menighetsblad - Kampen menighet

menighetsblad
3´15
Årgang 61
•Pubpresten
Side 6
• Hva vil døende lese
i ­Bibelen?
Side 10
• Dåpskjolen i boks
Side 13
Kampen menighet
• Åpent fellesskap
• Levende Kristustro
• Glad tjeneste
ire
medarbeider Cla
Kampens diakon assene i juni.
sk
planter i grønnsak
Waw, se potetene gror utenfor kirka! Vi har tatt første skritt mot et grønnere
nærmiljø. Bli med på å lage bærekraftig liv der du bor! Se s 4.
Prestepenn
Det som ikke skulle ha skjedd, men plutselig
bare skjer
Bilen var gjort klar for ferietur til utlandet, servicen var tatt og bilen var vasket
og støvsugd.
Så endte en snartur til Jæren i grøftekanten innviklet i et piggtrådgjerde,
etter å ha lagt ned en lyktestolpe.
Et blikk mot sidevinduet, som var i
ferd med å lukke seg, var nok til å sende
bilen med meg som sjåfør og sovende
amerikanske gjester ut i naturen. Det
var ingenting å si på stedet med blått
hav og blå himmel, og et rødmalt naust
i sjøkanten. Det var bare det at ingen
hadde laget avkjørsel til rasteplass akkurat der. Passasjerene våknet og spurte
«Have we arrived?»
Ingen ble skadet, bortsett fra bilen,
som ble totalvrak.
Det er mange som har sagt at vi var
heldige, og at vi hadde flaks. «Tenk om
det hadde skjedd hundre meter lenger
framme, da hadde dere trillet ned en
bratt skråning.»
Jeg må ærlig innrømme at selv om
det har gått noen uker, så sitter opplevelsen igjen i ryggmargen. Jeg kjenner
det godt, når jeg møter andre biler på
smal vei. Barna mine insisterte på at
jeg kjøpte bil med varsler, så nå får jeg
beskjed når jeg er på veg ut av veibanen.
Men var det bare flaks vi hadde?
I Etiopia opplevde vi et trafikkuhell.
Bilen trillet rundt på taket, men ingen
ble skadet. Da snakket vi europeere om
flaks, men etiopierne derimot, lovpriste
Gud og takket spontant for at han hadde vist sin store miskunn og berget oss.
Tenk om vi også kunne tenkt slik
i møte med det som ikke skulle ha
Kampen menighetsblad
I redaksjonen:
Beate Eckhoff Dagestad (redaktør,) Jon Skarpeid,
Liv Ingunn Salomonsen
Grafisk produksjon: Omega trykk – Stavanger
Kontakt:
[email protected] Tlf: 995 68 611
Lyst å bidra?
Vi tar i mot idéer, stoff eller nye redaksjonsmedlemmer.
Frist for innlevering til neste nummer: 12. november 2015
2
skjedd, men
plutselig bare
skjer.
Det er
en del slike
hendelser av
større eller
mindre grad,
gjennom
livene våre.
Som gjør det
til våre liv!
Liv som vi
har grunn til
å takke for.
«Laudate, omnes gentes, laudate Dominum. Syng lovsang, hele jorden, syng
lovsang for vår Gud.»
Atle Moe
Kampen­
speidere
i ­Japan
Tekst: Beate E. Dagestad
Foto: Magnus Thorup
Japanske speidere vil bytte speidermerker.
Å være speider i Kampen kan by på
mange spennende opplevelser. Her er
glimt fra sommerens jamboree i Japan.
Jamboree foregår hvert 4.år for aldersgruppa 14 til 17 år, og er speidernes
største arrangement. I sommer foregikk
det på andre siden av jordkloden
med 34000 deltagere. Tre av dem var
Kampenspeidere fra Stavanger! (Det
var ca 800 norske til sammen) Temaet
var «Wa: A spirit of Unity». Wa er japansk og kan bety harmoni, helhet,
vennskap og fred.
– Jeg anbefaler alle å få med barna
sine i speideren for dette er en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme, sier
en begeistret Jakob Halvorsen. Han
forteller at de måtte stå opp kl 4.45
hver morgen for etter det var det så
varmt i teltet at det var helsefarlig.
Heten og luftfuktigheten gjorde at det
var opp til 54 grader! – Vi var naboer
med speidere for Mexico og Slovenia,
og ellers traff jeg speidere fra hele verden. Kjempegøy, slår Jakob fast.
Hiroshima castle. De norske dro på rundttur i
en uke før Jamboreen. Hiroshima gjorde sterkt
inntrykk.
Ikke helt som Stavanger sentrum….
Alle deltagernes flagg utenfor leiren. Det lilla
er leirflagget.
