Program för Agenda 2016 i pdf

Agenda
Kickstarta hållbarhetsarbetet på Agenda 2016
Ta chansen att tränga in i de frågor som blir tongivande under hållbarhetsåret
2016! Seminariet Agenda 2016 ger dig experternas framtidsspaningar och unika
analyser.
MiljöRapporten arrangerar återigen den populära mötesplatsen Agenda 2016 för
dig som jobbar professionellt inom CSR, miljö och hållbarhet – och som vill vara
förberedd på vad som sker under det kommande året.
Program
Agenda
08.15 - 09.15
Registrering samt servering av kaffe och smörgås
09.15 - 09.20
Välkommen
Dagens moderator Claes Sjöberg presenterar
Agenda 2016.
Parul Sharma
Lena Ander
Claes Johansson
10.50 - 11.30
09.20 - 09.50
Så ska börsen höja hållbarhetsarbetet
Nu vill Stockholmsbörsen bli en
mötesplats för hållbarhetsintresserade börsbolag och investerare.
Till Agenda 2016 kommer Magnus
Magnus Billing
Billing, vd för Nasdaq Nordic, och
berättar hur det ska gå till. Bland annat ställs nya krav
på företagen att redovisa hållbarhetsaspekter.
Här är hållbarhetsagendan 2016
Fyra CSR-experter pekar ut de viktigaste begreppen,
frågorna och utmaningarna att hålla koll på under året.
•
•
•
•
Parul Sharma, Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge
Fredrik Ljungdahl, hållbarhetsredovisningsexpert, PwC
Lena Ander, generalsekreterare, NMC - Nätverket
för hållbart näringsliv
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
11.30 - 12.00
Nu ska näringslivet bidra till klimatmålen
Efter klimattoppmötet i Paris ökar förväntningarna på
företagen att bidra i klimatarbetet. Samtidigt är Sverige
på väg att få ett klimatpolitiskt ramverk, vad betyder det
för företagen?
Dora Streiffert
Sofia Hagman
Hanna Flygar
09.50 - 10.20
PR – hållbarhetschefens nya arbetsuppgift
Allt fler CSR-chefer får samhällspåverkan och PR på sitt
schema. Samtidigt anställer PR-firmor hållbarhetsproffs.
Lyssna på hur hållbarhetsaspekter används för att driva
samhällsförändringar.
•
•
•
Dora Streiffert, hållbarhetschef på
PR-byrån Jung
Hanna Flygar, tf miljöchef på Apotek Hjärtat
Sofia Hagman, Chef Hållbarhet och Public Affairs,
HSB Riksförbund
10.20-10.50
Kaffepaus
•
•
•
•
Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen
Nina Ekelund, Hagainitiativet
Helena Fornstedt, Senior Fuel Director, Statoil Fuel
& Retail Sverige
Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat,
Svenskt Näringsliv
Anders Wijkman
Nina Ekelund
Maria Sunér Fleming
12.00-13.00
Lunch
Klicka här för anmälan
Program
14.30 - 15.10
Kaffepaus
15.10 - 15.20
Kan du förutspå årets viktigaste hållbarhetshändelser?
13.00 - 13.30
På Agenda 2015 genomfördes ett quiz som handlade
om att pricka in viktiga händelser inom hållbarhet
under året. Nu presenteras vinnaren och ett nytt quiz
lanseras. Klarar du att pricka in rätt svar?
Så påverkar obligatorisk hållbarhetsredovisning och
krav på mångfaldspolicy rapporteringen av miljöarbete,
sociala frågor och ekonomi.
15.20 - 16.00
Isabelle Jonasson
Katarina Önell
Första året med obligatorisk
hållbarhetsredovisning
•
•
•
Isabelle Jonasson, hållbarhetsrevisor på PwC
samt specialistmedlem i FAR
Katarina Önell, ordförande, Diversity Charter
Talare under inbjudan
Hur hållbar är delningsekonomin?
Delningsekonomin förutspås skapa många fördelar
genom ökad resurseffektivitet, högre produktivitet och
i vissa fall minskad miljöbelastning. Men i samma takt
som delningsekonomins affärsmodeller vinner mark
så höjs också kritiska röster som varnar för oschysst
konkurrens, lönedumpning och skatteflykt.
•
•
•
Per Bolund
Jonas Carlehed
Erik Wallin, grundare av transporttjänsten Baghitch
Anette Åkesson (M), riksdagsledamot och
ledamot i skatteutskottet
Mattias Schulstad, utredare, Svenska Transportarbetareförbundet
Erik Lindroth
13.30 - 14.00
Genombrott för cirkulär ekonomi
EU-kommissionen har lanserat sin nya strategi för cirkulär ekonomi. 2016 ser ut att bli året då återanvändning,
funktionsförsäljning och delningsekonomi tar fart på
allvar. Lyssna på regeringens planer och storföretagen
som redan nu skissar på nya affärsmodeller.
•
•
•
Per Bolund (MP), finansmarknadsminister
Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig för Ikea Sverige
Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak
14.00 - 14.30
Erik Wallin
Anette Åkesson
16.00 - 18.00
Avslutning och mingel
Direkt efter seminariet är det dags för eftersnack. Träffa
dina kollegor och mingla, med dryck och tilltugg.
Företagen nobbar DJSI
ESG-rankningar och hållbarhetsindex förutspås bli allt viktigare.
Samtidigt har flera svenska företag
hoppat av Dow Jones Sustainability Index. Lyssna på debatten och
analysen om rankningar – och om
det är värt allt arbeta att vara med.
•
•
•
Marie Baumgarts, hållbarhetschef på Tele2
Filippa Bergin, hållbarhetschef
för Storebrandkoncernen
Ana-Martha Coutiño, hållbarhetsanalytiker på Akzo Nobel
Agenda
Marie Baumgarts
Filippa Bergin
Datum: 28 januari 2016
Plats: Lundqvist och Lindqvist Klara Strand,
Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Klicka här för anmälan