Les mer.. - Kampen menighet

2´16
menighetsblad
Årgang 62
• Nabolags­happening
i juni
Side 8
• Dette er Kampen
Side 10
• Malerinne 100 år
Misjonsveien
Side 12
Stavange
r
OPEN
Stokkaveien
Kampen menighet
• Åpent fellesskap
• Levende Kristustro
• Glad tjeneste
Kjenner du deg igjen i hjertet
av bydelen Kampen?
Å kjenne naboen bittelitt
En gang satte noen lovkyndige fariseere Jesus på prøve.
De spurte ham «Mester,
hvilket bud er det største i
loven?» Jesus svarte: «Du
skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av hele din
sjel og av all din forstand.
Dette er det største og første
budet. Men det andre er like
stort: Du skal elske din neste
som deg selv. På disse to
budene hviler hele loven og
profetene.» Min hva for noe?
Jesus fortsatte med å forklare
hvem din neste er. Han for-
klarte at det er alle mennesker, kanskje spesielt de som
du synes det er vanskelig å
se på som din neste fordi de
har en annen religion eller
bakgrunn. Den engelsk oversettelse av ‘neste’ er ‘neighbour’, altså nabo. Neighbour
på engelsk betyr både neste
og nabo. Hva med å tenke
at den eller de som bor ved
siden av deg er din neste?
Kanskje noen i nabolaget
kommer fra et annet land
med et annet kultur, kanskje
noen som bor rett ved deg
sliter med psykisk helse, eller
med økonomien? Kanskje
Kampen menighetsblad
I redaksjonen:
Beate Eckhoff Dagestad (redaktør,) Jon Skarpeid,
Liv Ingunn Salomonsen
Grafisk produksjon: Omega trykk – Stavanger
Kontakt:
[email protected] Tlf: 995 68 611
Lyst å bidra?
Vi tar i mot idéer, stoff eller nye redaksjonsmedlemmer.
Frist for innlevering til neste nummer: 22. august 2016.
2
Forside illustrasjon: Stian Søvik
noen av naboene har en helt
annen livstil enn det du har.
Alle disse, sier Jesus, skal vi
elske.
Trygg
Men kjenner vi naboene våre
i det hele tatt? Kanskje vi vet
litt om dem, men kjenner
vi dem? Når vi ikke kjenner
naboene våre kan det være
enkelt å male et urettferdig
bilde av dem basert på det
lille vi vet – eller tror vi vet
– men hvis vi kjenner dem
finnes det mulighet for å
stole på hverandre og å forstå
de verdiene de andre har.
Når vi kjenner naboene våre,
selv om det er bare bittelitt,
føler vi oss alle tryggere i
nabolaget vårt.
Jeg håper at Kampen er et
sted der alle føle seg trygge,
velkommen, og en del av et
lite samfunn der vi bryr oss
om hverandre. Vi i Kampen
kirke håper at kunstfestivalen, som vi med-arrangerer,
gir deg mulighet for å treffe
og bli litt bedre kjent med
naboene dine!
Claire Gouldthorp
Vårens konfirmanter i Kampen
Øverst f.v.: Sivert Usken Strand, Viktor Toru Sijpkens, Magne
Hommedal Simonsen, Even Hommedal Simonsen, Joachim
Otting Heimark, Øystein Staveland Øye
Midten f.v: Carina Vatne, Marius Østbø, Ulrik Serck-Hanssen, Ingrid Lea Gregertsen, Siri Lindanger, Tonning Meling,
Ole Terøy Aase
Foran: Karianne Lindanger, Ingvill Konstanse Austbø, Ane
Veronica Lund, sokneprest Atle Moe, Eskil Berggraf Skaaren,
Ana Beatriz Giske Vatnestrøm, Hallvard Høyland Lavik
Ikke tilstede: Karl Aarrestad og Tobias Berge Gloppen
Vil du være konfirmant i Kampen neste år?
Informasjon og påmelding via nettsiden
www.kampenmenighet.no
Velkommen til informasjonsmøte i kirken
torsdag 26.mai kl 18.00.
3
Urbildet
Tekst og foto: Beate E Dagestad
Vi dras mot disse bildene.
Kanskje fordi de er uforandret. De er tidløse.
Rigmor Hasle Amundsen
snakker om ikoner. – Det er
som om den gamle kunsten
blir gjenoppdaget nå, mener hun, kanskje fordi folk
reiser mye. Amundsen er en
av Stavangers to ikonmalere
som begge stiller ut under
Kampen kunstfestival i juni.
Den andre er Marit Kartveit.
