Naloži - iMagine

Imagine d.o.o.
Nasipna ulica 55, 2000 Maribor
Tel. 02/320 60 60, fax: 02/320 60 70
http: www.imagine.si, e-mail: [email protected]
Opis produktov
iSelect
iSelect lite
iSelect storitev
Opis različic produkta iSelect je na dan 1.12.2012.
iSelect
materialno in skladiščno poslovanje, fakturiranje, veleprodaja,
maloprodaja, statistika
Programski paket za vodenje materialnega poslovanja. Vsebuje module za vodenje veleprodaje in maloprodaje (poljubno število
blagajn), spremljanje prejetih in izdanih naročil, ponudb, predračunov, računov, prejemov, izdaj, prenosnic, storno dokumentov, dobropisov,
plačil, avansnih računov, reklamacijskih zapisnikov, Intrastata, prodajo konsignacijskih artiklov, rezervacije zaloge, inventure, spremljanje
prometa zastopnikov, obračun prometa zastopnikov po obračunani in plačani realizaciji ter plačanem RVC, izpise knjige računov in dobropisov,
obračun davka, pregledi RVC... Omogoča vodenje zalog po dejanskih nabavnih cenah (FIFO metoda). Odlikuje ga preprosta uporaba in veliko
število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po
elektronski pošti, itd. Omogoča preglede realizacije po projektih. Možno je vodenje poslovanja več poslovalnic z različnimi ceniki v maloprodaji
in veleprodaji. Omogočene so maloprodajne akcije (npr. 3 artikli za ceno 2 ipd.), maloprodajne razprodaje ter napredni vmesnik za oblikovanje
maloprodajnih cen, obračun maloprodajnih nakupov partnerjev za namene izstavljanja kartičnih popustov/dobropisov, vnos planov realizacije
maloprodaje in primerjava z dejansko realizacijo. Veleprodajni modul omogoča oblikovanje ločenih cenikov po strankah za posamezne
artikle/storitve ali skupine le-teh, cenik pa lahko priredimo tudi skupinam partnerjev. Dodan je vmesnik za kalkulacijo cen za enostavno
nastavljanje cen artiklov. Zalogo lahko vodimo po skladiščih, lokacijah in mikrolokacijah, brez posebnosti ali s serijskimi številkami, po serijah
prejemov... Artiklom lahko priredimo tudi ekvivalente. Enostavno je oblikovanje delovnih in servisnih delovnih nalogov, kakor tudi proizvodnih
delovnih nalogov. Statistični izpisi so na voljo tudi v obliki krožnih in linearnih grafov. Večjezična podpora (CRO, BIH, SČG, ENG, GER).
Omogočeno je vodenje prejetih ter izdanih naročil, pregledi nedobavljenega blaga, avtomatizirana priprava izdanih naročil različnim
dobaviteljem na osnovi preteklega prometa, min/max/sig zalog... Preko modula za podporo pakiranju je možno delo s paketnimi listi, prejetimi
paketi, naročili za pakiranje... Program preverja nastavljene limite partnerjev ter odprte/zapadle postavke, katere je mogoče voditi tako znotraj
iSelecta ali v programu iFinance (glavna knjiga/saldakonti), nastaviti je mogoče različna opozorila za partnerje na različnih dokumentih. Možne
so vezave dokumenta v drugo vrsto dokumenta, kreiranje dokumentov iz predlog, skupinsko kreiranje faktur iz nefakturiranih izdaj... Za
enostavnejše elektronsko poslovanje je omogočen izvoz dokumentov tudi v format XML, podprt je tudi standard e-SLOG. Možna je natančna
nastavitev pravic dela posameznim skupinam uporabnikov ter kreiranje novih skupin.
Dodatni moduli k programskemu produktu iSelect:
Opomba: Modulov ni mogoče uporabljati brez produkta iSelect.
iSelect tekstil
modul za maloprodajo in veleprodajo tekstila
Modul omogoča opremljanje artiklov s podatki o barvah, velikostih in dolžinah (dodatki artikla), različnimi črtnimi kodami za dodatke artikla,
možen vnos velikostnih skupin, vodenje zaloge po barvah, velikostih in dolžinah in pregledi zaloge po teh parametrih, skupinski vnos artiklov na
dokumente (vmesnik za lažji vnos artiklov po dodatkih), pregledi/izpisi artiklov po dodatkih, vnos in tiskanje deklaracij artiklov s simboli za
tekstil. Ti dodatni podatki se tudi prenašajo v vmesniku iSelect za spletno trgovino.
