uvodnik ?  | teen dita  | vesti  | razvedrilo

v se bina
Letnik XV / številka 4 / 2010
 | UVODNIK
 | T E E N
WHO se šali na račun
diabetesa
Starši, izkoristite pravico!
 | E N I
 | MEDICINA
IN
DIABETES
FDA še ni sprejela
odločitve
Srčni infarkt in
možganska kap
pri diabetesu
Mini kapi
 | P R I
DIABETOLOGU
 | K A J
LAHKO JEM?
DITA
IN DRUGI
Tatjana Weingerl in Naja
Larry King
 | Ž I V A H N O
IN VESELO
Muzejski vlak
 | Z D R A V A
KUHINJA
• Čebulna torta
• Breskvov daiquiri
• Melonin daiquiri
• Juha avgolemono
• Lososova lazanja
Kulinarični utrinek
iz Kerale
 | V E S T I
Carinska prijava
 | R A Z V E D R I L O
DITA
Revija Dita izhaja od oktobra 1995.
Izdajatelj in založnik Zavod za izobraževanje o diabetesu, Bezenškova 18, Ljubljana • Glavna
in odgovorna urednica Darja Lovšin • Strokovni sodelavci Mojca Blatnik, univ. dipl. ing.,
Damjan Justinek, dr. med., prof. dr. Marjan Jerše, Nina Mazi, dr. med., Nataša Fabčič, univ. dipl. ing.
• Tajništvo uredništva Bezenškova 18, 1000 Ljubljana • E-pošta revija.ditasiol.net • Telefon/
fax 01 542 50 04 • Telefon za naročnine 01 542 50 04 • Žiro račun 02012-0019466798 • Grafična
priprava Boex DTP • Tisk REPOVŽ • Revija izhaja na dva meseca. Enoletna naročnina (6 številk)
je 16 EUR • Po mnenju Ministrstva za kulturo sodi Dita med proizvode, za katere se plačuje 8,5
odstotni DDV • ISSN 1318-1922 • Upoštevamo samo pismene odpovedi naročnine • Poštnina
plačana pri pošti 1110 Ljubljana • www diabetes.si • Revija ni v prosti prodaji
DITA avgust 2010
Fotografija na naslovnici:
DARJA LOVŠIN
3
RAZVEDRILO
DARILO
Samo do 1. oktobra
prejme vsak novi
naročnik knjigo
dr. D. Justineka
101 odgovor na
vprašanje o diabetesu
Medicina in diabetes
za nove
naro~nike!
KCIJA!
A
A
N
T
E
L
PO
NAROČANJE:
po telefonu 01 542 50 04
e-mail: revija.dita∞siol.net
Enoletna naročnina
na revijo je 16 EUR.
DITA
www.diabetes.si
Revija DITA odslej samo za naročnike!
Uvodnik
WHO se šali na
račun diabetesa
DARJA LOVŠIN
urednica
Že nekaj časa je znano, da se največja mednarodna zdravstvena organizacija raje kot z izboljševanjem zdravja ljudi
ukvarja z instant planetarnimi epidemijami. Če realnost ne ustreza priznani definiciji epidemije, toliko slabše za – definicijo. Kdo pa pravi, da se ta ne more
spremeniti? Čira, čara in že imamo novo
definicijo svetovne epidemije in hokus
pokus, že ima podjetje, ki ponuja cepivo zanjo nekaj milijard evrov dobička. V
skladiščih nekaterih bolj »skrbnih« držav
je po zadnji »epidemiji« ostalo več milijonov neporabljenih cepiv, s svetlo izjemo Poljske, katere ministrica za zdravje
(sicer pediatrinja) se ni ustrašila vsesplošnega grmenja o – kateriže? – gripi. Ko bi
eno »samo« milijardo tega astronomskega zaslužka, ki si ga bodo nabasali v
žepe (ne)odgovorni fantje v farmacevtskih družbah na nek način kanalizirali v preventivo in zdravljenja diabetesa,
kako lažje bi bilo dihati ob številkah, ki to
kronično nenalezljivo bolezen z ogromnim številom 246 milijoni obolelih rinejo
na sam vrh ledene gore najpogostejših
kroničnih nenalezljivih bolezni.
Kdo pa pravi, da se čudeži ne dogajajo? Recimo, da se en takle šef, ki bi ga ob
neupravičenem zaslužku zaskelela vest,
odločil, da odrine milijardico za epidemijo, ki je uradno razglašena že od leta
2006 z deklaracijo OZN, to je epidemija
diabetesa. Dobrodelnež, ki ima to šele
postati, se namesti za računalnikom in
odtipka geslo »who«. Ker on bi dal denar Svetovni zdravstveni organizaciji,
oziroma World Health Organisation ali
na kratko WHO, saj je ta svetovna organizacija, tista, ki je tudi njemu malo pomagala do bogastva in ji bo zdaj to po-
DITA avgust 2010
vrnil. Ampak prej bo na spletu preveril,
kako v tem svetovnem vozlišču globalnih prizadevanj za zatiranje bolezni delujejo na področju diabetesa, kakšne
imajo načrte, kakšne so številke, kar bi
vse skupaj pripomoglo k njegovi odločitvi, da ravna pravilno. Ampak, saj ne
more biti res, gleda in se čudi, na internetni strani WHO imajo objavljeno neko
staro stvar, delovni načrt za diabetes, ki
je že potekel (Workplan of the Diabetes
Programme for 2004 – 2006).
V Ženevi, kjer je lociran štab WHO za
kronične bolezni in promocijo zdravja
je v okviru tega oddelka, ki zajema srčno žilne bolezni, kronične bolezni dihal
in raka tudi enota za diabetes. Koliko ljudi šteje ta enota? Novi predsednik mednarodnega združenja za diabetes je povedal, o čemer smo v Diti že pisali, da je
v resnici za diabetes na WHO zadolžen
samo en človek!? Kakorkoli že, več kot
očitno je, da diabetes kljub svoji epidemičnosti vključno s smrtnostjo, ni v žarišču mednarodne pozornosti, o popolni neaktualnosti tega tihega ubijalca v
primerjavi s senzacionalnimi »epidemijami« živalskih grip, ki so celo manj nevarne od običajne gripe, priča dejstvo,
da niti na deklarativni ravni, za kakršno
lahko štejemo spletne strani, saj se bistvene poteze vlečejo v ozadju, stran od
oči javnosti, najvišje zdravstvene oblasti
ne premorejo drugega kot stare načrte.
Družbo jim delajo neadekvatni podatki
o številu obolelih, saj navajajo zastarele
podatke za leto 2000 (170 milijonov), če
pa malo bolj pobrskaš, najdeš tudi številko 220 milijonov, ki so jo objavili lani
novembra, ko smo drugi že vedeli, da je
v resnici številka dosti višja.
Če se na WHO lotevajo diabetesa s starim delovnim načrtom – ko bi ga vsaj
umaknili s spletne strani in ostali pri opisovanju bolezni in njenih zapletov, kar
lahko preberemo v vsakem priročniku –
je jasno, da od takšne organizacije nimamo pri omejevanju bolezni in izboljšanju
zdravljenja kaj pričakovati. Saj drži, da se
diabetesu bolj posvečajo druge organizacije, kot denimo Mednarodno združenje za diabetes, ampak počemu pa ima
potem WHO enoto za diabetes? Za navidezno delovanje, oz mazanje birokratskega kolesja je škoda vsakega denarja.
5
Medicina in diabetes
Avandia med »zdravjem prebivalstva« in »dokazljivim tveganjem«
FDA še ni sprejela odločitve
Tekst: DARJA LOVŠIN
Sredi julija je Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA)
obravnavala možnost, da bi zdravilo rosiglitazone (Avandia)
za diabetes tipa 2 umaknili z ameriškega trga. Nekaj študij
je namreč povezalo to zdravilo z višjim tveganjem za srčni
infarkt in druga srčno žilna obolenja.
Farmacevtska podjetja so zdaj zaskrbljena, da bi odločitev FDA o umaknitvi
zdravila utegnila zavreti odobritev novih zdravil za diabetes. Eno od ključnih
vprašanj pa je, kdo bo sprejel dokončno odločitev o rosiglitazonu, kajti o tem,
kako tolmačiti rezultate študij, v FDA niso
povsem enotni. Kot je povedala dr. Janet Woodcock, vodja oddelka za zdravila, so odločitve o umiku težke, če ne obstaja »dokončni dokaz« o tveganju tudi
pri zdravilih, za katera obstajajo indikacije o resnih problemih. Nasprotniki temu
mnenju oporekajo, češ da je bistveno
zdravje prebivalstva in ne dokončen dokaz tveganja, zato mora FDA sprejeti tako
odločitev, ki bo v korist zdravja ljudi.
Na zasedanju FDA so obravnavali študijo o varnosti zdravila, ki jo je pod ime-
nom Record opravil proizvajalec rosiglitazona podjetje GalxoSmithKline. Očitali
so ji, da je bila slabo vodena in ob tem
načeli vprašanje raziskovalne integritete. Pri Glaxu so očitke zavrnili, češ da niso
vplivali na študijo in se zavzeli za to, da
bi rosiglitazone ostal na voljo kot ena od
možnosti zdravljenja diabetesa tipa 2.
O tem, da je rosiglitazon prišel na
dnevni red Ameriške uprave za hrano
in zdravila je svoje bralce seznanil časopis Wall Street Journal, njihov članek
pa je svoji internetni strani povzelo tudi
Ameriško združenje za diabetes. Odzvala pa so se tudi strokovna združenja
in 12. julija objavila priporočila za bolnike. Endokrinološko združenje, Ameriško združenje za diabetes in Ameriško
združenje kliničnih endokrinologov so
sprejeli skupno izjavo, s katero opozarjajo bolnike, naj ne spreminjajo zdravljenja brez predhodnega posveta s
svojim zdravnikom. Glede na to, da poročila o varnosti rosiglitazona za srčno žilni sistem niso bila povsem določna in so nekatere analize navajale višje
tveganje, druge pa niso pokazale pomembne povezave, so omenjena strokovna združenja in združenje bolnikov
opozorila paciente, da bi bil najslabši izid trenutnega dogajanja opustitev
zdravljenja in tveganje zapletov diabetesa. Bolniki naj se zavedajo, da ne glede na mnenja in odločitve o rosiglizaonu obstajajo za zdravljenje diabetesa
tipa 2 številna druga zdravila. O drugih
možnostih naj se bolniki vsekakor posvetujejo s svojimi zdravniki.
Kako verjetno je tveganje za srčno obolenje?
Srčni infarkt in možganska kap
pri diabetesu
Tekst: NK
Raziskave kažejo, da veliko ljudi z diabetesom tveganja za srčno obolenje ne
jemlje resno in se ne zaveda nevarnosti.
Bolezni srca in ožilja pokončajo približno
dve tretjini obolelih z diabetesom, prav
tako pa imajo diabetiki štirikrat večjo
možnost za srčni napad ali kap.
6
Raziskovalci so udeležence raziskave spraševali so o možnih zapletih, tveganjih in preventivi. Samo 32 odstotkov udeležencev je omenilo eno izmed
bolezni srca in ožilja, ko so jih vprašali po najbolj verjetnih in resnih zapletih
pri diabetesu. Na splošno ljudje vedo
bolj malo o zapletih. Samo 65 odstotkov udeležencev je slepoto navedlo kot
resno nevarnost in manj kot 40 odstotkov jih je navedlo katerikoli drug zaplet,
vključno z amputacijo in boleznijo ledvic. 8 odstotkov diabetikov, ki so sodelovali v raziskavi pa ni znalo našteti niti
avgust 2010
DITA
Medicina in diabetes
enega resnejšega zdravstvenega problema, ki ga povzroča diabetes.
71 odstotkov vprašanih je imelo vsaj
enkrat težave s srcem in ožiljem. Med
ogrožene spada 54 odstotkov diabetikov
ki imajo visok krvni tlak in 39 odstotkov
tistih s previsokim holesterolom. Kljub
visoki stopnji problemov s srcem in ožiljem med diabetiki polovica obolelih, ki še
niso imeli teh težav, trdi, da pri njih obstaja malo ali nič tveganja za srčni napad ali
kap. Prav tako se ljudje z diabetesom niso
zavedali s čim lahko zmanjšajo tveganje
za srčna obolenja. Samo okoli 60 odstotkov jih je navedlo zdravo prehrano in redno telesno aktivnost. Manj kot 20 odstotkov udeležencev je navedlo prenehanje
kajenja, dnevno jemanje aspirina in preverjanje krvnega tlaka in holesterola. Kar
16 odstotkov obolelih ni poznalo niti ene-
ga načina za zmanjšanje tveganja za bolezni srca in ožilja.
60 odstotkov sodelujočih v raziskavi je poznalo test glikiranega
hemoglobina in okoli tri četrtine
vprašanih naj bi ga opravilo v zadnjih letih. Glikirani hemoglobin je
potrebno meriti vsaj dvakrat letno in
ga imeti pod 7 odstotkov. Krvni tlak naj
zdravnik izmeri pri vsakem obisku in le-ta
naj bo pod 130/80. Holesterol pa naj se
meri vsaj enkrat letno.
Ukrepi, s katerimi lahko zmanjšate tveganje za srčni napad ali kap:
• Bolj aktivno živite.
• Zaužijte manj soli in maščobe.
• Jejte veliko vlaknin
(polnozrnati kruh, sadje, zelenjava,
stročnice).
•
•
•
•
Ohranjajte zdravo telesno težo.
Prenehajte kaditi.
Jemljite predpisana zdravila.
Posvetujte se z zdravnikom
o rednem jemanju aspirina.
Predhodnica možganske kapi
Mini kapi napovedujejo
velike težave
NK
V filmih, ko zaslišimo otožno glasbo, vemo, da se bo nekaj slabega
zgodilo. Ampak v resničnem življenju se velikokrat stvari zgodijo brez
opozorila. Mini kapi – zelo majhne kapi, ki jim pravimo tudi prehodni
ishemični napadi – so izjema.
Nihče si seveda ne želi kapi, niti majhne
ne. Ampak imeti mini kap ni tako slabo,
ker mini kapi sporočajo, da ste v nevarnosti za popolno kap in tako lahko nemudomaj spremenite način svojega življenja ter
se izognete uničujočim posledicam kapi.
Kaj je mini kap? Pri navadni kapi je prekinjen pretok krvi do možganov in ker
možgani nujno potrebujejo kisik, začnejo celice odmirati, če ga ne dobijo. Kapi
posledično povzročijo začasno izgubo
vida ali probleme z govorom, paralizo
in celo smrt. Večina kapi je posledica zamašenih ali pa počenih in krvavečih žil.
Pri mini kapi je pretok krvi ravno tako
DITA avgust 2010
prekinjen, vendar le za kratek čas, tako
da možgani ostanejo nepoškodovani. In
čeprav te kapi ne povzročijo trajne škode, jih je nujno jemati resno. Vsaj tretjina
ljudi, ki je doživela mini kap, je kasneje
utrpela tudi veliko kap.
Kaj storiti? Če imate katerega od zgoraj navedenih simptomov, pokličite 112
ali naj vas nekdo od bližnjih pelje v
bolnišnico. Če gre za kap, potrebujete takojšno zdravniško pomoč in tako
zmanjšate možnosti za nastanek trajnih možganskih poškodb. V primeru, da
Simptomi mini kapi:
ne gre za kap, pa bodo zdravniki opra– nenadna odrevenelost ali oslabljenost vili dodatne preiskave in tako dobili naroke, noge ali obraza
tančno diagnozo. Kolikor ste imeli mini
– nenadna zamegljenost ali izguba vida kap, bodo zdravniki začeli s preventivno
– nenadna močna bolečina v glavi
terapijo. To lahko vključuje izgubo tele– izguba razločnega govorjenja in razu- sne mase, prenehanje kajenja in pitja almevanja
kohola. Lahko pa vam predpišejo zdravi– izguba ravnotežja, otežena hoja
la, ki preprečujejo krvne strdke.
7
Medicina in diabetes
Motnje srčnega ritma
Ogroženi debeli ljudje
Tekst: JOŽICA KEK
Kateri so dejavniki tveganja za motnje srčnega ritma, kakšni
so morebitni zapleti, možnosti preprečevanja ter zdravljenja
atrijske fibrilacije, to so vprašanja, ki zadevajo diabetike, glede
na to, da jih ima vsaj 75 odstotkov preveliko telesno težo.
