Kom og se den første nye bolig Snart kommer - Irmelinen

14. maj 2014
Kom og se den første nye bolig
Håndværkerne arbejder på højtryk, og den første
bolig er ved at være klar til at blive vist frem.
Afdelingsbestyrelsen i Irmelinen vil gerne invitere
dig til at være blandt de første til at se den nye
familiebolig og holder derfor åbent hus for beboere,
håndværkere og nærmeste naboer.
Mandag den 2. juni kl. 17-19
Vi mødes ved parkeringspladsen foran Pallesvej 20.
Der vil være en forfriskning, og projektleder
Susanne Albæk svarer på spørgsmål til byggeriet.
Sådan ser den første bolig ud lige nu. Kom og
se, når den er helt færdig
Snart kommer flyttebilerne
Arbejdet med at udbedre skimmelsvampen er ved at være overstået, og håndværkerne har derfor sat
turbo på selve ombygningen. Det betyder, at arbejdet bliver færdigt lidt tidligere end sidst varslet.
De første nye beboere flytter ind den 1. august 2014. De flytter ind i de ti boliger, der ligger i blokkene
længst mod stranden. 1. september er de ti boliger i midterblokkene klar til at tage i mod nye beboere
og midt i oktober, kan de sidste så flytte ind.
De 30 nye boliger bliver tilbudt til dem, der har skrevet sig op til en bolig i det tidligere Kirsten Kimers
Huse. Boliger bliver som altid tilbudt efter anciennitet.
De grønne områder
Københavns Kommune har nu givet tilladelse til at lave beboerhaver til de nye stuelejligheder.
Arealerne mellem husene bliver dermed anlagt i to zoner. Zone 1 er til fælles brug for alle beboere, og
zone 2 er beboerhaverne.
Det er en betingelse for indretning af beboerhaver, at der ikke etableres høje hegn, hække eller
beplantning omkring og mellem beboerhaverne. Der bliver plantet en ny lav, fritvoksende hæk til
adskillelse mellem beboerhaverne med to lidt højere buske op mod terrasserne.
På tegningen er et eksempel på et gårdrum med opdelingen i de to zoner. Zone 1, som kan bruges
til fælles formål, er 4 meter bred. Zone 2, som er knyttet til boligerne i stueplan, er cirka 6.meter
bred. Midt i billedet ses den lave hæk, som plantes for at adskille de to haver i stueplan.
Opholdspladsen mod det tidligere plejehjem bliver der ikke gjort noget ved nu.
Arbejdstider
Håndværkerne arbejder i tidsrummet 7-17 på hverdage. Det gælder også for de håndværkere, som
arbejder med ombygningen i blok 10 (overfor Pallesvej 18A og B).
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til byggeriet, kan du henvende dig til driftsleder Brian Ziegler eller projektleder i
fsb, Susanne Albæk.
Driftsleder Brian Ziegler
Tel: 32 57 19 57
Mandag til torsdag 8-12
[email protected]
Projektleder Susanne Albæk
Tel: 33 76 83 54
[email protected]