De to var nylig på kurs i det
finske Valamoklosteret. Der
har de vært mange ganger.
– Det er alltid noe nytt å
lære, smiler Amundsen.
Regler
4
Sterke farger slår i mot i Rigmor Amundsens stue. Overalt er det ikoner. Motivene
deles i grupper som Maria og
barnet, helgener, engler eller
festikoner, det siste er viktige
bibelhistoriske hendelser.
Før, da folk flest ikke kunne
lese, var ikonene som en bildefortelling.
– Min lærer i Finland sier det
så fint; ikonene synliggjør
det usynlige.
Det er strenge regler for
hvordan ikoner skal males.
Det gjelder både teknikk,
fargevalg og symbolikk. Det-
te er ikke en kunstform hvor
kunstneren finner på motiv
selv. – Vi maler etter gamle
ikoner, forklarer Amundsen.
På kurset i Finland var temaet treenigheten. Rublovs
berømte ikon var modellen,
men ingen av ikonene deltagerne malte ble like! – Det er
fascinerende, smiler Rigmor.
Symbolikk
Hun viser fram et Kristusikon for å illustrere symbolbruken. Klærne har alltid
noe rødfarge innerst, det
er hjertefargen. De ytterste
plaggene er blå, blått står for
det jordiske. – Han var jo
Gud og mennesket, forklarer
Amundsen. Båndet han har
Du møter blikket til Kristus, et
jeg-du-forhold.
over høyre skulder, symboliserer høy byrd. – Jeg maler
alltid slik at Kristus ser på
deg, og at du møter blikket
hans. Det skal være et jegdu-forhold, utdyper hun.
Tidkrevende
Det kan ta flere måneder før
et ikon er ferdig. Bare rammen skal prepareres i flere
omganger. Til slutt skal den
pusses så den blir glatt som
porselen. Så legger hun på et
lag 23 karat gull, før hun begynner på selve motivet. Bare
materialene for et bilde kan
fort komme på 1000 kroner,
forteller Amundsen.
– Hva tenker du når du
står og maler?
– Det kan være forskjellig.
Men jeg hører gjerne på P2!
Lær mer om ikoner!
Rigmor Hasle Amundsen
holder foredrag i Kampen
kirke mandag 6.juni kl kl
20.00.
Du kan også oppleve både
hennes og Marit Kartveits
ikoner i en utstilling i kirken
under Kampen kunstfestival
5.- 12.juni. Åpent umiddelbart etter gudstjenestene, og
på ukedagene i tidsrommet
9.00 - 15.00.
Gull og sterke farger kjennetegner den russiske ikontradisjonen.
Hjelp Kampenspeiderne til å få en GAPAHUK!
Kampenspeidernes hytte i
Hommersåk, Iglå, ligger i
flotte omgivelser med herlig
natur som speiderne bruker
mye. Dessverre regner det
ofte på vestlandet. En gapahuk blir en perfekt base for
ute-aktivitetene - i all slags
vær!
Neste år er det 60-årsjubi­
leum for Kampen KFUKKFUM. Tenk om gapahuken
kan stå på plass da! Til nå
har de fått inn rundt 3000
kroner, men de trenger mer!
Målet er 20.000 kroner.
Du kan hjelpe speideren
å bygge gapahuken ved å gi
bidrag til kontonummer:
9011 05 17504.
Glad Vandrer-gjeng som ønsker seg gapahuk
5
Over hekken
Tekst og foto: Beate E Dagetsad
Gøy at vi er flere som
liker å holde på i hagen!
Nå blir vi kjent med naboer som liker å holde på
med det samme.
– Jeg kjente ingen av disse
fra før, smiler Cathrine
Lund, – men da vi startet
opp hagegruppa på Byhaugen dukket det plutselig opp
6
mange fra forskjellige steder i
nabolaget.
Vi tråkker nesten i brenneslen til Tale Østrem. Den skal
ikke lukes vekk, men snart
ligge i bløt og bli verdifull
gjødsel til de andre plantene
i hagen. Det viser seg raskt
at når mange møtes, har de
forskjellige idéer og erfaringer, og så kan de inspirere og
lære av hverandre. I tillegg til
idéer, så deler de hageinteresserte frø og stauder.
– Hva gjør du for å få eplemynten så fin? May Tone
Johnsen kaster misunnelige
blikk på en av krukkene til
Tale, men akkurat hva som
er hemmeligheten her kan
hun ikke svare på.