Srčne aritmije oz. motnje srčnega ritma so resen zdravstveni problem. Pri
atrijski fibrilaciji, najpogostejši motnji
srčnega ritma zaradi nenormalne električne aktivnosti srčnih preddvorov srce
bije hitro in neenakomerno. Atrijska fibrilacija poveča tveganje za možgansko
kap, srčno popuščanje in smrt. Atrijska fibrilacija prizadene okoli 7 milijonov ljudi
v evropski uniji in ZDA. Zgodnje odkritje bolezni, navadno z elektrokardiografsko preiskavo (EKG) in učinkovito zdravljenje daje pravi ritem srcu in podaljšuje
življenjsko dobo.
Kakšni so zapleti atrijske fibrilacije?
Najnevarnejši zaplet atrijske fibrilacije je možganska kap. Atrijska fibrilacija je
vzrok za 15 do 20 odstotkov vseh možganskih kapi. Pri atrijski fibrilaciji srce ne
bije dovolj učinkovito, da bi po telesu po-
ganjalo dovolj krvi. Ker se preddvora med
krčenjem ne izpraznita povsem, kri v njiju
zastaja in v takih razmerah lahko nastane
krvni strdek (trombus). Kadar se del strdka odtrga in zaide v krvni obtok, lahko
zapre arterije kjerkoli v telesu. Če strdek
zamaši arterijo, ki prehranjuje možgane, povzroči možgansko kap. Možganske kapi, ki so posledica atrijske fibrilacije,
so praviloma bolj hude kot so ishemične
možganske kapi zaradi drugih vzrokov.
Dokazano je, da so kar petkrat bolj pogoste pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo, kot pri
osebah brez te bolezni. Atrijska fibrilacija je kompleksna bolezen, ki lahko podvoji umrljivost bolnikov in zelo poslabša
kakovost življenja bolnikov, saj simptomi
bolezni kot so prehiter srčni utrip, bolečina v prsih, kratka sapa, utrujenost in vrtoglavica poslabšajo opravljanje njihovih
vsakodnevnih aktivnosti.
Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja, ki vodijo v razvoj
atrijske fibrilacije so visok krvni tlak, bolezni srčnih zaklopk, predvsem bolezni
mitralne zaklopke in koronarna bolezen.
Poleg tega razvoj atrijske fibrilacije bolj
ogroža starejše ljudi, bolnike s čezmernim delovanjem ščitnice, debele ljudi in
tisti, ki pretirano uživajo alkohol.
Najpogostejši simptomi atrijske fibrilacije so:
• hitro, neenakomerno utripanje srca;
• razbijanje srca oz. nelagodje v prsih,
• kratka sapa,
• vrtoglavica
• zmerna do huda bolečina (tiščanje) v
prsih.
Pomembno je, da poskrbimo za pravočasno odkritje bolezni in učinkovito zdravljenje, da bo naše srce imelo pravi ritem.
Smeh in spanje
Poživite vaš imunski sistem
Tekst: NK
Nekateri ljudje se brez problemov povsem naravno otepajo vseh bakterij,
medtem ko drugi postanejo žrtve vsake bakterije, ki »pride« mimo.
Vendar ne glede na to, kakšen imunski sistem imate,
obstajajo načini, s katerimi si ga lahko poživite.
Zagotovite si dovolj spanca.
noč slabšega spanca lahko povzroči veObstaja razlog, zakaj potrebujete več liko imunskih reakcij.
spanca, ko ste bolni. Spanje igra poTelovadite, ampak ne pretiravajte.
membo vlogo, saj krepi in spreminja
Telovadba ima močne in včasih nasprot
delovanje imunskega sistema. Tudi ena ne učinke na imunski sistem. Intenzivna
8
avgust 2010
DITA
Medicina in diabetes
vadba naredi ljudi bolj dovzetne za bolezni, medtem ko zmerna vadba imunski
sistem stimulira. Torej, poleg vsega dobrega, kar telovadba naredi za nas, preprečuje tudi, da bi prepogosto zbolevali.
Veliko se prehranjujte s polnozrnato
hrano, sadjem in zelenjavo.
Veliko sadja in zelenjave pomaga, da se
telo upre bolezni. Zato jejte čimbolj raznovrstno in barvno pestro hrano rastlinskega
izvora.
Izogibajte se slabi hrani.
Raziskave so pokazale, da ljudje, ki ne
zaužijejo dovolj beljakovin, vitaminov
in mineralov, pogosteje zbolijo. Tisti, ki
pojedo veliko hitro pripravljene hrane
ali zmanjšujejo vnos kalorij zaradi shujševalnih diet, vnesejo v telo zelo malo
hranljivih snovi. Če upoštevate semafor
zdrave prehrane, boste telesu zagotovili
vsa ključna hranila.
Imejte stres pod nadzorom.
Tako fizični kot psihološki stres lahko
porušita imunski sistem.
Smejte se.
Smeh je pol zdravja, pravijo in celo
nekatere raziskave so pokazale, da ima
smeh terapevtske učinke.
Ne kadite.
Nosne dlake, poškodovane od kajenja,
spustijo v telo več škodljivih snovi kot
zdrave dlake. Kadilci so bolj dovzetni za
bolezni tudi zato, ker kajenje na splošno
slabi njihov imunski sistem, tako da množi količino nevarnih prostih radikalov.
Poleg naštetih ukrepov za spodbujanje imunskega sistema utegnejo nanj
dobro vplivati še nekateri ukrepi. Podgane, ki so jih dali na dieto z omejenimi
kalorijami, so živele daljše in bolj zdravo
življenje kot pa tiste, ki so imele nenehen dostop do hrane. Če to velja tudi za
ljudi, še preiskujejo.
Izogibajte se poljubljanju in rokovanju,
ko je le to mogoče, še posebej v času, ko
razsaja gripa. Omejite čas, ki ga preživite v družbi ljudi z infekcijami dihal (prehlad). Redno si umivajte roke z milom in
toplo vodo. Še posebej pred jedjo ali če
ste bili v stiku z bolno osebo. Vsako leto
se cepite proti gripi.
Jedilnik za možganski fitnes
Borovnice in čebula
Sladkorna bolezen ne prizadene le telesne, marveč tudi intelektualne zmožnosti posameznika. Diabetiki se pogosto pritožujejo nad pešanjem mentalnih
funkcij in usihanjem intelektualnih sposobnosti. Proti težavam s spominom,
mišljenjem in ostalimi intelektualnimi
funkcijami si lahko pomagajo predvsem
s tremi sredstvi: prehrano za možgane in
živčevje, gibanjem (šport, rekreacija) in
možganskim treningom.
Med hrano, ki krepi možgane in
spodbuja njihovo učinkovitost strokovnjaki posebno pozornost posvečajo borovnicam in jagodičevju nasploh.
Po izsledkih številnih novejših raziskav
so borovnice zmagovalke na več področjih: dobro vplivajo na zdravje, počutje in razpoloženje, pozitivno pa delujejo tudi na možgane, saj vsebujejo
snov, ki aktivira dolgoročni spomin. Borovnicam ob bok stopajo jabolka, zlasti
če jih zaužijemo z lupino (peremo jih s
sredstvom za pomivanje posode in razstrupimo s sodo bikarbono), so močni
antioksidanti in varujejo celo pred Alzheimerjevo boleznijo, oziroma senilno
DITA avgust 2010
demenco. Med zelenjavo oziroma pomembno vlogo igra rdeča čebula, ki
vsebuje obilo bioaktivnih snovi, imenovanih bioflavonoidi, ki delujejo proti rakavim obolenjem in okužbam ter
ohranjajo možgane čvrste, mlade in vitalne. Čebula je v Indiji in v Aziji že stoletja znana kot naravno ljudsko zdravilo
proti pozabljivosti. Vsakokrat, ko si privoščite špinačo, boste svoje sive celice
nahranili s folno kislino in spomin se bo
posledično izboljšal. Prav tako pa lahko pri pomanjkanju folne kisline vedno posežete po brokoliju in rdeči pesi.
Temno, rdeče in črno grozdje, lahko
tudi posušeno v obliki rozin, črno vino
in temna čokolada pa bodo poskrbeli
tudi za naravne rastlinske antioksidante, ki bodo učinkovito pripomogli k izboljšanju vašega spomina. Pri kosilu ne
pozabite na ribe in morske sadeže, zlasti na lososa, sardine in tuno, saj so te
ribje vrste najbolj bogate z nepogrešljivimi omega 3 maščobnimi kislinami. Za
še boljše delovanje možganov pa jim
dodajte ščepec ali vejico rožmarinom,
začimbe, ki možgane dokazano varuje
pred Alzheimerjevo boleznijo. Tudi stara modrost, da je treba proti pozabljivosti in upočasnjenem mišljenju jesti
česen, je danes še vedno zelo aktualna.
Snovi v česnu namreč varujejo živčne
celice (nevrone) ter spodbujajo njihovo
rast, množenje in obnavljanje. Ko boste
poskrbeli za prehrano, pa ne pozabite
še na gibanje.
NM
9
Medicina in diabetes
Diagnostika
Noge in kronična obolenja
Tekst: NM
Bodo zdravniki v prihodnosti lahko pacientovo diagnozo ocenili
že s pogledom na njegove noge? Dolžina noge po prepričanju
medicinskih strokovnjakov z Otoka lahko pove veliko več kot le
človekovo velikost in številko čevlja. Dokaj zanesljivo lahko napove,
ali se bo razvila sladkorna bolezen ali srčno obolenje, ugotavljajo
britanski znanstveniki.
Raziskave na prostovoljcih so pokazale, da imajo moški s kratkimi nogami več
možnosti, da se zaradi dedne nagnjenosti pri njih razvije koronarno obolenje ali
inzulinska odpornost, kar lahko pomeni
začetno fazo sladkorne bolezni.
V poglobljeni študija, s pomočjo katere so britanski znanstveniki prišli do omenjenih ugotovitev, je sodelovalo 2512
moških iz Walesa, ki so jih sistematično
opazovali in proučevali petnajst let. Na
podlagi izsledkov dosedanjih raziskav
znanstveniki upravičeno sklepajo, da se
zaradi nezadostne prehrane in genetskih
dejavnikov pogosto razvijejo bolezni srca
in diabetes. Zanimiva pa je tudi najnovejša ugotovitev britanskih in ameriških
raziskovalcev, da počasna rast v otroštvu
povečuje možnosti tovrstnih obolenj, poudarja profesor George Smith z bristolske
univerze. Obsežno poročilo o povezavi
med nogami in pojavom kroničnih bolezni je objavila priznana angleška medicinska revija Journal of Epidemology and
Community Health.
Britanski raziskovalci so še ugotovili, da
imajo moški s krajšimi nogami več maščob in holesterola v krvi, pa tudi več mož-
nosti za krvne strdke (nagnjeni k trombozi in emboliji). Oboje pa lahko vodi v
obolenja srca in ožilja, ki so pogosta pri
diabetikih in v razvitem zahodnem svetu
predstavljajo glavni vzrok smrti.
Znanstveniki nadaljujejo s proučevanjem vpliva rasti v otroštvu na zdravje odrasle populacije. Nezadostna prehrana v otroštvu je, na primer, pogosto
vzrok za nizko rast in astenično konstitucijo, pri čemer pa je seveda pomembna
tudi dednost.
10 načinov, kako zmanjšati tveganje za kap
Preprečite nevarnost kapi
Večino kapi se da preprečiti. Če bi se ljudje držali naslednjih
desetih nasvetov, bi lahko preprečili kar do 80 odstotkov možganskih kapi.
1. Če imate visok krvni tlak, se držite predpisanega zdravljenja. Če boste znižali vaš diastolični tlak (spodnja številka)
za samo 5 ali 6 enot, lahko znižate vaše tveganje kar za 42
odstotkov.
2. Če imate oboje, diabetes in atrijsko fibrilacijo, zdravniki
svetujejo, da razmislite o jemanju zdravil, ki preprečujejo
nastajanje krvnih strdkov.
3. Nadzorujte vašo glukozo. Večina znanstvenikov se strinja,
da urejen krvni sladkor zmanjša možnost kapi.
4. Ne kadite. Tveganje se povečuje s številom pokajenih cigaret.
10
5. Če pijete alkoholne pijače, počnite to v zmernih količinah.
Če spijete več kot dve pijači na dan (ena za ženske), povečate vaše tveganje za kap.
6. Redno telovadite. 30 minut sprehoda na dan zmanjša nevarnost kapi za 24 odstotkov.
7. Jejte zdravo. Pozorni bodite predvsem na količino soli, ki
jo zaužijete, pojejte veliko sadja in zelenjave, zaužijte veliko folatov, vitamina B6 in vitamina B12.
8. Imejte pod kontrolo vašo raven holesterola
9. Znebite se odvečne teže.
10. Sprostite se. Jeza, napetost in stres povzročijo razdejanje v
krvnih žilah.
avgust 2010
DITA
Medicina in diabetes
Zdravilne snovi
Žajbelj vpliva na presnovo krvnega
sladkorja
NM
Skandinavski fitologi in farmakologi, ki so več let proučevali
žajbelj (Salvia officinalis), so s poglobljenimi raziskavami ugotovili,
da ta rastlina v sebi skriva pravo bogastvo zdravilnih snovi.
Uživanje žajblja organizmu koristi pri
menopavzalnih težavah (prekomerno
znojenje, naval krvi v glavo, nespečnost),
ugodno deluje na prebavila, pomaga pri
čiščenju in razstrupljanju telesa, spodbuja prebavo in presnovo, blaži vnetja
dihal ter ugodno vpliva na imunsko odpornost organizma. Zlasti spodbudna pa
je ugotovitev, da zdravilna rastlina in začimba, ki jo pri nas srečujemo skoraj na
vsakem koraku, vpliva tudi na presnovo sladkorja, oziroma hitrost razgradnje ogljikovih hidratov v človeškem tele-
su. Žajbelj se odlikuje z doslej neznanim
potencialom naravnega rastlinskega antidiabetika. Znanstveniki ugotavljajo, da
spodbuja delovanje trebušne slinavke in
izločanje hormona inzulina ter znižuje
koncentracijo sladkorja v krvi in ga poimenovali kar naravni metmorfin, saj je
njegovo delovanje zelo podobno tabletam, ki jih zdravniki predpisujejo sladkornim bolnikom za uravnavanje krvnega sladkorja in obvladovanje diabetesa.
Skandinavski znanstveniki so prepričani,
da sodi žajbelj med učinkovita naravna
zelišča proti sladkorni bolezni ne le v kurativi, marveč predvsem v preventivi diabetesa tipa 2, kot nevarnega kroničnega nenalezljivega obolenja.
Temelj zdravljenja diabetesa
Idealna dieta
Raziskave pričajo, do je prav dieta od vseh ukrepov proti/pri
boleznih motnjah in poškodbah najbolj osovražena, naporna in
zahtevna. Zdravnik jo predpiše brezkompromisno, ne da bi se
prej pogovoril z bolnikom. Tudi diabetologi pogosto svetujejo
in predpisujejo diete, ki so za bolnika težko sprejemljive.
O tem medicusi pogosto sploh ne razmišljajo, marveč rutinsko predpisujejo
teoretično korekten, znanstveno potrjen
in strokovno preverjen način prehranjevanja. Vendar pa z njim pogosto ne dosežejo želenih rezultatov predvsem zato,
ker bolnik aktivno ne sodeluje pri izboru dietnih principov, jih ne razume in ne
sprejme oziroma posvoji. Jih ne smatra
za svoje spremljevalce na poti do zdravja, mladostnosti, dobrega počutja in privlačnega izgleda. Raje si pred dietnimi
DITA avgust 2010
zahtevami zatiska oči in beži od njih.