Halvard Wersland og Jakob Halvorsen fra
Kampen (Magnus Thorup er fotograf ) med
Speidernes Fellesforbund sitt skjerf for anledningen.
3
BYDELSPROFILEN: Imme Dirks Eskeland
Et bærekraftig liv på Kampen
Tekst & foto: Liv Ingunn Salomonsen
Vi nordmenn produserer enorme
mengder søppel hvert eneste år, og
hver av oss kaster omtrent 50 kg
mat årlig. Mange av oss står daglig i lange bilkøer både morgen
og ettermiddag. Med dette som
bakteppe er det godt det finnes
miljøbevisste ildsjeler blant oss,
og en av dem heter Imme Dirks
Eskeland og bor her på Kampen.
4
– Det skal være gøy og drive med
miljøvern, sier Imme bestemt. Det er
også en av baktankene med prosjektet
Bærekraftige liv. Prosjektet dukket
opp første gang i Norge på Landås i
Bergen og ideen bak Bærekraftige liv
er at beboerne selv skal drive forskjellige miljøbevarende aktiviteter. Det kan
være alt fra reparasjonskvelder og redesign til å lage alternative julegaver. På
Landås har de bydelsfest med konserter
og salgsboder med lokale matvarer og så
videre. Og det er dette man nå skal forsøke å overføre til oss her på Kampen.
Nå skal driverne bak Bærekraftige liv
i Landås inviteres til Kampen for å
dele sine erfaringer og ideer. Men er vi
Kampenbeboerne klar for et slikt prosjekt?
folk ikke hadde råd til å sløse. Vi kommer til å ta Byhaugkafeen som utgangspunkt og invitere Kampenboerne på
en slags kick-off. Her kan man kommer
med ideer til aktiviteter.
– Man kan på mange måter kalle det en
bevegelse. Det startet først i Storbritannia og har nå spredt seg til mange land.
I Norge finner man det både i Bergen,
Voss, Bø, Kristiansand og Trondheim.
Man bruker lokalsamfunnet og skaper
en felles miljøbevissthet, forteller Imme.
– Ja det tror jeg. Det er stort potensiale
her. Det er mange småbarnsfamilier,
og de har ofte et mer bevisst forhold til
miljøvern og det å bevare miljøet for
fremtidige generasjoner. De tenker seg
litt om. Og så er det de eldre som sitter
med masse kunnskap fra tidligere når
Miljøbevisst fra barndommen
Imme er selv med i styret i Frivillighetsentralen på Byhaugen og har tidligere
jobbet i Grønn Hverdag. Hvordan ble
den store miljøbevisstheten utviklet?
– Jeg er født og oppvokst i Tyskland og
der er man nødt til å forholde seg litt
annerledes i forhold til for eksempel
strøm og vann. Man kunne ikke la vannet renne mens man pusset tenner eller
hadde sjampo i håret. Der hadde vi vannmålere og det er det de færreste som
har her. Da jeg kom til Bergen for å
studere for 15 år siden fikk jeg helt sjokk
da jeg gikk rundt i gatene og så at folk
hadde lys på i rom de ikke oppholdt seg
i. Det er helt utenkelig i Tyskland der
strømmen en er mye dyrere enn her.
Her tenker man seg ikke like mye om.
Miljøvern i hverdagen
Men hva kan vi her på Kampen selv
gjøre i hverdagen for å bidra til et bedre
miljø?
– Det er mange ting man kan gjøre.
Installere varmepumpe er en av dem.
Spise økologisk og gjerne mindre kjøtt.
Reise alternativt! Det er jo slik at hvis
alle hadde reist kollektivt en gang i uken
så hadde vi sluppet kø. Og hvis man
kan sykle eller gå så får man frisk luft og
naturopplevelser to ganger til dagen, sier
Imme og smiler.
– En annen ting er å involvere barn i
miljøvern. Det å for eksempel gro en
liten grønnsakshage er alltid populært
blant barn. Det er veldig gøy å se at det
gror. Det er gøy å høste og det er gøy se
at kompost blir til jord igjen. Så tror jeg
også at det lurt å la være å kjøre ungene
til skolen hver dag. De har godt av å
gå. Jeg husker selv hvor kjekt det var å
gå til skolen sammen med venninner.
Bruke masse tid på veien og snakke om
alt mulig. Det er på en måte en sosial
læring.
Ofte er det vel slik at mange synes det er
vanskelig å være miljøvennlig i hverdagen?
– Ja det er det nok, og jeg ser jo for min
egen del at jeg ofte møter meg selv i
døra. Skal jeg for eksempel reise hjem til
Tyskland så tar jeg ofte fly. Og jeg setter
meg i bilen når jeg ikke alltid behøver
det. Men det viktigste tror jeg er å være
bevisst på egne handlinger. Vi har alltid
et valg. Jeg forsøker også å gjøre ungene
bevisst på det. Jeg vet at det ikke alltid er
så lett å få det til i hverdagen, men man
kan prøve så godt man kan.