Frø i fokus
De fire damene i Tales hage
er ikke de eneste med grønn
interesse i nabolaget. I midten av april satt nemlig 15-20
planteglade i Byhaugkaféen
med ørene på stilk da gartner
Ole Lima delte fra sine erfaringer. Gjennom facebook
har hagegruppa invitert til
“Frø i fokus”.
– Frøene skal legges oppå
jorden slik, demonstrerer
Lima og hiver en klype dillfrø i en potte.
– Så fukter du godt. Frø
trenger fuktighet for å spire.
Hvis du ikke har lykkes med
å få fram en plante i pottene dine, er det det mest
sannsynlig fordi du har vært
sparsom med vannet og frøene tørker ut.
Lima strør et tynt lag med
pimpstein oppå. – Slik bevares fuktigheten, forklarer
han, - og når frøet spirer
kan det lett vokse gjennom
steinlaget.
Hageglade naboer blir kjent over
hekken! F.v. Tale Østrem, Cathrine Lund, May Tone Johnsen og
Bergljot Asche.
Gartner Ole Lima viser hvordan salatplantene kan prikles når de har
vokst litt
– Jeg har ikke hage, men
balkong, kommer det fra
vindusrekka.
– Det går fint, du kan dyrke
mye på balkongen, forsikrer
Lima, men store krukker er
best, og du må huske et godt
drenerende lag av leca eller
småstein i bunnen. Han forteller videre at når plantene
blir sterkere, så trenger de
mat. Plantejorden vi kjøper
på hagesentre og i butikken
er ikke rare greiene. Og ikke
gjødselen heller.
Sauelort
– Det beste er ekte vare, sier
Lima, du må ut på jordene
på Jæren og samle skit.
– Jeg har hest!
– Heldiggris, kommer det
spontant fra resten av gjengen.
– Du kan samle saueskit
også, fortsetter Lima. – Gjerne legg det i vann, og bruk
gjødselvannet til å vanne i
grønnsakshagen din.
Dermed er isen er brutt, og
resten av kvelden hagler det
med spørsmål og kommentarer. Mange har smarte råd å
dele. Vi trenger for eksempel
ikke alltid en frøpose for å
dyrke fram fine planter.
– Det går kjempefint å dele
en tomat og legge skiven i
jorda, det har jeg gjort!, sier
en.
– Moren min brukte cherrytomat, sier en annen.
– Du kan kjøpe krydderplanter på Rema, dele den i
fire og plante ut.
– Men husk å la den stå og
herde noen dager et skyggefullt og lunt sted først , sier
Lima.
– Det vi må få med naboene på nå, er sneglekrig, sier
Imme Dirks Eskeland. Hun
har tidligere skrevet hovedoppgave om Iberiasneglen
og forteller til forsamlingen
at det er så godt som umulig
å utrydde den. – Det nytter
ikke hva jeg gjør, hvis ikke
naboen også er med.
– Her trenger vi virkelig
hverandre, utfordrer hun.
Facebook-nettverk
Leser du dette og har lyst å
være med? Hagegruppa er
ikke en egen organisasjon
du melder deg inn i, men
et nettverk sprunget ut av
Bærekraftig liv på Byhaugen. Det er flat struktur, alle
som vil kan foreslå treff og
temaer. Gå inn på facebooksiden www.facebook.com/
byhaugen/ og trykk “like”,
og du vil få beskjed når noen
har tatt initiativ til for eksempel et temamøte eller en
hagevandring.
Slik lager du supergjødsel
•
•
•
•
Plukk en bøtte halvfull med nesle
Fyll på med vann, plasser i solen
La stå i 14 dager
Lukter det for ille kan du ta en
neve jord oppi
• Rør innimellom for å tilføre oksygen (eventuelt fyll på med vann
hvis mye fordamper)
• Sil av, tynn ut blandingen 1:10 før
du vanner!
Skal bli gjødsel
til Tales planter
7
Kunsten å lage en perfekt kopp kaffe
Tekst og foto: Liv Ingunn Salomonsen
For bare ti år siden var
begrepet kaffebar så godt
som ukjent i Stavanger.
Men visste du at vi i dag
har tilgang på kaffe i
verdensklasse i sentrum
av byen vår? Og det er
ikke multinasjonale kaffekonsern som står for
den æren.
Små lokale kaffebarer med
høy kunnskap om faget, som
for eksempel Blue Bird og
CoffeeBerry, har for lengst
slått rot i byen og har blitt
en yndet plass for kaffebe-
8
viste mennesker. For der det
finnes god kaffe, finnes det
også kaffenerder. En av dem
er Kampenboer Hogne W.
