INBJUDAN

INBJUDAN
EU-kommissionen i Sverige bjuder tillsammans med
Utrikesdepartementet, Sida och CONCORD Sverige in till seminarium
och avslutning av
Europaåret för utvecklingssamarbete 2015
Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling
– vad krävs av Sverige och EU internationellt?
09.30 En ny global agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030
Agenda 2030 och dess nya Globala mål har nyligen antagits av FN:s generalförsamling. Agendan och de
globala målen är ambitiösa och universella, tar vid när milleniemålen löper ut och ska ha uppnåtts år 2030.
Vilka är Sveriges och EU:s utgångspunkter för det internationella genomförandet av Agenda 2030?
Panelen diskuterar institutionella utmaningar som finns i EU. Hur kan politiken för global utveckling (Policy
Coherence for Development) användas för att leverera på agendan? Vilken roll spelar civilsamhället och
den privata sektorn?
Inledning: Ulrika Modéer, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet
Deltagare:
Fernando Frutuoso de Melo, Director-General, European Commission's Directorate-General for
International Cooperation and Development (DG DEVCO)
Christian Leffler, Deputy Secretary-General for Economic and Global Issues, European External Action
Service (TBC)
Ruth Jacoby, Utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet
Annika Sundén, chefsekonom, Sida
Kristina Henschen, styrelseordförande, CONCORD Sverige
11.15 Hur uppnår vi jämställdhetsmålen i Agenda 2030?
Jämställdhetsmål 5 och jämställdhetsdelmål under andra mål i Agenda 2030 överensstämmer med
Sveriges jämställdhetspolitiska prioriteringar. Panelen diskuterar hur Sverige och EU ska behålla en
integrerad och bred ansats till jämställdhet i det internationellla genomförandet och uppföljningen av
Agenda 2030. Hur bidrar EU:s nya plan för jämställdhet? Vilka strategier och verktyg är viktiga?
Deltagare:
Mara Marinaki, Principal Advisor on Gender and Women, Peace and Security, European External Action
Service
Ann Bernes, Ambassadör för jämställdhet och samordnare av den feministiska utrikespolitiken,
Utrikesdepartementet
Lena Ag, Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Företrädare från näringslivet (TBC).
Moderator för dagen: Andrew Sherriff, ECDPM (European Center for Development Policy Management)
Datum:
Tid:
Plats:
Anmälan:
Fredagen den 4 december
Kl. 9.30-12.00 (kaffe och registrering från kl. 9.00)
Seminariet avslutas med en lättare lunch
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, i Stockholm
Via http://bit.ly/1GprVla senast den 30 november
Seminariet hålls på engelska och webbsänds via EU-kommissionens webbplats.
Välkommen!
Webbplats: europa.eu/eyd2015/sv
Twitter (engelska): #EYD2015