Blankett Kapitaltäckning och stora exponeringar, bilaga 6 (FFFS

Bilaga 6
FFFS 2008:13
KAPITALTÄCKNING OCH STORA EXPONERINGAR (mån)
INSTITUT
PERIOD
HANDLÄGGARE
TELEFONNUMMER
INSTITUTNUMMER
ORG.NUMMER
E-POSTADRESS
Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen
Kapitaltäckningskvot för månadsrapporterande värdepappersbolag
A1
Kapitaltäckningskvot (motsvarar B35 i Kvartalsrapporten)
Att lämnade uppgifter är riktiga intygas (ifylles endast om rapporten ej lämnas via internet)
Chefstjänstemans namnteckning
Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
www.fi.se
Datum