Kommunförbundet Norrbotten och Region Västerbotten hälsar

Kommunförbundet Norrbotten och Region Västerbotten hälsar socialchefer
och socialnämndspresidier välkomna till den årliga konferensen
Aktuell socialpolitik som i år är i Luleå.
Tid: Tisdag 26 maj med början kl. 12.00 (lunch) och avslutning
torsdag 28 maj kl. 12.00 (lunch)
Plats: Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34 Luleå
Målgrupp: Socialchefer, socialnämndspresidier.
Program: Se nedan
Avgift: Konferensavgift 2550 kronor exkl. moms, i avgiften ingår kaffe och måltider, enligt
program. Faktureras i efterhand.
Logi i enkelrum 1152 kronor exkl. moms, dubbelrum 1330 kronor exkl. moms.
Anmälan: Anmälan senast den 11 maj 2015 www.bd.komforb.se, kurser och konferenser
Information kring anmälan lämnas av [email protected] Tel: 0920-20 54 08
Information om konferensen lämnas av Ingrid Carlenius Tel: 070-213 58 15, Anita Helgesson
070-577 57 18.
Välkomna
KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN
Ingrid Carlenius 070-213 58 15
Tisdag 26 maj 2015
12.00 Lunch
13.00 Inledning
Välkommen Niklas Nordström Kommunalråd Luleå
Ca 13.30 Effektiv styrning av tjänsteverksamhet. Lars Stigendahl arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
15.00 Luleå Kommuns eftermiddag
19.00 Middag
Onsdag 27 maj 2015
08.30 Vad är på gång inom socialtjänstens område? Aktuellt från Sveriges Kommuner och
landsting (SKL). Åsa Furén – Thulin sektionschef SKL
12.00 Lunch
13.00 Personliga reflektioner över socialtjänstens utveckling. Sven Teglund verksamhetsutvecklare
Luleå.
13.30 Dialog kring barn och unga. Cecilia Grefve nationell samordnare för den sociala barn och
ungdomsvården, Petra Rinman regeringskansliet.
Aktuellt från Socialdepartementet. Per-Anders Sunesson enhetschef
Kaffepaus
15.30 Goda exempel kring olika satsningar inom barn och unga området.
Östra Norrbottens resa för att förbättra samverkan kring barn och unga. Maarit Enbuske
förvaltningschef och Lena Hannu verksamhetsutvecklare/lärare Övertorneå .
Strategi för barn och unga. Mikael Lekfalk socialchef och Annika Klefsjö verksamhetschef Luleå.
Barnhälsorapport Västerbotten. Anita Helgesson strateg region Västerbotten.
17.00 ca avslutning
19.00 Middag på Clarion hotell Sense.
Torsdag 28 maj 2015
08.30 Hur arbetar man med resultat i Socialtjänsten. ”Hur engagerar man medarbetare”.
Marika Rissanen Korpi, förvaltningschef Gällivare
Leda för resultat. Elisabeth Hansson, socialchef Kiruna och Kaisa Björnström, socialchef Jokkmokk.
Kaffepaus.
10.30 Gemensamma överläggningar i respektive grupp.
12.00 Avslutning med lunch