Obnese se seveda le individualno prilagojena dieta, ki človeka preveč ne bremeni, mu ne zbuja odpora in ne povzroča velikih težav. Idealna dieta je tista, ob
kateri diabetik lahko vztraja do konca življenja. Zato se mora zdravnik, ko razmišlja o dieti, jo načrtuje in oblikuje, čim bolj
poglobiti in vživeti v konkretnega posameznika, bolnika, kateremu je namenjena. Pred končno odločitvijo za določen
dietni režim si mora zastaviti eno samo,
ključno vprašanje. “Ali bo določeni bolnik/posameznik to dieto lahko sprejel/
posvojil in osvojil ter ob njej lahko zdržal
vse življenje. Če je odgovor DA, je dieta
prava, sicer pa jo je treba preoblikovati in
spremeniti oziroma jo zamenjati za drugo, primernejšo. Kdor kljub odgovoru NE,
vztraja pri določenem dietnem režimu, izgublja dragocene potenciale, ki bi jih lahko usmeril v druge, bolj koristne načine
preprečevanja in obvladovanja sladkorne bolezni, debelosti ipd. V antidibetičnem arzenalu dobrih in slabih diet praviloma ni; so le primerne in neprimerne.
NM
11
Zdrava kuhinja
Fruktoza
Problematična ob redni uporabi
Dr. POLONA PROHINAR
Fruktoza je nekoč veljala kot idealen sladkor za ljudi s težavami
uravnavanja krvnega sladkorja. Glikemični indeks fruktoze je namreč
zelo nizek (20) in temu primerno fruktoza ne povzroči izločanja
hormona inzulina. Danes znanstveniki fruktozo krivijo za epidemijo
debelosti in diabetesa tipa 2.
Fruktoza je enostavni sladkor. Tako kot
glukoza je iz ene saharidne enote, zato
se imenuje tudi monosaharid. Naravno je prisotna v sadju in medu, vendar
v tej obliki ni razlog za preplah. Z epidemijo sodobnih metabolnih bolezni namreč sovpada drastičen porast porabe
sladkorja v obliki namiznega sladkorja in
fruktozno-glukoznega sirupa, ki je prisoten v pijačah in drugih predelanih živilih.
To sta glavna dva vira škodljivih učinkov
fruktoze. Poleg tega se na tržišču pojavljajo še “naravne” oblike sladil, kakršen je
agavin nectar, z visoko vsebnostjo fruktoze, ali celo sama rafinirana fruktoza.
enot glukoze in fruktoze. Vsebuje polovico fruktoze in polovico glukoze, ki
sta med seboj kemično povezani. Podobno tudi fruktozno-glukozni sirup
vsebuje med 45 in 55 odstotki fruktoze,
ostalo pa je glukoza. Za razliko od namiznega sladkorja pa v tem sirupu fruktoza in glukoza nista kemično povezani v disaharidno enoto, zato po zaužitju
pride do hitrejše porabe obeh monosaharidov. Vsrkata se namreč neposredno, brez predhodnega koraka razgraditve, ki bi upočasnil porabo. Zaradi
zelo nizke tržne cene je fruktozno-glukozni sirup, ki ga večinoma pridobivajo
iz škrobnega dela koruze, splošno raz“Sadni sladkor” ni narejen iz sadja
širjen v živilsko predelovalni industriji.
Običajni beli namizni sladkor je sa- Večina navadnih gaziranih pijač vsebuharoza, ki je sestavljena iz disaharidnih je tudi več kot 10 odstotkov sladkorja
(40 g ali skoraj 3 velike žlice v 350 ml
pijači).
Majhna količina fruktoze in njena nerafinirana oblika, kakršno najdemo v večini sadja in zelenjave, ne škoduje. V sadju
so prisotni tudi vitamini, minerali in fitohranila, med katerimi so še posebej antioksidanti ključni pri nevtralizaciji učinkov fruktoze. Poraba sladkorjev je vedno
upočasnjena ob prisotnosti vlaknin v sadju in zelenjavi. Priporočena zgornja meja
dnevnega vnosa fruktoze je največ do 30
g. Da bi s sadjem zaužili 25 g fruktoze, bi
morali pojesti približno 500 g sadja dnevno. Slovenci povprečno pojemo 190 g
sadja na dan, priporočila pa so do približno 300 g. Problematična je torej le prekomerna in redna uporaba same fruktoze.
Rafinirana fruktoza, zavajujoče poimenovana tudi sadni sladkor, ni izolirana iz sadja, kot bi lahko kdo pomislil. Navadno je
narejena iz fruktozno-glukoznega sirupa,
katerega vir je koruza.
Pozor pri uživanju fruktoze!
Pri rednem uživanju fruktoze se poveča
količina trigliceridov v krvnem obtoku in
s tem tveganje za nastanek bolezni srca
in ožilja. Poveča se hitrost novega nastajanja maščobnih molekul, trigliceridov in
prostih maščobnih kislin. To privede do
inzulinske odpornosti. Prav tako pride do
povišanja krvnega tlaka, zamaščenosti jeter, ledvičnih obolenj in še vrste drugih
neugodnih sprememb. V nekaterih raziskavah so izmerili tudi visoke pokazatelje
Sladkor v sadju diabetkom v zmernih
količinah ne škoduje
12
avgust 2010
DITA
Zdrava kuhinja
vnetja in oksidativnega stresa pri ljudeh,
ki redno uživajo fruktozo.
Vloga fruktoze v epidemiji inzulinske
odpornosti, debelosti, visokega krvnega tlaka, dislipidemije in diabetesa tipa
2 je posledica njene specifične presnove
in ne njene kalorične vrednosti. V čem se
presnova fruktoze razlikuje od presnove glukoze? Večina ogljikovih hidratov,
ki jih zaužijemo s hrano je sestavljena iz
enot glukoze. Ko ta vstopi v krvni obtok,
trebušna slinavka izloči hormon inzulin,
s pomočjo katerega glukoza lahko vstopa v različne celice in tam bodisi služi kot
vir energije ali se shrani kot presežek (v
obliki glikogena). Fruktoza se za razliko
od glukoze v celoti presnovi v jetrih. Pri
začetnih korakih presnove fruktoze se
porabi veliko celične energije, v postopku regeneracije le-te pa nastaja sečna
kislina. Sečna kislina v krvnem obtoku sicer deluje kot antioksidant, vendar pa se
pri povišanih količinah v obtoku poveča
tudi njena koncentracija v samih celicah.
Tam sečna kislina deluje kot povzročitelj
oksidativnih poškodb. Preveč sečne kisline pripelje tudi do obolenj, ki so povezana z zadrževanjem kristalov sečne
kisline v sklepih. Še bolj pomembno za
bolezni srca pa je dejstvo, da sečna kislina zvišuje krvni tlak.
Sam metabolizem fruktoze po več po-
teh pripelje do akumulacije trigliceridov
in VLDL (zelo škodljiva oblika prenašalcev maščob) in do nastajanja maščbnih
kapljic, ki se nabirajo na jetrih.
Leptinska odpornost in fruktoza
Fruktoza ne sproži hormonov, ki uravnavajo apetit, zaradi česar pri uživanju
fruktoze ne pride do signala sitosti. Po
zadostnem hranjenju namreč hormon
leptin poskrbi za občutek sitosti. Do
leptinske odpornosti pride, kadar se
naši možgani ne odzivajo na povečane
količine tega hormona. Ena od možnih
razlag pravi, da trigliceridi v obtoku, ki
jih je več kadar redno in prekomerno
uživamo fruktozo, preprečujejo vstop
leptina v možgane. Na drugi strani bi
lahko bil razlog tudi zmanjšano izločanje inzulina, ki je vpleten v proizvodnjo leptina v maščobnih celicah. Navadno je leptinska rezistenca povezana
s prekomerno telesno težo. V primeru
rednega užvanja fruktoze pa pride do
leptinske rezistence tudi pred samim
nastopom povečane telesne teže. Do
debelosti pride, kadar je redno in prekomerno uživanje fruktoze povezano z
visoko kalorično prehrano z visoko vsebnostjo nezdravih maščob.
Večina negativnih učinkov je enakih
pri uživanju fruktoze v obliki namiznega
sladkorja ali fruktozno-glukoznega sirupa v predelani hrani. Razlika je le v obsegu zamaščenosti jeter. V primeru uživanja fruktoze v monosaharidni obliki
pride namreč do količinsko večje hkratne porabe s strani jeter. Enako velja tudi
za uživanje rafinirane fruktoze in sirupov/nektarjev z veliko vsebnostjo proste fruktoze (npr. agavin nektar).
Zanimivo je, da dve tretjini otrok in
ena tretjina odraslih ne more učinkovito
porabljati fruktoze, kajti ti ljudje nimajo
dobro razvitega transportnega sistema
(le-ta je nefunkcionalen), ki bi omogočil vstop fruktoze v celice za razgradnjo.
Pri rednem uživanju fruktoze pa se telo
prilagodi in odzove s produkcijo učinkovitega in funkcionalnega transportnega sistema. Ljudje, ki ne uživajo sladke
hrane ali jo uživajo v zelo omejenih količinah, tudi pri zaužitju fruktoze ne razvijejo negativnih stranskih učinkov fruktoznega metabolizma. Občutljivost na
fruktozo ni prirojena, temveč pridobljena z napačno prehrano.
Kljub temu, da je fruktoza enostavni ogljikov hidrat, so posledice njenega uživanja povsem podobne uživanju
maščob in ne ogljikovih hidratov. Zaradi
produktov razgradnje so mnoge posledice kroničnega uživanja fruktoze podobne kroničnemu uživanju alkohola.
Sadni sladkor pridobivajo iz
koruze in ne iz sadja, kot je
prepričana večina
DITA avgust 2010
13
Diabetolog svetuje
Pišite na naslov:
Revija DITA
Bezenškova 18
1000 Ljubljana ali na
[email protected]
Bralcem odgovarja diabetolog
DAMJAN JUSTINEK, dr. med.
DIABETES IN DEDNOST
Moje vprašanje se nanaša na rodbinsko
nagnjenost pri diabetesu tipa 1 in tipa 2.
Stara sem osemnajst let in doslej še nisem
imela kakšnih večjih zdravstvenih težav,
ker pa ima babica diabetes tip 1, se (še vedno) bojim, da bi ga lahko dobila tudi jaz, še
zlasti, ko bi se odločila za otroke, (gestacijski diabetes). Zanima me, kakšni so podatki o dedovanju te bolezni, če jo ima že
kdo v družini in do kdaj lahko (praviloma)
človek dobi diabetes tipa 1. Ali je res, da
je dednost pri tipu 2 bolj pomembna in ali
sem morebiti ogrožena tudi s te strani? Sem
kar športen tip, vendar po značaju nekoliko
živčne narave, s hrano za zdaj nimam problemov, se še kar obvladujem.
Anika Z., Gorenjska
Sladkorna bolezen je zelo nehomogen skupek bolezni, ni ena sama. Navadno pa jo delimo na diabetes tipa 1. in tipa 2., ker so druge bolezni, na primer, sekundarni diabetes
po okvari trebušne slinavke, razni prirojeni
sindromi, diabetes pogojen s prehrano (malnutricijski v Afriki) redke. Dednost je mnogo
pomembnejša pri tipu 2, imenovanem tudi
»starostni«, kjer gre za slab odgovor na hormon inzulin (povečano odpornost) in sploh
ne za pomanjkanje inzulina v prvi fazi. Tukaj
igra veliko vlogo način življenja, debelost in
zdrava prehrana. Dednost ali vsaj nagnjenost
k bolezni je visoka, vsaj 50 odstotna, pogosto pa kar 90 odstotna. Otrok ne podeduje
samo nagnjenosti k bolezni, pač pa tudi prehranske navade in način življenja in tako pogosto vidimo, da so starši močnejše postave
celo veseli, če je njihov otrok tudi »močan«,
čeprav mu bo to kasneje škodovalo.
Diabetes tipa 1, ki ga je le 10 do 15 odstotkov med vsemi obolelimi za diabetesom, je
povsem drugačen. Tukaj gre za avtoimuno
pogojeno vnetje trebušne slinavke, navadno
virusno. Dednost je podobna drugim avto-
14
imunim boleznim, recimo alergiji na čebele
in penicilin. Tako je 2 do 5 odstotka možnosti za izbruh bolezni, če jima diabetes tipa 1
eden od staršev, do 30 odstotna je pogostost, če sta bolnika oba starša in 40 odstotkov je možnosti, če gre za dvojčka, nikoli pa
ni pogostost velika.
Na dednost se ne zanašamo preveč: lahko v eni družini srečamo več tipov bolezni,
navadno v več rodovih. Preventiva pa je ne
glede na tip diabetesa zdravo življenje, dovolj gibanja tudi v starejših letih in primerna
prehrana.
Dodam pa naj le to, da diabetes ni najhujša
stvar, ki te lahko doleti v življenju – druge alergije so lahko še bolj neprijetne, enako tudi astma ali huda revma in še kaj bi se našlo. Strah
pred diabetesom tako ni preveč upravičen,
seveda pa nihče ni vesel, če zboli. Posebno v
nosečnosti moramo paziti še bolj, ker bi z povišanim krvnim sladkorjem v prvi polovici nosečnosti škodili otroku in razvoju, v drugi polovici pa lahko sprožimo predčasen porod in s
tem nedonošenčka, oz. nezrelega otročka.
Zanimiva pa je Vaša zadnja opomba, da
ste morda nekoliko živčne narave. Če svoje
življenje pogleda nazaj človek pri 80 letih,
verjetno vidi bilo bolj malo stvari, za katere
se je res splačalo »živcirati.«
KAJ PA ODGOVORI PO
INTERNETU
Z veseljem prebiram vaše odgovore na
vprašanja bralcev v rubriki »Pri diabetologu«. Zanima pa me ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti do hitrejših odgovorov
na vprašanja, ki nas mučijo tudi po internetu? Saj veste, sladkor skače gor in dol in
hiter odgovor je zlata vreden. Mislim, da je
to v dobi hitrih komunikacij že kar nujno,
zlasti, ko gre za nas mlade, ki nam je internet nepogrešljiv.
Z. Č., Maribor
Internet je res postal nekakšna železna cesta informacij. Za odgovore na vprašanja v
zvezi z diabetesom že sedaj na voljo kar nekaj spletnih strani, le poiskati jih je treba. Z
naše strani se že pol leta dogovarjamo (tudi z
revijo Dita), da bi pripravili diabetični portal,
ki bi združil vsa vprašanja in vse odgovore
v Sloveniji, a vedno znova nekako zmanjka
časa. Takole, ko berem Vaše vprašanje, imam
še bolj slabo vest. Bomo pospešili aktivnosti
v tej smeri, do tedaj pa naslovite vprašanje
kar direktno na enega od diabetologov !
KDAJ TABLETE METFOGAMA?
Zanima me, kdaj zdravniki predpišete tablete Metfogama? Dobila jih je moja mama,
pa bi rada vedela kaj več o njih.
Zvesta bralka, Kranj
V tabletah Metfogama gre za znane učinke metformina, ki ga vsebujejo tudi tablete Aglurab in Glucophage. Dobre lastnosti:
način delovanja je povečanje občutljivosti
celic na hormon inzulin in zmanjšanje tvorbe glukoze v jetrih, posebno v času obroka
hrane. Primerne za večino sladkornih bolnikov kot prva terapija ali kot kombinacija
k drugim zdravilom (vsem tabletam in tudi
inzulinu). Ob uporabi hkrati z inzulinom lahko za eno petino zmanjšamo celodnevni
odmerek, kar je pomembno še posebno pri
bolnikih z višjo telesno težo in večjimi inzulinskimi dozami. Kot taka je tableta zelo priporočljiva, je edino zdravilo za zniževanje
sladkorja, pri katerem je tudi statistično dokazana zmanjšana pojavnost srčnih infarktov pri sladkornih bolnikih. Bolnik lahko pa
vzame do največ 6 tablet, oz. 3000 mg na
dan skupno! Slabe lastnosti: občasno napenjanje (posebno v začetku), približno petina
bolnikov jih ne prenaša najbolje.
Še pred leti smo predpisovali tudi tablete
Siofor, a zdaj to zdravilo v Sloveniji ni več dosegljivo, ker je bil ukinjen uvoz iz Italije.
REVIJA O DIABETESU
DITA
Letna naročnina:
16 EUR (6 številk)
Naročanje:
01 542 50 04
www. diabetes.si
avgust 2010
DITA
Kaj lahko jem?
OLJE Z INTERNETA
Na internetu sem zasledil, da neko slovensko podjetje (Planet zdravja) ponuja celo vrsto olj, ki jim pripisuje izredne lastnosti. Na
primer: » Olje št. 62 je za telo temeljna hrana,
kar pomeni, da je eno od glavnih živil. Hrani
namreč velike možgane in energijsko spodbuja hipotalamus. Uživanje olja št. 62 je pogoj za delovanje zavesti, motorike in obrambnega mehanizma. Tri čajne žličke so dovolj
za en obrok. To vsebuje približno 400 kalorij,
ker je to olje veliko manj kalorično od olja št.