Helgesen. -Hva syntes du
egentlig om kirkekaffen i
Kampen?
– Til å være masseprodusert kaffe så er den faktisk
ikke så ille, men den er fortsatt sur og mangler mye på å
være god kaffe. I en skikkelig
god kopp kaffe skal det være
null nyanser av bittert eller
surt. Heller ingen brente nyanser. Det skal smaksmessig
være en ren kaffesmak.
Kaffedubeditter
Hogne eier hverken kaffetrakter eller kaffemaskin med
kapsler, men lager likevel
daglig høyskvalitetskaffe.
Han har siden ung alder vært
over gjennomsnittet opptatt
av god kaffe og har skaffet
seg mye «kaffelagingsdubeditter» opp gjennom årene.
– Jeg har nok mer kaffeutstyr en de fleste, men det
er ikke nødvendig med like
mye utstyr som meg for å
lage god kaffe. Det viktigste
er gode kaffebønner og rent
vann. I vårt hus bruker vi
mest V60, en trakt som vi
manuelt heller vann over, rett
oppi kaffekannen. På den
måten kommer ikke vannet
i kontakt med hverken kaffetrakter eller maskineri som
garantert har mye ødeleggende belegg og skitt på seg.
– Er kaffesmaking litt som
vinsmaking?
– Ja helt klart! All smak
handler om trening. Når
en ikke har særlig trening,
i dette tilfellet innen kaffeverden, så liker man ofte de
voldsomme og massive sma-
kene. Mens jo mer en trener
jo mer bevisst blir man på
de smakene og luktene en
opplever. Man bygger seg
opp en hukommelsesbank
av smaker. Smaksnyansene
og duftene fra de forskjellige
kaffebønnene varierer vel så
mye som i vindruene.
– Du er kanskje ikke så
fan av å fylle kaffen med
fløte, krem og sirup?
– Nei, for meg er slike
ting unødvendig, særlig hvis
man har en god kaffe i utgangspunktet. Det er få ting
som gjør meg så lykkelig som
en smaksmessig ren og vellaget kopp kaffe. Det er en
ren nytelse!
Lyst å smake på Hogne
sin kaffe?
Og samtidig lære litt nye
ting om kaffebrygging!
Kom på Strikkekafé i
Kampen kirke under
Kampen Kunstfestival.
Tirsdag 7.juni kl 18.00
Hogne W.Helgesen, en ekte kaffenerd. Serverer deg kaffe på
Strikkekafé tirsdag 7.juni.
Hognes tips
til god kaffe
• Bruk rent og kaldt vann
• Skyll filteret før du tar kaffen
oppi. Og hvis du ikke tror det
har en effekt så skal du helle et
glass vann igjennom et filter og
smake på det.
• På alle kaffeposer står det en
brennedato. Velg de posene som
har kortest tid siden brennedato.
At kaffebønnene er ferskbrent er
mye viktigere enn at den er dyr
og fancy.
• Kjøp hele bønner og kvern dem
hjemme hvis du kan. Har du
liggende en gammel manuell
kvern i tre så fungerer den like
godt som de nye elektriske. Har
du ikke kvern så kan du få den
kvernet i alle kaffebarer og velassorterte butikker.
Det skjer i ditt nabolag! Glade
trær med strikk blir synlig i
bydelen. Utstillinger av lokale
kunstnere på Byhaugkaféen, Brit
Tones Frisør, Stokkaveien Blomster og i Kampen kirke. Her er
oversikten over programmet dag
for dag.
Søndag 5.juni: Konsert Randi Tytingvåg Trio. Kl 20.00
Mandag 6.juni: Kunstverksted for barn
12.00 - 15.00
Begrenset plass! Påmelding via festivalens facebookside innen 2.juni.
Mandag 6.juni: Malekurs for ungdom
kl 18.00 - 20.00
Påmelding via festivalens facebookside
innen 2.juni
Mandag 6.juni: Ikoner. Ustilling
v/Rigmor Hasle Amunsen og Marit
Kartveit. Foredrag. Kl 20.00
Tirsdag 7.juni: Strikkekafé med kaffeinspirasjon. Kl 18.00
Onsdag 8.juni: Seniortreff «Åpen kirkestue». Lær decopage. Kl 11.00
Onsdag 8.juni: Linda Eide “Oppdrag
Mottro” kl 20.00
Torsdag 9.juni: Benkegrafitti på
­Byhaugkafeen. kl 17.30
Åpent for alle barn og unge i bydelen.
Ha på klær som tåler søl!