Dette kan være lokal
bærekraft:
Sykle i stedet for kjøre
Kompostere
Helt til slutt, har du en favorittplass på
Kampen?
– Ja det må være Gramstadhaugen.
Det er et flott friareal med 360 graders
utsikt. Der spiller vi ofte fotball med
ungene.
Arrangere nabofest Foto: GatewayTechnical College/
creativecommons.no
Bærekraftig liv på Kampen!
Inspirasjonsmøte på Byhaugkafeen 27.oktober kl 19.00.
med Agnes Vevle Tvinnerheim fra Bærekraftig Liv på Landås i Bergen .
«La nabolaget finne på noe gøy sammen!»
Vite mer? Se nettsiden www.barekraftigeliv.no
Bytte/låne-ring på Facebook? Noen har
tilhenger andre har gressklipper.
5
Pubpresten
Tekst & foto: Beate E. Dagestad
Kirker i hele Europa er i
fritt fall. Kirkebenkene
er tomme for folk under
40 år. Hva gjør vi når
menigheten er i ferd med
å dø ut? Jo: I stedet for å
lokke folk til kirken, kan
vi sende presten ut der
folk er.
møtte vi Mike Walsh, en
av tre prester som URC har
ansatt som «Pioneer Minister». Hans oppdrag er å
nå ut til de mellom 20 og
40 år. Bydelen Chorlton i
Manchester ble valgt som
prosjektområde fordi det er
så mange utesteder her.
Mike Walsh lener seg over
bardisken og bestiller en
øl. I hjørnet ved veggen
står en ung fyr og snurrer
plater. Lokalet er fylt med
stemmesurr og heftige rytmer fra 90-talls slagere. En
ung mann hever glasset mot
Mike, en annen roper en
hilsen over bordet. Her er
det høy fredagsstemning og
Mike er prest på jobb.
Trendy bydel
Pionerprester
6
Det er the United Reformed
Church (URC) i England
som våger å tenke nytt. Det
var i denne kirken vår diakon
var prest i en årrekke før hun
kom til Norge, og det er til
en av URC menighetene i
Manchester staben i Kampen
dro på studietur i juni. Her
– Se, sier Mike idet vi be­
veger oss fra togstasjonen.
– Vi har bare gått i 2 minutter og allerede passert 6 puber! Chorlton er en «trendy»
bydel. Her er over 70 %
av innbyggerne under 50
år. De er kjent for å være
både sosialt engasjerte og
miljøbevisste, og de bruker
utestedene i bydelen mye.
– Jeg er egentlig ansatt for
å bo her i Chorlton, smiler
Mike . Hans oppdrag er ikke
å være sosialarbeider og heller ikke misjonær. – Jeg blir
ikke målt på hvor mange jeg
får til å komme i kirken, sier
han. Poenget er rett og slett
å være prest for folk der de
er. Og i Chorlton er det på
puber og kafeer.
Staben fra Kampen menighet er med Mike på jobb
– Må du bestille øl, spør
vi med vår norske skeptiske
holdning til alkohol. Mike
ser nesten uforstående ut. v
– Ja, hvis ikke ville det skapt
en barrierre mellom meg og
de andre, det er jo nettopp
det vi vil unngå, sier han.
Hver fredag er han på pub.
Og det er han to andre
kvelder i uka også. Han går
ut først klokka 21. Pubene
har åpent til 23, og to timer
er det han kan klare med
denne arbeidsformen.
Trangt er bra
– Jeg fant raskt ut at puber
med bar er å foretrekke,
fordi det gir best muligheter
for å komme i naturlig prat
med folk. Utesteder som
er trange, der bordene står
tett, kan også være fine. Eller steder som har bord det
er meningen folk kan dele.
Mike forteller også hvordan
han har funnet fram til
måter å komme i prat med
folk. – Været er et greit
tema å komme med kommentarer om, sier han. Om
noen leser en avis kan han
kommentere nyhetene som
står der. Nå har Mike nylig
blitt far igjen, og han ser for
seg at det kan være naturlig
å ta med lille Hope på kafe
på dagtid. – Da kommer jeg
kanskje mer naturlig i snakke
med unge mødre. Han ler
godt og forklarer at han med
sitt utseende som en stor
bamse nok lettere kommer
i kontakt med menn enn
damer. Og de mennene han
kommer i kontakt med er
ofte single menn i 30-årene,
de som lengter etter kjæreste
og familie. De yngre drar til
byen – og de andre er gjerne
hjemme med ungene sine.
