förbättra_sida 2 - Gränslöst Tullager

Förbättra er likviditet och
skapa en enkel vardag med
Gränslöst Tullager
Har du tänkt på att du vid import betalar både tull och moms när varorna levereras till din dörr?
Har du tänkt på vilket kapital du binder upp när du importerar dina varor och hur mycket kapital
du istället skulle kunna frigöra?
Nu har vi en lösning för dig som sparar både tid och huvudbry!
Damco Sweden AB har tillsammans med EVRY tagit fram en lösnin g för att hant era tullfritt lager.
Schemalagt arbete
Affärssystem:
Jeeves
Movex
DynamicsAX
NAV
Pyramid
Inleverans
SYS_Tull
TXT fil
DAMCO
Sweden AB
Utleverans
Garp
m.fl.
Flöde: SYStull hämtar ut data från ert affärssytem och konverterar detta till en TXT fil. Detta jobb sker schemalagt utefter volym.
Filen hämtas sedan av Damcos system via FTP-server, minst en gång per dygn. Vår personal ser till att allt blir rätt mot Tullverket
samtidigt som du sparar tid och pengar.
Hur kan Damco hjälpa ditt företag?
Vi tar över hanteringen med tullager för er, medan ni kan koncentrera er på det som ni är
riktigt bra på. Det enda som krävs av dig är att ditt företag har kredittillstånd hos Tullverket.
Vi har alla tillstånd och certifikat som krävs.
Hur lång tid tar det att komma igång?
6-8 veckor, beroende på