iSelect vozila
modul za avtomobilske servise in prodajo rezervnih delov
Modul omogoča vodenje servisa vozil s prodajo rezervnih delov, za več znamk vozil hkrati. Vsebuje dodatne šifrante vozil, znamk in modelov
vozil, vrst, oblik, barv, dodatne opreme, notranjosti vozila, goriva. Možen je vnos zahtevkov (pri naročilu na servis) ter delovnih nalogov za
vozila. Omogočeni so različni tipi delovnih nalogov: garancijski, interni, zavarovalnica (možna tudi delna odobritev), splošni... delovni nalog
omogoča tudi vnose zaposlenih na storitve in št. porabljenih ur, možni so različni izpisi ter grafični pregledi porabljenih ur, normirane ure...
Podprti so prenosi v in iz drugih aplikacij (RcG Assist), maloprodaja rezervnih delov, povezava s programom iCarPark za prodajo novih in
rabljenih vozil, pregledi zgodovine servisov, prodaje po vozilih, strankah...
iSelect off-line + synchro
OFF-LINE verzija I-SELECT za maloprodajo, sinhronizacija
podatkov med centralo in OFF-LINE poslovalnicami
Modul za vodenje materialnega poslovanja. Vsebuje module za vodenje maloprodaje (poljubno število blagajn) za eno stroškovno mesto,
spremljanje prejetih in izdanih naročil, ponudb, predračunov, računov, prejemov, izdaj, prenosnic, storno dokumentov, dobropisov, plačil,
avansnih računov... Omogoča vodenje zalog po dejanskih nabavnih cenah (FIFO metoda). Odlikuje ga zelo preprosta uporaba in veliko število
pregledov oz. izpisov. Servis za sinhronizacijo podatkov med centralo in OFF-LINE poslovalnicami.
iShop PRO
za spletno trgovino
DVOSMERNI prenos podatkov med programskim paketom
iSelect in spletno trgovino
Modul k programskemu paketu iSelect – iShop PRO za spletno trgovino in dvosmerni prenos podatkov vsebuje:
- modul za izvoz podatkov na spletno stran: prenos artiklov, cen, klasifikacij, slik, zalog, prenos cen partnerjev, povezanih artiklov,..
- modul za uvoz podatkov s spletne strani: uvoz prejetih naročil.
Poleg dvosmernega prenosa podatkov programski sklop omogoča še naslednje:
- avtomatsko generiranje naročil,
- komunikacija z WEB servisom (sprotna poizvedba za trenutne cene, zaloge ipd.),
- kreiranje seznama artiklov v akciji.
iShop
za spletno trgovino
ENOSMERNI prenos podatkov – izvoz iz programa iSelect v
spletno trgovino
Modul k programskemu paketu iSelect – iShop za spletno trgovino in enosmerni prenos podatkov omogoča izvoz podatkov na spletno stran:
prenos artiklov, cen, klasifikacij, slik, zalog, (brez možnosti poizvedbe za cene partnerjev), povezanih artiklov ter kreiranje seznamov artiklov v
akciji.
Modul ne omogoča (to je zajeto v modulu za dvosmerni prenos podatkov):
- uvoza podatkov s spletne trgovine v program iSelect (ni uvoza prejetih naročil, plačil itd.),
- avtomatskega generiranja naročil,
- komunikacije z WEB servisom (sprotna poizvedba za trenutne cene, zaloge ipd.).
iSelect
za mobilno skladiščno
poslovanje
modul za skladiščno poslovanje preko dlančnikov
Vmesnik je namenjen pomoči pri vodenju skladišča in podpira kreiranje različnih dokumentov. Z aplikacijo je možno narediti prejem, izdajo,
prenosnico in inventuro. Prejem se kreira na osnovi izdanega naročila, iz katerega kreiramo začasni prejem. Izdajo lahko naredimo samostojno
ali na osnovi prejetega naročila.
Program podpira vodenje zaloge po skladiščih in lokacijah. Lokacije so prikazane na dlančniku, kar uporabniku omogoča hitro delo in pomoč pri
iskanju artiklov. Prav tako je mogoče v programu preveriti cene artiklov, ki so določene po cenikih posameznih partnerjev.
