9á bargoplána vahkku 44 – 45

9á bargoplána vahkku 44 – 45 - 46
Namma:..................................................
áiggit
1
0830-0930
2
0945-1045
3
4
5
Vuossárga
21/10
Borramuš &
dearvvašvuohta
Duorastat
24/10
Bearjadat
25/10
Láš
SF
Sá
Duodji
Ma
GIELLAvállj.
Sá
No
Ma
Ma
LF
Láš
Sá
Utd.v
Eng
SF
LF
REE
1230-1330
Vahkku:
Gaskavahkku
23/10
Borramuš &
dearvvašvuohta
1115-1215
1345-1445
Maŋŋebárga
22/10
GIELLAvállj.
vuossárga
maŋŋebárga
Alt I
gaskavahkku
45
Sá:
ráhkkaneapmi
Sá:
ollesbeai’
geahččaleapmi
No
Eng
bearjadat
No: bokloggen
skal leveres inn
SF: Geo geahč
kap 5
44
46
duorastat
Duodji
No:
forberedelse
Eng: innlevering
Film review
About the boy
REE: geahč.
Valg og verdier
No:
heldagsprøve
Dieđut:
Vahkku 45: Bearjadaga 8/11: friddjabeaivi
Vahkku 46: Ollesbeai’geahččaleamit ovdal juovllaid/ heldagsprøver før jul
Sámegiella: ráhkkaneapmi vuos 11/11 (forberedesesdag)
geahččaleapmi maŋ 12/11 (prøvedag)
Dárogiella: ráhkkaneapmi gask 13/11 (forberedesesdag)
geahččaleapmi duor 14/11 (prøvedag)
Oahpaheddjiid e-poasta čujuhusat:
• Gulahallan: [email protected]
• Eaŋgalasgiella: [email protected]
• Dárogiella: [email protected]
Tlf 9. ceahki bargolatnjii: 78 46 86 67
8/11:
FRIDDJABEAIVI
Sámegiella
Bente Boyne
Oahppanulbmilat: Mun máhtan:
● Samisk læringsplakat (s31 LK 06S)
- geavahit jurddakártta ja dássečuoggáid, ja dáid vuoñul čálligoahtit teavstta
● čilget (...) vuoññoáššiid cealkkaoahpas, ja geavahit barggadettiin gielain ja teavsttaiguin:
- čilget váldocealkagiid ja oalgecealkagiid
Oahppanvuogit
- Jurddakárta
- Dássečuoggát
- Teakstačállin
Grammatihkka; Cealkkaoahppa
Váldocealkagat; Hárjehusat II: 1 s81+ 2 s82+ 4,6 s83
Giellaoahpa váldogirji: 1 s232+233 + 2 s233
Oalgecealkagat; Hárjehusat II: 1 s85 + 1,2 s86
Giellaoahpa váldogirji: 1,2 s236
(Loga eambbo “Eatnigiella váldogirjjis” s.231-239)
Tema: Muntlig
kommunikasjon -
Norsk
Debatt s. 22-27
Irmelin Tillung
Skjønnlitteratur Fortelling s. 222-244
Litterære virkemidler
– s. 133-153
Uke 44
Læringsmål:
På skolen
2t
Lekse uke 44
til fredag:
Jeg vet hvilke spilleregler som gjelder i en debatt
Jeg kan fremføre en debatt
Jeg kan om argumentasjon og saklighet
Jeg vet om grunntrekkene i fortellingssjangeren
Jeg vet hva myter, sagn og eventyr er
Jeg vet om hovedpersoner, prosjekt/konflikt, mål, hindringer/hjelp, løsning i fortellinger
Jeg kan finne handlingsgangen i en fortelling
Jeg kan lage en handlingsgang
Mandag: Fremføring muntlig debatt i grupper
Fredag: Fortelling, repetisjon kurs 1-2, side 222-229. Oppgave 1, s. 227 og oppgave 1, s. 229.
Om tid: Test deg selv, s. 227 og 229.
Fornøyelseslesing:
Les i minst 20 minutter hver dag i romanen din.
Skrivelekse:
Test deg selv på s. 227 og 229. Husk fullstendige setninger.
Uke 45
Læringsmål:
På skolen
1t
Lekse uke 45
til fredag:
Jeg kan begynne en fortelling på ulike måter
Jeg vet hvordan jeg kan begynne på ulike steder i handlingen
Jeg vet om ulike teknikker for å skrive engasjerende og spennende
Jeg kan utvide øyeblikket
Jeg kan vise i stedet for å si
Jeg kan holde på spenningen
Jeg kan bruke frampek
Jeg kan øke tempoet
Jeg kan bygge opp spenningen mot slutten
Fortelling, repetisjon kurs 3-4, s. 230-239. Oppgave 1, s. 223 og oppgave 1, s. 239. Test deg
selv, s. 233 og 239.