4. Zaužito olje št. 62 ščiti črevesje pred kislinami, kar je tudi pogoj, da se črevesje pozdravi. Olje št. 62 je tudi hrana za otroke, lahko je
dodatek kašicam, vsem vrstam juh in prikuh.
Pri sladkornih bolnikih je uživanje olja št. 62
pogoj, da se umirita vagus in hipotalamus,
ki zaradi premočnega draženja spodbudita
proizvajanje histamina. Histamin v veni porte ustvarja reakcijo med rdečimi krvnimi telesci in folno kislino. Začne se ustvarjati žveplena kislina, ki telo žge. Izgorevanje v telesu
je pospešeno, poraba kisika je dvakrat večja
od normalne, telo se odzove tako, kot da se
ustavlja. V njem se ustvarita alarm in hiperfunkcija slinavke do izčrpanosti žleze. Insulin pri uničevanju drugih hormonov ustvarja
lug, ki hladi in oži ožilje. To je v bistvu bolezen obrambnega mehanizma ali, bolje rečeno, bolezen histamina. Zelo dobro je, če to
olje namažemo na obraz in dekolte hkrati,
ker tako hladimo tanko črevo in dvanajstnik.
Če imamo težave s prebavo, se s tem oljem
namažemo po vsem obrazu in vsem dekolteju in ga pustimo na koži nekaj minut. Pojavila se bo rahla rdečica. Po desetih minutah
se vse ohladi, koža postane napeta in pomlajena. Zaradi toplote, ki se sprosti, se razširijo
arterije na obrazu, vratu in dekolteju, ko so že
dolgo zožene zaradi slabe cirkulacije.« Itd.
Dvomim, da obstaja olje, ki bi na trebušno
slinavko in prebavo vplivalo kar preko kože
in bi ga naj dodajali celo hrani za otroke? Ali
je možno, da ima eno olje manj kalorij od
drugega? Morebiti pa imate strokovnjaki ob
teh navedbah kakšne strokovne pomisleke?
Zanima me, kaj lahko vi razberete s certifikata o tem olju, ki je v ponudbi objavljen.
Janez C., Nova Gorica
Maščobe so v uravnoteženi prehrani zelo
pomembne. So sestavine celične stene vsake
naše celice, nujno so potrebne pri nastanku
žolčnih soli, prenašajo v maščobah topne vitamine (A, D, E in K) ter so edini vir dveh esencialnih maščobnih kislin (linolne in alfa-linolenske), iz katerih organizem tvori druge nujno
potrebne maščobne kisline. Niso pa vse maščobe enako kvalitetne, zato se moramo izogibati nasičenim maščobam, v prehrani pa upo-
DITA avgust 2010
Svetuje
NATAŠA FABČIČ, univ. dipl. ing
rabljati predvsem enkrat in večkrat nenasičene maščobe, ki pa jih s prehrano po navadi ne
vnesemo v zadostni količini.
Sestava omenjenega olja prikazuje, da olje
vsebuje veliko enkrat nenasičene elaidinske
maščobne kisline in večkrat nenasičeno linolno kislino. Prav tako vsebuje tokoferole, ki so
znani po antioksidativnem delovanju.
Vrsta rastlinskega olja, oziroma iz katere
rastline ali plodu ga pridobivajo pa iz priloženega dokumenta ni razvidno. Oznake olj s
številkami namreč nič ne povedo. Omenjeno olje najverjetneje ima določene pozitivne
učinke pri posameznih obolenjih, prav tako
pa jih imajo tudi ostala rastlinska olja (oljčno,
sončnično, sojino, sezamovo, arganovo…).
Seveda pa je pomembno, da so olja hladno
stiskana in nerafinirana, saj se le tako ohranijo
varovalne učinkovine. Sicer se olja med seboj
razlikujejo po sestavi - vrsti maščobnih kislin,
vsebnosti antioksidantov in lahko imajo tudi
različne kalorične vrednosti. Vsekakor pa so
olja le dopolnilo k uravnoteženi prehrani in
tako lahko vplivajo na posamezna obolenja.
Nikakor pa jih ne moremo uporabljati in obravnavati kot zdravila. Glede na to, da je olje
živilo, mu ne moremo pripisati zdravstvenih
trditev kot je to v omenjenemu primeru.
DO OPOLDNE BREZ HRANE
Prijateljica, ki sicer nima diabetesa, tako
kot jaz, hujša po dieti ločevanja živil, se pravi,
da ne meša beljakovin in ogljikovih hidratov,
pri čemer do 12. ure sploh ničesar ne poje,
ampak pije samo vodo. Kar lepo je že shujšala, tako da tudi sama premišljujem, da bi
poskusila. Imam diabetes tipa 2, zdravim se
s tabletami Novo Norm, ki se vzamejo samo
pred obrokom, sicer pa ne, pomeni, da bi ob
spuščenem zajtrku spustila tudi jutranjo tableto. Prosim vas, da mi v zvezi s tem svetujete ali je ta dieta primerna za nas diabetike.
Krvni sladkor imam kar povišan, v povprečju
okrog 9 milimolov.
Cvetka Oražen, Notranjska
Zdrava, uravnotežena prehrana je temelj
vsakega zdravljena sladkorne bolezni. Prehrana sladkornega bolnika je predvsem varovalna, saj temelji na vseh principih zdravega načina prehranjevanja. Poseben poudarek v prehrani sladkornega bolnika je na
urejeni prehrani, razdeljeni na redne obroke.
To pa je tudi pogost problem, saj so dnevni
obroki mnogokrat slabo razporejeni. Hrana
tako ni razporejena čez cel dan, ampak se jo
večinoma poje v dveh obrokih, kjer se predvsem izpuščata zajtrk in večerja. Če dneva ne
začnemo z zajtrkom, običajno v nadaljevanju
dneva pojemo nekaj malega med obroki in
nazadnje neprestano nekaj grizljamo. Izpuščanje zajtrka, zaradi želje po izgubi nekaj kilogramov ni primerno za bolnike s sladkorno boleznijo, kot tudi za ostale, ki sladkorne
bolezni nimajo. Dan začnite z zajtrkom, kjer
izbirajte med ogljikohidratnimi živili, ki so
bogata s prehranskimi vlakninami (polnozrnati kruh, kaše, žitni kosmiči brez dodanega
sladkorja, nesladkana marmelada…). K zajtrku sodijo tudi posneto mleko, skuta ali manj
masten jogurt, sadež in seveda nekaj maščobe v obliki kvalitetne margarine ali masla.
Občasno namesto skute in kosmičev lahko
zaužijete jajce ali jajčno omleto, pusto šunko ali pusti sir. Če dan začnete z zajtrkom,
je tudi splošno počutje boljše, kar vpliva tudi
na delovno storilnost, bolj smo zadovoljni in
lažje opravljamo vsakdanje obveznosti. Če
želite shujšati ni rešitev, da izpuščate glavne
obroke. Zmanjšati je potrebno količino hrane v posameznih dnevnih obrokih, število
obrokov pa naj ostane enako, da preprečite
lakoto. Z rednimi dnevnimi obroki vzpostavimo v organizmu ravnovesje, ne preobremenimo organizma in s tem ne povzročimo, da
del zaužitih hranil nemudoma skladišči, kot
se to zgodi, če jemo samo enkrat ali dvakrat
na dan. Pri hujšanju je potrebno upoštevati
navodila za uravnoteženo prehrano z rednimi obroki, zmanjšati količino zaužite energije
in vključiti redno telesno dejavnost.
15
Zdrava kuhinja
Zelenjava že za zajtrk
Pomen vlaknin za diabetike
Prof. dr. MARJAN JERŠE, dr. med
Menda ni človeka, ki še ne bi slišal, da vlaknine koristijo človeškemu zdravju.
Vendar slišati je premalo, treba je to tudi upoštevati. Mnogi si privoščijo malo
več sadja, kar pa ni dovolj, ker s tem ne dobijo vseh vlaknin, ki jih potrebujejo.
Ker vlaknine nimajo hranilne vrednosti, v prvi vrsti koristijo debelušnim,
ki bi radi shujšali. Nekoč so jih imenovali balastne snovi, kar jim je,
na žalost, odvzelo prizvok koristnosti.
Vlaknine so snovi rastlinskega izvora, ki jih človek ne prebavlja, čeprav so
to kompleksni (sestavljeni) ogljikovi hidrati. So pa pomemben dejavnik za naše
zdravje. Znanstveniki si še danes niso soglasni o vseh zdravilnih učinkih vlaknin.
Večina pa priznava, da znižujejo holesterol, zmanjšujejo tveganje za srčni infarkt,
znižujejo krvni tlak, uravnavajo krvni
sladkor, pospešujejo praznjenje črevesa
in pomagajo hujšati.
Danes delimo vlaknine v dve skupini,
v vodi topne in v vodi netopne vlaknine
glede na različne funkcije, ki jih opravljajo v človeškem organizmu.
V vodi topne vlaknine
Te se v debelem črevesu razkrojijo. Ob
tem nastanejo maščobne kisline, ocetna kislina in različni plini. V stiku z vodo
nabreknejo in tvorijo nekakšen gel (želatinasto snov, ki vsebuje malo vode). V
zgornjem delu prebavil upočasnijo prebavo, preprečijo vsrkavanje maščobnih
kislin in s tem zmanjšujejo tveganje za srčno žilne bolezni.
Znižujejo holesterol in krvni sladkor. Pomembno
16
je, da povečajo prostornino že v želodcu, zato
dajejo občutek sitosti in pomagajo pri hujšanju. Največ jih je v sadju, stročnicah in kosmičih. Po kemični sestavi sta to pektin in
agar. Pektin je polisaharid, ki povezuje celično steno v rastlinah in sadežih. Tudi agar je sestavljen sladkor.
Bogat je z jodom, kalcijem in železom. Za človeški organizem je neprebavljiv.
V vodi netopne vlaknine
Imajo pomembno funkcijo v
spodnjem delu prebavil, kjer
zmanjšujejo možnost zaprtja, ker vežejo veliko vode,
preprečujejo vnetje debelega črevesa, razvoja izboklin na črevesu
(divertiklov) in naj
bi celo preprečevale razvoj raka.
avgust 2010
DITA
Zdrava kuhinja
Da dosežemo vse te učinke, je potrebno
popiti dovolj vode. Iz telesa se izločijo
nespremenjene. Največ jih je v žitnih zrnih in zelenjavi. Po kemični sestavi so to
lignin, aromatska spojina, ki takoj za celulozo tvori največ biomase, celuloza in
hemiceluloza (oba polisaharida).
Vpliv na glikemični indeks
Znano je, da enostavni sladkorji hitro
dvignejo krvni sladkor, medtem ko ga
kompleksni (sestavljeni), ki so v vlakninah upočasnijo. Zato so vlaknine eden
od dejavnikov, ki znižujejo glikemični
indeks. S tem smo se dotaknili različnih
vrednosti glikemičnega indeksa pri istih
živilih. Že dolgo vemo, da so v različnih
priročnikih za ista živila navedeni različni glikemični indeksi. Tako je, na primer, pri sadju treba upoštevati zrelost in
uležanost, sestavo zaužite hrane, toplotno obdelavo živila, primes beljakovin
in maščob, hitrost prebave, in presno-
vo posameznega človeka. Če upoštevamo vse to, je razumljivo, da ima isto živilo lahko različno izračunane glikemične
indekse pri različnih ljudeh..
Kako izboljšati našo prehrano?
Specialisti za prehrano priporočajo, da
vsak dan zaužijemo vsaj 30 g vlaknin. Če
želimo povečati vnos vlaknin v telo, moramo to storiti postopno. Svetujejo povečanje največ po 5 g v štirinajstih dneh.
Seveda moramo jesti tako v vodni topne
in netopne vlaknine. Torej moramo med
zelenjavo in sadje vpletati tudi stročnice, kot so fižol, grah, leča, bob in čičerika.
Seveda ne smemo pozabiti tudi na žita.
Učinki na zdravje
Že Hipokrat je svetoval uživanje črnega
kruha iz moke grobo mletega zrna žita,
ker ima tak kruh več vlaknin. Naj ponovimo poglavitne učinke vlaknin: pospešujejo pravilno praznjenje črevesja, pospešu-
jejo rast koristne črevesne flore, znižujejo
holesterol in krvni sladkor, zavirajo razvoj
ateroskleroze, pomagajo hujšati, ker povečajo prostornino zaužite hrane in na ta
način zmanjšujejo apetit. Nekateri smatrajo, da preprečujejo tudi raka na debelem črevesju. To pripisujejo masleni kislini, ki naj bi delovala zaviralno na razvoj
rakastih celic. Čeprav še niso potrjeni vsi
koristni učinki vlaknin, zlasti na razvoj črevesnega raka in dojke, je za diabetike pomembno, da znižujejo glikemični indeks
in potrebo po inzulinu.
Vsebnost vlaknin v 100 g živila:
graham kruh
črn kruh
bel kruh
sadje do
stročnice
listna zelenjava
9g
5g
2,5 g
3g
4,3 g do 7 g
2,5 do 4 g
Tomatologija, nova veda o paradižniku
Paradižnik na vrhu dietnih živil
NM
Surov, kuhan, popečen, narezan, v solati, kot dekoracija, kot sok ali omaka,
v koktajlu, gazpačo, v sendviču, zelen, rdeč, rumen ali črn, kot aperitiv,
kot juha, v kisu, z rižem ali sirom, v konzervi ali v tubi, sušen na soncu
in vložen v olje, car mediteranske kuhinje z eno besedo: paradižnik.
Sodobni dietologi uvrščajo paradižnik med zelenjavo izbire za diabetike
in ostale, ki si želijo na naraven, zdravju prijazen način izgubiti odvečne kilograme. Nič čudnega, da sodi paradižnik med pomembna dietna živila, saj
poskrbi za čiščenje, razstrupljevanje in
razbremenitev organizma ob tem, da je
nizkokaloričen.
Uživajo ga lahko praktično vsi, z izjemo posameznikov, ki so nanj alergični in
bolnikov s kolitisom. Kuhan spodbuja izločanje želodčnih sokov, zato lahko pov-
DITA avgust 2010
zroča težave ljudem z občutljivim želodcem. Zeleno steblo je strupeno, ker
vsebuje solanin in koristno obenem zaradi fitocida, ki je rastlinski antibiotik.
Paradižnik je učinkovito naravno zdravilo za posameznike s pomanjkanjem
želodčnih sokov in kisline (hipoacidnost). Obenem je paradižnik, ki velja za
naraven antipiretik, primeren za diabetike, ker vsebuje majhne količine sladkorja, ki mu dajejo prijetno sladkast okus in
spodbuja delovanje trebušne slinavke k
izločanju inzulina.
17
Zdrava kuhinja
Vsebnost kalija paradižnik uvršča
med rastlinska odvajala (diuretiki) in je
kot tak priporočljiv pri zastajanju vode
v telesu (edemi), revmatizmu, putiki in
vnetjih sklepov na sploh, vnetjih sečil, ledvičnih in žolčnih kamnih, vnetju
prebavnih organov, zaprtju in zapeki.
Koristen je proti hemeroidom, ker pospešuje črevesno peristaltiko, svetujejo ga pri boleznih srca in ožilja, povišanemu krvnemu tlaku, slabokrvnosti
(anemiji), slabi telesni odpornosti in
upočasnjenemu metabolizmu. Najbo-
lje ga je uživati svežega, brez dodatka soli, lahko tudi kot sveže pripravljen
sok, ki učinkovito pospešuje izločanje
žolča in je priporočljiv pri boleznih jeter in žolčnika.
Zaradi nizke kalorične vrednosti, ki je
kar dvanajstkrat manjša od kruha (100
g ima okrog 22 kcal), visoke vsebnosti
vitaminov, mineralov in encimov prehranski strokovnjaki paradižnik uvrščajo na sam vrh lestvice priporočljivih živil. Nič čudnega, da se je v Ameriki že
pred časom rodila nova prirodoslovna
veda, tomatologija, ki se ukvarja izključno s paradižnikom, rajskim sadežem, za
katerega verjamejo, da celo preprečuje raka. Sicer pa je to alkalno živilo, ki
v organizmu povzroča bazično okolje, koristno za imunski sistem oči, lase,
kožo in nohte.
