modern träbyggnadsteknik i samhällsbyggandet inbjudan seminarium

INBJUDAN SEMINARIUM
Folkhem, Strandparken, Sundbyberg.
NU KOMMER TRÄSTADEN
– MODERN TRÄBYGGNADSTEKNIK
I SAMHÄLLSBYGGANDET
VILKA KRAV STÄLLER DEN VÄXANDE STADEN OCH DESS URBANA MILJÖER
PÅ BYGGPROCESSEN? VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM MED FOKUS PÅ
BYGGANDET AV DET HÅLLBARA SAMHÄLLET OCH TRÄBYGGNADSTEKNIKENS ROLL I UTVECKLINGEN AV DEN ATTRAKTIVA OCH GRÖNA STADEN.
Kan träbyggsektorn tillföra långsiktiga värden för
våra städer genom nya samverkansmodeller och
industriellt byggande? Går det att satsa på volym
med bibehållen kvalitet? Bristen på kapacitet i den
traditionella byggsektorn ger förutsättningar att
utveckla det industriella byggandet. Vad innebär det
för en region som Västerbotten?
INBJUDAN SEMINARIUM
Datum: Onsdag 28 januari 2015
Plats: Grand Hotell, Stockholm
Tid: 08.30 –12.30 inkl. lunch
Anmälan: Via mail till [email protected]
senast den 18 januari. Ange i anmälan om
du vill delta i middagen den 27 januari.
INBJUDAN SEMINARIUM
OM PROGRAMMET
NÄTVERKSMIDDAG 27 JANUARI
Under seminariet presenterar vi hur urbana expansiva
miljöer kan växa med hjälp av modern träbyggnadsteknik. Därigenom bildas en kompletterande byggsektor, som representerar ett klimatpositivt, förnybart
och resurseffektivt byggande. En byggsektor som
bygger på industriell tillverkning i glesbygd och samverkar med lokala entreprenörer i storstäderna.
Passa på att mötas inom Trästadsnätverket! Den 27
januari kl 17.30–19.30 inleder vi träffen i Stockholm
med en gemensam buffémiddag på Näringslivets
hus för de som önskar. Där kommer vi att hålla en
presentation om forskning- och innovationsfrågor
kopplat till modernt träbyggande. Marie Johansson,
processledare för Bioinnovation, ger en bild av läget.
PROGRAM
08.30
Kaffe och registrering
09.00
Inledning
Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten och ordförande i Trästad
09.05
Kommunalt perspektiv
Jonas Nygren, KSO Sundbyberg och Evelina Fahlesson, ordf Byggnadsnämnden, Skellefteå kommun
10.00
En ny bostadspolitik
Mats Green (M), bostadspolitisk talesperson och Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson
11.00
Storstilade byggplaner, vem ska bygga?
Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm
Volym är ett sätt att säkerställa kvalitet
Petter Jurdell, chef fastighetsutveckling SABO
Indikatorer för byggnaders klimatpåverkan
Hans-Olof Karlsson Hjort, Boverket
Bygga på taket – tredimensionell fastighetsbildning
Daniel Boberg, vd Båge Bygg
Möjligheter med förtätning – arkitekturens roll
Ola Rune, arkitekt Claeson Koivisto Rune
12.30
Lunch
13.30 -15:30 Möte i Trästadsrådet
TRÄSTAD ÄR EN NATIONELL PLATTFORM FÖR KUNSKAPSUTBYTE MELLAN
KOMMUNER, LÄN OCH BYGGHERRAR. DET ÄR FORTSÄTTNINGEN PÅ
DET NATIONELLA TRÄBYGGNADSPROGRAMMET OCH DRIVS GENOM
TRÄSTAD
Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71B, 901 86 Umeå
Mail: [email protected]
www.trastad.se
ETT NATIONELLT NÄTVERK MED STARK LOKAL FÖRANKRING. NÄTVERKET
ÄR ÖPPET FÖR SAMTLIGA KOMMUNER, LÄN OCH BYGG­HERRAR ATT
ANSLUTA SIG TILL.
SKOGSRIKET