En vanlig fyr
– Mange tror en må være
utadvent og frampå i denne
jobben, men det er jeg
egentlig ikke. I begynnelsen
måtte jeg puste dypt før jeg
gikk inn et nytt sted. Det er
faktisk en fordel å være mer
tilbakeholden, det er jo ikke
jeg som skal være i sentrum,
men de jeg samtaler med.
– Har du mange meningsfulle samtaler?
– Det har tatt tid å komme
dit. De første 4-6 månedene
har jeg brukt til å bygge tillit,
på en måte vise at jeg er en
vanlig fyr. Så har det tatt nye
3-4 måneder å bygge relasjoner. I dag vil jeg si at jeg
har en menighet på 30-40
personer. Jeg har fått bekreftet at det ikke er det viktigste
å få disse menneskene inn i
kirken – Gud er her. Jeg har
virkelig erfart at folkene jeg
treffer vet like mye om Gud
som meg.
7
Liturgiske farger
Grønn
Tekst: Jon Skarpeid
Går du i kirken på søndag vil
du se presten bruke grønn stola.
Og det henger et grønt klede
fra prekestolen. Vi er inne i den
grønne perioden i kirkeåret, den
mest brukte liturgiske fargen.
8
Grønn i Bibelen
Grønn er den første fargene som dukker opp i Bibelen! 1. Mos. 11, på
første side i Bibelen står det: «Gud sa:
‘Jorden skal bli grønn! Grønne vekster
skal gro på jorden’». 19 vers senere står
det også at Gud gir
menneskene, dyrene
og fuglene «grønne
planter å spise». I
Bibelen knyttes fargen til trær, eng og
vekster, og kan opptre som en nøytral
beskrivende farge,
slik som i forbindelse
med brødunderet:
«Så sa han at de
alle skulle danne
matlag og sette seg i
det grønne gresset»
(Mark 6,39). Grønn
brukes også symbolsk
i Bibelen og gis både
positivt og negativt
fortegn. Et kjent eksempel på det første
finner vi i Samle 23,2: «Han lar meg
ligge i grønne enger, han leder meg til
vann der». Verselinjen kan også tolkes
bokstavelig, men den vanlige resepsjonen er i overført betydning. En negativt ladet symbolikk knyttet til grønt
gjør seg gjeldene flere steder i Bibelen,
f eks i Salme 37, 1-2: «Bli ikke sint på
voldsmenn, misunn ikke dem som gjør
urett! Som gresset visner de fort, som
grønne vekster tørker de inn».
Grønt i liturgien
Den liturgiske bruken er egentlig veldig lik bruken av fargen i Bibelen med
unntak av det negative aspektet. Grønn
knyttes til vekst og modning, men
regnes også som nøytral og nyttes når
ikke andre farger er forordnet. Fargens
brukes i åpenbaringstiden, mellom nyttår og faste, og i treenighetstiden fra
pinse til advent, bare avbrutt av andre
festdager, for eksempel aposteldagen.
I løpet av kirkeåret er det grønnfargen
som brukes mest. Dermed er det den
grønne stola vi oftest ser prestene ha på
seg under gudstjenestene.
“Augustin møter djevelen” Michael Paescher (1471-75). Kilde: The Yorck
­Project 2002
Grønn i kirkekunsten
Grønn er en rik farge og kan gjøre både
kald og varm med mer av henholdsvis
blå og gul og lys og mørk med hvit
og svart. Fargen er naturlig nok brukt
i mye kirkekunst, men spiller ikke så
ofte hovedrollen. Altertavlen i Kampen
Kirke er mest preget av gult, men den
har også tydelige innslag av grønt. Både
oppstandelse og vekst kan dermed
leses inn i kunstverket. Grønt er også
brukt i altertavlen i Oslo Domkirke,
hvor den er nyttet som bakgrunnsfarge.
«Bjerggrønt» som denne fargen het, var
rimelig å fremstille, og dermed er det
kanskje økonomi og ikke bare symbolikk som har påvirket valget.
I likhet med Bibelen gis grønt, i visse
chatteringer, noen ganger et negativt
innhold i kristen kunst. Vi er kanskje
vant med gul som symbol på svik,
men grønt dukker også opp, slik som
i Augustin møter djevelen, av Michael
Paescher (1430-1498). I Livets Dans av
Edward Munch, et mye yngre bilde og
av ikke-kirkelig karakter, brukes også
grønt med negativt fortegn. Her er et
av ansiktene gjort i denne fargen og er
også med på å lage det forvridde uttrykket, akkurat som anatomien i bildet
til Paescher.