Katere snovi vsebuje paradižnik? Največ, 94 odstotkov je vode, od hranilnih
snovi pa v njem najdemo okrog 5 odstotkov ogljikovih hidratov (enostavni
sladkorji, lahko prebavljiva glukoza in
fruktoza ter nekaj neprebavljive celuloze in pektina), malo beljakovin (okrog
1%) ter maščob in eteričnih olj (0,2 do
0,3%). Nadalje vsebuje rajski sadež veliko mineralov in oligoelementov ( kalija, fosforja, žvepla, magnezija, natrija, mangana, bakra, železa – v obliki, ki
jo organizem zlahka vsrka, bor, kobalt,
radij, jod, cink in fluor). Med vihttp://
simplemom.net/wp-content/uploads/food/tomatoes_in_crates.jpgtamini velja omeniti predvsem beta-karoten (provitamin A) in vitamin C, katerih
vsebnost se z zorenjem povečuje in ju
je največ v olupku in tik pod njim. So pa
tu še drugi vitamini (iz skupine B, E, K, H
in P) in precej organskih kislin (citronska, jabolčna in oksalna v sledovih).
Malo kalorij in veliko zaščitnih snovi,
paradižnik je pravi lekarniški sadež na
našem vrtu – v najrazličnejših barvah
in oblikah.
Hitra
paradižnikova juha
Za 4 osebe potrebujemo:
2 skodelici zmiksanega paradižnika
2 skodelici vode
1 skodelico mleka
sol in sveže mlet poper
pest sveže bazilike, peteršilja in origana
Zelišča narežemo in z ostalimi sestavinami damo v posodo ter zavremo. Kuhamo 20 minut, po potrebi dolivamo vodo,
odstavimo in vroče postrežemo.
Nasvet za v staro šaro
Lupljenje paradižnika je zdravstvena potrata, saj ima največ koristnih snovi ravno v lupini in tik pod njo. Zato se nikar ne ubadajte z zamudnim postopkom lupljenja, ki zahteva, da najVITAMIN C: 2 + 1/2 paradižnika = 1 velika pomaranča
prej zavremo vodo, v
katero potopimo paradižnik in ga potem
olupimo. Z lupino bi
zavrgli vitamine, miVITAMIN A: 1 paradižnik = 4 pomaranče
nerale in presnovi prijazne vlaknine, pa tudi
nekaj okusa.
KALORIJE: 150 gr. paradižnika = 33 kalorij
18
avgust 2010
DITA
Zdrava kuhinja
Maščoba in glikemični
indeks (GI)
Najboljša je voda
Rdeča luč za nezdrave pijače
Pečen
krompir s
sirom
Poletje je čas vročine in žeje. Vsakič, ko nastopi vroča
sezona zdravniki in prehranski strokovnjaki svarijo pred
uživanjem sladkih, gaziranih, alkoholnih in podobnih pijač,
ki organizmu bolj škodijo kot koristijo.
Dietologi, ki sladkornim bolnikom priporočajo nemastno hrano, bodo morali po ugotovitvah britanskih znanstvenikov prerešetati svoje nasvete in jih bržčas
tudi spremeniti. Skupina strokovnjakov z
Otoka je s poglobljeno raziskavo na laboratorijskih živalih in prostovoljcih namreč
ugotovila, da uživanje maščobe učinkovito znižuje glikemični indeks (GI) hrane.
Maščoba, podobno kot vlaknine, zmanjšuje vsrkavanje glukoze v kri in njen prehod v krvni obtok. Britanski nutricionisti
in diabetologi so s poskusom ugotovili,
da se GI pečenega krompirja znatno zniža, če mu dodamo polnomastni sir. Tudi
uživanje čokolade, ki vsebuje kombinacijo sladkorja in maščobe, zahvaljujoč slednji ne povzroča strmega porasta krvnega
sladkorja. Podobno velja tudi za kruh z visoko vsebnostjo vlaknin, GI belega kruha je, denimo, višji kot pri polnozrnatem.
Zato znanstveniki sladkornim bolnikom
priporočajo, naj si privoščijo vsaj manjšo količino maščob, zlasti, če so na krožniku živila z višjim GI. Košček polnozrnatega kruha z maslom ali muesli, potresen
z oreščki ali semeni (ki sodijo med maščobna živila), zagotovi počasnejše vsrkavanje glukoze in manjši porast sladkorja v
krvi, zagotavlja pa tudi daljši občutek sitosti. Seveda opisana najnovejša ugotovitev ne prižiga zelene luči za pretiravanje z
mastno hrano. Zmernost je tudi v tem primeru pisana z veliko začetnico, saj je pri
diabetesu uravnavanje telesne teže prav
tako pomembno kot preprečevanje hiper
in hipo glikemije. V primeru zgoraj opisanega pečenega krompirja, ki mu dodamo
masten sir, je treba upoštevati višek kalorij, ki jih jed tako dobi in zato pojesti malo
manj kot običajno.
NM
DITA avgust 2010
Pri tem pa ne opravljajo svoje osnovne funkcije, da gasijo žejo. Znanstveniki z nove celine, kjer imajo eksplozijo
debelosti in sladkorne bolezni, opozarjajo, da je najbolj zdrava in organizmu prijazna pijača voda, medtem ko
pijače z dodatkom sladkorja, soli, CO2
in podobnih snovi dokazano veljajo za
nezdrave. Z najnovejšimi raziskavami
na več tisoč prostovoljcih so ameriški
znanstveniki dokazali neposredno povezavo med pitjem sladkanih pijač ter
povečano telesno težo in diabetesom.
Obsežna ameriška študija, v kateri so
zajeli 91.000 predstavnic ženskega spola, je v devetih letih pokazala, da so se
pri ženskah, ki so sladkane pijače pile
najmanj enkrat na dan, hitreje kopičili
odvečni kilogrami, centimetri v pasu ter
celulitne obloge, kot pri njihovih vrstnicah, ki so jih pile kvečjemu enkrat na
mesec. Njihova teža je v povprečju na-
rasla za devet kilogramov. Nevarnost,
da bodo zbolele za diabetesom, je pri
ženskah, ki redno vsak dan pijejo sladkane pijače, več kot 83-odstotna, kar je
naravnost zaskrbljujoče.
Po ugotovitvah znanstvenikov so
sladkane pijače vir odvečnih kalorij in
velikih količin sladkorja, ki jih telo hitro
vsrka ter nato uskladišči v obliki maščobnih oblog in celulita. Raziskovalci
so v ZDA že ob koncu preteklega stoletja med letoma 1977 do 1997 zabeležili pomemben porast debelosti in
diabetesa pri odraslih, hkrati pa 61-odstotno povečanje prodaje in uživanja
sladkanih pijač. Pri najstnikih so v enakem obdobju ugotovili kar dvakratno
povečanje uživanja sladkanih pijač. Porast sladkorne bolezni med njimi pa bo
še bolj kot zdaj mogoče zaznati v prihodnjih letih.
NM
Individualno svetovanje
o prehrani diabetika
Kalorije, glikemi~ni indeksi,
diabeti~ni jedilnik, itd.
DITA
center
Ljubljana, Bezenškova 18
Delovni čas: 9.00 do 14.00
Informacije % 01 542 50 04
ali e-mail: revija.dita∞siol.net.
19
Zdrava kuhinja
Čebulna torta
Za 4 osebe potrebujemo
6 velikih listov mehke solate
palačinke
2 jajci
8 dag moke
0,5 dl vode
sol
maščoba za peko
nadev
60 dag bele čebule
1 žlico olja
1 dl jogurta
1 jajce
sol, sveže s trt poper, timijan
maščoba za mazanje modela
Ena porcija vsebuje
kalorij
ogljikovih hidratov
beljakovin
maščob
nasičene maščob
Liste solate zavremo v slani vodi in odcedimo. Iz jajc, vode, moke in soli razžvrkljamo
srednje gosto testo, iz katerega spečemo
2 palačinki. Čebulo narežemo na tanke li-
234
26 g
12 g
10 g
2g
stiče in jo podušimo na olju, solimo, popramo in potresemo s timijanom. Namazan okrogel model obložimo s tri četrt
solatnih listov, čeznje položimo palačinko.
Nadevamo z dušeno čebulo, zmešamo jogurt z jajcem in prelijemo, pokrijemo s palačinko in ostankom solatnih listov. Pečemo pri 170 ºC 30 minut.
Breskvov daiquiri
Za 4 osebe potrebujemo
3 breskve
2 žlici ruma
sok 1 limone
2 žlici sadnega sladkorja
2 skodelici ledenih kock
Ena porcija vsebuje
kalorij
ogljikovih hidratov
beljakovin
maščob
nasičene maščob
58
12 g
0,7 g
0g
0g
V mešalniku do gladkega zmešamo vse sestavine razen ledu,
ki ga dodajamo postopoma proti koncu mešanja. Po želji okrasimo.
Melonin daiquiri
Za 4 osebe potrebujemo
1 manjšo melono (60 dag)
2 žlici sadnega sladkorja
2 žlici ruma
sok 1 limone
2 skodelici ledenih kock
Ena porcija vsebuje
kalorij
ogljikovih hidratov
beljakovin
maščob
nasičene maščob
53
8g
1g
0g
0g
V mešalniku dobro zmešamo vse sestavine razen ledu, ki ga dodajamo
postopoma proti koncu mešanja. Po želji okrasimo.
20
avgust 2010
DITA
Zdrava kuhinja
Juha avgolemono (Španija)
Za 6 oseb potrebujemo
1 l kokošje juhe
sok 1 limone
sol in sveže mlet črni poper
kolobarji limone za okras
testenine za zakuho
Juho nalijemo v kozico in zavremo, dodamo testenine in kuhamo 10 minut. Jajca penasto stepemo, jim dodamo limonin sok in
žlico mrzle vode. Previdno primešamo zajemalko vrele juhe in nato še dve zajemalki.
Mešanico vlijemo v odstavljeno juho in dobro premešamo. Posolimo, nameljemo popra in okrasimo z limoninimi kolobarji. Ko
smo juhi dodali jajca, ne sme več zavreti.
Ena porcija vsebuje
kalorij
ogljikovih hidratov
beljakovin
maščob
nasičene maščob
36
4g
3g
2g
0g
Lososova lazanja
Za 4 osebe potrebujemo
20 dag listov za lazanje
bešamel
4 dl mleka 1, 6 %
5 dag dietne margarine
5 dag moke
10 dag paradižnikovih pelatov
26 dag lososovega fileja
10 dag mozzarelle
sol, sveže mlet poper, koper
Ena porcija vsebuje
kalorij
ogljikovih hidratov
beljakovin
maščob
nasičene maščob
346
34 g
15 g
16 g
5g
Testo za lazanje skuhamo v slanem kropu, splaknemo in odcedimo. Margarino segrejemo na olju, dodamo moko, popražimo in zalijemo z mlekom, solimo, popramo in zmešamo s paradižnikovimi pelati, Lososov file narežemo na tanke
rezine, posolimo in potresemo s koprom. Mozzarello grobo
naribamo in popramo. Pekač namažemo z bešamelom, nanj
položimo prvo plast testa, spet pomažermo z bešamelom,
prekrijemo z rezinami lososa, sirom in ponovno namažemo
z bešamelom. To ponovimo dokler ne porabimo vsega, na
koncu potresemo s sirom in damo preč pri 170 ºC.
DITA avgust 2010
21
Medicina in diabetes
sti
VSESTRANSKI PRIRO^NIK OV eDIABETESU
Ledvice? Ko`a? O~i? Mo`gani? Srce? O`ilje?
Hipoglikemija? Nose~nost? Inzulin? Tablete?
Inzulinske ~rpalke? Hrana?
Damjan Justinek
Darja Lov{in
101 ODGOVOR NA
VPRA[ANJA O DIABETESU
Knjiga je odziv strokovnjaka, ki razume tudi
omahljivo ~love{ko naravo in pasti, ki jih skriva
dolgotrajno zdravljenje kroni~ne bolezni.
178 strani
Cena: 20 EUR (+ PTT)
• odgovori diabetologa na vpra{anja o
diabetesu • slovar izrazov • tabela glikemi~nih
indeksov • tabela indeksov {kodljivih ma{~ob
Najhitreje do knjig: 01 542 50 04 • www.diabetes.si • revija.dita∞siol.net
Ob nacionalni konferenci o diabetesu
je izšel zbornik konference z naslovom
SPREMENIMO DIABETES. Zbornik prinaša dvanajst prispevkov
uglednih slovenskih diabetologov, strokovnjakov za regenerativno medicino, epidemiologijo,
preventivno medicino in prehrano in je kot tak najbolj celovit pogled na aktualno stanje diabetesa kot problema celotne
družbe.
Natančneje je predstavljen
tudi finski nacionalni program
za diabetes, kot prvi učinkoviti
tovrstni program na svetu.
Urednica zbornika je Darja
Lovšin, predgovor je prispevala evropska poslanka Romana
Jordan Cizelj.
Zbornik je namenjen vsem ki,
se pri svojem delu srečujejo s
problematiko diabetesa ter bolnikom
Obseg: 100 strani, format 180 x 250 in njihovim svojcem.
NOVO !
Cena: 30 EUR (+ PTT)
Diabetiki so tri do {tirikrat
bolj izpostavljeni
mo`ganski kapi!
Cena 5 EUR (+ PTT)
Teen dita
TEEN
DITA
Starši, izkoristite pravico!
Na enem od internetnih forumov, posvečenih diabetesu smo
zasledili pisma staršev z diabetičnim otrokom, iz katerih je
razvidno, da mnogi ne vedo, kakšne pravice jim pripadajo
po zakonu. Najprej poglejmo pisma staršev.
»Samo starši malih sladkornih bolnikov vemo, kako naporen je naš življenjski ritem.
Predvsem je naporno preverjanje sladkorja ponoči, ...potem pa zjutraj v službo. Naporna
služba, doma pa neprestani strah, kako je s sladkorjem. Sladkorna bolezen ne pozna nočnega počitka, konca tedna ali počitnic. Varstvo za sladkornega bolnika pa tudi ne najdeš kar tako. Naš mali sladkorček je aprila dopolnil 4 leta, konec avgusta pa bo 3 leta,
odkar (odlično) urejamo bolezen. Tri leta urejanja bolezni me je pripeljalo do odločitve,
da v službi uveljavljam pravico do polovičnega delovnega časa. Pri CSD sem uveljavljala
pravico do delnega plačila za izpad dohodka, pa so mi vlogo zavrnili. Vztrajam, saj starši
malčkov sladkornih bolnikov pri pravicah nikakor ne moremo biti izenačeni s starši zdravih otrok.«
»Naš je zbolel pri letu in pol, tako da
imamo “šele” malo manj kot leto in pol
“staža”. Kako usklajujemo? Težko, tako
da te popolnoma razumem... Žena trenutno dela skrajšan delovni čas, vendar
bo sin kmalu star tri, tako da potem to
odpade. Tako da bo mali moral biti v vrtcu 8 ur, kar naju je že sedaj groza. Precej
se da za službo narediti tudi ponoči, vsaj
če imaš tako službo in možnost. Itak mu
ponoči pogosto merimo sladkor (stabilni
bazalci? a to obstaja?), tako da grem jaz
večinoma spat precej pozno ponoči (ob
cca 3-4h).
