Kursusfolder

Øvrige kurser
KORA tilbyder også individuelt tilpassede kurser af 1-5 dages
varighed, som kan arrangeres efter nærmere aftale.
For nærmere information herom, kontakt venligst KORA på
telefon 44 45 55 00.
Der er for kurserne i sundhedsøkonomi udarbejdet en
kursusbeskrivelse indeholdende et detaljeret program.
Kursusbeskrivelsen kan ses på vores hjemmeside www.kora.dk.
Samtlige kurser ledes af projektchef, professor Jakob Kjellberg
fra KORA. Herudover vil der være 4-5 gæsteforelæsere.
Kursus
Sundhedsøkonomi
2015
KORA
Købmagergade 22
1150 København K
Telefon: 44 45 55 00
E-mail: [email protected]
Web:
www.kora.dk
• Prioritering
• DRG
• Cost-effectiveness
• Produktivitet
• Cost-utility analyser
• Brugerbetaling
• Cost-benefit
• Ventelister
Det svirrer med økonomiudtryk i sundhedsvæsenet.
Hvad betyder de – og hvad kan det hele bruges til?
KORAs kursus i Sundhedsøkonomi giver deltagerne viden og værktøjer til at komme
bag om begreberne og få sat fokus på sundhedsøkonomiske problemstillinger
Formål
Kurset har til formål at gøre kursisterne
fortrolige med de økonomiske metoder,
der kan benyttes ved planlægning
og evaluering af aktiviteterne i
sundhedsvæsenet.
Kursisterne vil blive i stand til at vurdere,
hvornår og hvordan økonomiske
principper kan være en hjælp, og kurset
vil sætte dem i stand til kritisk at
vurdere økonomiske analyser.
Første del af kurset omhandler
hovedsageligt sundhedsøkonomiske
begreber og evalueringsmetoder,
herunder cost-effectiveness analyse,
cost-utility analyse, cost-benefit
metoderne og medicinsk teknologivurdering (MTV).
Målgruppe
Desuden gennemgås principperne for
omkostningsopgørelse ved sundhedsøkonomisk analyse samt cost-of-illness
metoden. Undervisningen vil i stort
omfang anvende aktuelle problemstillinger til at koble de sundhedsøkonomiske værktøjer til praktiske anvendelser.
Kurset henvender sig til alle i sundhedsvæsenet, der ønsker indsigt i sundhedsøkonomiske metoder og problemstillinger.
Både praktikere, planlæggere og forskere vil have udbytte af kurset i
forbindelse med evaluering af de igangværende aktiviteter og fastlæggelse
af den fremtidige indsats og prioritering.
Der forudsættes ingen forkundskaber i økonomi.
I anden del af kurset rettes fokus mod
virkninger og bivirkninger af en række
af de økonomiske styringsredskaber,
som aktuelt anvendes i sundhedsvæsenet, bl.a. DRG, aktivitetsbestemt
finansiering, rammestyring og brugerbetaling.
Desuden gennemgås baggrunden for
fx ventelister og mulighederne for at
påvirke dem.
Indhold
•
•
•
•
•
Introduktion til økonomiske begreber og sundhedsøkonomi.
Prioritering i sundhedsvæsenet.
Økonomiske principper for planlægning og evaluering af sundhedsvæsenet.
Måling og vurdering af sundhedsydelser og deres effekt.
Konkrete eksempler inden for sundhedsøkonomisk planlægning og
evaluering: MTV, aktivitetsbestemt finansiering, DRG, kommunal
medfinansiering, brugerbetaling, ventelister.
Kursusafgift
Kr. 13.400 ekskl. moms.
FORÅRSKURSUS 2015
1. modul: (internat) 4.-5. maj 2015. Munkebjerg Hotel, Vejle
2. modul: (eksternat) 17. september 2015. København (sted endnu ikke fastlagt)
Kursusafgiften inkluderer ophold (internat 1 nat), og forplejning, 1 opfølgningsdag (eksternat), samt alt kursusmateriale. Dog må kursisterne selv afholde evt.
rejseudgifter.
• Hjemmeopgaver: juni og august 2015
Der afholdes to identiske kurser hvert år. Deltagerantallet er maks. 25 personer.
EFTERÅRSKURSUS 2015
Tilmelding
1. modul: (internat) 4.-5. november 2015. Munkebjerg Hotel, Vejle
2. modul: (eksternat) 10. marts 2016. København (sted endnu ikke fastlagt)
Tilmeldingen skal være KORA i hænde henholdsvis den 26. marts 2015
og den 28. september 2015.
• Hjemmeopgaver: december 2015 og februar 2016
Tilmeldingen er bindende for kursisten. Efter tilmeldingsfristens udløb får
kursisten meddelelse om optagelse samt faktura på kursusafgiften.
Kursisterne skal være indstillet på at yde en arbejdsindsats,
både før kursets start og mellem de to moduler.
Tilmelding sker via KORA’s hjemmeside: www.kora.dk