Stavka se pripravlja, vlada je dosegla svoje?

Sindikat vojakov Slovenije
Ob parku 4
Za koga,
European Organisation
2310 Slovenska Bistrica
of Military Associations
za Slovenijo
Datum: 17. 12. 2012
OPOZORILO IN POZIV
Sindikata vojakov Slovenije SINDIKATOM
Stavka se pripravlja, vlada je dosegla svoje?
S provokacijami o obsegu mase plač za javni sektor je vlada želela doseči pristanek sindikatov za
pogajanja o nečem, za kar se je s podpisom zavezala, da se ne bo zgodilo. S podpisom dogovora ob
sprejemanju ZUJF-a se je vlada zavezala, da enostransko ne bo posegala v plače javnih uslužbencev.
To sedaj poskuša doseči drugače, v dogovoru s sindikati.
Sindikat vojakov Slovenije ostro protestira zaradi provokacij vlade o nižanju plač pripadnikom
Slovenske vojske z nižanjem skupne mase plač za javni sektor. Vlada je pri delovanju dolžna
spoštovati kar je predpisano z ustavo in zakonodajo ter spoštovati dogovorjeno v kolektivnih
pogodbah. Tako naj tudi deluje, da sindikatom ne bo potrebno na delovno sodišče kot za letošnji
regres, ki ga še vedno nismo prejeli.
Dejstvo je, da do kršitev zakona o sistemu plač in kolektivnih pogodb s sprejetjem proračuna ni prišlo
kot to danes trdijo sindikati. Proračun se še nikoli ni izvajal kot je bil sprejet, ampak je vedno prihajalo
do prerazporejanj med posameznimi proračunskimi porabniki. V proračunu opredeljena sredstva za
plače javnih uslužbencev, niso stvar pogajanj s sindikati, temveč sodijo med pristojnosti vlade.
Načrtovanje sredstev za plače v javnem sektorju je predmet upravljanja države. Načrtovanje oziroma
rezervacije sredstev za plače javnih uslužbencev niso in ne morejo biti pravice, ki izhajajo iz
delovnega razmerja, da bi se o njih sindikati lahko pogajali. Do kršitev predpisov pa bo verjetno
moralo priti, če bo vlada želela uveljavljati oz. izvajati proračun v obsegu kot je bil sprejet v
državnem zboru. Šele takrat bodo potrebni sindikati, da bodo varovali pravice iz delovnega razmerja,
tako za njihove člane, posredno pa za vse javne uslužbence. Kot sedaj kaže do te točke sploh ne bo
prišlo, saj so sindikati kot glavno stavkovno zahtevo postavili pogajanja o proračunu. Napovedali
so celo umik referendumske zahteve, če pride do pogajanj. Osnovni namen vladnih provokacij v zvezi
z maso plač v javnem sektorju je, da spravi sindikate za pogajalsko mizo in s prevaro izsili dodatno
znižanje plač, po principu kasnejši dogovor razveljavi prejšnjega. Sindikati so nasedli provokacijam
vlade, in sedaj celo sami zahtevajo (glavna zahteva napovedane stavke), da bi se znova pogajali o že
dogovorjeni vsebini.
Vlada je torej dosegla svoj namen. Če se bo pogajala o tem za kar se je zavezala, da se ne bo
zgodilo, bodo zadovoljni sindikati umaknili referendumsko zahtevo in stavka bo preklicana. Vsi
bodo zadovoljni, dokler javni uslužbenci ne bodo spoznali, da so bili ponovno izigrani, saj je bilo ob
sprejetju ZUJF zagotovljeno, da bo varčevanje po ZUJF-u edino. V skladu z dogovorom, naj bi
varčevanje pri javnih uslužbencih potekalo naslednji dve leti izključno z ZUJF. Na osnovi
provokacij vlade in odziva sindikatov se bo javnim uslužbencem plača zopet znižala, kljub
zategovanju pasu na osnovi ZUJF-a. Verjetno je, da javni uslužbenci sploh ne bodo ugotovili, da so
bili izigrani s strani vlade in sindikatov. Slednji pa se bodo znova ponašali s svojimi dosežki, pogajanj
o enkrat že dogovorjeni vsebini.
www.sindikatvojakov.si
Referendumska zahteva zaradi sprejetega proračuna je normalna reakcija sindikatov, na katero je
vlada upala, da lahko za stanje v državi javno okrivi sindikate. Na tak način lahko sindikate prisili
v pogajanja, si mimo dogovora iz ZUJF zagotovi pristanek na nižanje plač javnim uslužbencem in
doseže umik referendumske zahteve. Obenem pa oslabi sindikate. Komentarji na raznih spletnih
forumih vse navedeno potrjujejo, saj je uspešen sindikalist Branimir Štrukelj v očeh javnosti glavni
pogrebnik Slovenije. Vsi javni uslužbenci so mu lahko hvaležni za uspehe katerih so deležni, pa
četudi niso člani sindikata. Sindikat vojakov Slovenije ga v vseh prizadevanjih za pravice delavcev
polno podpira, tako kot podpira tudi vse ostale sindikate.
V nedeljo (16.12.) popoldan objavljena novica, "Kakšne bodo stavkovne zahteve sindikatov javnega
sektorja?", je bila po našem mnenju namensko plasirana v javnost. Samo Planet SiOL, ki je v večinski
lasti države (zanimivo), je v tem času in na tak način objavil to novico. V Sindikatu vojakov Slovenije
smo prepričani, da bodo v naslednjih dneh o istih vsebinah poročali tudi drugi mediji in vlada bo
dosegla svoje.
V Sindikatu vojakov Slovenije smo priča nenehnemu krčenju pravic pripadnikov Slovenske vojske.
To se dogaja tudi zaradi delovanja sindikatov javnega sektorja, ki nevede stopajo po korakih, ki jim jih
tlakuje vlada. Če bo do pogajanj o masi plač v javnem sektorju prišlo, se nam bodo plače v Slovenski
vojski zopet znižale. In to brez pristanka kateregakoli sindikata, ki deluje znotraj Slovenske vojske.
Tak način dela je v Sloveniji že ustaljena praksa in za nas ni sprejemljiv.
Sindikate javnega sektorja želimo opozoriti in pozvati, da naj ne pristajajo na nikakršno nižanje
plač v javnem sektorju, kljub napovedanemu nižanju mase plač za javne uslužbence. Ker pripadniki
Slovenske vojske ne smemo stavkati pozivamo sindikate javnega sektorja, da naj pripravijo vse
potrebno za splošno stavko javnega sektorja. Do stavke pa naj pride tisti trenutek, ko bo prišlo do
prvih odpuščanj ali nižanj plač mimo dogovorjenega ali v neskladju s predpisi. Nič prej. O nižanju
mase plač v javnem sektorju pa se ne pogajajte.
S spoštovanjem,
Gvido Novak
p r e ds e d ni k
Poslano:



sindikatom;
medijem;
objava na spletu.
'LJLWDOO\VLJQHGE\3UHGVHGQLN696
5HDVRQ,DPWKHDXWKRURIWKLVGRFXPHQW
/RFDWLRQ6LQGLNDWYRMDNRY6ORYHQLMH
'DWH