Torsdag 9.juni: Åpen utstilling med
lokale kunstnere på Byhaugkaféen.
Kl 17.30 - 21.00
Torsdag 9.juni: Konsert med Kampen
og Våland skolekor. Kl 18.30
Lørdag 11.juni: BARNAS DAG!
kl 12.00 - 14.00
Kafè. Stasjoner med aktiviteter. Kr 50,for aktivitetskort. Premier.
Søndag 12.juni: Kunstgudstjeneste i
Kampen kirke kl 11.00
Mrk! Lokaler er Kampen kirke der ikke
annet står.
Mer informasjon på Facebook: www.
facebook.com/kampenkunstfestival/
og påmelding til arrangment som
foregår i Kampen kirke på nettsiden
www.kampenmenighet.no under fanen
­«arrangment».
9
Dette er Kampen!
Her ser du grensene for Kampen
sokn. Innenfor disse bodde det ved
årsskifte 5501 personer.
Her er det:
2 barnehager*
1 barneskole
2 videregående skoler*
2 høyskole/universitet*
3 dagligvareforretninger*
2 spisesteder*
5 fotball-løkker (minst!)
…og flere 1000 potensielle bekjentskap!
Kampen kunstfestival er ikke så nøye med
grensene. De kaller det et nabolagsinitiativ.
Og da spiller det ingen rolle om du bor
på den eller andre siden av Lyngveien eller
Øvre Stokkavei.
Finn gjerne veien til hjertet av Kampen i
juni – da skjer det mye for både store og
små. (Se programmet forrige side)
*Kampen barnehage og Stokkadalen som er en avdeling av
Stokka barnehage.
**Avd. Bergeland , Tanke Svilandsgt 74 og Stavanger offshore tekniske skole , Tjuvholmveien 40
*** Stavanger offshore tekniske skole og VID (tidl Misjonshøgskolen)
****Rema1000 i Tastagata, Bunnpris i og Prix i
*****Sushiqueen takeaway, Misjonvn 46 og Aforno Pizzeria,
Stokkavn 53
10
EN UHØYTIDELIG AFTEN MED
Linda Eide
Oppdrag Mottro - jakta på gamle dagar
Kampen kirke
Onsdag 8.juni kl 20.00
Randi Tytingvåg Trio
Søndag 5.juni kl 20.00
Kampen kirke
Kr 150,- billetter i døren
Dørene åpnes kl 19.00 for kafé og utstilling i lokalene
Billetter 250,- på www.ticketmaster.no og i døren.
Dørene åpnes kl 19.00
Barnas dag
Lørdag 11.juni 2016 • Kl 12.00 – 14.00
Det skjer i og utenfor Kampen kirke
øyal
en g ilien
v
a
fam
glipp
kke for hele
i
å
G ddag
i
­form
Kafé
Quizløype for voksne og barn – ispremie
Klattevegg for «kunstnere» i alle aldre
Aktivitetkort kr 50,Bruk på stasjonene
•Ball-planke
•Fruitmachine
•Trillebårtur
•Ansiktsmaling
• Fange brusflaske
•Hoppeslott
5.-12.JUNI 2016
Det
skjer
i dit
t nab
olag
!
11
BYDELSPROFILEN: Liv A. Johannessen
Det må være mennesker i bildene mine!
Dette året fyller Liv A. Johannessen 100 år. Hun
kan se tilbake på et langt liv med høy kreativitet og
kunstnerisk produksjon, midt på Misjonsmarken på
Kampen!
– Hvert bilde jeg lager er
forskjellig, og hvert bilde
har en historie. Jeg ser ikke
etter noe når jeg starter en
maleprosess, men maler rett
fra det jeg ser for meg inni
hodet. Men det må være
mennesker i bildet. For meg
er bildene mine tomme hvis
det ikke er mennesker i dem.
Plutselig er jeg ferdig, og da
føles det som det er en hel
roman i bildet. Betrakteren
kan dikte videre på historien
ved å studere bildet, forteller
Liv Johannessen.
I sin leilighet i Misjonsblokkene har hun fortsatt
sitt atelier i spisestuen, der
det bugner over av flotte
malerier.
Et helt liv med kreativitet
12
Liv har hjemmet sitt dekorert fra gulv til tak med egne flotte kunstverk
Liv har likt å jobbe kreativt
hele livet. Hun har utdanning innen mønstertegning,
og gått i lære hos blant annet
Roland Lengauer. Hun har
sydd, laget keramikk, steinfigurer og malt og tegnet. Men
det var ikke før Kulturbyåret
2008 at hun debuterte med
sin første utstilling, 91 år
gammel.
