FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING
FFFS 1992:19
Föreskrifter om bankernas rapportering till Finansinspektionen om ränteexponering
OBSERVERA att denna föreskrift inte finns i digital version. För en kopia vänligen kontakta
Finansinspektionen.