Je do sedaj še kar nekako šlo, sem pa letos spomladi opazil, da se me precej pogosteje prime kakšna viroza ali kaj podobnega. Najbrž zaradi premalo spanja. Se
pa strinjam s tabo, mali sladkorčki imajo
“status” otroka s posebnimi potrebami,
vendar je vsa zakonodaja spisana tako,
da nimajo o tega ravno veliko (vsepovsod je omenjeno le, da bi moral biti ali
težje duševno prizadet ali pa težje gibalno oviran....).«
DITA avgust 2010
»Čeprav nimam več majhnih otrok pa
slutim, kako ti je težko usklajevat saj še mi
starejši včasih rabimo pomoč otrok pa ne
more brez tega zato bi bilo prav da tudi
to »tretirajo« za pomoč kot ostalim otrokom ki so invalidni, mogoče pa če se boste starši združili pa bo kaj »ratalo«. Jaz
sem z vami in vas podpiram pa lep dan
še naprej in veliko lepih dni pa čeprav so
sladki z vašim otrokom.«
Starševski dodatek za nego bolnega
otroka
Staršem otrok z diabetesom pripada
pravica do dodatka za nego otroka, o čemer smo v Diti že pisali. Pravica do mesečnega dodatka je zapisana v Zakonu o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, konkretizira pa jo Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke,
ki potrebujejo posebno nego in varstvo
s seznamom hudih bolezni, med katerimi so tudi prirojene presnovne bolezni in endokrinopatije s posledično hudo
stalno prizadetostjo (diabetes, fenilketonurija itd.). Mnogi starši zakona ne poznajo ali pa si ga narobe tolmačijo.
Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov
je trenutno 99,38 EUR. Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče.
Starši morajo pravico uveljavljati, ker
jim ne pripada avtomatično. Več o tem
bomo pisali v naslednji Diti, lahko pa že
sedaj povemo, da pravice (in denarja) za
nazaj ni mogoče dobiti.
23
Eni in drugi
Tatjana Weingerl in Naja
Hov hov alarm pred hipoglikemijo
Tekst in foto: DARJA LOVŠIN
Decembra pred petimi leti se je Tatjani Weingerl
življenje postavilo na glavo. Komaj so si uredili dom
in začeli uživati v prekrasnem gorenjskem okolju pod
Storžičem, je na smučanju izgubila moža in postala mlada
vdova z desetletno hčerjo. Bolezen pa se ne ozira na
tragedije, diabetes, ki ga ima že trideset let, terja red
in pri tem ji je postala nepogrešljiva opora njena
psička Naja, ki je izkazala izreden posluh za dogajanje
v gospodaričinem telesu in je pravi pasji alarm pred
hipoglikemijo.
Tik ob vaši domačiji šumlja potok
in žene majhno mlinsko kolo, tako
pomirjujoče je to. Kako ste pristali tu
ob potoku Belca pod Storžičem?
Pokojni mož je želel iz Medvod nekam,
kjer so hribi in tako smo v Zgornji Beli
pred štirinajstimi leti kupili staro hišo
in jo adaptirali. Moram priznati, da tega
kraja ne bi zamenjala za nič na svetu. V
potoku pa je imel mož veliko postrv navajeno, da mu je jedla kruh iz roke.
Vaše domovanje po domišljenih
rešitvah izdaja, da je bil mož arhitekt.
Zanj je bila obnova stare gorenjske
domačije res prvovrsten strokovni izziv,
dela so se začela v mesecu aprilu in avgusta je bilo že vse končano. Pika na i
je bil potok Belca, ki teče ob gospodarskem poslopju in nas s svojim šumljanjem pomirja.
Žal vaš mož ni mogel dolgo uživati
sadov svojega dela, kaj se je zgodilo?
Ja (zavzdihne), takrat je o tem veliko pisalo v časopisih, bili so naslovi kot
»Nesreča znanega gorenjskega arhitekta«, na smučanju v Bad Kleinkirchenu je
tako nesrečno padel, da je bil pri priči
mrtev. Takrat štirinajstletna hči, ki je bila
takrat z njim, me je poklicala po telefonu
in mi to povedala, jaz sem namreč nehala smučati pred njima.
24
Diabetes imate že kar dolgo, kako vam
uspeva krotiti krvni sladkor?
Že trideset let in problem je nizek jutranji sladkor. Po porodu se mi je pojavila krvavitev na očesnem ozadju in takrat sem dobila podzavesten strah pred
visokim krvnim sladkorjem in se začela
ukvarjati s športom. Mož, ki je bil zelo
športen tip, me je usmeril k teku, tako,
da sva štirikrat tedensko tu v okolici pretekla po osem kilometrov. Tekaški dnevi so bili: ponedeljek, sreda, petek in sobota. Tako sem umirila sladkor in tudi
precej shujšala, vendar pa so se pojavili
zjutraj nizki sladkorji. Dokler je bil mož z
mano, je bilo še v redu, če me je slišal,
da težko diham, me je zbudil in smo problem uredili. Po njegovi smrti je to vlogo
prevzela hči, ki me že tako dobro pozna,
da že po mojih besedah, po tem, kako
govorim, ve, da imam hipo.
In kaj potem storite?
Vzamem med, ki ga imam povsod, tudi
na nočni omarici ali v steklenički s seboj
v avtu. Med mi najhitreje pomaga glede
na to, da sladke vode ne prenašam. Vendar hči Lana je že odrasla in se je odselila,
ostala sem sama s psičko, ki je imela prej
prostor v kopalnici, jaz pa sem jo preselila
v svojo sobo, kjer ima ležišče pri postelji.
No, to pa je privilegij in kako se psička
zanj oddolži?
Uro imam nastavljeno, da me zbudi ponoči ob pol dveh, da preverim sladkor in
Začetek sprehoda
izpred domače hiše
avgust 2010
DITA
Eni in drugi
ona točno ve, da takrat zacinglja ura, da
jaz vstanem in kakšna procedura sledi naslednjih pet minut. Če se slučajno ne zbudim, oz. ne reagiram, me zbudi Naja s smrčkom, tako da moram vstati. Zjutraj se
zgodba ponovi. Uro imam navito ob deset minut čez šesto, če ob 6.12 še ne vstanem, me pride opozorit. Če zvonca na uri
ne ugasnem takoj, me s smrčkom opozarja, da to storim. Tudi, če se začnem nenormalno obračati in premetavati po postelji,
ker sem zaradi nizkega sladkorja bolj nemirna, ona očitno ve, da je to narobe, da
je to alarm, takoj je zraven in skuša z dotiki ali kako drugače doseči, da se prebudim. Tudi že na sosednjo posteljo je skočila in toliko časa praskala po rjuhi, da sem
se zbudila.
Videti je, da imate veliko problemov s
hipoglikemijami.
Niti ne, to pa priznam, če prespim jutranjo uro, se mi potem vse podre in je
ob osmih že hipa. Organizem je trideset
let tako navajen in očitno sta dve uri zamude že preveč.
Kdaj ste opazila, da ima psička Naja
posluh za vaš krvni sladkor?
Odkar sva sami skupaj. To njeno skrb
sem opazila tudi, če sem zunaj in se zaradi zniževanja sladkorja začnem drugače
obnašati. Tako se mi začne motati pod
nogami, češ, pojdiva že noter, da jo moram upoštevati. Res pa je, da moraš psa
poslušati in ga razumeti, kar ob medsebojni navezanosti ni težko. Ona točno
ve, kaj se dogaja.
Kako jo potem nagradite?
Dobi napolitanko ali košček čokolade,
kar ima še rajši od mesa.
Torej ona poje tisto, česar vi ne smete?
Ja (smeh). Povezala je moje obnašanje s
tem, da moram vzeti plastenko od vode, v
kateri imam med in ga malo popiti.
Vendar ni videti, da bi bilo priboljškov
preveč, saj ima skupaj z vami tudi ona
vitko postavo.
Res je, zelo sva obe aktivni, dnevno
hodiva na uro in pol dolge sprehode, če
greva pa do Jakoba, nama vzame tudi
dve uri. Najraje grem sredi dneva, ko je
že zelo toplo, ker sem zelo zmrzljiva.
Kaj pa je narobe z vašim komolcem,
da ga imate povitega?
Padla sem na poledeneli cesti, ko sem
šla na možev grob in mi je počila kost.
Tri tedne sem imela opornico, potem se
je začela nabirati tekočina. Štirikrat so mi
punktirali, vendar zaradi diabetesa to ni
prišlo več v poštev, da se ne bi okužila s
kakšno bakterijo in so mi komolec operirali. Žal pa se zaradi diabetesa celi zelo
počasi, tudi nekroze so se mi naredile, ki
Naja ima rada vse, razen briketov, a je njen
jedilnik, skupaj s Tatjaninim, na katerem so
gore zelenjave, sadja in rib, zelo zdrav
so jih odstranili, vendar celjenje še kar
traja, kar je verjetno posledica trideset
let trajajočega diabetesa.
Vaša mati, gospa Marija Kodele, se
je kot prehranska strokovnjakinja
posvetila prav prehrani diabetikov,
tudi z revijo Dita je sodelovala pri
organizaciji strokovnih srečanj. Ali
vam je bilo zaradi njenega poznavanja
hrane vsakodnevno življenje kaj lažje?
Najprej morem povedati, da je mojo
otroško zdravnico v Medvodah mama pol
leta prepričevala, da se z mano nekaj dogaja, dokler ni dobila razlage, da otroka
»maltretira.« Ko pa sem doma padla v nezavest in je mama naročila reševalni avto
na svoje stroške, da so me peljali v bolnišnico na Vrazov trg, jo je pokojni diabetolog dr. Matajc vprašal, kje je imela toliko
časa otroka. Vprašanje, kako bi se zgodba
zaključila, če mama ne bi bila v tem poklicu. To se je dogajalo leta osemdeset, ko
sem imela deset let, potem je prišla puberteta in do konfliktov, ko sem se upirala
in zavračala zdravo hrano, hkrati pa sem
postala tudi bolj debelušna. Potem pa, ko
sem spoznala pokojnega moža, ki je bil
maratonec in je celo tekel atenski maraton, me je prepričal, da sem začela teči,
čeprav sem imela fiksno idejo, da ne zmorem preteči niti petsto metrov. S tekom
sem prenehala po njegovi smrti, ker se je
hčera bala zame, namesto tega pa sem
začela hoditi na dolge sprehode. Hčeri in
bodočemu zetu se moram zahvaliti tudi,
da sem se zopet postavila na smuči.
Med Tatjano in njeno ljubljenko Najo obstaja
velika medsebojna navezanost
25
Eni in drugi
Slavni diabetiki
Larry King
Med popularne diabetike
svetovnega slovesa sodi tudi
Larry King, priljubljeni ameriški
televizijski voditelj, ki je v svojih
poznih večernih, oziroma nočnih
šovih, ki sodijo med najbolj
gledane televizijske oddaje
na vseh celinah, gostil že vse
pomembneže tega sveta.
Kot Lawrence Harvey Zeiger se je rodil 19. novembra leta 1933. Njegov oče
je vodil bar v Brooklynu, mama pa je bila
gospodinja, Ko je imel Larry komaj devet let mu je umrl oče, družina je ostala brez sredstev za preživljanje in mama
je morala zaprositi za socialno podporo.
Slavni CNN voditelj ene najbolj gledanih
oddaj je levji delež priprav od vsega začetka opravljal sam in vse do danes ostaja nesporni idejni vodja ekipe, s katero je
sodeloval izvedbi svojih oddaj v zadnjih
petindvajsetih letih. Svojevrsten pečat je
medijskemu prostoru vtisnil s svojimi legendarnimi naramnicami, ki jih nosi petek in svetek, pa se jih niti on niti gledalci
še niso naveličali.
Kralj pogovornih oddaj in brezkompromisni mojster intervjujev, za katerega so bili poznavalci prepričani, da ga
bodo morali, ko bo dovolj star in betežen »odnesti iz studia«, je svoje ljubitelje in kritike presenetil z odločitvijo, da
se bo po četrt stoletja vodenja intervjujev s slavnimi odpravil v pokoj. V določe-
26
ni meri je k njegovi odločitvi prispevala
tudi sladkorna bolezen tipa 2, ki mu ne
dovoli več, da bi pri sedeminsedemdesetih letih delal kot stroj, kar taka oddaja terja. Poleg tega pa ima legenda televizijskih pogovornih šovov tudi težave s
srcem in ožiljem. Pred tremi leti je uspešno prestal operacijo zamašene vratne arterije. Po operativnem posegu se je neumorni in neprekosljivi Larry nemudoma
vrnil na delo, saj je kot naslednji gost v
njegovi oddaji Larry King Live tedaj
nastopil predsedniški kandidat Barack
Obama, ki je nato postal prvi temnopolti predsednik ZDA, za kar ima nekaj zaslug tudi Larry King.
»Perpetuum mobile z malih ekranov
je priznal, da je naveličan in utrujen,«
so mediji komentirali novico iz studijev
globalne medijske korporacije CNN. Nihče ni neuničljiv in večen. Celo uporni
Larry King je moral priznati svoj poraz.
Da namerava obesiti svoje TV naramnice
na klin, je King sporočil svetu prek spletne socialne mreže Twitter.
Sedemkrat poročen
Pronicljivi King je za svojo zvestobo
CNN-u dobil čudovito darilo - uvrstitev
med svetovne rekorderje. Kot voditelj
najdlje trajajoče oddaje za eno televizijo ob istem času se je King namreč zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov,
na kar je še posebej ponosen, zlasti ker
mu zvestoba v zasebnem življenju in v
odnosih z nasprotnim spolom ni najbolj pri srcu. Z njegovimi ljubezenskimi eskapadami se je tri desetletja navdušeno ukvarjal rumeni tisk, ki je bržčas
zaskrbljen nad najbolj verjetnim scenarijem, po katerem se bo King umiril in
prevzel vlogo zvestega soproga, ki ob
nedeljah kosi travo, pripravlja mizo za
nedeljsko kosilo in skrbi za žar na družinskem pikniku. Sicer pa je v zadnjem
času veliko pozornosti zbudil skorajšnji razpad njegovega sedmega zakona.
Kingovo zasebno življenje je bilo od nekdaj zelo burno. O svoji sedmi ženi, ki
je letos maja zaradi njegove nezvestobe obupana poskušala narediti samomor z uspavalnimi tabletami, se je legendarni TV voditelj že začel ločevati,
kmalu zatem pa sta zakonca ločitveni
postopek prekinila, ker naj bi ugotovila,
da se imata po desetih letih zakonskega življenja še vedno rada. Sicer pa ima
s sedanjo, dvajset let mlajšo ženo dva
sinova. Legendarni televizijski voditelj
je zelo skrben oče, saj svojega mlajšega
sina večkrat pospremi v šolo in iz nje.
King je v svoji karieri intervjuval veliko večino pomembnih in slavnih, znanih in vplivnih posameznikov s povsem
različnih področij. Od Bila Clintona in
Donalda Trumpa s soprogo Melanijo
Knavs do pokojne Matere Tereze iz Kalkute. Nazadnje je med drugim povabil
avgust 2010
DITA
Eni in drugi
na pogovor priljubljenega temnopoltega košarkarja LeBron Jamesa iz lige
NBA, nadarjenega komika Billa Maherja in pevko Lady Gaga. Kljub imenitnim
gostom pa je Kingovi oddaji v zadnjih
letih gledanost začela padati. »Vse v
življenju ima svoje vzpone in padce –
danes si na vrhu, jutri na dnu,« je Larry pojasnil novinarjem, ki jih je zanimalo, zakaj se je publika ohladila in kaj bo
storil, da jih spet pritegne pred TV ekrane. »Kaj bom storil? Nič,« je skomignil
z rameni, nato pa pomenljivo dodal:
«Morda bom celo začel razmišljati o slovesu.« Tedaj je prvič omenil upokojitev,
pa ga nihče ni jemal resno.
Nedavno upokojena legenda ameriškega in svetovnega televizijskega novinarstva Larry King, katerega ime je
neločljivo povezano s televizijsko hišo
CNN, je svojo dolgo in bogato kariero začel na radijskih valovih. Leta 1957
je na srednjevalovni radijski postaji kot
DJ na teden zaslužil 55 dolarjev, čez tri
leta so mu dovolili stopiti tudi za mikrofon, kjer je v zgodnjih jutranjih urah gostil raznovrstne nenavadne ljudi, predvsem odštekane čudake. Nato je svojo
poklicno odisejado nadaljeval pri tiskanih medijih, od koder je kmalu odšel, da
bi se preskusil kot komentator na nogometnih tekmah. Leta 1970 so ga odpustili, ker je preveč izpostavljal svoje prijatelje. Odslovili so ga tudi z radia in na
začetku osemdesetih je obupan davkariji celo prijavil osebni bankrot. Poleg tega
je bil obtožen tudi poneverjanja in kraje
denarja od svojega poslovnega partnerja, s katerim sta trgovala z delnicami na
DITA avgust 2010
Wall Streetu. Čeprav je bilo njegovo ime
omadeževano in je bil povsem na dnu,
se je s trdim delom spet povzpel med
zvezdnike svetovnega formata. Po spletu zanimivih naključij je leta 1985 zajadral na CNN, tam ostal četrtino stoletja
in postal eno najbolj znanih imen svetovnega televizijskega dogajanja.
