Valtakunnallinen joukkoliikenteen kaikki liikennemuodot kattava

Open Knowledge Roadshow 2013
Joukkoliikenneuudistus ja avoimen
datan näkymiä
Pietari Pentinsaari
10.10.2013
Joukkoliikenneuudistuksen lainsäädäntö, miten
vaikuttaa Liikenneviraston tietoihin ja dataan
Joukkoliikennelain 57§ muutos tuo mukanaan
Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus toimittaa tietoja mm.
Tarjonta
Reittipysäkkiaikataulutiedot
Käyttötarkoituksista
LVM (valtak. palvelutasomäärittely)
Livi (tilastointi, tutkimus)
Palvelut
Livi myös julkaisee ja luovuttaa maksutta eteenpäin avoimen datan lisenssillä
• (matka.fi rajapinta)
Kysyntä (matkustajamäärät alussa vain viranomais-/tutkimuskäyttöön)
• Liikennevirasto
2
www.liikennevirasto.fi
TYNNYRI-hanke
22.8.2013 •
www.liikennevirasto.fi
Vastuut
Liikenteenharjoittajarekisteri =
Joukkoliikennelupa
tai
Taksilupa
Valtakunnan
kaikkien
reitti ja kutsuliikennelupien ja
sopimusten
hallinnolliset
tiedot
Vallu
Vallu
vastuu:
EteläPohjanmaan
Ely-keskus
vastuu:
Liikennevirasto
•
Joukkoliikenteen
käytössä
olevat pysäkit
Pysäkkiketjut
Pysäkkiketjut
Reitit
Pysäkkiketjut
Reitit
Aikataulut
Pysäkkiketjut
Reitit
Aikataulut
Reitit
Aikataulut
Aikataulut
Kaiken avoimen
joukkoliikenteen
reitit ja aikataulut
= Avoin data
Digiroad ja
Pysäkkieditori
Toimivaltainen
Ely, Seutu tai Kunta
Koontitietokanta
vastuu:
Liikennevirasto
vastuu:
Liikennevirasto
www.liikennevirasto.fi
Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä
10
1
4
Projektihallinta,
tiedotus
7
Järjestelmä hyväksytty,
Käyttöönotto alkaa
10
Siirto
tuotantoon
alkaa
Järjestelmän kriittiset
osat 2 testattu,
pilotointi jatkuu
Järjestelmän kriittiset
osat 1 testattu,
pilotointi alkaa
Toiminnalliset määritykset
tarkennettu
Korttisovellus, turvaratkaisu
ja rajapinnat dokumentoitu
Projektisuunnitelma
tarkennettu
Matkakorttien jakelu
Asiakaspalvelu- ja myyntipisteiden rakentaminen
Koulutukset
Ajoneuvo- ja varikkojärjestelmien muutokset
Toimitusprojekti
alkaa
•
5
www.liikennevirasto.fi
Jatkuva
palvelu
Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä
Parantaa koontitietokannan tietoja
mm. LMJ - liikenteen reitit tallennettu
pysäkeittäin -> pysäkkitiedot,
reittitarkkuus paranevat matka.fi:n
avoimessa datassa
Ei suunnitteilla omaa avointa
rajapintaa
Tiedot toimitetaan Liikenneviraston
koontitietokantaan, josta luovutetaan
tietoa avoimen datan lisenssin
mukaisesti
Matkustustietoa ei julkaista
avoimena datana
•
www.liikennevirasto.fi
6
Liikenneviraston haasteita datan suhteen
Tiedon tuotanto ja täydentäminen (”input”)
reitit, aikataulut, pysäkit, häiriöt, kutsuliikenne, kimppakyyti, kävely,
pyöräily.
Viranomaisaineistojen hyödynnettävyyden parantaminen
Infopalvelut , avoimet rajapinnat (”output”)
Palautteen anto, automaattinen analysointi (arvostettu/jalostettu tieto)
4.10.2013 •
www.liikennevirasto.fi
4.10.2013 •
www.liikennevirasto.fi
Avointa dataa Liikennevirastolta
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/Rajap
intapalvelut
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/avoin-paikkatieto
Avattu joukkoliikennetieto:
www.matka.fi – puutteellinen sisältö
Tulossa pysäkit
Puuttuu kulku- ja häiriötieto
4.10.2013 •
www.liikennevirasto.fi