מבוא למחשבת חז"ל וספרותה : האמוראים

‫שם הקורס‪ :‬מבוא למחשבת חז"ל וספרותה‪ :‬האמוראים‬
‫שנת הלימודים תשע"ו – ‪2016-2015‬‬
‫סמל קורס‪0-126-1-1721 :‬‬
‫מרצה‪ :‬פרופ' רמי ריינר‬
‫יעדי ההוראה‪:‬‬
‫מגמתו של קורס זה היא היכרות ראשונית עם ספרות חז"ל הקלאסית ומחקרה וככזה הוא קורס‬
‫המשך לקורס שעסק בספרות התנאים‪ .‬הקורס יוקדש להכרות עם עולמם של האמוראים ובעיקר‬
‫ליצירתם הגדולה – התלמודים‪ .‬ארבעה דגשים יהיו לקורס‪ :‬א‪ .‬הכרת הרקע התרבותי היסטורי של‬
‫התלמוד‪ .‬ב‪ .‬הכרת דרכי הי ווצרותה של ספרות זה והיקפה‪ .‬ג‪ .‬הכרת הגישה המחקרית לעומת זו‬
‫המסורתית‪ .‬ד‪ .‬היכרות ראשונית עם כלי העזר הפרשניים והמדעיים לסוגיהם השונים‪ .‬כל הסעיפים‬
‫הנ"ל יבוצעו תוך עבודה של קטעי מקור מהתלמודים מחד והיזקקות לספרות הפרשנית והמחקרית‬
‫מאידך‪.‬‬
‫פרשיות הלימודים‪:‬‬
‫א‪ .‬מסגרת הזמן‪ ,‬הרקע התרבותי‪.‬‬
‫ב‪ .‬היווצרות התלמוד ושאלת עריכתו‪.‬‬
‫ג‪ .‬כתבי יד‪ ,‬מהדורות וכלי עזר‪.‬‬
‫ד‪ .‬עיון בקטעים נבחרים מסוגיות בבלי כתובות סא ע"ב – סד ע"א‪.‬‬
‫ה‪ .‬עיון בקטעים נבחרים מסוגיות בבלי סנהדרין עא ע"א‪-‬עב ע"ב‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עיון בקטעים נבחרים מסוגיות בבלי סנהדרין כו ע"ב – כז ע"א‪.‬‬
‫דרישות והרכב ציון‪:‬‬
‫נוכחות‪ :‬חובה (יועבר דף נוכחות בשעור‪ .‬היעדרות בשלשה שעורים תגרום להפסקת השתתפות)‬
‫התלמידים והתלמידות יידרשו להגיש שתי מטלות כתובות מהלך סמסטר הלימוד‪ .‬ערך כל אחת הוא‬
‫‪ 20‬אחוזים מהציון הכללי‪.‬‬
‫מבחן סוף שנה ‪60 % -‬‬
‫‪100% -‬‬
‫סה"כ‬
‫רשימה ביבליוגרפית‪( :‬רשימה זו אינה סופית והיא מתייחסת לקריאה שבין השיעורים‪ .‬הנחיות הקריאה‬
‫לקראת השיעורים ולקראת הבחינה יינתנו במהלך הקורס)‬
‫א‪ .‬הקדמת נתן נטע רבינוביץ לספר 'דקדוקי סופרים'‪ ,‬מהדורת צילום ירושלים תשס"ב‪ ,‬עמ'‬
‫‪.40-15‬‬
‫ב‪ .‬ש' פרידמן‪ ,‬על דרך חקר הסוגיה‪ ,‬בתוך‪ :‬מחקרים ומקורות – מאסף למדעי היהדות‪ ,‬ניו‪-‬יורק‬
‫תשל"ח‪ ,‬א‪ ,‬עמ' ‪.321-283‬‬
‫ג‪.‬‬
‫י' זוסמן‪ ,‬ושוב לירושלמי נזיקין‪ ,‬בתוך‪ :‬מחקרי תלמוד א‪ ,‬ירושלים תש"ן‪ ,‬עמ' ‪.114-55‬‬
‫ד‪ .‬י' זוסמן‪' ,‬תורה שבע ל פה' פשוטה כמשמעה‪ ,‬בתוך‪ :‬מחקרי תלמוד ג‪ ,‬ירושלים תשס"ה‪ ,‬עמ'‬
‫‪.355-209‬‬
‫ה‪ .‬ד' רוזנטל‪' ,‬לא איתפריש לן מאי בעי הכא'‪ ,‬על גופים זרים בבבלי‪ ,‬בר‪-‬אילן‪ ,‬כרך יח‪-‬יט‬
‫(תשמ"א) עמ' ‪.169-150‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ד' רוזנטל‪ ,‬מסורות ארץ ישראליות ודרכן לבבל‪ ,‬קתדרה ‪( 92‬תשנ"ט) עמ' ‪.48-7‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מ' כהנא‪ ,‬מחקר התלמוד באוניברסיטה והלימוד המסורתי בישיבה‪ ,‬בתוך‪ :‬בחבלי מסורות‬
‫ותמורה‪ ,‬רחובות תש"ן עמ' ‪.142-113‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מ' זילברג‪ ,‬כך דרכו של תלמוד‪ ,‬ירושלים תשכ"ד פרקים א‪-‬ז‪ ,‬עמ' ‪.138-1‬‬