Sogovorniki, šefi in gledalci so ga imeli
radi in ga spoštovali, ker je bil vedno pravičen in korekten. Čeprav je pameten,
zvit in kar se da spreten izpraševalce, pa
se nikoli ne dela pretirano pametnega in
načitanega, zlasti pa nikoli ne skuša sogovornika spraviti na preveč tanek led
ali ga celo osmešiti in osramotiti, kar počnejo nekateri njegovi kolegi. Zato mu
je v dolgih letih uspelo gostiti vrsto znanih osebnosti, ki so se ostrejših zasliševalcev izogibali in zavračali njihova vabila za pogovor. Seveda pa so se zdaj časi
korenito spremenili in imajo večjo gledanost oddaje, katerih voditelji so zelo
kritični in izrazito politično opredeljeni,
čemur se je Larry King vsa leta spretno
izogibal in kljub pritiskom z obeh strani
ostal nevtralen. Ankete so pokazale, da
je gledanost njegove oddaje v prvih treh
mesecih letošnjega leta padla kar za 43
odstotkov z nekdanjega dobrega milijona na »komaj« 771.000 gledalcev.
slovnež doživel bankrot in ob ločitvah
izplačal kar šest žena, je danes, ob koncu 53 let trajajoče kariere zelo premožen. Z leti se je namreč naučil ravnati
s financami, tako je njegovo bogastvo
danes vredno več kot 50 milijonov dolarjev. Del tega bo namenil tudi zdravemu življenju, saj je nedavno izjavil, da
ga zelo zanima, kakšen je občutek, ko
moraš pihniti 100 svečk na svoji rojstnodnevni torti.
NM
Doživeti stoto
Čeprav se bo kmalu pridružil armadi
upokojencev na nasprotni strani Atlantika pa legendarni TV voditelj upa, da
ga ne bodo še popolnoma odpisali in
pričakuje, da bo lahko občasno pripravil še kakšno posebno oddajo. CNN pa
seveda že mrzlično išče njegovega naslednika ali naslednico – poznavalci
razmer so prepričani, da mu ta (vsaj prvih 25 let) ne bo segel niti do kolen. Pojavljajo se govorice, da bo nenadkriljivega voditelja na CNN-u s 6,6 milijona
evrov vredno pogodbo kmalu zamenjal
Piers Morgan z otoka, bolj znan kot član
žirije v priljubljeni televizijski oddaji Britanija ima talent.
V vseh teh letih je King naredil več kot
50.000 intervjujev in poleg emmya prejel še dve nagradi Peabody ter deset nagrad Cable ACE. Leta 1989 pa je bil kralj
intervjujev v živo sprejet tudi v Dvorano slavnih radijskih osebnosti. Čeprav
je zrasel v pomanjkanju, kot mlad po-
27
Živahno in veselo
Kot so se vozili predniki
Z muzejskim vlakom po Bohinjski
progi
Tekst in foto: DARJA LOVŠIN
Stari hlapon na ljubljanski železniški postaji je globoko
zavzdihnil, spustil lepo količino pare in speljal. Zapeljal nas
je v stare čase, ko so se ljudje še vozili s parnimi lokomotivami.
Ob železniški progi so železniške postaje in tako se vrstijo različni prizori: postaja, na kateri strumno stoji vlakovni
odpravnik v železničarski uniformi in z
rdečim loparčkom pod pazduho, pa postajališče, pred katerim postopa osamljen pes in še končna postaja za glasbenike, na kateri izstopi ansambel, ki je z
veselo muziko zabaval goste na vlaku,
da je praznovanje življenjskega jubileja
enega od njih ob prigrizkih in pijači potekalo karseda prešerno.
Čaka nas slikovita Bohinjska proga,
ki je ne bi bilo, če ne bi bil sposoben in
podjeten Italijan v Bohinjski Bistrici zgra-
28
dil za svojo družino in državne uradnike
lepo in veliko stavbo, pravi dvorec, od
koder je vodil projekt izgradnje Bohinjskega tunela, ki že blizu sto let povezuje
Bohinj s Posočjem. Zgradba se ni ohranila, prekrasen vrt, imenovan po graditelju bohinjskega tunela pa lahko še dandanes občudujemo v Bohinski Bistrici tik
poleg novega petzvezdičnega Eko hotela ( psom vstop ni dovoljen, niti v hotel,
niti na vrt).
Komaj smo si oddahnili od slikovite
vožnje mimo Bleda in Bohinja, s pogledi
na jezero, že se začenja najbolj nepozaben del vožnje skozi številne soteske in
avgust 2010
DITA
Živahno in veselo
grape ter predore, med katerimi je najdaljši dolg kar 6.327 m.
Prispemo v soško dolino in do cilja.
Most na Soči. Utrujeni od vsega lepega izstopimo in se podamo na slabe pol
ure oddaljen breg akumulacijskega jeze-
DITA avgust 2010
ra, kjer se vkrcamo na ladjico. V lagodnem ritmu se zapeljemo po turkizno
modri gladini jezera, ki ga polni najlepša slovenska reka. Sem omenila cvetje
na oknih in balkonih, ki je tu še posebej
bujno? Boža ga topli mediteranski zrak,
tako da tu na pragu gora rastejo celo
palme.
S postaje Kanal se vlak z veselo družbo zapelje nazaj proti Ljubljani in v črnini poletni noči se razsvetljena okna vlaka kmalu pomešajo z množico zvezd.
29
Živahno in veselo
Kulinarični utrinek iz Kerale
Smrdljiva riba
Tekst in foto: DARJA LOVŠIN
V Fort Kochiju so največja znamenitost kitajske ribiške mreže, ki se kot
gromozanski pajki vrstijo vzdolž obale tega mesta s portugalskim pridihom.
Smo na jugu Indije, v državi Kerala.
Pred davnimi leti so Kitajci naučili Indijce ribariti s temi ogromnimi mrežami, tako velikimi, da bi z eno lahko prekril hišo. Ko jih vlečejo iz vode, pripete
na dolga drevesna bruna, je potrebnih
najmanj šest mišičastih moških, da lahko mreže z zapletenim sistemom škripčevja dvignejo v zrak. Včasih ni na dnu
mreže ničesar, drugič se v njej premetava nekaj ribic. Turisti zasedejo na obali boljše položaje za opazovanje že v ranem jutru in vse do poldneva opazujejo
ta boj za preživetje. Vsaj tako napeto kot
ljudje, nadzorujejo prikazovanje mrež iz
morja tudi vrane, ki v jatah posedajo po
njih. Čim se mreža prikaže iz vode, se v
hitrem preletu spustijo k srebrno migetajočim ribicam in kar se se da hitro odfrfotajo z ukradenim plenom. Včasih ni
v mreži tudi nič, vsekakor jih ribiči potopijo in dvignejo vsaj šestdesetkrat na
dan in na koncu je vedno toliko ulova,
da najemnikom mreže ostane nekaj rupij, potem, ko lastniku odrinejo polovico zaslužka. Ribja tržnica je v neposredni
bližini in tam, v senci ogromnih spalnih
30
dreves poteka živahno barantanje za
vsemogoče ribe, školjke, rake in znamenite tigraste škampe. Nekatere stvari je v
Kochiju treba poskusiti in tako se z možem podava na ribjo tržnico, da izbereva iz tega morskega obilja primerke za
večerjo, ki nama jo bodo pripravili v bližnji restavraciji. Odločiva se za šest velikim tigrastih škampov ter rdečo luskinasto lepotico in se že veseliva večera,
ko bova poskusila svoj »ulov«. V mraku
zasedeva mizo pod spalnim drevesom
z lepim pogledom na krave, ki počivajo
na cestišču. Najina velika riba se v družbi
škampov že cvrčeče oglaša z žara. Malo
sva »kumrne« volje, ker v hindujski deželi ne moreva računati, da bo riba tretjič zaplavala v vinu in tako vdano žuliva
vsak svojo limonado. Končno nama postrežejo škampe in so bili še kar; pač pečeni, malce neslani vretenčarji brez vsakršne začimbne podpore in tako tudi o
aromi ni kaj več pisati. Potem je prišla
na vrsto riba, jeva jo in sva kar tiho, kaj
prida okusa spet ni, na misel mi prihajajo jadranske dobrote, tako kot jih znajo narediti v naših obmorskih gostilnah,
zdi pa se mi tudi, da prihaja s krožnika
nekam sumljiv vonj. Že proti koncu večerje zagrizem v nekaj res smrdečega, da
me kar odnese k mlademu mojstru žara.
»Pa kako vi tukaj sploh ribe pečete, zakaj
jih nič ne zarežete ob straneh, ko so tako
velike, da bi se bolje spekle?! In zakaj ne
daste malo več olja, da bi bile bolj okusne?« In kaj izvem, da sva si sama kriva,
če nama riba ni všeč, zakaj pa sva izbrala
staro ribo?
Toliko o »svežih« ribah z ribje tržnice v
Fort Kochiju . Ena prvih stvari, ki sem jih nem še rezino limone nad dišeče cvrtje
po vrnitvi domov naredila, so bile ocvrte in si rečem: »Mmmm, ni jih čez naše jasardelice z malo česna in peteršilja. Stis- dranske ribice – z vinom.«
avgust 2010
DITA
Živahno in veselo
Ali v va{i kuhinji kaj pogre{ate?
NARO^ITE SI KUHARSKI PRIRO^NIK
ZA DIABETIKE
DARJA LOV[IN
Veliki kuharski
vodnik za diabetike
veliki
kuharski vodnik
za diabetike
2. raz{irjena izdaja
Format: 194 × 260 mm
Obseg: 256 strani
Vsebina
Presku{eni recepti za:
• predjedi • juhe • solate
• glavne jedi • sladice
zdrava hrana za
diabetike in ostalo
sorodstvo
Jedilnik za ves teden
Tabele
Slovar
Nasveti
DARJA LOV[IN
Zbirka DIABETES
Cena: 29,80 EUR
(+ po{tni stro{ki)
USPE[N
ICA!
Veliki kuharski vodnik za diabetike – nepogre{ljiv v va{i kuhinji!
31avgust 2010
DITA
Naro~ila: 01 542 50 04 ali www.diabetes.si
april 201031
DITA
Živahno in veselo
Novo o hoji
45 namesto 30 minut
Tekst: NM
Hoja je alfa in omega gibalne dejavnosti za diabetike. Če ste se odločili,
da boste sladkorno bolezen preprečevali oziroma obvladovali s pomočjo
nizanja korakov v bolj ali manj hitrem tempu, temu namesto
običajnih 30, odslej raje namenite 45 minut.
Ameriški strokovnjaki z Duke University so s poglobljeno študijo na prostovoljcih, diabetikih in nediabetikih ugotovili, da je redna, vsakodnevna hoja, ki
traja tri četrt ure, veliko bolj koristna in
učinkovita od doslej priporočane polurne. 30 minut hoje dnevno sicer res zadostuje v preventivne namene, ko gre za
preprečevanje nabiranja odvečnih kilogramov in centimetrov okrog pasu. Kdor
pa hoče izgubiti odvečno telesno težo
in se rešiti obstoječih maščobnih oblog
– glavnina diabetikov je predebelih – pa
se mora gibati več kot pol urice na dan.
Izsledki najnovejše študije o uravnavanju telesne teže z gibanjem (ne z dieto oziroma s stradanjem) pričajo, da 45
minut hitre hoje dnevno v pospešenem
tempu, hitrejšem od lagodnega sprehajanja, človeku omogoči, da vsak dan pokuri dodatnih 300 kalorij. To v praksi pomeni, da človek le z nizanjem hitrejših
korakov na leto izgubi zavidanja vrednih 15 kilogramov maščevja, ne da bi se
moral pri tem zatekati k redukcijskim dietam oziroma trpeti lakoto. Zadostuje že
tri četrt ure dnevne hoje. Če se vam to
zdi veliko in se bojite, da bi se dolgočasili, se lahko na pot podate v dobri družbi, opazujete okolico, poslušate glasbo,
razmišljate… Med hojo lahko počnete
vse mogoče; pomembno je le, da tempa
preveč ne upočasnite oziroma se vmes
ne ustavljate.
Nekaterim je hoja dolgočasna
in se raje odločijo za kolo
32
avgust 2010
DITA
Živahno in veselo
Neprijetna plat gibanja
Bolečine v mišicah in vezeh
Tekst: NM
V spremstvu krčev ali samostojna, znana kot »muskelfieber«,
se neprijetna bolečina in napetost v mišicah pojavi po pretirani
fizični aktivnosti, naglem neprevidnem gibu ali neustrezni legi.
Doslej veljala za posledico prevelike
količine mlečne kisline v mišičnem tkivu, skupina ameriških znanstvenikov pa
je ugotovila, da praviloma sploh ni povezana s pretirano kislostjo, marveč z
nenavadnimi, ekscentričnimi gibi, ki jih
morajo izvajati neogrete, nepripravljene
in nerazgibane mišice.
Telesna aktivnost naj bo zmerna, pri
čemer je najboljša intenziteta tista, ki
med aktivnostjo dovoljuje normalno
konverzacijo in komunikacijo z okolico.
Pretirano intenzivna vadba, ki botruje
prekomernemu potenju in izčrpanosti ni
priporočljiva, saj ne koristi zdravju temveč mu pogosto celo škodi. Po pretirani
telesni aktivnosti je človek pogosto povsem zdelan in tu so še krči oziroma, bolečine v mišicah, zlasti po pretirani oziroma preveč zagnani telesni vadbi brez
predhodne sprostitve in ogrevanja. Mišične krče uspešno preprečimo z ogrevanjem in razgibavanjem pred telesno
aktivnostjo. Dovolj je 10 minut poskakovanja, hitre hoje na mestu in lažjih vaj.
Dobrodošle so tudi vaje za raztegovanje mišic in tetiv, ki aktivirajo kite, sklepe, mišice in ostale strukture. Ob koncu
športnega udejstvovanja pa je si je priporočljivo vzeti nekaj minut še za sprostitev, za umirjanje in ohlajanje, oziroma
za vaje s katerimi spodbudimo intenzivno krčenje in raztezanje vezivno mišičnega tkiva, s čimer pospešimo odplavljanje mlečne kisline iz mišic in njeno
razgradnjo.
Intenzivnejša telesna aktivnost telo
tudi izsuši (dehidrira), zato je uživanje
zadostnih količin tekočine, lahko je to
voda ali vitaminski in mineralni napitki, pogoj za zdravo in koristno športno
udejstvovanje. Tekočina spodbuja obilno prekrvitev vezivno mišičnega tkiva in
raztapljanje ter redčenje škodljivih pre-
DITA avgust 2010
snovnih produktov. Po športu je priporočljivo uživanje hrane, bogate z lahko
razgradljivimi ogljikovimi hidrati: krompir, sadje, zelenjava, testenine in ostale žitarice. Blagodejno deluje tudi obisk
savne, bazena ali pa vsaj sproščujoča topla kopel v domači kadi, ki pospeši prekrvitev in sprostitev preobremenjenega
vezivno mišičnega tkiva, hitrejše odplavljanje in razgradnjo nakopičene mlečne
kisline in izločanje njenih škodljivih razgradnih produktov.
Glavni vzrok omenjenemu pojavu mišične bolečine tiči v mikro raztrganinah
oziroma majhnih poškodbah (mikrotravmah) mišičnih vlaken oziroma filamentov, mišičnih beljakovin, aktina (v
tankih filamentih) in miozina (v debelejših filamentih). Pri izjemni fizični aktivnosti se mora mišica na eni strani raztezati, na drugi pa krčiti, kar pri neogreti in
netrenirani muskulaturi vodi do raztrganin v najmanjših mišičnih delih, imenovanih Z – conah.