Oslo Domkirke
Utsnitt av grønn stola
9
FORSKING I STAVANGER
Ord til å leva og døy på
Tekst: Beate E. Dagestad/Marta Høyland Lavik
Kan ei fleire tusen år
gammal bok vera relevant når livet heng i ein
tynn tråd?
Dette spørsmålet er utgangspunktet for forskingsprosjektet til teologen Marta
Høyland Lavik. Ho har
doktorgrad i bibelvitskap, og
arbeider som forskar ved Stavanger universitetssjukehus/
Misjonshøgskolen. Ho har
spurt 14 vaksne menneske
(alle med eit kristent livssyn)
om kva tankar dei gjer seg
om Gud og trua når dei lever
med ein kreftsjukdom dei
veit dei ikkje blir friske av: Er
Bibelen relevant? Kva type
bibeltekstar er i tilfelle viktige, og kva tekstar er mindre
viktige?
Livet rasa
Ei av dei Marta har intervjua
er Rita (alle namna er dikta
opp). Ho er glad i arbeidet
sitt, ho er gift og er mor til
to born i barnehagealder. Ein
10 dag ho ammar det yngste
barnet oppdagar ho ein knute i brystet, og frå sjukehuset får ho kort tid etter vita
at ho har kreft med spreiing.
Lækjarane seier dei diverre
ikkje kan kurera kreftsjukdomen. Livet til Rita rasar
saman. To små born, nett
etablert med hus og heim –
og så skal livet ta slutt? Går
det an å stabla på beina eit
håp i ein slik situasjon? Rita
seier:
Frå dag éin så tok eg tak
i Bibelen. Eg har alltid hatt
barnetru, frå eg var lita, men
så har eg på ein måte ikkje
brukt det så mykje, ja, når du
har vore i utdanning, så har
det gjerne blitt litt Fadervår,
ja, vore i den kategorien. Då
med ein gong byrja eg å lesa i
panikk, eg las kvar dag, berre i
panikk, for å få eitt eller anna
til å roa det ned.
For Rita og dei andre er
døden komen inn i livet, og
eksistensielle og åndelege
spørsmål trengjer seg på:
Kvifor skjer dette meg? Kor-
Ja, mange: «Frykt ikkje, for
eg er med deg, ver ikkje redd,
for eg er din Gud! Eg gjer deg
sterk og hjelper deg og held
deg oppe med mi rettferds
høgre hand» [Jesaja 41, 10].
«Herren er min hyrding»,
[Salme 23], og «For eg veit
kva tankar eg har med dykk,
seier Herren, fredstankar og
ikkje ulukketankar. Eg vil
gje dykk framtid og von».
[Jeremia 29, 11].
Skattkiste
leis vil borna mine få det når
eg døyr? Kvar er Gud oppi
dette? Kvar kan eg gå for å få
hjelp til å sortera det eg tenkjer på døgeret rundt? Korleis
skal eg klara å bera denne
store sorga?
Klagesong
– Kva type bibeltekstar er
viktige for menneska som er
intervjua?
– Då eg planla forskingsprosjektet trudde eg at
deltakarane ville identifisera
seg med bibelforteljingar
om sjukdom, liding og død
og gjerne kjenna seg att i
klagesalmar frå Bibelen,
og i tekstar som stiller kvifor-spørsmål til Gud, seier
Høyland Lavik. – Eg tenkte
at menneske som skal døy
frå borna sine kunne ha god
grunn til å klaga til Gud.
Klagetekstar er fråverande i
intervjumaterialet. Kanskje
deltakarane som melde seg
har vore i klagemodus tidlegare? Eller kanskje dei er
forsonte seg med døden på
sett og vis? Kanskje dei som
er deprimerte, sinte eller
fortvila ikkje ønskjer å vera
med på eit slikt prosjekt?
– Alle 14 er opptekne av
å ta til seg det ei av dei kallar
«gode» ord frå Bibelen. Tekstane dei opplever som relevante formidlar trøyst, håp
og framtid, og Elisabeth siterer dei følgjande tre når eg
spør om det er bibeltekstar
som tyder noko for henne i
sjukdomsperioden:
– Kva er det med desse tekstane som tiltalar den alvorleg
kreftsjuke?
– Felles for bibeltekstane
alle deltakarane nemner er
at tekstane er korte i forma,
inneheld personlege pronomen («eg er med deg»),
er tidlause, og formidlar
eit positivt innhald. Dei
som er intervjua opplever
at slike tekstar gjev livsmot
og håp – noko som skaper
tryggleik når ein skal møta
det ukjende, døden. Dei ser
på Bibelen som er ei kjelde,
ei skattkiste, som medisin, ja, som sjølve det faste
haldepunktet i livet, ifølgje
Johannes:
Ja, det er det [trua, Bibelen]
som er det faste haldepunktet
mitt i livet mitt no, og det er
det som på ein måte gjev meg
styrke. Altså, det er alt.
