Vill du utveckla ditt företag?

En grupp med svenska företagare besökte
Vasa i september. Besöket arrangerades
inom ramen för projektet.
Vill du utveckla
ditt företag?
Är svaret på denna fråga ja
kan du ta kontakt med Österbottens Företagarförening
och området för affärsutveckling där Åsa Hagberg-Andersson finns.
Små och mellanstora företag har ofta
bristande resurser och nu finns det
möjlighet att utveckla sin affärsverksamhet tillsammans med andra små
och mellanstora företag i regionen på
olika områden – även över Kvarken till
Umeåregionen med omnejd. Samarbetet kan ske tillsammans med andra
företag och individer med speciell
kompetens och även i samverkan med
högskolor och universitet i Österbotten och Västerbotten.
Behov av kunskapsutveckling
i samarbete med högskolor
och universitet
Österbotten och Västerbotten har
arbetat med samarbete i tidigare
projekt och tanken föddes att arbeta
vidare med de erfarenheter och nätverk
som skapats under de åren. För att
få en grund att utgå ifrån gjordes en
48
Företagsnyckeln 5/2012
enkätundersökning med 260 företag i
Österbotten och Västerbotten sommaren 2011. Resultaten därifrån visade att
70 % anser samverkan mellan högre
utbildningar och företag vara viktigt för
regional utveckling och 50 % anser att
det kunde utveckla det egna företaget,
60 % uppgav att de har orealiserade
affärsidéer och 50 % har behov av hjälp
med en marknadsföringsplan.
Inom affärsutvecklingsprojektet
som startades har fokus i början varit
på konkreta träffar mellan företag som
önskar affärer över Kvarken. Många
potentiella samarbetspartners finns i
Umeåregionen – en stad som faktiskt
är den stad som ligger närmast Vasa
fågelvägen. Så – ett samarbete inom
affärslivet med Vasas närmaste granne
ter sig som mycket naturlig för de flesta
med näsa för affärer.
Varför skall man nätverka?
Det sägs att de flesta individer har cirka
100 kontakter i sitt liv. Har du kontakt
med 10 personer har du alltså möjlighet att få kontakt till 1000 personer.
Människor pratar med varandra, berättar om vad de upplever, konsumerar
och kommunicerar ut sina behov. Har
du ett större nätverk har du möjlighet
att nå fler individer och företag som
känner till dina produkter.
Kauppalehti lyfte 22.10 fram samarbetet med andra företag i nätverk som
ett väldigt viktigt verktyg i företagets
framgång. Alla nätverk består av individer – och det är individer som gör
affärerna. Har du ett större nätverk
med goda kontakter har du också fler
chanser till affärsmöjligheter, mer
information och bättre chanser att
utveckla din egen kunskap.
Det har länge varit ett känt faktum
att det idag är nätverken som konkurrerar sinsemellan på de internationella
och nationella marknaderna – ensam
är man inte i dagens läge lika stark.
Det du själv saknar kan du ofta hitta
hos din samarbetspartner – speciellt
om du har ett litet företag kan det
löna sig att utveckla samarbetet med
andra. Alla resurser finns inte alltid i
huset – lösningen till utmaningarna
finns ofta i samarbetet med andra.
I samarbete hittar du ofta det extra
bollplank som du saknar i ditt dagliga
arbete i företaget. Ofta är det samma
idéer och kompetens som cirkulerar
inom företagets väggar mellan samma
individer, med samma utbildning och
samma gemensamma erfarenheter
sedan många år.
Stiger man ut i andra sammanhang
får man in lite nya synvinklar och
idéer – ny kunskap är livsviktigt för att
företaget fortsättningsvis skall kunna
utvecklas. I högskolor och universitet
skapar man också ny kunskap, som
ännu inte finns tillgängligt ute på
marknaden.
Vilka utvecklingsområden
är möjliga inom projektet?
Tidigare undersökningar har visat att
många företag fokuserar mycket mer
på produktionsfasen än på marknadsföring, branding, design och försäljning. Inom affärsutvecklingsprojektet
vill vi stöda de områden som företagarna själva ser att de skulle behöva
utveckla. Just nu söks företag intresserade av att utveckla designsidan av
Wasa Business Center
Är Ni intresserade av
ytterligare information om
Wasa Business Center?
Kontakta oss gärna!
Kenneth Krooks
Tfn: 050 0562 865
E-post: [email protected]
sina produkter. Som bollplank fungerar
utvalda studeranden på universiteten i
Österbotten och Västerbotten och även
lärare och andra individer med specialkunnande på området. I vidareutvecklingen utgår vi från diskussionen med
företaget och behoven. Många anser
att möjligheten till samarbete tillsammans med högskolor och universitet
är en av de viktigaste stöttepelarna för
vår konkurrenskraft i regionen. Det är
bara att komma med och utnyttja den!
Välkomna!
Text: Åsa Hagberg-Andersson och
Jeanette Kjellberg
Källa: projektbeskrivning, Företagarna
i Västerbotten Service AB.
Foto: Studio Sara
Fakta om Business Development
Business Development finansieras av Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Kvarkenrådet och Yrkeshögskolan
Novia. Parter i projektet är Österbottens Företagarförening, Yrkeshögskolan Novia, Företagarna Västerbotten och Umeå universitet.
Målsättningen med projektet är att skapa en gemensam plattform
där näringsliv och högskolor kan mötas. Ett nära samarbete behövs för
att säkra den kontinuerliga kompetensutveckling som behövs för att
framgångsrikt leda ett företag. Med projektet önskar man även överföra
affärsutvecklingskompetens mellan högskolorna i Österbotten och Västerbotten och skapa mötesplatser för företagen i regionen för match-making,
kompetensutbyte och kompetenshöjning.
I regionen finns många företag som fungerar som underleverantörer
och samarbetet mellan företagen och den akademiska sektorn är ofta
ganska begränsat. Det behöver inte innebära ett problem att många företag som underleverantörer befinner sig i nedre delen av förädlingskedjan,
men eftersom varje bit i kedjan tillför ett mervärde är det lättare att uppnå
god lönsamhet om företagen förflyttar sig högre upp i förädlingskedjan.
Företag med generationsväxling på kommande är också en av målgrupperna inom projektet.
•
•
Kontaktpersoner
Projektledaren Åsa Hagberg-Andersson har tidigare jobbat vid företagsledning, organisation och entreprenörskap vid
Svenska Handelshögskolan och med förändring, strategi och personalfrågor vid Wärtsilä i Vasa samt med försäljning
och marknadsföring för företag i Åbo och i Norge Hennes arbetsområde är match-making mellan företag och individer
i nätverk för affärsutveckling, marknadsföÅsa Hagberg-Andersson och Jeanette Kjellberg.
ring, försäljning och strategi. Hon finns på
Sandögatan 6 i Vasa, e-maill: [email protected] , tfn 044 780 5241.
Att delta i affärsutvecklingsprojekt är gratis
– det finns endast en begränsning i tid. Varje
företag har endast en dag till sitt förfogande
inom projektet. Extra utgifter inom projektet
kommer man också överens om separat.
Jeanette Kjellberg fungerar som kontaktperson i Umeå och hon nås på: jeanette.
[email protected], tfn 004672-700
68.
•
49
Företagsnyckeln 5/2012