Če čutite bolečine v večini mišic, si
omislite hladno kopel. Učinkovite so
tudi izmenične kopeli bolečih mišic z izmenjavo vroče in mrzle prhe. Opisano
zaporedje večkrat ponovite vsako uro ali
dve. Vsaj na začetku je priporočljiv počitek in minimalno, postopno obremenjevanje bolečega predela. Če se gibanju
in obremenitvi ne morete izognite, prizadete mišice zavarujte pred nadaljnjo
travmo z elastičnim povojem, elastičnim
pasom ali opornico. Otekanju se lahko
izognete oziroma ga zmanjšate s tem,
da prizadeti del telesa dvignete, nosite
oziroma držite v višji legi. Pri hujši bolečini si lahko pomagate z zdravili (acetilsalicilati, paracetamol, ibuprofen ipd.). V
preventivne namene in za lajšan je težav
pa koristijo tudi vitamini A, E, C in B ter
selen in cink. Za učinkovito se je izkazalo
tudi pitje čaja iz sporiša in/ali bele vrbe
ter rmana in bele vrbe. Za sprostitev in
pomiritev mišic fitoterapija priporoča
naravne pripravke z valerijano.
Ingver proti
mišični bolečini
Ingverjeva korenina se kot domače zdravilo uporablja že stoletja proti
različnim tegobam, zlasti pri prehladu
in želodčnih težavah, zdaj pa so raziskovalci odkrili, da je še posebno koristen pri odganjanju mišičnih bolečin,
poročajo britanski mediji. Profesor Patrick O’Connor iz Univerze Georgia, ki
je vodil raziskavo, verjame, da je ingverjeva korenina kot zdravilo boljša
kot jemanje tablet proti bolečinam. V
študiji so ugovotili, da dnevno uživanje ingverja zmanjša bolečino zaradi
športne aktivnosti za 25 odstotkov.
Znano je, da ingver vsebuje kemikalijo, ki učinkuje na podoben način
kot protivnetna zdravila, denimo, ibuprofen ali aspirin. Poskusite torej s pitjem ingverjevega čaja.
33
Vesti
Počitnice v tujini
Diabetik mora pomisliti
na marsikaj
Tekst: JOŽICA KEK
Medtem, ko se lahko drugi ljudje, zlasti, če potujejo z agencijo, pred
potovanjem v tujino brez skrbi predajajo veselemu pričakovanju, pa mora
diabetik precej skrbneje načrtovati počitnice. V Diti smo predstavili že
kar nekaj svetovnih popotnikov, ki so odpotovali daleč in za dolgo
z inzulinom v prtljagi.
A kako naj pravzaprav diabetik načrtujete potovanje? V uredništvo nas je poklical starejši bralec, ki ga je skrbelo, ali
mora inzulin na meji prijaviti. Potolažili
smo ga, da to sicer ni potrebno, za ostale, pa smo strnili še nekaj nasvetov, ki
vam bodo prišli prav.
V kakšno deželo potujete? Preverite,
kako je z dostopnostjo ambulant in organizacijo zdravstvene službe. Zelo je priporočljivo dodatno zavarovanje za zdravstveno asistenco v tujino. Brezplačno
jo nudijo tudi nekatere zavarovalnice v
sklopu investicijskih življenjskih zavarovanj. Kartico imejte v osebni prtljagi.
Mesec dni pred začetkom potovanja
obiščite zdravnika, da opravite test glikiranega hemoglobina, meritev krvnega
tlaka in holesterola.
Dogovorite se za recept za inzulin ali
antidiabetične tablete in potrdilo o terapiji vaše sladkorne bolezni. Recept morate imeti za rezervo, če se vam karkoli
zgodi in bi morali po zdravila v lekarno.
Potrdilo vam utegne priti prav, če bi morali nepoučenim uradnim osebam vendarle razlagati, da inzulinska črpalka, ki
jo nosite ni samomorilni pripomoček.
Ali nosite s seboj diabetični identifikacijski znak? Identifikacija naj bo napisana tudi v angleščini.
potrebujete. Bolje je, da se glede tega
počutite varni in da se izognete jezi in
žalosti, če bi vam česa pomembnega
zmanjkalo.
1 Inzulin vedno hranite na hladnem v
posebni torbi.
2 Pri sebi vedno imejte prigrizke, glukozni gel ali tablete, če se vam krvni
sladkor zniža.
3 Če jemljete inzulin, morate obvezno
imeti v prtljagi tudi glukagon.
4 Na lahko dostopnem mestu imejte pri
roki nujne in pomembne telefonske
številke.
5 Pomembno je, da imate vedno pri
sebi osebno potovalno torbo z najbolj
nujnimi stvarmi: osebnimi dokumenti,
denarjem in zdravili.
Pri daljših potovanjih je pomembna
časovna razlika. Če potujete na Tajsko, v
Indijo ali še dlje proti vzhodu, to pomeni
krajši dan in manj inzulina. Potovanje na
zahod dan »podaljša«, zato potrebujete
več inzulina.
S seboj imejte dovolj primerne hrane. Tako pri potovanju z vlakom kot z
letalom so možne zamude, restavracije
so lahko zaprte, zato je preskrbljenost s
hrano in pijačo nujna.
Za potovanja in dopuste si lahko kupite v sanitetnih trgovinah torbice (imajo
različne velikosti), ki se namočijo v vodo,
da začnejo delovati kristali, ki hladijo notranjost torbice. Tako boste brez skrbi,
da je inzulin na dovolj hladnem mestu
tudi ob najhujši vročini.
Pravilno pakiranje
Vzemite dvakrat večjo količino zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni in
enako tudi dodatke, kakor jih običajno
34
avgust 2010
DITA
Vesti
Carinski predpisi
Prijava inzulinske črpalke
in peresnikov ni potrebna
Tekst: JK
Na Generalni carinski urad Carinske uprave R Slovenije
smo povprašali, ali je pri prehajanju državnih meja treba
carinskim organom prijaviti inzulin in inzulinske pripomočke.
Objavljamo njihov odgovor.
»Inzulin in inzulinski pribor
Na Generalni carinski urad ste naslovili
dopis v katerem navajate, da vaše bralce zanima, ali je potrebno, da potniki pri
prehajanju državnih meja prijavijo carinskim organom inzulin in inzulinske pripomočke.
Vsako blago, ki ga potnik iznaša ali
vnaša na carinsko območje posamezne
države je potrebno carinskim organom
prijaviti. Oblika prijave je lahko konkludentno dejanje, ustna carinska deklaracija, pisna carinska deklaracija ali elektronska carinska deklaracija.
V skladu s 4. členom Priloge B.6 Konvencije o začasnem uvozu, sprejete v
Carigradu 26. junija 1990, za odobritev
začasnega uvoza brez plačila uvoznih
dajatev za osebne predmete potnikov
ni potrebno predložiti carinske listine
ali jamstva razen, če je za te predmete
predviden višji znesek uvoznih dajatev.
V Dodatku I (Ponazoritveni seznam) so
kot osebni predmeti in blago navedeni
tudi prenosni dializni ali podobni medicinski aparati ter pribor za njihovo uporabo (v to skupino spadajo tudi inzulinski pripomočki). Neuradni seznam držav
podpisnic konvencije je v prilogi.
Lep pozdrav.
Pripravil: Franc Plavčak
mag. Stanislav Mikuž
namestnik generalnega direktorja
Seznam podpisnic Istanbulske
konvencije
V Kliničnem centru prešli na ON-LINE sistem
Zdravstvenih kartic ni več
potrebno potrjevati
V začetku julija so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana prešli na prenovljen sistem kartice zdravstvenega zavarovanja in sodobno on-line poslovanje.
S prehodom na nov on-line sistem pacientom ne bo več potrebno potrjevanti kartic na samopostrežnih terminalih. Paciente opozarjajo, da morajo ob obisku naše bolnišnice in ambulant tudi vnaprej nujno predložiti kartico zdravstvenega zavarovanja, pri čemer mora vsak posameznik poskrbeti, da ima veljavno
zdravstveno zavarovanje. V nasprotnem primeru stroškov zdravljenja zavarovalnica ne krije.
Alžirija, Andora, Avstralija, Avstrija,
Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hongkong, Hrvaška, Indija,
Irska, Islandija, Italija, Izrael, Japonska,
Južna Koreja, Južnoafriška republika,
Kanada, Kitajska, Latvija, Libanon, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malezija, Malta, Maroko, Mauritius, Nemčija, Nizozemska, Norveška,
Nova Zelandija, Poljska, Portugalska,
Romunija, Rusija, Senegal, Singapur,
Slonokoščena obala, Slovaška, Slovenija, Španija, Šrilanka, Švedska, Švica,
Tajska, Tunizija, Turčija, Velika Britanija, Združene države Amerike.
JK
DITA avgust 2010
35
Pokličite nas v DITA center, morda vam lahko pomagamo.
V e imate
s t i na voljo tudi širok izbor knjig in publikacij o diabetesu.
V DITA centru
Cena: 20 eur
Cena: 27 eur
Cena: 4,80 eur
Cena: 12 eur
Cena: 12 eur
Cena: 25 eur
Cena: 29,80 eur
Cena: 20 eur
Cena: 5 eur
Cena: 20 eur
Cena: 22 eur
Dr. Pierre Dukan
NE ZNAM SHUJŠATI
Založba Tuma, Ljubljana 2010, 257 strani
Dukanova dieta ki je že pred leti osvojila Francijo in je danes številka ena, je
preprosta in temelji na štirih fazah, v katerih so predpisana določena živila in njihove kombinacije. Čeprav v prvih dveh
fazah ne smemo jesti prav vsega, dieta
trajno ne izključuje nobene skupine živil.
Temelji na presnovi, ki človeka – lovca in
nabiralca – spremlja od pradavnine in je
porok za uravnovešeno telesno težo ter
zdravje. Dieta je bila na samem začetku
narejena za debelega Dukanovega pacienta, zaradi katerega se je ta priljubljeni
francoski zdravnik sploh začel posvečati
debelosti in hujšanju. Pacient je imel rad
meso in je bil pripravljen storiti vse, da bi
shujšal, le meso naj mu doktor pusti.
Tako je tudi bilo in izkazalo se je, da se
da s pustim mesom, v glavnem pripravljenem na žaru, lepo hujšati, vendar pa
je potrebno v to dieto vključiti tudi ze-
36
lenjavo, da se ne poleni prebava zaradi
pomanjkanja vlaknin. Tako je na prostovoljnem poskusnem zajčku dr. Dukan
zasnoval in do podrobnosti izpilil režim
prehranjevanja, ki zagotavlja uspeh tudi
v najtežjih primerih, to pa so tisti, ki se
po uspešno izgubljenih kilogramih za
nagrado zredijo nazaj. Če povemo, da je
za Harryjem Potterjem knjiga Ne znam
shujšati v Franciji na drugem mestu po
prodaji in to že osem let po izidu prve
naklade, si lahko mislimo, da je najmanj,
kar lahko storimo to, da knjigo preberemo. Izvirni psihološki prijemi, kako zagotovo oklesati kilograme in obdržati
pridobljeno postavo, so strjeni v enem
samem dnevu v tednu, ko ne smemo odstopati niti za milimeter – in to je četrtek,
dan, ki je namenjen beljakovinam, vse
ostale dni lahko jemo vso hrano po vrsti
in to niti ne v porcijah za Liliputance. Pa
še dve stvari sta pomembni; na vožnjo z
dvigalom je treba pozabiti, kajti po stopnicah se pride do uspeha in vsak dan do
konca življenja moramo pojesti tri žlice
ovsenih kosmičev. Če bo kakšen bralec
hujšal po tej knjigi, naj si le pridno meri
krvni sladkor, posebej četrtkovi rezultati
bodo zanimivi, mi pa bomo z veseljem
objavili, kako mu je šla dieta od ust.
avgust 2010
DITA
Vesti
Prijavite se do 30. junija!
SIMPOZIJ
ZDRAVLJENJE IN PREHRANA
STAREJŠ
STAREJ
ŠEGA BOLNIKA Z DIABETESOM
sodelujejo priznani strokovnjaki s področja diabetesa in zdrave prehrane,
ki bodo predstavili tudi primere dobre prakse.
7. oktober 2010, Ljubljana,
Gospodarsko razstavišče/dvorana Urška
od 9.00 do 14.00
Srečanje je namenjeno zdravnikom, medicinskim sestram, dietetikom in vodjem prehrane
v domovih starejših občanov in šteje za strokovno izpopolnjevanje (kreditne točke).
Kotizacija: do 30. junija 110 eur, po 30. juniju 140 eur, brez popusta.
Kotizacija vključuje:
• udeležbo na predavanjih
• gradivo
• napitke in degustacijo
• pismeno potrdilo o udeležbi
Organizator: Zavod za izobraževanje o diabetesu
Soorganizator: Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Informacije in prijave:
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE O DIABETESU
Bezenškova 18, 1000 Ljubljana
Tel./fax: 01 542 50 04
[email protected]
Sponzor:
Program je objavljen na www.diabetes.si.
DITA avgust 2010
37
Razvedrilo
DITA
VEDA O RAVNOTEŽJU SIL
center
EDEN OD
NAKLONOV V
SLOVNICI
HRVAŠKA
NAFTNA
DRUŽBA
KOLESARSKA
DIRKA
PO
FRANCIJI
PISALO
VELIKA
NEMŠKA
REKA
ANTIÈNA
KRALJICA
JUDEJE
MOÈVIRSKO
RASTLINJE
MAŠÈEVALCI
KATERI
PODREDNI
VEZNIK
EMIL
ADAMIÈ
MOUNT
NEIZBRANEC
PORTUGASLI
OTOK
ORGAN
VIDA
IDEAL
ZORANA
ZEMLJA
ÈRN
TROPSKI
LES
ŠPORTNI
KLUB IZ
MADRIDA
KROJAŠKO
ORODJE
VELIKA
DRSEÈA
GMOTA
LEDU V
GORAH
IME
PREVAJALKE
ŽGUR
NADUTOST,
NAPIHNJENOST
LEVI
PRITOK
TIBERE V
ITALIJI
IRSKA REPUBLIKANSKA
ARMADA
HROŠÈ
ROGAÈ
ŠPANSKI
BAROÈNI
SLIKAR
OBRAT
TEKSTILNE
INDUSTRIJE
IME
FIZIKA
BOHRA
PODROBEN
NAÈRT
POTOVANJA
NEMŠKO:
ON
SPREMINJANJE
PODATKOV
V KODE
VRSTA
TROPSKE
PALME
TRETJI
PROGRAM
RADIA
LJUBLJANA
RIMSKA
BOGINJA
PLODNOSTI
IVAN
PRIJATELJ
GEOMETRIJSKI
IZRAZ
LUKA IN
LETALIŠÈE
V MAROKU
RONALD
(KRAJŠE)
ANTIÈNO
NASELJE
NA
TROJANAH
• Izobraževanje
• Kuharski tečaji
• Literatura
• Svetovanje
UREDNIK
GRENAK
APERITIV
TRESENJE
GLASU
Delovni čas:
9. do 14. ure
Telefon: 01 542 50 04
UMETNA SNOV
(NPR. PVC)
DRŽAVA V
JUŽNI
AMERIKI
NEPRIJETNA
POLETNA
VROÈINA
Ljubljana,
Bezenškova 18
GLAVNO
MESTO
JUŽNE
AVSTRALIJE
ZDRAVNIK
ZA ZDRAVLJENJE
GIBAL
SLOVENSKI
PISATELJ
IN PESNIK
(JOŽE)
DEL
GLAVE
STOTINKA
NORDIJSKE
KRONE
ŠTAJERSKI
IZRAZ ZA
TELICO
SESTAVIL
JOŽE
PETELIN
Pravilna rešitev zadnje križanke
SMREKA, MEJNIK, EDA, NO, TEVTON, ENET, NAC, JE, ČAR, LAT,
SVETLANA, OSAMA, VETRILO, SRPAN, IZRASTEK, ANITA, NEUM, RG, IDOL,
INŠPEKTORICA, NIČ, MARTINARNA, ANA, PAVLOVA, ION, ANT, SONAR, JEK
Izmed poslanih rešitev smo izžrebali tisto, ki jo je poslal
Tone Roblek, Sp. Bela, 14, Predvor. Prejel bo priročnik diabetologa
Damjana Justineka 101 odgovor na vprašanje o diabetesu. Čaka vas
poučno branje.
Rešitve nagradne križanke pošljite do 10. oktobra 2010 na naslov:
Revija DITA Bezenškova 18, 1000 Ljubljana. Nagrajenec bo prejel
darilo iz DITA centra.
38
10% popust pri nakupu knjig v Dita centru.
avgust 2010
DITA