– Kan Bibelen bera gjennom
liv og død?
– Desse 14 opplever at bibelteksten er avgjerande i
den konkrete livssituasjonen
dei er i, og at denne kritiske
tilstanden gjev klangbotn til
bibelteksten. Dei opplever
at dei høyrer til i Guds store
historie, og dei kjenner seg
på underleg vis trygge midt
i alt det usikre og utrygge.
Dei fortel at bibelteksten set
mot i dei og ber dei gjennom
vanskelege dagar og tider.
Med andre ord, dei opplever
at Bibelen inneheld ord til å
leva på, og ord til å døy på.
Forteljingane deira er slik
døme på korleis religionen,
trua og Bibelen kan vera
helsebringande for mange,
avsluttar Høyland Lavik.
Vil du høre mer fra dette
forskningsprosjektet?
Velkommen til Kampenkveld søndag 27. september
kl. 19-21.
11
Russisk ortodokse i Kampen
Tekst & foto: Jon Skarpeid
I vår globaliserte verden trenger
du ikke dra langt unna for å møte
troende fra andre kirke­samfunn.
En gang i måneden snakkes det
russisk i kirkestuen vår!
Fader Pavel (russisk for Paulus) foreleser i
Kampen
12
I et snaut år har russisk ortodokse
kristne brukt Kampen kirkes kirkestue
som møtested. – Det ble for ofte å
møtes en gang i uka, derfor møtes vi
månedlig, forteller Danila Shutemov, en
av dem som deltok på samling like før
sommerferien.
– Hensikten er å samtale om viktige
tema, forklarer han. – Først foreleser
presten vår i rundt 40-50 minutter.
Han tar utgangspunkt i hva Bibelen og
den hellige tradisjonen i Den ortodokse
kirken sier om temaet. Deretter blir det
spørsmål og svar og gjerne en diskusjon.
I kveld er temaet «Hva er stolthet?»
Danila forteller videre at de er veldig
fornøyde med å ha møter i Kampen
fordi det er lett å komme hit for mange
av medlemmene. Til sammen har menigheten i Stavangerregionen rundt 340
medlemmer, men det er kanskje 40 som
er aktive.
Menigheten heter Hellige
Irina og er tilknyttet Moskvapatriarkatet. Gudstjenestene holder de på Jæren i
gamle Line Bedehus. – Vi er
fornøyd med å være der også,
forteller Leif Arne Lund som
er nestleder i menigheten.
– Det betyr også litt at det er
et historisk hus, bygd i 1911.
Noen av medlemmene som lytter
til presten innledning
Patriarken Kirill
(foto: www.mospat.ru)
Visste du at…?
• Den russiske ortodokse kirke
er den største kirken i verden
nest etter Den romersk-katolske
kirke.
• Nordmenn har helt siden vik­
ingtiden blitt kjent med den
ortodokse kirke særlig gjennom
kontakt med Russland i nord.
• På 1500-tallet ble et ortodokst
kapell reist ved Neideneleven i
Finnmark av Den Hellige Trifon
av Petjenga
• Mange ortodokse flyktninger
kom til Norge etter den russiske
revolusjon i 1917
• Kirkens overhode i dag er Patriark Kirill (født 1946) av Moskva
og hele Russland
Kilde: www.ortodoks.no
Sangseminar
for alle som liker å
synge!
Vi har dåpskjolen!
Modell: Frida Stavnem
Helliesen (3 måneder)
Lørdag 31.oktober kl 10 – 16
Pris 350,- inkl lunsj & kaffe
• Moro med lyder
• Enkle sanger raske å lære
• Fine harmonier
Påmelding innen 12.oktober 2015
Elektronisk påmelding finner du på nettsiden
www.kampenmenighet.no.
Har du tenkt på å døpe ditt barn, men mangler dåpskjole? Det trenger ikke være et problem!
Nå har Kampen menighet to flotte dåpskjoler
til utlån, gratis.
Se begge kjolene på nettsiden www.kampenmenighet.no. Der ser du også bilder av
nydelige dåpsluer vi låner ut. Kampen kirke
kan også tilby flotte og lettvinte lokaler du
kan låne til selskapet.
Vit også at vi arrangerer dåp uansett alder på
den som skal døpes, og at du kan ha dåp på
ettermiddagstid/hverdag dersom det passer
bedre for deg.
13
Kampenkveld
Ord til å leva
og døy på
– forteljingar frå menneske
som lever med ein alvorleg
kreftdiagnose.
Kampen kirke søndag
27.september
Kl 19.00 – 21.00
Velkommen til det nye
­menighetsrådet!