– Jeg debuterte som billedkunstner på Thrane Gård
Galleri på Sandnes. Det
var så mange mennesker på
åpningen at eierne var redd
gulvet skulle revne, minnes
Liv.
Etter Kulturbyåret har
Liv hatt ti forskjellige utstillinger rundt i distriktet, og
i sommer skal hun ha sin
tolvte utstilling i Danmark
ved Nøsby, like ved Limfjorden. En flott måte å markere
100-årsjubileet. Men hva var
det som gjorde at du begynte
å male i så sen alder?
– Jeg fikk en billedmessig
åpenbaring, og jeg så et skinnende bevegelig lys. Tidligere
fikk jeg ikke det lyset jeg ville
ha i bildene mine. Etter dette
fant jeg mitt eget utrykk og
maleriene ble mer kraftfulle.
Maling og gudstro
Har du noe forhold til Gud
når du maler?
– Jeg var ikke særlig interessert i Gud i barndommen, men min mor var
troende. Sånn sett var Jesus
alltid hjemme hos oss. På
mine eldre dager har jeg fått
Tekst og foto: Liv Ingunn Salomonsen
barnetroen min igjen. Den
bruker jeg til alt. Står jeg fast
en dag så spør jeg Jesus om
hjelp. Jeg hadde en fantastisk
opplevelse en dag da jeg så
han klart og tydelig utenfor
vinduet mitt. Kan du hjelpe
meg så jeg kan male igjen,
spurte jeg. Da sa han «Du
kan jo male meg», og det
gjorde jeg!
Et liv på Kampen
Liv har vokst opp på Byhaugen og bodd på Kampen
siden 50-tallet, og har sett og
fulgt bydelen vår gjennom
100 år. -Har du noen favorittplass på Kampen?
– Jeg liker alle plassene,
og jeg er så glad i byen vår.
Det er så skjønt alle veier,
men jeg husker godt at vi
som barn lekte i skogen på
Gramstadhaugen. Et annet
godt minne er at det sto en
låve der Misjonshøyskolen
står i dag, der vi kjøpte melk.
Hele Misjonsmarken og hele
området der Misjonsblokkene står i dag var dekket
med mark med kyr.
Kan vi til slutt spør om
hva som har holdt deg så
sprek i alle disse årene?
Jeg gjør enkle gymnastikkøvelser og har gjort det i alle
år, men det er nok malingen
og bildene mine som har
holdt meg i så god form.
Liv Johannesen har alltid
­ ennesker på bildene sine
m
Har du lyst å se bildene til Liv A. Johannessen så
behøver du ikke å dra helt til Danmark i sommer.
Liv kommer til å være en av utstillerne under
Kampen Kunstfestival fra 6-12.juni.
13
Gull – himmelrikets farge
Tekst: Jon Skarpeid
Gull er et høyfrekvent ord i Bibelen. Det symboliserer dekadens,
men også det himmelske i Templet
og Det nye Jerusalem. I kirkekunsten har gull fått en helt sentral
plass i utformingen av ikoner.
perle. Gaten gjennom byen var av rent
gull, gjennomsiktig som glass» (21,21).
Liturgien
I den Bysantinske tradisjonen som
brukes i en del ortodokse kirker, brukes
gjerne gull når ingen andre farger er
spesifikt foreskrevet. I Den russisk-ortodokse kirken er bruken knyttet til: Fester til Jesus Kristus, Profeter, Apostler
og de tre store teologene i Øst-Kirken:
Basilios, Gregor og Krysostomos. Gull
brukes også på liturgiske klær, inkludert
den koptiske i Nordøst-Afrika, og i
noen grad også i vestlig tradisjon.
Bibelen
Et søk på ‘gull’ i nettbibelen gir hele
334 treff, inkludert sammensatte ord
som gullsmed og gullring. Gull refererer
i utgangspunktet ikke til en farge, men
til objekter av gull, gjerne rent gull.
Samtidig snakkes det om «skinnende
gull» så fremtoningen blir da å likne
med en farge. I Det gamle testamentet
dukker gull opp som tegn på rikdom,
slik som hos Abram eller Salomo
som bare hadde drikkekar av gull. De
lengste beskrivelsene av dette kostbare
grunnstoffet skjer i forbindelse med
telthelligdommen (tabernaklet) i ørkenen og templet i Jerusalem. Begge er
smykket med gjenstander av gull. Noen
steder i Det gamle testamentet brukes
også gull som kontrast til det viktigste i livet, hengivenhet til Gud. Dette
skjer i forbindelse med de 10 bud, men
først og fremst i Jobs bok og Salmene.
