FFFS 1991:1 - Finansinspektionen

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING
FFFS 1991:1
Föreskrifter om fortsatt giltighet av bestämmelser m m i bankinspektionens och försäkringsinspektionens
författningssamling;
beslutade den 1 juli 1991.
Finansinspektionen föreskriver att föreskrifter och allmänna råd i bankinspektionens och
försäkringsinspektionens författningssamling skall fortsätta att gälla och att vad som däri anges om
bankinspektionen eller försäkringsinspektionen skall avse finansinspektionen.
ANDERS SAHLÉN
Berit Lunning
(Administrativa avdelningen)