Tekst & foto: Beate E.Dagestad
Midt i september velges Kampens nye
menighetsråd. Kandidatene ble kort
presentert i forrige nummer, og du
kan også lese om dem på nettsiden vår
www.kampenmenighet.no.
Alle er med
Marta Høyland Lavik:
­Foredrag
Astrid Kloster: Song
14
Inngang kr 100,-
Alle de foreslåtte kandidatene blir med,
enten på fast plass eller som vara. Det
nye rådet trer i kraft 1.november. Avtroppende formann i menighetsrådet,
Trine Osen Lande, sier de kan glede
seg. – Å sitte i menighetsrådet har vært
givende, utdyper hun. – En kommer
mer på innsiden av kirkens liv og får
være med å forme menigheten. Det er
spennende å bli kjent med så mange
ulike folk som en ellers kanskje ikke
ville bli kjent med. Trine mener forskjellig ståsted og ulike personligheter
i menighetsrådet er en fordel fordi det
gjenspeiler sammensetningen i menigheten. Og når menighetsrådet har
rom for ulike syn og respekterer hverandre, så kan det ha positive ringvirkninger for resten av menigheten.
Kjekkeste sak hun har vært med på?
– Å forberede og delta i bispevisitasen
var spennende! Å skaffe el-bil til kirka.
Og å være med å forme trosopplæringsplanen.
Trine Osen Lande, avtroppende formann i
Kampen menighetsråd, stiller gjerne opp i
barnearbeidet
Hun er ikke i tvil om at det også de
neste fire årene blir mange små og store
saker det nye rådet kan være med å sette
sitt stempel på.
S ID E
Fargelegg
Jesus blir døpt av
Johannes.
Tegn en krokodille
1. Bruk blyant.
2. Flere detaljer, fortsatt blyant.
3. Flere detaljer og mønstrene i
krokodilleskinnet. Etterpå tegner
du strekene på nytt med en tynn,
svart, vannfast tusj. Ta gjerne en
kopi av strektegningen før du
fargelegger.
4. Fargelegg krokodillen!
Tegning:
Kari Sortland
1
3
2
4
15
Abonnér på barnebladet
nr.9
nr.7
David og Goliat
nr.3
nr.12
nr.11
nr.13
nr.10
Gulliver: side
2
ne:
Tårnagente
side 7–10
Det nye Jerusalem
Tårnag
entene
side 7–10 :
De første disiplene
Gullive
r:
side 2
Himmel
riket
og de s
SIDEN SIST
Synnøve koser seg med flunkende nytt flygel i kirka. Tidlig i høst tas avgjørelsen om vi
får beholde det flott instrumentet permanent.
Alle 1.klassinger er «førsteklasses» og fortjener medalje.
Her er det Anna sin tur.
I august arrangerte menigheten
for første gang
“Førsteklasses”.
Glade 6-åringer
som nettopp har
begynt på skolen
fikk boltre seg
med skattejakt
og pusling i
kirka.
16
Førsteklasses fingermat til 1.klassingene. (Siden fikk de
lapskaus)
En helt vanlig mandag etter skolen ble Kampenspeiderne bedt på kake på rådhuset, som premie for beste
innslag i årets Folketog!
Det skjer i Kampen
Det var så varmt i august at høstens første søndagsskole tok vi ute!
Babysang. 0 år Tirsdager kl 10.30.
Kursstart 15.9. Se nettsiden for mer info.
Kontakt: Claire Gouldthorp tlf 46 62 87 25
Speider. 9-18 år. Alle grupper møtes
­tirsdager kl 18.00 – 19.30.
Nye medlemmer velkommen!
Kontakt: Aslaug Jansen tlf 48 27 91 77
Søndagsskole. 2-10 år
Hver søndag kl 11.00 utenom skolens ferier
og på oppsatte Minimesser. Plan finnes på
nettsiden kampen.menighet.no.
Kontakt: Beate Dagestad tlf 99 56 86 11
Åpen kirkestue. For seniorer.
Alle velkommen! INGEN PÅMELDING!
Hver onsdag kl 11.00.
Kr 20,- inkluderer kaffe & kake
Kontakt: Marit Prøis tlf 51 53 50 53
Vandrergruppa i Kampenspeiderne har blitt enige om reglene som skal gjelde i høst­
semesteret
17
MENIGHETSKALENDEREN 20. september – 29.november 2015
17.s.i treen.tiden
Søndag 20.09 kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd v/vikar.
Søndagsskole.
Lørdag 26.09 Tumlesamling. 1-2-3 Lek & bevegelse
for de helt små! kl 14.00-15.30
18.s.i treen.tiden
Søndag 27.09 kl. 11.00 Minimesse med dåp. Skaperverkets dag
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
Søndag 27.09 kl 19.00
Kampenkveld.