«Har jeg satt min lit til gull, sagt til det
edle metallet: ‘Jeg stoler på deg’?» (Job
31,24).
Ordet forekommer sjeldnere i Det
nye testamentet, men barnet i krybben fikk gull av de tre vise menn. I sin
forkynnelse ble gull omtalt på et kritisk
14 sett av Jesus: «Skaff dere ikke gull, eller
Kirkekunsten
Jomfru Maria og Jesusbarnet på himmelsk
trone. Massacio 1426
sølv eller kobbermynter til å ha i beltet»
(Matt 10,9). i 1. Petersbrev omtales
gull som forgjengelig (1,18). I Det nye
testamentet dukker gull fremfor alt opp
i Johannes Åpenbaring, noen ganger
for å beskrive forfall og Babylon (Kap
17), men også for å beskrive renhet og
det nye Jerusalem: «De tolv portene var
av perler, hver port laget av en eneste
I kirken brukes gull brukes først og
fremst i koret. Fargen symboliserer da
himmelriket, i tråd med beskrivelsene
i Johannes Åpenbaring. Gull dukker
også opp i malerkunsten, ikke minst i
forbindelse med fremstillinger av det
himmelske, gjerne Kristus på tronen.
Gullfargen står også helt sentralt i ikonkunsten, enten det nå er Jomfru Maria,
Kristus, apostler eller helgener som
fremstilles. I ikonkunsten symboliser
gullfargen den himmelske virkeligheten.
Flere artikler i serien om farger i
liturigi, kirkekunst og Bibelen finner du i bladene som er lagt ut på
www.kampenmenighet.no. Se under fanen «Menighetsblad» i høyre
menylinje.
S ID E
Fargelegg!
Jesus er den gode gjeteren!
Led sauene gjennom
labyrinten!
Hjelp den gode gjeteren å lede sauene sine
trygt gjennom labyrinten.
Krys
sord
Tegninger : Trevor Keen
Mann i 2. Timoteus 4,11
1.
By i Lukas 19,28
By i Apostlenes
gjerninger 10,1
2.
3.
Fugler i Lukas 12,6
4.
Kvinne i Markus 15,40
5.
Konge i Romerne 4,6
6.
Engel i Lukas 1,26
7.
Konge i Matteus 2,3
8.
Fugl i Matteus 3,16
9.
Yrke i Apostlenes
gjerninger 18,3
10.
I kryssordet skal dere bare bruke Det nye
testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, små
tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2,
vers 11 i Markus. Løsningen på kryssordet står
i de fargede rutene.
15
SIDEN SIST
Nam! Spesialpynta muffins på søndagsskolen i april!
Madelene hører spennende lyder på Babysang. Julian Leander kan neste ikke vente til
det er hans tur.
16 Det kiler! Fotvask på påskevandring. En av mange spennende samlinger på dåpsskolen 2016. Femten 1.klassinger fra Kampen skole var med i vår.
Alfred er Jesus på dåpsskolens påskevandring.
Nå er det vår! Svenska kyrkan feirer Valborgsafton på sitt faste lørdagsstreff i Kampen. Foto: Christer Carlsson.
Glimt fra lystenning på Tumlesamling 1-2-3 år. Ny samling med sang
og sprell for de yngste barna blir en lørdag i oktober.
Det skjer i Kampen
Babysang: Høstkurs starer opp tirsdag 6.september
Elektronisk påmelding via nettsiden
www.kampenmenighet.no
Kontakt Claire Gouldthorp, tlf 46628725
Speidern starter opp tirsdag etter skoleferien.
Nye medlemmer fra 2.kl og oppver velkommen!
Kontakt: Halvard Wersland, tlf 94890464
Søndagsskolen har sommerferie.
Starter opp søndag 21.august.
Kontakt Beate E Dagestad, tlf 99568611
Patruljen «Kvikklunsj» fra Kampen KFUK KFUM, kom på 5.plass i
Kretsbannerkonkurransen og sikret seg plass i NM i speiding som skjer i
Røyken 11.-12.juni!
Åpen kirkestue for seniorer.
Treff hele sommeren!
Onsdag kl 11.00 i kirkestuen.
Kontakt Claire Gouldthorp, tlf 46628725
17
MENIGHETSKALENDEREN 29.mai – 25. september 2016
2.Sø. i treenighetstiden
12.s.i treen.tiden
3.Sø. i treenighetstiden
13.s.i treen.tiden
Søndag 29.05. kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd v/Helge
Nesse og Synnøve Seibt. Søndagsskole.
