1 Om brug af enkle eksperimenter i begynderundervisningen i fysik

Færdighedsmål og vidensmål fra FFM
Fag: Natur/teknologi (3.-4. klasse)
Kompetenceområde
og kompetencemål
Undersøgelser:
1
Naturfaglige undersøgelser:
Eleven kan gennemføre enkle
undersøgelser på baggrund af
egne forventninger
Vidensmål
Eleven kan sortere og
klassificere
Eleven kan opstille
forventninger, der kan
testes i undersøgelser
Eleven har viden om
enkle undersøgelsers
muligheder og
begrænsninger
Eleven kan undersøge
dyrs og planters
tilpasninger til naturen
2
Eleven har viden om
naturfaglige kriterier for
sortering
1
Eleven kan indsamle og
bestemme dyr, planter
og svampe, herunder
med digitale databaser
Eleven har viden om
navne og enkel
klassifikation af dyr,
planter og svampe
Eleven kan mundtligt og
skriftligt anvende
centrale fagord og
begreber
Organismer:
Eleven kan gennemføre enkle
undersøgelser på baggrund af
egne forventninger
2
Kommunikation:
1
Ordkendskab:
Eleven kan beskrive enkle
naturfaglige og teknologiske
problemstillinger
Færdighedsmål
Eleven har viden om
dyrs og planters
levesteder og
livsbetingelser
Eleven har viden om
fagord og begreber
Fag: Natur/teknologi (5.-6. klasse)
Kompetenceområde
og kompetencemål
Undersøgelser:
1
Naturfaglige undersøgelser:
Eleven kan designe undersøgelser
på baggrund af begyndende
hypotesedannelse
2
1
Naturområder:
Eleven kan gennemføre enkle
undersøgelser på baggrund af
egne forventninger
2
Modellering:
1
Sammenhænge i naturen:
Eleven kan designe enkle
modeller
2
Færdighedsmål
Vidensmål
Eleven kan gennemføre
enkle systematiske
undersøgelser
Eleven kan designe enkle
undersøgelser
Eleven har viden om
variable i en undersøgelse
Eleven kan udføre enkle
feltundersøgelser i
naturområder, herunder med
digitalt måleudstyr
Eleven kan beskrive et
naturområde på baggrund af
egne undersøgelser
Eleven har viden om
karakteristiske
naturområder
Eleven kan med modeller
forklare om organismers
samspil i naturen
Eleven kan med enkle
cykliske modeller fortælle om
fotosyntese og respiration
Eleven har viden om
undersøgelsesdesign
Eleven har viden om
faktorer til at beskrive
naturområder
Eleven har viden om enkle
fødekæder og fødenet
Eleven kan med enkle
cykliske modeller fortælle
om fotosyntese og
respiration