Ord til å leva og døy på. Kr 100,Kl 19.00 Se annonse.
19.s.itreen.tiden
Søndag 04.10. kl 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/vikar og Synnøve Seibt.
20.s.i treen.tiden
Søndag 11.10. kl 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/ vikar og Synnøve Seibt.
21.s.i treen.tiden
Søndag 18.10 kl 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
Søndagsskole.
Bots- og bønnedag
Søndag 25.10 kl 11.00 Gudstjeneste v/Atle Moe og
Kjell Bjarne Svanes
Søndagsskole.
Lørdag 31.10 kl 10.00
18
Sangseminar. Til kl 16.00. Kr 350,Elektronisk påmelding via nettsiden
www.kampenmenighet.no.
Allehelgensdag
Søndag 01.11 kl 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
Søndagsskole.
Torsdag 05.11. kl 17.15 4-årssamling. Til ca 18.45. inkl
kveldsmat. Invitasjon i posten.
24.s.i treen.tiden
Søndag 08.11 kl 11.00
Minimesse med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
Utdeling av 4-årsbok.
Søndag 08.11 kl 19.00
Kampenkveld. Vi synger fra salmeboka.
Konfransier: Ragnhild Halle.
25.s. i treen.tiden
Søndag 15.11 kl 11.00
Gudstjeneste med nattverd v/vikar
og Synnøve Seibt.
Søndagsskole.
Siste s i kirkeåret
Søndag 22.11 kl 11.00
Gudstjeneste med nattverd v/vikar
og Kolbein Haga. Søndagsskole.
Lørdag 28.11 kl 15.00
Lys våken starter for 11-åringene. Vi
sover i kirka! Invitasjon i posten.
Søndag 29.11 kl 11.00
Minimesse. Vi feirer 1.søndag i advent.
Atle Moe og Synnøve Seibt.
Kirkeskyss kan bestilles søndag morgen
kl. 10.00-10.30 ved å ringe tlf. 51502419
Livets gang
Kontakt oss i Kampen menighet!
Vielser
Kristin Espeset og Aslak Bjorvatn
06.06.2015
Kampen kirke
Døpte
Agnes Bekkeheien Kaada
Snorre Kufaas Saua
Birk Gryte Eliassen
Ask Nordbø Freyja Hellebust
Ferdia Isak Hellebust
Utstein kloster
Saudasjøen kapell
Stokka kirke
Stokka kirke
Kampen kirke
Kampen kirke
Døde
Arna Beate Heske
Ellen Klemetsen
Arnulf Barstad
Trond Arne Nilsson
Kjetil Eliassen
07.06.2015
05.07.2015
19.07.2015
19.07.2015
29.07.2015
29.07.2015
Ole Hellebust – daglig leder
Tlf: 51 50 24 12/ 920 54 860
Epost: [email protected]
Trine Osen Lande – formann menighetsråd
Tlf: 51 53 05 58/905 15 768
Epost: [email protected]
Atle Moe – sogneprest
Tlf: 51 50 24 13/ 936 80 216
Epost: [email protected]
Ivar Schmidt Johannesen – vaktmester/kirketjener
Tlf : 51 50 24 17/913 28 247
Epost:
[email protected]
07.06.2015
12.06.2015
22.06.2015
30.06.2015
29.07.2015
Beate Dagestad – Menighetspedagog (50%)
Tlf: 51 50 24 14/99 56 86 11
Epost: [email protected]
Synnøve Seibt – Kantor
Tlf: 51 50 24 15/ 909 48 255
Epost: [email protected]
+YRUGDQKDUGXGHW
(*(17/,*"
.ULVHWHOHIRQ
6260HOGLQJZZZNLUNHQVVRVQR
626&KDWZZZVRVFKDWQR
ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
Claire Gouldthorp – diakonimedarbeider/trosopplærer
Tlf: 51 50 24 16/466 28 725
Epost: [email protected]
Kampen kirke
Seehusensgt 47, pb 201,
4001 Stavanger. Tlf 51 50 24 10
Epost: [email protected]
Nettside: www.kampenmenighet.no
19
Følg med tirsdag
15.september!
Da skal Kampenspeiderne løpe i bydelen, kanskje utkledd!
Globalløpet går til inntekt for KFUK KFUM sitt solidaritetsprosjekt
i Tanzania.
Vær med å heie speiderne fram! Aller helst ved å sponse dem som
løper. I fjor (bildet) løpe de inn 10 000 kroner. Tenk om vi kan
bidra til å slå den rekorden i år!
Les mer om Globalløpet på nettsiden globalaksjonen.no
3201 07 20493
Gave til Kampen Menighet
Kampen Menighet
Postboks 201
4001 Stavanger
3201 07 20493