Søndag 05.06. kl.11.00 Friluftsgudstjeneste ut forbi kirken
v/Atle Moe og Kjell Bjarne Svanes.
Speiderne deltar.
4.Sø. i treenighetstiden
Søndag 12.06. kl.11.00 Kunstgudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
5.s.i treen.tiden
Søndag 19.06 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Virginija Linkeviciene.
6.s.i treen.tiden
Søndag 26.06 kl. 11.00 Ikke gudstjeneste i Kampen. Se Stokka.
7.s.i treen.tiden
Søndag 03.07 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Torbjørn Hestnes og Synnøve Seibt.
8.s.i treen.tiden
Søndag 10.07 kl. 11.00 Ikke gudstjeneste i Kampen. Se Stokka.
9.s.i treen.tiden
Søndag 17.07 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/vikar og Synnøve Seibt.
10.s.i treen.tiden
Søndag 24.07 kl. 11.00 Ikke gudstjeneste i Kampen. Se Stokka.
11.s.i treen.tiden
Søndag 31.07 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Kjell Bjarne Svanes.
18
Søndag 07.08 kl. 11.00 Ikke gudstjeneste i Kampen. Se Stokka.
Søndag 14.08 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/vikar og Synnøve Seibt.
14.s.i treen.tiden
Søndag 21.08 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
15.s.i treen.tiden
Søndag 28.08 kl. 11.00 Minimesse v/Atle Moe og Synnøve
Seibt.
Konfirmantpresentasjon.
16.s.i treen.tiden
Søndag 04.09 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
Søndagsskole.
17.s.i treen.tiden
Søndag 11.09 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp nattverd v/vikar
og Synnøve Seibt. Søndagsskole
18.s.i treen.tiden
Søndag 18.09 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
Søndagsskole.
19.s.i treen.tiden
Søndag 25.09 kl. 11.00 Minimesse med dåp v/Atle Moe og
Synnøve Seibt. Høsttakkefest!
Se side 9 for mange ulike arrangement under Kampen
kunstfestival 5.-12.juni 2016!
Livets gang
Kontakt oss i Kampen menighet!
Døpte
Nemi Vestersjø
28.02.2016
Julian Leander McCarthy Gundersen
20.03.2016
Ada Louise Stigedal
27.03.2016
Amund Urdahl-Aasen
03.04.2016
Celine Lindanger
10.04.2016
Kristoffer Tangen-Flaaten
10.04.2016
Olav Laugaland Hult
17.04.2016
Per-Eirik Hage Karlson
17.04.2016
Sunniva Sande 17.04.2016
Kampen kirke
Kampen kirke
Hyllestad kirke
Kampen kirke
Kampen kirke
St. Petri kirke
Kampen kirke
Kampen kirke
Kampen kirke
Døde
Torunn Abeland
Arild Henning Larsen
Odd Emil Næss Iversen
Karen Hviding
17.02.2016
26.02.2016
14.03.2016
15.04.2016
TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no
TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no
Ole Hellebust – daglig leder
Tlf: 51 50 24 12/ 920 54 860
Epost: [email protected]
Tor Hauken – formann menighetsråd
Tlf: 951 00 786
Epost: [email protected]
Atle Moe – sogneprest
Tlf: 51 50 24 13/ 936 80 216
Epost: [email protected]
Ivar Schmidt Johannesen – vaktmester/kirketjener
Tlf : 51 50 24 17/913 28 247
Epost:
[email protected]
Beate E. Dagestad – menighetspedagog (50%)
Tlf: 51 50 24 14/99 56 86 11
Epost: [email protected]
Synnøve Seibt – kantor
Tlf: 51 50 24 15/ 909 48 255
Epost: [email protected]
Claire Gouldthorp – diakonimedarbeider/trosopplærer
Tlf: 51 50 24 16/466 28 725
Epost: [email protected]
Kampen kirke
Seehusensgt 47, pb 201,
4001 Stavanger. Tlf 51 50 24 10
Epost: [email protected]
Nettside: www.kampenmenighet.no
19
Finner du en steinhilsen i sommer?
Barna som er med på verkstedene under Kampen kunstfestival maler
på steiner som legges rundt i bydelen vår. Kanskje finner du et lite
steindyr, eller en hilsen som får deg til å trekke på smilebåndet?
Værsågo`! Den er din!
God sommer!
3201 07 20493
Gave til Kampen Menighet
Kampen Menighet
Postboks 201
4001 Stavanger
3201 07 20493