתה מפני שאין לה מפתח‪.‬‬
‫(נכנס)‬
‫‪7 .7‬הן‬
‫‬
‫באינטרנט מידע על העיר חיפה‪.‬‬
‫‪8 .8‬הוא‬
‫מהבית‪ ,‬נכנס למכונית שלו ונוסע לעבודה‪.‬‬
‫(מחפש)‬
‫(יוצא)‬
‫‪9 .9‬יצחק רוצה‬
‫‬
‫עבודה‪.‬‬
‫(מחפש)‬
‫‪1010‬הן צריכות‬
‫לפגישה כי הפגישה הזאת חשובה‪ .‬‬
‫(מגיע)‬
‫‪1111‬הם צריכים‬
‫‬
‫מוקדם מהבית‪.‬‬
‫(יוצא)‬
‫‪1212‬יצחק רוצה‬
‫‬
‫בחורה נחמדה‪.‬‬
‫(מכיר)‬
‫‬
‫לכיתה אחרי ההפסקה‪.‬‬
‫(נכנס)‬
‫‪1313‬התלמידים צריכים‬
‫‪111‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יצחק פרידמן ואילנה דגן מכירים דרך אתר באינטרנט‪.‬‬
‫יפגֵ ׁש עם אילנה‪.‬‬
‫יצחק רוצה לְ ִה ּ ָ‬
‫יפגֵ ׁש עם יצחק‪.‬‬
‫גם אילנה רוצה לְ ִה ּ ָ‬
‫אילנה ויצחק נִ ְפגָ ׁ ִשים בבית קפה קטן בתל‪-‬אביב‪.‬‬
‫על מה הם מדברים?‬
‫על העבודה? על החיים? על אהבה?‬
‫ַה ְמ ׁ ִשיכ ּו את ה ִ ׂ‬
‫יחה בין אילנה לבין יצחק‪:‬‬
‫ש ָ‬
‫יצחק‪:‬‬
‫אילנה‪:‬‬
‫יצחק‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫לוֹמ‪?‬‬
‫ מה ׁ ְש ֵ‬
‫לוֹמ‪?‬‬
‫לוֹמי מצוין! מה ׁ ְש ְ‬
‫ ׁ ְש ִ‬
‫ש ֵמ ַח שאנחנו נפגשים סוף סוף‪...‬‬
‫ אני ָ ׂ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ׁ ָשלוֹ ם ‬
‫‬
‫אני‬
‫מה ׁ ְשלוֹ ם דני ‪ /‬רותי ?‬
‫מה ׁ ְשלוֹ ם הילדים‪/‬ות?‬
‫אתה‬
‫את‬
‫הוא‬
‫ׁ ְשלוֹ מוֹ ‪ְ ׁ /‬שלוֹ ָמה טוב‪.‬‬
‫ׁ ְשלוֹ ָמם‪/‬ן טוב‪.‬‬
‫היא‬
‫אנחנו‬
‫אתם‪/‬ן‬
‫הם‪/‬ן‬
‫ׁ ְשלוֹ ִמי ׁ ְשלוֹ ְמ‪ְ ׁ ‬שלוֹ ֵמ‪ְ ׁ ‬שלוֹ מוֹ ׁ ְשלוֹ ָמה ׁ ְשלוֹ ֵמנ ּו ׁ ְשלוֹ ְמכֶ ם‪/‬ן ׁ ְשלוֹ ָמם‪/‬ן‬
‫‪112‬‬
‫אולפן עברית‬
‫שיעור ‪9‬‬
‫הטו ֶֹפס‬
‫ְמ ַמ ֵּלא‪ְ ,‬מ ַמ ֵּלאת‪ְ ,‬מ ַמ ְּל ִאים‪ְ ,‬מ ַמ ְּלאוֹ ת‪ ,‬לְ ַמ ֵּלא‬
‫ַמ ְ ּלא ּו ֶאת ַהטו ֶֹפס‪:‬‬
‫*‬
‫שם פרטי‬
‫מס׳ ת"ז‬
‫‪9‬‬
‫מס׳ דרכון‬
‫שם משפחה‬
‫מס׳ טלפון בבית‬
‫מס' טלפון נייד‬
‫כתובת‬
‫רחוב‬
‫האב*‬
‫שם ָ‬
‫האם*‬
‫שם ֵ‬
‫מוצא‬
‫ארץ ָ‬
‫מספר דירה‬
‫מיקוד‬
‫עיר‬
‫מין‬
‫ז נ‬
‫ר‬
‫נ‬
‫מצב משפחתי ג‬
‫א‬
‫שנת לידה‬
‫תאריך לידה‬
‫שנת עלייה‬
‫תאריך עלייה‬
‫מקצוע‬
‫השכלה‬
‫מס׳ שנות לימוד‬
‫* ָאב ‪ָ -‬אבוֹ ת; ֵאם ‪ִ -‬א ָמהוֹ ת‬
‫‪113‬‬