רשימת מסמכים הדרושים לגיור קטינים

‫בס"ד‬
‫תהליך גיור קטינים<‬
‫על פי הלכות גיור‪ ,‬קטין הוא ילד עד גיל ‪ 35‬וילדה עד גיל ‪ .34‬בשונה מגיור של מבוגר‪ ,‬גיורו של קטין‬
‫אינו כולל תהליך הכנה או לימודים‪.‬‬
‫קטינים המתגיירים שלא עם הוריהם‪ ,‬כדוגמת ילדים מאומצים‪ ,‬פונדקאות ‪.‬‬
‫להלן רשימת המסמכים הדרושה <‬
‫זוג הורים‬
‫אימוץ‬
‫פונדקאות‬
‫שירות למען‬
‫הילד‬
‫‪ .3‬צילום כל מסמכי‬
‫האימוץ (אישור תרגום‬
‫מנוטריון)‬
‫‪.4‬צילום תעודת לידה‬
‫(אישור תרגום ע"י‬
‫נוטריון)‬
‫‪.3‬צילום תעודת זהות‬
‫של ההורים כולל הספח‬
‫‪.3‬צילום תעודת‬
‫זהות של ההורה‬
‫כולל הספח‬
‫‪.4‬צילום תעודת נישואין‬
‫של ההורים‬
‫‪.5‬תעודת גירושין (‬
‫במקרה של הורים‬
‫גרושים)‬
‫‪.5‬צילום תעודת נישואין‬
‫של ההורים המאמצים‬
‫‪.6‬תעודת גירושין (‬
‫במקרה של הורים‬
‫גרושים)‬
‫‪ .6‬שתי תמונות פספורט‬
‫של ההורים‬
‫‪.7‬שתי תמונות פספורט‬
‫של ההורים המאמצים‬
‫‪.7‬מסמכים המאשרים‬
‫החזקת הילד‬
‫‪.8‬תעודת גרות ותעודת‬
‫המרה של אימוץ קודם‬
‫( אם היה אימוץ)‬
‫‪.8‬מסמכים המאשרים‬
‫פונדקאות‬
‫‪.9‬צילום תעודת זהות‬
‫של ההורים המאמצים‬
‫כולל הספח‬
‫‪ .9‬קורות חיים (בכללי‬
‫במה עוסקים ‪,‬מה‬
‫המניע לפונדקאות)‬
‫אחר‬
‫‪.4‬הפניה מהשרות‬
‫למען הילד‬
‫‪ .5‬שתי תמונות‬
‫פספורט של‬
‫ההורים המבקשים‬
‫לאמץ‬
‫‪.6‬תעודת גירושין (‬
‫במקרה של הורים‬
‫גרושים)‬
‫‪.7‬צילום תעודת‬
‫נישואין של ההורים‬
‫המבקשים לאמץ‬
‫‪.8‬תעודת גרות‬
‫ותעודת המרה של‬
‫אימוץ קודם ( אם‬
‫היה אימוץ)‬
‫‪.:‬קורות חיים (בכללי‬
‫במה עוסקים ‪,‬מה‬
‫המניע לאימוץ)‬
‫חד הוריים‬
‫צילום‬
‫‪.3‬‬
‫תעודת זהות של‬
‫ההורה כולל הספח‬
‫צילום‬
‫‪.4‬‬
‫תעודת לידה (אישור‬
‫תרגום ע"י נוטריון)‬
‫צילום כל‬
‫‪.5‬‬
‫מסמכי האימוץ ( אישור‬
‫תרגום ע"י נוטריון)‬
‫עותק ת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫נישואין או כתובה של‬
‫ההורים של האב \האם‬
‫תעודת‬
‫‪.7‬‬
‫גירושין ( במקרה של‬
‫הורים גרושים)‬
‫‪ 4‬תמונות‬
‫‪.8‬‬
‫פספורט של ההורה‬
‫המאמץ‬
‫תעודת גרות‬
‫‪.9‬‬
‫ותעודת המרה של‬
‫אימוץ קודם ( אם היה‬
‫אימוץ)‬
‫‪ .:‬קורות חיים (בכללי‬
‫במה עוסקים ‪,‬מה‬
‫המניע לאימוץ)‬
‫תעודת‬
‫‪.3‬‬
‫גירושין ( במקרה של‬
‫הורה גרוש\ה)‬
‫‪.3‬צילום תעודת‬
‫זהות של ההורה‬
‫כולל הספח‬
‫‪.4‬תמונות פספורט של‬
‫ההורה‬
‫‪.4‬הפניה מהשרות‬
‫למען הילד‬
‫‪.5‬צילום תעודת זהות‬
‫של ההורה כולל הספח‬
‫‪.5‬שתי תמונות‬
‫פספורט של ההורה‬
‫המבקש לאמץ‬
‫במקרה של חד‬
‫הורי יהודי ‪:‬‬
‫‪.3‬תעודת גירושין‬
‫‪.6‬מסמכים המאשרים‬
‫החזקת הילד‬
‫‪.7‬עותק ת‪ .‬נישואין או‬
‫כתובה של ההורים של‬
‫האב \האם‬
‫‪.8‬מסמכים המאשרים‬
‫פונדקאות‬
‫‪ .9‬קורות חיים (בכללי‬
‫במה עוסקים ‪,‬מה‬
‫המניע לפונדקאות)‬
‫‪.6‬תעודת גירושין (‬
‫במקרה של הורים‬
‫גרושים)‬
‫‪.8‬תעודת גרות‬
‫ותעודת המרה של‬
‫אימוץ קודם ( אם‬
‫היה אימוץ)‬
‫‪ .4‬אישור יהדות‬
‫‪.5‬צילום ת‪.‬ז כולל‬
‫ספח‬
‫‪ .6‬תמונות‬
‫פספורט של‬
‫ההורה המבקש‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הסכמת‬
‫אם לגיור מבית‬
‫משפט‬
‫‪.8‬קורות חיים‬
‫לאחר הכנת המסמכים הדרושים יש לקבוע מועד לפגישה בבי"ד ‪ .‬ליצירת קשר<‬
‫גב' דבורה פריימן‪ ,‬מזכירת מחוז ירושלים‬
‫טל< ‪24-72;;324‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פקס<‪24-72;;336‬‬