Fornøyelseslesing:
Les i minst 20 minutter hver dag i romanen din.
Skrivelekse:
Test deg selv på s. 233 og 239. Husk fullstendige setninger.
Uke 46
Læringsmål:
På skolen
2t
Lekse uke 46
til fredag:
HUSK ☺
Jeg kan fortelle det som skjer
Jeg kan skildre steder og personer
Jeg kan gjengi tanker og replikker
Jeg kan skape ytre spenning og indre spenning i handlingen
Jeg kan bruke ulike virkemidler i tekster for å få teksten interessant
Kurs 5, side 240-244. Oppgave 2 og 3 på s. 243. Test deg selv på s. 244.
Litterære virkemidler, s. 133-153.
Fornøyelseslesing:
Les i minst 20 minutter hver dag i romanen din.
Skrivelekse:
Begynn å skrive tankekart/disposisjon til fortellingen, som skal handle
om moral, som skal leveres inn fredag i uke 48.
ETIKK – er teorien om moral. Hvordan vi bør oppføre oss mot hverandre og i samfunnet –
”folkeskikk”
MORAL- er etikken som er tatt i bruk. Vi er snille mot hverandre.
Læringsmål; jeg kan:
● drøfte verdivalg og aktuelle temaer, som sosialt og økologisk ansvar i samfunnet
● drøfte teknologiske utfordringer som dette fører med seg
● tenke over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap
REE
Bente Boyne
44
45
Geardduheapmi
Geahččaleapmi
Læringsmål; jeg kan:
● greie ut om hvordan Norge var selvstendig
● forklare parlamentarismen og hva den har hatt å si for demokratiet i landet vårt
SF
Bente Boyne
Fáddá “Fra union til selvstendig
nasjon”
Siiddut
HIST kap 1
HIST kap 1
HIST kap 1
s 92 - 97
s 98 - 100
s 101 - 107
Bargobihtát
“Finn svar i teksten”
Liigebarggut
“Tenk selv”
1-10 s 97
1-10 s 100
1-10 s 106
+ K-21 Kryssord
+ K-22 Bokstavmiks
12 s97
6 s106
Čuovo oñassáddagiid beaivválaččat!
LF
Bente
Boyne
Læringsmål; jeg kan:
● fortelle hva et hormon er, hvor de dannes, og hvordan de transporteres
● beskrive hormonsystemet, og fortelle hvordan hormoner styrer ulike prosesser i kroppen
● fortelle om hypofysens rolle i hormonsystemet
Kap 2 KROPPEN s 40-69
Fokus-
Bargobihtát
Liigebarggut
spørsmål
Skuvllas
Skuvllas
2.11s 62
2.12 + 2.15 s63
2.13 s63
2.17 + 2.18 s63
2.20 s64
Ruovttubargu
Sansene s.47-52
* Smertesansen
* Høresansen
Sansene s.47-52
* Likevektsansen
* Synssansen
Hormonsystemet s.53-60
* Hormoner - signalmolekyler
* Adrenalin
Hormonsystemet s.53-60
* Hypofysen
* Regulering av hormonproduksjon
* Energiomsetningen styres av hormon
Hormonsystemet s.53-60
* Hormoner og pubertet
Matte
Bente Boyne
1-6 s 53
2.22+2.23+2.24 s64
2.26+2.27s64
2.28 s65
2.30+2.32+2.33s64
2.31 +2.34 s65
Læringsmål: Jeg kan:
→sette tall inn i en formel og regne ut.
→løse geometriske problemer med likning eller ved å gjøre om en formel.
→gjøre om en formel.
→regne om fra utenlandske til norske penger.
→finne kursen mellom to valutaer.
→finne prosentdelen av et tall.
→finne hvor mange prosent et tall er av et annet tall.
→finne prosenten når noe øker eller avtar.
→finne farten/strekningen/tiden i timer og minutter.
→regne om mellom tidsenhetene.
Kap.4 [Matematikk i dagliglivet]
Geahča sierra bargoplána! 4 kap geahččaleapmi: vahkku 49
English
I.Boyne
mål:
•
•
Kan gjenkjenne film review som sjanger
Oppsummering kap.2 Addicted Characters: Minitalk/Discussion
Kkk
WEEK 44
ALL
(alle skal gjøre disse)
Homework
WEEK 45
ALL
ALL
Homework
CHALLENGING
DEMANDING
BASIC
CHALLENGING
DEMANDING
Film review.
Timeline.
Film: “Gutter er gutter”
based on the book by Nick
Hornby “About a boy”
Write a Film review:
“About the boy.”
Innlevering : uke 45
ALL
1) Film review: “About the
boy.” Innlevering
(alle skal gjøre disse)
BASIC
2) Oppsummering kap.2
Addicted Characters
Minitalk/Discussion (med
karaktervurdering)
Prepare to
Minitalk/Discussion