iSelect LITE
materialno in skladiščno poslovanje, fakturiranje, veleprodaja,
maloprodaja, statistika v manjših podjetjih
Programski paket za vodenje materialnega poslovanja v manjših podjetjih. Vsebuje module za vodenje veleprodaje in maloprodaje
(poljubno število blagajn), spremljanje prejetih in izdanih naročil, ponudb, predračunov, računov, prejemov, izdaj, prenosnic, storno
dokumentov, dobropisov, plačil, avansnih računov, Intrastata, rezervacije zaloge, inventure, izpise knjige računov in dobropisov, obračun
davka, pregledi RVC... Omogoča vodenje zalog po dejanskih nabavnih cenah (FIFO metoda). Odlikuje ga preprosta uporaba in veliko število
pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po
elektronski pošti, itd. Omogočene so maloprodajne razprodaje. Zalogo lahko vodimo po skladiščih, brez posebnosti. Artiklom lahko priredimo
tudi ekvivalente. Statistični izpisi so na voljo tudi v obliki krožnih in linearnih grafov. Večjezična podpora (CRO, BIH, SČG, ENG, GER).
Omogočeno je vodenje prejetih ter izdanih naročil, pregledi nedobavljenega blaga... Možne so vezave dokumenta v drugo vrsto dokumenta,
kreiranje dokumentov iz predlog, skupinsko kreiranje faktur iz nefakturiranih izdaj... Za enostavnejše elektronsko poslovanje je omogočen izvoz
dokumentov tudi v format XML, podprt je tudi standard e-SLOG.
Dodatni moduli k programskemu produktu iSelect LITE:
Opomba: Modulov ni mogoče uporabljati brez produkta iSelect LITE.
iShop LITE PRO
za spletno trgovino
DVOSMERNI prenos podatkov med programskim paketom
iSelect in spletno trgovino
Modul k programskemu paketu iSelect LITE - iShop LITE PRO za spletno trgovino in dvosmerni prenos podatkov vsebuje:
modul za izvoz podatkov na spletno stran: prenos artiklov, cen, klasifikacij, slik, zalog,
modul za uvoz podatkov s spletne strani: uvoz prejetih naročil, plačil.
Poleg dvosmernega prenosa podatkov programski sklop omogoča še naslednje:
avtomatsko generiranje naročil,
komunikacija z WEB servisom (sprotna poizvedba za trenutne cene, zaloge ipd.),
kreiranje seznama artiklov v akciji.
Ne podpira cenikov partnerjev, tujih nazivov artiklov, samodejnega generiranja in pošiljanja PDF računa na elektronski naslov stranke.
iShop LITE
za spletno trgovino
ENOSMERNI prenos podatkov – izvoz iz programa iSelect v
spletno trgovino
Modul k programskemu paketu iSelect LITE - iShop LITE za spletno trgovino omogoča izvoz podatkov na spletno stran: prenos artiklov,
cen, klasifikacij, slik, zalog (brez možnosti izvoza cenikov partnerjev) ter kreiranje seznamov artiklov v akciji.
Modul ne omogoča (to je zajeto v modulu za dvostranski prenos podatkov):
uvoza podatkov s spletne trgovine v program iSelect (ni uvoza prejetih naročil, plačil itd.),
avtomatskega generiranja naročil,
komunikacije z WEB servisom (sprotna poizvedba za trenutne cene, zaloge ipd.),
tujih nazivov artiklov.
iSelect storitev
vodenje računov, predračunov, ponudb…
Programski paket za vodenje storitvenega poslovanja. Vsebuje module za vodenje veleprodaje in maloprodaje (poljubno število
blagajn), ponudb, predračunov, računov, prejemov, storno dokumentov, dobropisov, plačil, avansnih računov, izpise knjige računov in
dobropisov, obračun davka... Odlikuje ga preprosta uporaba in veliko število pregledov oz. izpisov, ki jih lahko enostavno izvozimo v
najrazličnejše formate datotek (PDF, RTF, XLS ter mnoge druge), pošljemo po elektronski pošti, itd. Statistični izpisi so na voljo tudi v obliki
krožnih in linearnih grafov. Večjezična podpora (CRO, BIH, SČG, ENG, GER). Možne so vezave dokumenta v drugo vrsto dokumenta, kreiranje
dokumentov iz predlog... Za enostavnejše elektronsko poslovanje je omogočen izvoz dokumentov tudi v format XML, podprt je tudi standard eSLOG.
Programski paket iSelect storitev vsebuje vse funkcionalnosti programskega paketa iSelect LITE, razen tistih, ki se nanašajo na materialno
poslovanje (vodenje zalog materiala).
