Invigning av visningsmiljö ”Omgivningskontroll för

HJÄLPMEDEL VÄSTERBOTTEN INBJUDER TILL
Hjälpmedel Västerbotten
Invigning av visningsmiljö ”Omgivningskontroll
för barn och ungdomar”
28 april 2015 i Umeå
Under våren 2015 har visningsmiljöer med omgivningskontroll för barn
och ungdomar byggts upp som projekt i Västerbotten och Dalarna.
Miljöerna passar dig som är nyfiken och leksugen oavsett ålder!
Alla är välkomna, ingen anmälan behövs och det är gratis att vara
med.
Invigningen i Västerbotten:
 Plats: Hjälpmedel Västerbotten, Hjälpmedelscentrum
Norr, hjälpmedelsutställning, Köksvägen 11, Umeå.
 Tid: 28 april kl. 13.00–18.00 Öppet hus
o 13.15 Invigningsceremoni
o 14.00 samt 17.00 Föreläsning:
"Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv", Hanna
Gullskog chef på KLOK-teamet i Dalarna (ca 20
min).

Visningar och att prova-på:
o Att styra leksaker och till exempel tv, radio, lampor och dörrar på
olika sätt när man har svårt att
använda händerna.
o
Ett interaktivt ljusgolv
o
Hopp-o-Lek-maskinen

Jenny Järvholm känd från
SVT/Pysselskogen har en
pysselhörna för barn!

Överraskningar och tilltugg!
Kontaktperson:
Pia Sjölund, hjälpmedelskonsulent, [email protected], 090-785 74 03
Hjälpmedel Västerbotten
Projektet Omgivningskontroll för barn och ungdomar
Med omgivningskontroll menas i detta
sammanhang att med annat styrsätt än en vanlig
fjärrkontroll eller vanlig tryckknapp styra saker i
omgivningen så som TV, stereo, dörrar, lampor,
leksaker, telefoner och mycket annat.
Barn med motoriska funktionsnedsättningar har
idag begränsad tillgång till omgivningskontroll och
kan därför inte använda till exempel leksaker på samma sätt som andra
barn. De kan inte heller påverka sin omgivning genom att styra apparater
som TV, CD-spelare eller svara i telefonen när det ringer hemma.
Att tidigt få en känsla av att kunna påverka sitt liv är viktigt och stimulerar
till aktivitet. Leken är ett naturligt sätt att lära sig nya saker. Olika
handlingar ger en uppfattning om egna förmågor och färdigheter samt
om möjligheter att påverka den övriga världen. Leken utvecklar även
förmågan att se sambanden mellan sakers och händelsers orsak och
verkan och därtill utvecklas kommunikativa färdigheter.
Syfte med projektet är att skapa visnings- och prova-på miljöer där barn
och deras närstående har möjlighet att se, prova och uppleva lek och
nytta med olika typer av omgivningskontroll. Miljön ska stimulera barnet
till lek och tipsa närstående om hur de kan anpassa barnets olika
vistelsemiljöer på så sätt att ett barn med funktionsnedsättning på
samma sätt som andra barn kan leka, byta kanal på TV, svara i
telefonen med mera.
Landstinget Dalarna och Västerbottens läns landsting har fått pengar ur
Jimmy Dahlstens fond för att kunna genomföra projektet.
Kontaktperson:
Pia Sjölund, hjälpmedelskonsulent, Hjälpmedel Västerbotten
[email protected], 090-785 74 03