Funkcionalnosti po različicah iSelecta
Različica iSelecta
ŠIFRANTI
Poslovni partnerji
Zastopniki
Skupine partnerjev
Zaposleni
Dodatni ceniki (po partnerjih)
Klasifikacije (1)
Klasifikacije (2)
Artikli
Projekti
Skladišča
Klavzule dokumentov
Valute
Tečaji valut
Faktorji pretvorbe valut
Poročanje EU
KNJIŽENJE - Veleprodaja
Ponudbe
Predračuni
Računi za predplačilo
Nalogi za račun
Računi
Dobropisi
Plačila računov
Blagajniški prejemki
Blagajniški izdatki
Prejeta naročila
Prejeta naročila interna
Pregled prejetih naročil
Izdana naročila
Izdana naročila interna
Priprava izdanih naročil
Pakiranje
Prejeti paketi
Popisna lista – paketi
Prejemi
Prejemi začasni
Prejemi interni
Prejemi storno
Prejemi interni storno
Prejemi vračilo
Vračilo konsignacije
Nalogi za izdajo
Izdaje
PRO
LITE
STORITEV
Izdaje interne
Izdaje storno
Izdaje interne storno
Izdaja + račun
Izdaja storno + račun storno
Prenosnice
Prevrednotenje zalog
Maloprodaja
Servis
Delovni nalog za proizvodnjo
Povpraševanje
Reklamacijski zapisnik
Intrastat poročanje
Rezervacije
Iskanje po serijski številki (enostavno vodenje)
Iskanje po dodatkih artikla
Hiter pregled dokumentov
Pregled po pozicijah dokumentov
Inventura
MALOPRODAJA
Maloprodajna blagajna
Dnevna rekapitulacija
Dnevna rekapitulacija – podrobno
Dnevna rekapitulacija POS
Dnevna rekapitulacija POS – podrobno
Plačila računov
Rekapitulacije
Knjiga računov
Stanje zaloge
Kosovni pregled prodaje
Zaključek blagajne
PREGLEDI IN IZPISI
Opomba: Naštete so samo večje skupine izpisov. Polna verzija produkta iSelect ima v vsaki skupini na voljo vse programske izpise, ostali
dve verziji pa manj izpisov (če je kljukica) ali jih sploh nimata (brez kljukice). Npr. »Pregledov realizacije po računih« ima polna verzija
ISELECT okoli 40 različnih izpisov realizacij, verzija LITE okoli 30 različnih, verzija STORITEV pa okoli 20 različnih izpisov realizacij.
Skupno število različnih izpisov
Šifranti
Pregled realizacije po računih
Pregledi stanja, kartic in prometa artiklov
Inventura
Pregledi izpisov razprodaje, akcije
Pregledi minimalnih, signalnih, maksimalnih zalog
Pregledi prejetih in izdanih naročil
Pregledi saldakontov kupcev
Lista rezervacij po partnerjih
Pregledi za računovodstvo
Pregledi ustvarjene razlike v ceni
okoli 450
več kot 200
več kot 100
Pregledi maloprodaje
Blagajna
Servis
Servis vozil
Testiranje naprav
Lista odposlanih paketov
Lista obračunov zastopnikov
Lista dokumentov
Izpis etiket
Analize, grafi
Okoljske dajatve, odpadna oprema, embalaže...
Zgodovina šifrantov/dokumentov/izpisov
Lista vezav dokumentov (prenosi med programi)
Intrastat
UVOZI, IZVOZI, POVEZAVE Z DRUGIMI PRODUKTI
Povezava s produktom Imagine iFinance (uvoz v iFinance)
Povezava s produktom Imagine iPartments
(izvoz faktur iz iPartmentsa v iSelect, samodejna izgradnja faktur za dobavitelje po podatkih iz iPartmentsa)
Uvoz plačil iz iFinance
Izvoz v produkt Perftech
Izvoz v produkt Finesa
Izvoz v produkt Vasco
Izvoz v produkt Scala
Izvoz realizacije v XML
Izvoz dokumentov v XML
Izvoz postavk dokumentov
Izvoz v produkt Perftech
RAZNO
Nastavitev pravic uporabnikom programa po skupinah
DODATNI MODULI – opcijsko (za doplačilo) :
iSelect TEKSTIL
(modul za maloprodajo in veleprodajo)
iSelect VOZILA
(modul za servise in prodajo rezervnih delov)
iSelect OFF-LINE + SINHRO
(OFF-LINE različica iSelect-a za maloprodajo, sinhronizacija podatkov med centralo in OFF-LINE poslovalnicami)
iSelect za spletno trgovino
DVOSMERNI prenosi podatkov med programskim paketom iSelect in spletno trgovino
iSelect za spletno trgovino
ENOSMERNI prenosi podatkov med programskim paketom iSelect in spletno trgovino
iSelect za mobilno skladiščno poslovanje
(modul za mobilno skladiščno poslovanje preko dlančnikov)